Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr 54/2021 LIV Sesja w dniu 29 września 2021

Rada Miejska w Rogoźnie
Radni - sesja

Protokół nr 54/2021

LIV Sesja w dniu 29 września 2021
Obrady rozpoczęto 29 września 2021 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 21:07 tego samego dnia.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych.

Obecni:

1. Zbigniew Tomasz Chudzicki
2. Katarzyna Erenc-Szpek
3. Henryk Janus
4. Roman Kinach
5. Longina Maria Kolanowska
6. Sebastian Mirosław Kupidura
7. Hubert Kuszak
8. Maciej Adam Kutka
9. Jarosław Łatka
10. Adam Nadolny
11. Krzysztof Nikodem
12. Bartosz Perlicjan
13. Paweł Wojciechowski
14. Ewa Teresa Wysocka
15. Łukasz Andrzej Zaranek


2. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. 1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. 2.     Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3.     Przyjęcie protokołu z LII, LIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. 4.     Pytania Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Sołtysów do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.
 5. 5.     Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok SZKOLNY 2020/2021.
 6. 6.     Informacja z wykonania budżetu za  I półrocze 2021 roku.
 7. 7.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. a.      wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 2482 i 2493 obręb ROGOŹNO,                                  
  2. b.     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice,
  3. c.      zmiany uchwały Nr XXXIX/353/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie,
  4. d.     zmiany uchwały Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole na obszarze gminy Rogoźno,  zmienionej uchwałą Nr LI/476/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.,
  5. e.      zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  6. f.       zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021,
  7. g.      zmian w WPF na lata 2021-2037.

 

 

 1. 8.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. 9.       Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

     10.   Wolne głosy i wnioski.

     11.   Informacje i komunikaty Przewodniczącego.

     12.   Zakończenie.

 

Przewodniczący Łukasz Zaranek przedstawił zaproponowany porządek obrad i na wniosek pana Burmistrza zaproponował wniesienie następujących projektów uchwał - zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” oraz wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Przemysła II na Placu im. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie.

Pan radny Kuszak zapytał, skąd wynika różnica pomiędzy wysłanym zaproszeniem papierowo, a elektronicznie w ilości zaproszonych gości?

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że jedno z zaproszeń zostało wysłane szybciej bez konsultacji z nim.

Radny zwrócił również uwagę na równe podpisy Przewodniczącego na zaproszeniach.

Pan Zaranek odpowiedział, że zawsze podpisywane jest jedno zaproszenie a następnie kolejne sa już skanowane.

Radny Janus odniósł się do treści pkt 4 Pytania Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Sołtysów do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego i dodał, iż nie widzi by radni z powiatu byli zapraszani. Pan Łukasz Zaranek wytłumaczył, że zapis ten umożliwia zajęcie głosu w momencie gdyby radni powiatowi się pojawili. Pan Henryk Janus powiedział, że jeżeli w pkt 4 są pytania do radnych z powiatu, to powinni oni zostać zaproszenie bez względu na to, czy przyjadą czy nie.

Pan Maciej Kutka zwrócił się z propozycją by od następnej sesji pojawiło się miejsce do sołtysów tak jak to było przed pandemią.

Pan Przewodniczący odpowiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba to oczywiście będzie to przygotowane.

 

Przygotowano głosowanie w sprawach:


Głosowano wniosek w sprawie:
dodanie do porządku obrad uchwały z ppkt a wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika Przemysła II.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano wniosek w sprawie:
dodanie do porządku obrad uchwały w ppkt I - zgłoszenie sołectwa do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

 

Pan radny Janus zaproponował rozdzielenie pkt 8 na dwa punkty, ponieważ w pkt 8 są tylko informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, natomiast sprawozdania roczne powinny znaleźć się  w osobnym punkcie.Głosowano wniosek w sprawie:
Dodanie w pkt 9 Sprawozdanie Przedstawicieli.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LII, LIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4. Pytania Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Sołtysów do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok SZKOLNY 2020/2021.

6. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Przemysła II na Placu im. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie

b) wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 2482 i 2493 obręb ROGOŹNO

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice,

d) zmiany uchwały Nr XXXIX/353/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie,

e) zmiany uchwały Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole na obszarze gminy Rogoźno, zmienionej uchwałą Nr LI/476/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.,

f) zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

g) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021,

h) zmian w WPF na lata 2021-2037

i) zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” (uchwała wpłynęła po wysłaniu zaproszeń)

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9. Sprawozdania Przedstawicieli Organizacji i Stowarzyszeń.

10. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.

13. Zakończenie


3. Przyjęcie protokołu z LII, LIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z LII, sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie..

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (10)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Hubert Kuszak, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z LIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie..

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (10)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Hubert Kuszak, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

4. Pytania Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Sołtysów do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.
Brak.


5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok SZKOLNY 2020/2021.

 

Treść sprawozdania zawarta jest pod tym linkiem:

 

https://esesja.pl/zalaczniki/146719/sprawozdanie-sesja-28092021-3_1396140.pdf

 

6. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
Pytań nie zgłoszono.

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Przemysła II na Placu im. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie
Projekt uchwały przedstawiła pani kierownik Renata Tomaszewska.
Dbałość o zachowanie pamięci naszych przodków i osób związanych z Rogoźnem lub innymi miejscowościami z terenu naszej Gminy, którzy mieli wkład w historię naszej Ojczyzny, w tym swoje życie poświęcili dla Polski, stanowi ważny punkt w kultywowaniu działań patriotycznych realizowanych przez Gminę Rogoźno.

Jedną z najważniejszych osób w historii Rogoźna jest król Przemysł II. Związki Przemysła II z Rogoźnem i naszym regionem świadczą o wysokiej pozycji naszego miasta w średniowieczu. 24 kwietnia 1280 r. książę wielkopolski Przemysł II lokował miasto Rogoźno na prawie magdeburskim. Wcześniej, gdyż w I połowie XIII w. było ono siedzibą kasztelanii.

W „Rocznikach czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza (przekład Julia Mrukówna) czytamy: „Żył Przemysł 38 lat, 3 miesiące i 24 dni, a królował siedem miesięcy i jedenaście dni. Był mężem, którego naród polski przez wszystkie następne pokolenia i wieki winien sławić i wynosić w największych pochwałach jako tego, który ten naród wyniszczony i bezsilny podniósł i uczynił panem sąsiednich krajów. Pierwszy wlał weń żywotność, która miała mu zapewnić powodzenie przez wiele wieków i dał światło za ciemnotę, wolność za niewolę, a smutek zamienił w radość.”.

