Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

UCHWAŁA Nr VI/57/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 stycznia 2019r. 

 

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994) i art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r., poz. 217 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

 

§ 1.  Przedstawicielem Gminy Rogoźno w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach wybrany został Pan Henryk Janus. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

 

§ 3.  Traci moc uchwała z dnia 30 grudnia 2014r. NR IV/30/2014 w Rogoźnie w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach. 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf