Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXIII/232/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

 

 

Uchwała Nr XXIII/232/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 18 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869z późn. zm.),

 

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określasię ostateczny termin dokonywania wydatków zgodnie z załącznikiem Nr1.

 

 2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z załącznikiem Nr2.

 

 

§ 2.     

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3.     

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                        Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/232/2019

                                                                                                            

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 18 grudnia 2019 roku

 

 

 

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

 

Lp.

Treść zadania

Kwota

Termin realizacji

1.

Przebudowa chodników na terenie gminy wraz z infrastrukturą Plac Powstańców Wielkopolskich wraz z monitoringiem

190.000,00

30.06.2020

2.

Przebudowa chodnika przy drodze nr 272514P w Gościejewie od drogi krajowej nr 11 do drogi 273520P

113.244,76

30.06.2020

OGÓŁEM:

303.244,76

x

 

 

               

 

 

                                                                                                              Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIII/232/2019

 

 Rady Miejskiej w Rogoźnie

  z dnia18 grudnia 2019 roku

 

 

 

 

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2019 ROKU
NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan

Wydatki majątkowe

303.244,76

600

Transport i łączność

303.244,76

 

60016

Drogi publiczne gminne

303.244,76

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

303.244,76

 

 

  • Przebudowa chodników na terenie miasta
     i gminy

190.000,00

 

-przebudowa chodnika przy drodze nr 272514P w Gościejewie od drogi krajowej nr 11 do drogi 273520P

113.244,76

 

- przebudowa chodnika - Plac Powstańców Wielkopolskich wraz z monitoringiem

190.000,00

OGÓŁEM:

303.244,76

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIII/232/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 18 grudnia 2019 roku

               

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie zrealizowane kwoty wydatków zamieszczone w budżecie wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miejska może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku i określić termin realizacji wydatków.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dotyczą zadań majątkowych, na które zostały lub zostaną zawarte umowy w wyniku rozstrzygniętych postępowań w grudniu 2019 roku. Wszystkie zadania w wydatkach niewygasających są ujęte ze względu na termin wprowadzenia zadań do planu wydatków budżetu, uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz przeprowadzenia procedury zamówień publicznych. Realizacja n/w zadań pozwoli spełnić oczekiwania i potrzeby mieszkańców.

 

ZADANIA MAJĄTKOWE:

 

1)        „Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy – 303.244,76 zł dotyczy wykonania chodników na podstawie zawartych umów oraz rozstrzygniętych postępowań zamówień publicznych na podstawie, których zostały podpisane umowy. W ramach tych środków mają być wykonane następujące zadania:

a)       Przebudowa chodnika Plac Powstańców Wielkopolskich wraz z monitoringiem

b)       przebudowa chodnika przy drodze 272514P w Gościejewie (od dr. Krajowej nr 11 do drogi 272520P ).

 

                Wykonawcą ppkt a) został wybrany w wyniku przeprowadzonego postepowania zamówień publicznych:

                 Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Szymon Włodarczak z siedzibą w miejscowości Cieśle. Umowa zostanie zawarte 10.12.2019r., W dniu 30 października br. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie chodnika w Gościejewie, Wyłoniony wykonawca został wezwany pismem z dnia 12.11.2019 r. do złożenia wyjaśnień z uwagi na możliwość wystąpienia rażąco niskiej ceny. . Wykonawca zadania ppkt b) zostanie wyłoniony w drugim postępowaniu zamówień publicznych w miesiącu grudniu 2019 roku. Umowa zostanie zawarte po zakończeniu procedury zamówień publicznych .

 

 

Ogółem wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 określono na kwotę 303.244,76 zł

 

drukuj pobierz pdf