Pomysł uczczenia pamięci odnowiciela Królestwa Polskiego przez postawienie w Rogoźnie Przemysławowi II pomnika pojawiał się od wielu lat w dyskusjach osób zainteresowanych historią naszego regionu. Idea wzniesienia pomnika odrodziła się w związku z 735. rocznicą lokacji miasta i 720-leciem śmierci króla Przemysła II. W 2020 roku obchodziliśmy 740. rocznicę nadania praw miejskich oraz 725. rocznicę koronacji Przemysła II, a w 2021 roku – 725. rocznicę śmierci króla.

W Rogoźnie pielęgnuje się pamięć o królu Przemyśle II. Jego imię noszą Liceum Ogólnokształcące, osiedle mieszkaniowe, ogrody działkowe, zespół śpiewaczy, przedszkole oraz rondo. Obecnie również podejmowanych jest wiele działań popularyzujących związki Przemysła II z naszym miastem. W tym Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2016 „Rokiem Króla Przemysła II”. Wzniesienie pomnika byłoby uwieńczeniem tych działań.

Inicjatorami wzniesienia pomnika Przemysła II są osoby działające w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Przemysła II w Rogoźnie, przy wsparciu Burmistrza Rogoźna. Planowane jest: wykonanie pomnika z brązu i postawienie na cokole, na którym zamieszczona będzie informacja o pomniku. Pomnik ma być wzniesiony ze środków pozabudżetowych, w tym z ofiarności Mieszkańców i innych ludzi dobrej woli, przy wsparciu Gminy Rogoźno w zakresie przeznaczenia i przygotowania terenu pod sytuowany pomnik i oświetlenia, oraz działań promocyjnych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Przemysła II na Placu im. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie .

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Pan Hubert Kuszak pogratulował pomysłu i zapału oraz powiedział, że pomnik będzie perełką turystyczna w naszym mieście.


b) wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 2482 i 2493 obręb ROGOŹNO.

Projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski.

Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy                oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych.

Właściciel działek nr: 2482 i 2493 wystąpił z wnioskiem do tut. Organu o przejęcie ww. działek na mienie gminne. W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/332/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 16.09.2020 r., poz.6982) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 23 KDW i 22KDW o przeznaczeniu                 – tereny dróg wewnętrznych. Działka nr 2493 stanowi poszerzenie ulicy Słonecznej, która to ulica została zaliczona do kategorii drogi publicznej w myśl Uchwały Nr L/486/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dn. 23.07.2021 r., poz.5979). 

W związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego w części miasta -  rejon „Wójtostwo” zachodzi możliwość nabycia działek nr: 2482 i 2493 na mienie gminne, z przeznaczeniem ich pod drogi publiczne, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 2482 i 2493 obręb ROGOŹNO.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice,
Projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski wraz z uwagami, które powinny zostać przyjęte przed przyjęciem całości uchwały.

Głosowano wniosek w sprawie:
uwagi nr 1,  - kto jest za podtrzymaniem zdania Burmistrza?

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
uwagi nr 2 - za podtrzymaniem stanowiska Burmistrza.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
uwagi nr 3 - za podtrzymaniem stanowiska Burmistrza.

 

Pan Wojciechowski zapytał, jaki sztab doradców doradza Burmistrzowi, w tych planach i co się stanie jeżeli urząd przegra z wnioskodawcą?

Pan kierownik Piątkowski powiedział, że w kwestii uzupełnienia droga została zaliczona do kategorii publicznej, a co do kwestii odrzucenia, bądź nie odrzucenia uwagi – Gmina od samego początku jest zainteresowana aby odcinek drogi w Jaraczu uregulować. Jednak jest tam kilka przyczyn niezależnych od Gminy, które uniemożliwiają realizację zadania np. brak uregulowania granic przy rzece Wełnie, poza tym są tez spory cywilne, jednakże wnioskodawca wyraził swoje daleko idące życzenia, które nie przystają do warunków. Plan miejscowy powinien tą trudną sytuację znacznie ułatwić.

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
BRAK GŁOSU (2)
Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Przed przystąpieniem do głosowania uwagi nr 4 radny Wojciechowski zwrócił uwagę na to, że radnym nie udostępnia się uwag złożonych przez mieszkańców w oryginale, co jest niezgodne ze stanowiskiem organów nadzorczych, na jednej z ostatnich sesji podejmowane były podobne uchwały i obecnie wiadomo, że właściciel zaskarża uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie też została wytyczona droga i po rozmowie z radca prawnym jest możliwe, że taki mieszkaniec sprawę może wygrać. I oby w tym przypadku, nie okazało się, że do tej uchwały wpłyną nowe skargi, a jeżeli tak się stanie to co wtedy?

Pan kierownik wyjaśnił, że po rozmowie z wnoszącym uwagę okazało się, że chciałby aby na planie tej drogi w ogóle nie było, taka była intencja wnioskodawcy jednak do końca tego nie wiadomo, natomiast bez wątpienia ta droga tam jest. Na tą chwile plan zagospodarowania ma charakter inwentaryzacyjny i potwierdza, że w terenie taka droga jest. Kolejna rzecz, co do uwag – to uwagi zostały złożone przez osoby fizyczne no i upublicznianie danych osobowych jest niedozwolone i podążając za tym trendem trzeba się tego konsekwentnie trzymać. Nastepnie plan miejscowym jest aktem abstrakcyjnym i jest aktem prawa miejscowego, czyli jest to prawo powszechnie obowiązujące, bez względu na to, kto jest właścicielem nieruchomości ten plan będzie obowiązywał, jest to przeznaczenie dla konkretnej nieruchomości, a nie osoby.

Radny Nadolny zwrócił się do pana Wojciechowskiego mówiąc, że ciągle dopytuje się o dane osobowe, a swego czasu jak radny Nadolny pytał, kto jest właścicielem działek na Wójtostwie to nikt się nie przyznał.

Pan Perlicjan zaznaczył, że gmina powinna zrobić wszystko aby drogę w Jaraczu przejąć na rzecz gminy, z tego względu że od bardzo dawna tą drogą mieszkańcy jeżdżą, poza tym prowadzi ona do dwóch mostów i niewyobrażalne jest żeby jej w planie nie było.


Głosowano w sprawie:
uwagi nr 4 - kto jest za podtrzymaniem stanowiska Burmistrza.


Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
uwagi nr 5 - kto jest za podtrzymaniem stanowiska Burmistrza.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

d) zmiany uchwały Nr XXXIX/353/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie,

 

Projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski.

