Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór na stanowiska: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie ogłasza nabór na stanowisko logopedy

OGŁOSZENIE O NABORZE

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie ogłasza nabór na stanowisko logopedy

Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie ul. Mała Poznańska 33.

Stanowisko: logopeda

Rodzaj umowy: umowa-zlecenie

Termin składania dokumentów: 14.08.2020 r.

Sposób składania dokumentów: osobiście

Miejsce składania dokumentów: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie, ul. Mała Poznańska 33

Niezbędne wymagania kandydata:

Na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.): -specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie logopedii są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy,

-osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących placówek:

-       szpitalu psychiatrycznym,

-    jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,

-      placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają osoby z zaburzeniami psychicznymi,

-   ośrodku terapeutyczne - opiekuńczo-wychowawczym.

-  zakładzie rehabilitacji,

-    wykształcenie wyższe kierunkowe (ukończone studia magisterskie w zakresie logopedii, filologii polskiej z logopedią lub studia podyplomowe z logopedii),

-  przygotowanie pedagogiczne,

-   doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

-   obywatelstwo polskie,

-  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

-  niekaralność za przestępstwa umyślne.

Zakres obowiązków kandydata:

-   przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w komunikowaniu,

-  opracowanie i realizacja programu terapii,

-   prowadzenie treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług,

Wymagane dokumenty:

-CV;

-   list motywacyjny;

-  ksero dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata;

-   ksero świadectw pracy kandydata;

-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

-   aktualne oświadczenie o niekaralności.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). informujemy, iż:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie.

2)   Przetwarzanie Pani/Tana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: - art.6 ust. 1 w celach aktualnej rekrutacji.

3)   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na ww. stanowisko.

4)   Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Ponadto informujemy, że :

1)   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowa­nia, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia da­nych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2)   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

3)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym

 

drukuj pobierz pdf