Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwala Nr LII/500/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogoźno na rok szkolna 2021/2022

Uchwala Nr LII/500/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogoźno na rok szkolna 2021/2022

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U, z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:

 

§ 1.

Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Rogoźno na rok szkolny 2021/2022. która będzie brana pod uwagę do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjne - wychowawczego, szkoły podstawowej w wysokości.

1)   Benzyna Pb 95 - 5,18 zł;

2)    Olej napędowy ON - 5.14 zł;

3}   Gaz LPG - 2,39 zł.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

W związku z postanowieniem i wykonaniem art. 39 a ustawy Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r., poz. 108 2 ze zm.) koniecznym jest ustalenie średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Rogoźno na rok szkolny 2021/2022 w celu określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lud ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

 

drukuj pobierz pdf