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXIX/353/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

e) zmiany uchwały Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole na obszarze gminy Rogoźno, zmienionej uchwałą Nr LI/476/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.,

 

Projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski.

Radny Janus zwrócił uwagę na to, że projekt tego planu różni się od poprzednio podjętych uchwał.

Kierownik odpowiedział, że głównie ulegaja zmianie ziemie klasy III, które zostają z planu wyłączone.

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole na obszarze gminy Rogoźno, zmienionej uchwałą Nr LI/476/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

f) zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

 

Projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski.

Pan radny Janus zapytał, czy prawidłowy jest zapis w paragrafie drugim dotyczącym kary za nieselektywne zbieranie śmieci i czy można w takim wypadku dzielić gminę na dwie różne stawki?

Pan kierownik Piątkowski odpowiedział, iż w jego ocenie czterokrotność powinna być w obu przypadkach, ponieważ koszty tego systemu są ogromne i nie stać gminy żeby dopłacać do regulacji nieselektywnej zbiórki śmieci.

Radny Wojciechowski zapytał, ile jest w gminie nieruchomości, które uiszczają maxymalną stawkę i jakiego rzędu są to wpływy?

Kierownik odpowiedział, że jest to ok 460 domków.


Głosowano w sprawie:
zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

g) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021,

 

Projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Irena Ławniczak.

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rogoźno  w związku z otrzymanymi środkami  na realizację zadania pn. „Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno”- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi :

Dochody

W dziale 855Rodzina  zwiększa się plan dochodów o kwotę 800.000,00 zł

Zmiany dotyczy   rozdziału:

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 paragrafach:

ü  2057 zwiększa się o kwotę 234.794,79 zł,

ü  6257 zwiększa się o kwotę 565.205,21 zł .

Wydatki

W dziale 855 Rodzina  zwiększa się plan wydatków o kwotę   736.680,34 zł

Zmiana dotyczy  rozdziału:

85516 –System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:

ü  4010 zwiększa się o kwotę          25.786,51 zł

ü  4110 zwiększa się o kwotę            5.516,05 zł,

ü  7420 zwiększa się o kwotę                786,17 zł,

ü   4210 zwiększa się o kwotę         42.000,00 zł,

ü  4300 zwiększa się o kwotę           22.000,00 zł,

ü  4017 zwiększa się o kwotę           32.494,91 zł,

ü  4019 zwiększa się o kwotę             7.208,25 zł,

ü  4117 zwiększa się o kwotę             6.951,07 zł,

ü  4119 zwiększa się o kwotę             1.541,93 zł,

ü  4127 zwiększa się o kwotę                990,70 zł,

ü  4129 zwiększa się o kwotę                219,76 zł,

ü  4217zwieksza się o kwotę              1.792,03 zł,

ü  4267 zwiększa się o kwotę             3.657,75 zł,

ü  4307 zwiększa się o kwotę             4.150,00 zł,

ü  4309 zwiększa się o kwotę             9.000,00 zł,                    

ü  4217 zwiększa się o kwotę             7.380,00 zł,

ü  6057 zwiększa się o kwotę        565.205,21 zł.

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę treści uchwały oraz  danych w   odpowiednich załącznikach  Uchwały budżetowej   Gminy Rogoźno na 2021 rok.                  


Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (1)
Adam Nadolny
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 2.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Gminy Rogoźno na 2021 rok na realizację zadania: Transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii. Środki otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu.

Dochody

w dziale 851 – Ochrona zdrowia   dokonano zwiększenia w planie dochodów  o kwotę  3 168,00 zł

Zmiana dotyczy  rozdziału 85195 – Pozostała działalność

w paragrafie 2180 Środki  Funduszu Przeciwdziałania CI+OVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  zwiększono o kwotę 3 168,00 zł.

 

Wydatki

 

W dziale 851 –Ochrona zdrowia   zwiększa  się  o kwotę 3 168,00 zł

Zmiana dotyczy  rozdziału 85195 –  Pozostała działalność  w paragrafach:

ü  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono  (+) 438,09 zł,

ü  4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o (+) 2.561,91 zł

ü  4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o (+)  168,00 zł

 

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w   odpowiednich załącznikach  Uchwały budżetowej   Gminy Rogoźno na 2021 rok.             


Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (2)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Adam Nadolny
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 3.

W związku z otrzymanymi  informacjami o przyznaniu odszkodowania na rzecz Gminy Rogoźno za szkodę wyrządzoną przez sprawców kolizji drogowej na mieniu będącym naszą własnością zwiększa się plan dochodów i wydatków  Gminy Rogoźno na 2021 rok:

Dochody

W dziale 900 – Gospodarka i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 96,34 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg   w paragrafie  0950  dokonano zwiększenia  o kwotę                        (+) 96,34 zł

Wydatki

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.700,00 zł

Zmiana dotycz rozdziału 80104 w paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

W dziale 900 – Gospodarka i ochrona środowiska zwiększa  się plan wydatków o kwotę 10.796,34 zł

Zmiana dotyczy rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie 4300 zwiększono o        (+) 10.796,34 zł.

 

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w   odpowiednich załącznikach  Uchwały budżetowej   Gminy Rogoźno na 2021 rok.             

 

Pan Janus zapytał jaka to była kolizja drogowa?

Burmistrz odpowiedział, że środki te są związane z kolizja na Placu Karola Marcinkowskiego.

Radny Wojciechowski zaznaczył, że dlatego też niektórzy radni głosowali za koniecznością założenia monitoringu, który teraz jest przydatny.

Burmistrz odpowiedział, że to uczciwość sprawcy, a nie monitoring spowodowało że kolizja się tak zakończyła.


Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (1)
Adam Nadolny
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 4.

W związku z realizacją programu „Czyste powietrze” dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków  na kwotę  1.525,00 zł.

 

Dochody

 

Wprowadza się w dziale 900 – Gospodarka i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.525,00 zł

W dziale 90005 w paragrafie:

ü  2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychzwiększa się o kwotę (+) 1.525,00 zł,(  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze).

 

Wydatki

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi środkami na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze:

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.525,00 zł w rozdziałach:

 • 85295  - Pozostała działalność  w paragrafach:

ü  4010 Wynagrodzenia  osobowe pracowników o kwotę  (+) 292,77

ü  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę (+) 50,06 zł,

ü  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę (+) 7,17 zł

 • 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:

ü  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę (+) 982,85

ü  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę (+) 168,07 zł,

ü  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  o kwotę (+) 24,08 zł.

 

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w   odpowiednich załącznikach  Uchwały budżetowej   Gminy Rogoźno na 2021 rok.             


Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (1)
Adam Nadolny
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 5.

Dokonuje  się  przeniesienia miedzy  działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w celu

prawidłowej realizacji zadań  własnych Gminy na kotwę (+/-) 84.359,34 zł

W dziale 010Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale

 • 01095 – Pozostała działalność w paragrafach:

ü  4300 zmniejszono o kwotę (-) 4.770,00

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdział 05095 w paragrafach:

ü  4110 zwiększono wydatki o (+) 400,00 zł,

ü  4210 zmniejszono o kwotę (-) 400,00 zł.

W dziale 600 – Transport i  łączność , w rozdziałach:

 • 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:

ü  4210 zwiększono o kwotę (+) 11.467,56 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale

 • 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:

ü  4300 zmniejszono o kwotę (-) 2.000,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale

 • 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:

ü  4270 zwiększono o kwotę (+) 3.000,00 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale:

 • 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w paragrafach:

ü  8090 zwiększono o kwotę (+) 30.000,00 zł,

ü  8110 zmniejszono o kwotę (-) 30.000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale:

 • 80101 Szkoły Podstawowe w  paragrafach:

ü  4360 zmniejszono o kwotę (-) 1961,00 zł,

ü  4430 zwiększono o kwotę (+) 1961,00

 • 80104 Przedszkola w paragrafach:

ü  4210 zwiększono o kwotę (+) 4.100,00 zł,

ü  4360 zmniejsza się o kwotę (-) 171,00 zł,

ü  4430 zwiększa się o kwotę (+) 171,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziałach:

 • 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafach:

ü  4300 zwiększono o kwotę (+) 2.700,00 zł

 • 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:

ü  4210 zwiększono o kwotę (+) 7.247,68

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziałach:

 • 92109 w paragrafach:

ü  4210 zmniejszono  o kwotę (-) 2.455,56 zł,

ü  4220 zwiększono o kwotę (+) 4.242,10 zł,

ü  4300 zwiększono o kwotę (+)7.320,00 zł,

ü  6050 zmniejszono o kwotę (-) 14.247,68

 • 92195 w paragrafach:

ü  4170 zmniejszono o kwotę  (-) 3.000,00 zł,

ü  4210 zmniejszono o kwotę (-) 4.642,10 zł,

ü  4220 zmniejszono o kwotę (-) 858,00 zł,

ü  4300 zmniejszono o kwotę (-) 2.500,00 zł,

ü   

W dziale 926 – Kultura Fizyczna, w rozdziale 92601 w paragrafach:

ü  4210 zmniejszono o kwotę (-) 2.100,00 zł,

ü  4300 zwiększono o kwotę (+) 738,00

Zmiana dotyczy przeniesienia między paragrafami  w ramach przedsięwzięć  realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego ( Sołectwa :Cieśle, Owczegłowy, Pruśce, Gościejewo, Jaracz, Parkowo


Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (1)
Adam Nadolny
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 6.

Na podstawie otrzymanej informacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2021 w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dochody zwiększono w dziale 855, rozdział 85513 w paragrafie

ü  2010 o kwotę 10.000,00 zł,

Wydatki zwiększono w dziale 855, rozdział 85513 w paragrafie:

 

ü  4130 o kwotę 10.000,00zł.

 

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w   odpowiednich załącznikach  Uchwały budżetowej   Gminy Rogoźno na 2021 rok.             Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (1)
Adam Nadolny
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 7.

W dziale 900 , rozdział 90001 w paragrafie 4300 zwiększa  się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł

W dziale 801, rozdział 80101 w paragrafie 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.200,00 zł

 

ww. wydatki zostaną pokryte z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

 

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę treści uchwały oraz danych w   odpowiednich załącznikach  Uchwały budżetowej   Gminy Rogoźno na 2021 rok.             


Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

h) zmian w WPF na lata 2021-2037.

 

Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik, informując że zmieni się załącznik nr 1 i 2 do uchwały,

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.

742 251,17 zł

w tym:

 

Zwiększenie dochodów bieżących

734 697,88 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych

7 553,29 zł

Zwiększenie wydatków w 2021 r.

742 251,17 zł

w tym:

 

Zwiększenie wydatków bieżących

746 197,88 zł

Zmniejsza wydatków majątkowych

-3 946,71 zł

Deficyt (plan) po zmianach

3 903 449,26 zł

Zwiększenie przychodów

0,00 zł

 

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


Głosowano w sprawie:
zmian w WPF na lata 2021-2037.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

i) zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

 

Projekt uchwały przedstawił pan Sekretarz – Marek Jagoda.

Burmistrz wyjaśnił, że otrzymany projekt sołectwa został uzupełniony o aktualna podstawę prawną i kilka innych kosmetycznych poprawek.

Radny Janus powiedział, że o ile mu wiadomo to podstawa prawna została skopiowana z innej uchwały z poprzedniej sesji dotyczącej sołectwa Gościejewo.

Sekretarz odpowiedział, że pomiędzy projektem uchwały o którym mówi radny Janus, a przygotowaniem tego projektu pojawił się nowy tekst jednolity.

Głosowano w sprawie:
zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” (uchwała wpłynęła po wysłaniu zaproszeń).

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.

 

Po przerwie pan Łukasz Zaranek przystąpił do realizacji pkt 8.


8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie
Przewodniczącego Rady Miejskiej
za okres od 26 sierpnia do 29 września 2021 roku

27.08. - Konsultacje dot. przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Wągrowiec-Rogoźno-Czarnków (online)

28.08. - Otwarcie drogi w Grudnie

31.08. - Złożenie kwiatów z okazji rocznicy podpisania „Porozumień Sierpniowych”

1.09. - Złożenie kwiatów z okazji wybuchu II Wojny Światowej

1.09. - Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach

1.09. - Inauguracja roku akademickiego Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

1.09. - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze RUTW

5.09. - Dożynki parafialno-sołeckie w Pruścach

8.09. - Zebranie wiejskie w Budziszewku (wiceprzewodniczący Zbigniew Chudzicki)

12.09. - Udział w Mszy Świętej dożynkowej w Parafii Św. Wita.

12.09. - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Pruśce

13.09. - LIII sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie

13.09. - Zebranie wiejskie w Słomowie (radny Adam Nadolny)

15.09. - Zebranie wiejskie w Józefinowie (radny Adam Nadolny)

19.09. - Dzień Sybiraka (radna Katarzyna Erenc-Szpek)

18.09. - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Gościejewo

20.09. - Zebranie wiejskie w Owczegłowach

21.09. - Zebranie wiejskie w Pruścach

22.09. - Zebranie wiejskie w Cieślach

23.09. - Zebranie wiejskie w Gościejewie

25-26.09. Zawody Motorowodne w Rogoźnie

26.09. - Festyn rodzinny w Parkowie

27.09. - Posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa RM

27.09 - Walne zebranie w OSP Pruśce

 

Sprawozdanie z prac Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 września 2021 roku

Dnia 23 września  2021 r. o godz 16.00 w Urzędzie Miejskim w sali nr 20, rozpoczęła się Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury. Na 8 członków Komisji w obradach brało  udział 8 członków. Przewodnicząca stwierdziła quorum i przeczytała porządek obrad. Następnie został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia.

W posiedzeniu brali również udział:

Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, Przewodnicząca Rady Powiatu i Kierownik Wydziału Renata Tomaszewska, Zastępca Burmistrza Marek Jagoda, Skarbnik Gminy Irena Ławniczak, Kierownik Wydziału Roman Piątkowski. Głównym tematem Komisji było wypracowanie wniosków na rok budżetowy  2022 oraz opiniowanie materiałów na najbliższą sesję. Omówiono również sprawy bieżące, w tym Komisja wydała negatywną opinię - odpowiedź na pismo Pani Sołtys – Sołectwa Cieśle z dnia 25 sierpnia 2021 roku, odnośnie możliwości zakupu na mienie gminne, lokalu przy ulicy Potulickiej 10/1 w Cieślach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Komisja jednocześnie wystosowała prośbę - pismo do Burmistrza Rogoźna z prośbą o prowadzenie rozmów w tej sprawie.

 

Wspólnym wnioskiem jaki wydała do Burmistrza Rogoźna, Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury był wniosek o uwzględnienie w Budżecie Gminy na rok 2022 środków pieniężnych na projekt budowy hali widowiskowo-sportowej. Głosowało za 7 członków , jedna osoba się wstrzymała.

 

Materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej, tj. projekty uchwał przedstawił Kierownik Wydziału Roman Piątkowski oraz Skarbnik Gminy Irena Ławniczak omówiła uchwałę w sprawie zmian budżetu .

 

Sprawozdanie z KGFiR z dnia 27.09.2021r. Godz.16:00

Przyjęty porządek obrad :

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.

4. Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2021 roku.

5. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

6. Wolne głosy, sprawy bieżące i wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

W obradach uczestniczyło 7 Radnych

Spóźnienie

Radny Roman Kinach 17:25

Radna Ewa Wysocka 16:35

Goście: Burmistrz Roman Szuberski, Przewodnicząca Rady Powiatu Renata Tomaszewska, Z-ca Burmistrza Marek Jagoda, Kierownik Roman Piątkowski, Skarbnik Irena Ławniczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Zaranek

Po rozpoczęciu posiedzenia i zatwierdzeniu porządku  obrad j/w , został poddany pod głosowanie protokół  z posiedzenia komisji z dnia 23 sierpnia 2021 ( protokół został przyjęty ).

Natępnie Pani Skarbnik omówiła wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2021, po którym Radni rozpoczęli dyskusję.

W kolejnym punkcie zostały omówione projekty uchwał na najbliższą sesję RM.

Została poddana pod głosownie opinia odnośnie możliwości zakupu budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską  w miejscowości Cieśle

Prośba Burmistrza otrzymała negatywną  opinię Radnych Komisji.

W wymienionej sprawie wniosek złożył Radny Henryk Janus -:

Podjęcie negocjacji zakupu budynku przy obecności członków wspólnoty mieszkaniowej – wniosek nie uzyskał większości głosów

Następnie wniosek w sprawie Sołectwa Cieśle złożył Radny Krzysztof Nikodem :

Wniosek o znalezienie innych możliwości , związanych z zakupieniem gruntu w Cieślach – wniosek uzyskał większość głosów

Podczas wolnych głosów, spraw bieżących zostały złożone następujące wnioski:

 

Radny Henryk Janus:

Powtórzenie wniosku do Starostawa Powiatowego w sprawie montażu barier energochłonnych przy drodze ryczywolskiej – wniosek został przyjęty jednogłośnie

Radny Krzysztof Nikodem:

Wniosek do Starostwa Powiatowego o wyczyszczenie rynny zbierającej wodę między chodnikiem a jezdnią na odcinku od sklepu do krzyża oraz wyczyszczenie chodnika na odcinku od sklepu do znaku informacyjnego Garbatka w stronę Rogoźna  -  wniosek został przyjęty jednogłośnie (5 głosów za)

Radny Roman Kinach:

Wniosek do Burmistrza Rogoźna o remont lub naprawę poręczy na mostku przy byłej Rofamie – wniosek został przyjęty jednogłośnie (5 głosów za)

Radny Paweł Wojciechowski:

1. Wniosek do Burmistrza Rogoźna o remont lub naprawę mostu na rzece Rudce  - wniosek został przyjęty większością głosów

2. Wniosek do Burmistrza Rogoźna o montaż monitoringu na Placu Powstańców w Rogoźnie – wniosek nie uzyskał większości głosów


SPRAWOZDANIE z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 września 2021 roku o godz. 15.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2. W posiedzeniu uczestniczyło dwóch członków KR oraz zaproszeni goście. Tematem komisji była kontrola działalności Rogozińskiego Centrum Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przed posiedzeniem odbyły się dwa spotkania robocze , pierwsze w siedzibie RCK 20 września od godz. 9:00 do godz. 12:00, druga w siedzibie OSiR w dniu 15 września 2021 r od godziny 9:00 do godziny 12:30. W sprawie kontroli działalności RCK przeanalizowano dokumenty za okres od 1 stycznia 2021 roku do sierpnia roku bieżącego. Plan finansowy w tym okresie został poddany pięciokrotnym korektom z powodu COVID-19. Korekty dotyczyły przenoszenia środków między poszczególnymi instytucjami – RCK, Muzeum a Biblioteką oraz zwrotu części kwoty dotacji do Budżetu Gminy . Skontrolowano faktury co do zgodności z planem i umowami. Nr faktur: 8/02/2021, FS 178/ww/2021, 31/03/2021, FS-296223/21/MEPLI/06, 22/8.2021, FM/00000174/08/2021 /A, FV/1600/2021/08, Faktury jasno i merytorycznie opisane, żadnych uwag nic wniesiono. Poddano pod wątpliwość co do zasadności Członkostwa RCK w Polskim Związku Motorowodnym Składka członkowska 300 zł Zalecono dyrektorowi złożenie rezygnacji z tego członkostwa. Członkowie komisji skontrolowali również umowy dotyczące wynajmu pomieszczeń oraz terenu na potrzeby baru „Kociak”. Pan dyrektor poinformował, że ta sprawa jest już rozwiązana i ogródek objęty zostanie opłatą od stycznia przyszłego roku. Dodatkowo na parkingu przed „Kociakiem” zostaną wymalowane pasy by uporządkować sposób parkowania zatrzymujących się tam aut. Jeżeli chodzi o OSiR kontroli poddano wykonanie planu finansowego za okres od 1 stycznia 2021 do sierpnia 2021. OSiR ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID19 nie był w stanie zrealizować założonego planu finansowego zwłaszcza w zakresie zaplanowanych imprez co spowodowało znaczne obniżenie dochodów tej jednostki. Pomimo tego, jednostka organizowała zadania związane z cateringiem i organizowaniem imprez w dozwolonym zakresie. Skontrolowano Zestawienia sald i obrotów porównując je z fakturami zakupów oraz sprzedaży. Nieprawidłowości w rozliczeniach i opisywaniu faktur zakupowych nie stwierdzono, zastosowano się do zaleceń Komisji Rewizyjnej z zeszłego roku co do opisywania faktur zakupowych. Na dzień 31 czerwca przychody z usług wykonane na poziomie 45,10 %. Dotacja przedmiotowa wykorzystana na poziomie 75,64% (mocno przekroczona). Dodatkowych pytań na Komisji Rewizyjnej dotyczących obu jednostek jak i w punkcie wolne głosy nie było.


9. Sprawozdania Przedstawicieli Organizacji i Stowarzyszeń.


SPRAWOZDANE

BANK ŻYWNOŚCI

 

Czas trwania grudzień 2020r. do września 2021r.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI :

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów
żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Program objął 328 rodzin w liczbie 839 osób.

 

Wydano 38,051 ton żywności.

 

W następujących produktach:

 

NAZWA ARTYKUŁU

CUKIER BIAŁY

BURACZKI WIÓRKI

FASOLKA PO BRETOŃSKU

HERBATNIKI MAŚLANE

GROSZEK Z MARCHEWKĄ

MUS JABŁKOWY

KASZA JĘCZMIENNA

KONCENTRAT POMIDOROWY

MAKARON JAJECZNY

MLEKO UHT

OLEJ RZEPAKOWY

PASZTET DROBIOWY

PŁATKI OWSIANE

POWIDŁA ŚLIWKOWE

FILET W OLEJU

RYŻ BIAŁY

SER PODPUSZCZKOWY

SZYNKA DROBIOWA

SZYNKA WIEPRZOWA

MIÓD NEKTAROWY

 

 

Przedkładam informację dot. mojego udziału w pracach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Obornikach w 2020  roku, do której zostałem powołany Uchwałą nr XXV/249/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku.

 

               Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  ● integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  ● realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

               W roku 2020 ze względu na COVID-19 nie spotykała się stacjonarnie, konsultacje dot. przedmiotu działań Rady odbywały się mailowo:               Zestawienie dotacji dla Mieszkańców Gminy Rogoźno w 2020 roku na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               Pragnę także nadmienić, że w roku 2021 środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację następujących  zadań z zakresu: zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji społecznej przeznaczone dla powiatu obornickiego to 1.630.618 zł.

Natomiast środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowań do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 r. zaplanowano w kwocie 60.000 zł.

 

SPRAWOZDANIE - WOKISS

 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) powstało w czerwcu 1990r. 
Jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce. Aktualnie zrzesza 275 jednostki lokalne:245 gmin z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego oraz 30 wielkopolskich powiatów.

Celem Stowarzyszenia jest:
Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w szczególności poprzez:

 1. Działania edukacyjno-doradcze oraz informacyjno-wydawnicze skierowane do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób, takich jak:
  1. osoby piastujące funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego,
  2. osoby piastujące funkcje w organach jednostek pomocniczych gmin,
  3. osoby zatrudnione w administracji samorządowej.
 2. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania.
 3. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.

WALNE ZGROMADZENIE
Najistotniejsze decyzje Stowarzyszenia podejmowane są corocznie przez Walne Zgromadzenie, składające się z reprezentantów członkowskich gmin i powiatów

RADA WOKiSS
Kierunki działalności Stowarzyszenia wyznacza RADA, w składzie:

 1. Mirosław Broniszewski - Przewodniczący Rady, Wójt Gminy Przykona
 2. Dionizy Jaśniewicz - Wiceprzewodniczący Rady, Starosta Wrzesiński
 3. Brunon Wolski - Wiceprzewodniczący Rady, Wójt Gminy Kaczory
 4. Maciej Dziamski - Sekretarz Rady, Sekretarz Miasta Leszna
 5. Jarosław Kaczmarek - Członek Rady, Burmistrz Miasta Trzciela
 6. Grzegorz Kubik - Członek Rady, Burmistrz Rawicza
 7. Dariusz Strugała - Członek Rady, Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
 8. Grzegorz Wojtera - Członek Rady, Wójt Gminy Suchy Las

ZARZĄD WOKiSS
Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz to kompetencja Zarządu, który działa w składzie:

 1. Maciej Kozik - Prezes
 2. Agnieszka Mendelewska - Zastępca Prezesa
 3. Magdelena Jankowska - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA
Nadzór nad działalnością merytoryczną i finansową Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna, w składzie:

 1. Irena Czajka - Przewodnicząca, Skarbnik Gminy Kłecko
 2. Zbigniew Kaczmarek - Członek Komisji, Wójt Gminy Granowo
 3. Rafał Litke - Członek Komisji, Starosta Międzychodzki

KIEROWNICTWO WOKiSS
Bieżącą pracą Ośrodka Szkoleniowego kierują:

 1. Maciej Kozik - Dyrektor
 2. Agnieszka Mendelewska - Zastępca Dyrektora

WOKiSS organizuje szkolenia o zróżnicowanej tematyce, będącej wynikiem zmieniającego się ustawodawstwa bądź przejmowania przez samorządy nowych zadań. Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie przedstawiciele samorządów stowarzyszonych w WOKiSS. Szkolenia odbywają się w salach wykładowych WOKISS w Poznaniu, stałych punktach szkoleniowych WOKiSS w Pile, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Lesznie i Międzyrzeczu, a także bezpośrednio w gminach i powiatach. WOKISS aktualnie prowadzi tylko szkolenia ONLINE. Prowadzone są w formie jednodniowych seminariów bądź warsztatów oraz w postaci kursów doskonalących, w formach niepłatnych lub płatnych

 

XLI WALNE ZGROMADZENIE WOKISS ODBYŁO SIĘ W DNIU 22 CZERWCA 2021 R. O GODZINIE 10:00 W FORMIE ZDALNEJ. SPOTKANIE ZAPLANOWANO
 W FORMIE ZDALNEJ.

SPRAWOZDANIE Z SGIPW
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 116 gmin i 14 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski. Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy: reprezentowanie interesów wielkopolskich gmin i powiatów na forum krajowym i europejskim; inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinach społeczno - gospodarczych; prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej dla zrzeszonych gmin ś powiatów; wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz promocja gmin i powiatów; promocja Wielkopolski i umacnianie tożsamości regionalnej. Reprezentowanie interesów wielkopolskich gmin i powiatów Stowarzyszenie prowadzi lobbing w zakresie ustawodawstwa dotyczącego samorządu terytorialnego, a także kluczowych problemów regionu. Działania w tym obszarze skupiają się na: podejmowaniu stanowisk w kwestiach istotnych z punktu widzenia samorządów lokalnych; współpracy z Parlamentem w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych; organizowaniu regularnych konsultacyjnych spotkań z Posłami i Senatorami RP z województwa wielkopolskiego; reprezentowaniu zrzeszonych gmin i powiatów w kontaktach z Sejmikiem Województwa WIelkopolskiego, Urzędem Marszałkowskim, administracją rządową oraz instytucjami pozarządowymi. wspieranie rozwoju gospodarczego oraz promocja gmin i powiatów Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski we współpracy z Polską Agencją Informacji i inwestycji Zagranicznych oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, podjęło się stworzenia i prowadzenia Centrum Obsługi Inwestora (COI). Obejmie ono swoim działaniem całe województwo wielkopolskie. Celem tego wspólnego przedsięwzięcia jest podjęcie działań, które zapewnią lepszą promocję gospodarczych atutów regionu oraz profesjonalną obsługę inwestorów zagranicznych. Do głównych zadań COI należy m.in.: lobbing i promocja regionu, jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie i przyjaznego inwestorom; wspieraniu wielkopolskich samorządów przy tworzeniu atrakcyjnej oferty inwestycyjnej; wspieranie potencjalnych inwestorów zagranicznych w skorzystaniu z oferty inwestycyjnej; prowadzenie bazy danych terenów inwestycyjnych. Działalność informacyjno ~ szkoleniowa na rzecz JSTJednym z podstawowych zadań Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski jest prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej skierowanej do zrzeszonych gmin i powiatów, będącej odpowiedzią na zgłaszane przez nie potrzeby. Na stałe do programu szkoleń wpisane zostało min. seminarium pt. Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie, które już od ośmiu lat cieszy się dużym powodzeniem wśród  uczestników. W ramach działalności informacyjnej raz w tygodniu drogą elektroniczną do wszystkich wielkopolskich samorządów terytorialnych rozsyłany jest Newsietter Wielkopolski, który jest zbiorem krótkich informacji z kraju i regionu dotyczących kwestii istotnych dla JST. Ponadto raz w miesiącu Stowarzyszenie wydaje Informator Członkowski, który zawiera szczegółowe informacje na temat inicjatyw podejmowanych przez Zarząd organizacji, dotyczące prac Komisji Stałych oraz działalności biura. Punkt Informacji Europejskiej Od 2000 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski prowadzi oficjalny Punkt informacji Europejskiej, którego działania skupiają się na informowaniu wielkopolskich samorządów o źródłach finansowania przedsięwzięć przez nie realizowanych, międzynarodowych projektach, w których Uczestniczą jednostki samorządowe z całej Unii Europejskiej oraz o pracach organów i instytucji unijnych odpowiedzialnych za sprawy regionów. W tym zakresie Stowarzyszenie współpracuje z Biurem informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Rozwijanie zainteresowań młodzieży

Jedną z dłuższych inicjatyw Stowarzyszenia jest organizowany co roku Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce. Celem Konkursu jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości. SGiPW odpowiada także na wszelkie inicjatywy młodzieży, która pomimo młodego wieku chce aktywnie angażować się w działania społeczności lokalnych. Dlatego od siedmiu już lat organizujemy Wielkopolskie Forum Młodzieżowe, którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja młodzieżowych ośrodków samorządowych oraz przygotowywanie młodzieży do aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.

24 czerwca uczestniczyłem w Zjeździe Sprawozdawczo - Programowym Przedstawicieli i Członków Stowarzyszenia.

Podczas spotkania udzielono absolutorium Zarządowi, przyjęto roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe. Podjęto uchwałę w sprawie budżetu i planu pracy. Poruszono także temat funkcjonowania szpitali podczas pandemii, konieczności szczepień dla pracowników samorządowych oraz funkcjonowania oświaty. Informowałem również Radnych o szkoleniach organizowanych przez SGiPW.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU W ROKU 2020,

 

 

 

W 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny™ pracował w następującym składzie;

 

 

 

Janusz Wożniak

 • Sławomir Buk
 • Danuta Gomulec

*        Magdalena Zygmunt

♦        Aurelia Jakubowska

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Skarbnik Stowarzyszenia Sekretarz Zarządu Członek Zarządu

 

 

Działalność Zarządu i Stowarzyszenia „Dolina Wełny™ w roku 2020 wynikała z realizacji procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego na łata 2016-2023, jako dokumentu strategicznego przygotowanego przez Stowarzyszenie w 2015 roku.

Realizując statutowe zapisy, Zarząd Stowarzyszenia zwołał i przeprowadził w 2020 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbyło się 17 czerwca 2020 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach.

W roku 2020 Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny™ odbył 8 posiedzeń. 2 czego 5 było w pełnym składzie, 3 z udziałem czterech członków Zarządu

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pan Leonard Przesławski, uczestniczył w 8 posiedzeniach.

Podczas posiedzeń Zarząd podjął 53 uchwały, mające zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania Stowarzyszenia. Uchwały dotyczyły m.in.:

>       zwołania Walnego Zebrania Członków,

>       zatwierdzenia bilansu,

>       wsparcia dla wydarzeń środowiskowych,

>       otwarcia pomocniczych rachunków bankowych,

>       składki członkowskiej dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania,

>       zatwierdzenia procedur operacji,

>       zatwierdzenia harmonogramu realizacji planu komunikacji,

>       zmiany planu szkoleń dla beneficjentów,

>       wprowadzenia zmian do polityki ochrony danych osobowych,

>       wprowadzenia zmian do rejestru czynności przetwarzania danych,

Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny" w 2020 roku przyjął 2 nowych członków,

co potwierdzają uchwały:

>       Uchwała Nr 02/2020 z dnia 23.01 2020 roku,

>       Uchwała Nr 28/2020 z dnia 22.06.2020 roku.

Zarząd podjął też Uchwałę, Nr 01/2020 z 23.01.2020 r.. w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, wobec złożonej pisemnej rezygnacji.

Wobec podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia powyższych wymienionych uchwał, Stowarzyszenie „Dolina Wełny" liczy na dzień 31 grudnia 2020 roku:

• 80 członków zwyczajnych oraz 9 gmin członkowskich,

Rada Stowarzyszenia „Dolina Wełny" w 2020 roku, pracowała w składzie ustalonym przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w styczniu 2019 roku. Funkcję przewodniczącego Rady pełnił Pan Radosław Kubisz

W 2020 roku Rada obyła 3 posiedzenia z czego 2 dotyczyły oceny i wyboru wniosków

złożonych w ramach naborów. 1 dotyczyło spotykania w ceiu wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy Przewodniczący jednoosobowo we współpracy z Biurem LGD wydał 1 opinię w zakresie zmian umowy o przyznanie pomocy

W tym miejscu wszystkim członkom Rady bardzo dziękuję za zaangażowanie i wykonaną w 2020 roku pracę, głównie na rzecz wnioskodawców.

Komisja Rewizyjna, odbyła w 2020 roku 1 posiedzenie kontrolne w dniu 18 czerwca 2020 roku, dotyczące m.in

-         analizy realizacji planu zadań na rok 2019.

-         realizacji Preliminarza wydatków Stowarzyszenia „Dolna Wełny" w roku 2019,

-         odbytych posiedzeń Zarządu, podjętych uchwał i ich wykonania.

-         członków Stowarzyszenia - przyjęcia, wykluczenia oraz rezygnacji,

-         składek członkowskich,

-         innych spraw statutowych.

Odnotować w tym miejscu należy, iż każdego roku spada liczba mieszkańców w poszczególnych gminach, co skutkuje niższymi składkami wpłaconymi do Stowarzyszenia, jednakże w 2020 roku składki od Gmin były wyższe o 0,50 zł za jednego mieszkańca.

-         Omawiając tematykę finansów, należy odnotować, it preliminarz wydatków na rok 2020 został zrealizowany, a wszystkie ujęte w nim koszty zostały poniesione ś rozliczone Wypłacono wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników biura i osób na umowy zlecenia i urnowy o dzieło, wypłacono też wynagrodzenia za przeprowadzone szkolenia i konsultacje.

-         Dokonano wszystkich niezbędnych opłat takich jak podatek od nieruchomości, polisa na ubezpieczenie biura, za najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłat za domenę i hosting strony internetowej oraz serwisowania sprzętu biurowego.

-         Koszty obsługi finansowo-księgowej, a także doradztwa prawnego poniesione zostały w celu realizacji założeń wynikających z LSR

-         Przygotowano materiały informacyjne i artykuły na stronie internetowej Stowarzyszenia, dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 a także promujące zapisy naszej LSR.

-         Zarząd Stowarzyszenia zorganizował szkolenia dla członków organów oraz pracowników biura, zgodnie z planem szkoleń zatwierdzonym przez Samorząd Województwa, w tym szkolenie wyjazdowe dla Rady i Zarządu oraz pracowników Biura.

przekazania środków na Projekt Graniowy.

Zarząd Stowarzyszenia w 2020 roku wypłacił zaliczki w wysokości 80 procent kosztów

kwalifikowanych dla grantobiorców oraz koszty rozliczeniowe.

Rpzliczęnię II Projęktp Gfęntpyyęgo:

1 Stowarzyszenie Przyjaciół Jeziora Kaliszańskiego - "Nowy obiekt infrastruktury rekreacyjnej na terenie LGD Dolina Wełny" - kwota 4 000,00 zł.

 1. Fundacja Przyszłość Margonina - "Poprawa integracji mieszkańców gminy Margonin poprzez organizację wyjazdów edukacyjnych" - kwota 13 800,00 zt.
 2. Fundacja Przyszłość Margonina - "Pobudzenie aktywności społecznej poprzez

organizację kursu samoobrony w miejscowości Margonin"'- kwota 18 328,80 zl,

 1. Klub Żeglarski .Kotwica" - "Remont i modernizacja schodów na terenie bazy KŹ Kotwica" - kwota 20 000,00 zł.

Zaliczki na III Projekt Graniowy;

 1. Baranek - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej i Sołectwa Owczegiowy „Zwiększenie atrakcyjności wydarzeń kulturalnych i podniesienie poziomu integracji społecznej dzięki odpowiedniemu zapleczu organizacyjnemu w miejscowości Owczegiowy"- kwota 14 598,00 zł.
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno „Zakup wyposażenia na potrzeby organizowania wydarzeń o charakterze kulturalnym i społecznym" - kwota 10 928,00 zł.
 3. Stowarzyszenie Pisanki - "Więcej mamy - więcej działamy" - kwota 15 200,00 zł.
 4. Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Im. Jana Pawła II w Mieścisku - "Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Mieścisku" - kwota 14 458,00 zł.
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gołańczy - "Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka w celu aktywizacji mieszkańców obszaru" - kwota 6 080,00 zł.
 6. Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adoifowa „Śladami miejsc UNESCO" - kwota 9 176,00 zł.
 7. Fundacja Rozwój Zbyszewic - "Flamenco na Tower of London czyli kurs języka

angielskiego i hiszpańskiego dla dzieci i młodzieży "-kwota 11120,00 zł.

 1. Stowarzyszenie Sołectwo Zbyszewice - 'Wzmocnienie więzi społecznej poprzez zakup i montaż elementów siłowni oraz altany w miejscowości Zbyszewice" - kwota 10 400,00 zł.
 2. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Margonin - "Budowa wiaty grittowej - Strzelnica Margonin'' - kwota 16 000,00 zł.
 3. Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolf owa „Poprawa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej poprzez budowę altany turystycznej" - kwota 16 000,00 zł.
 4. Stowarzyszenie Natura Budziszewko - "Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej przy boisku sportowym we wsi Budziszewko ' - kwota 16 000,00 zł.
 5. Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - "Budowa wiaty rekreacyjnej w Rościnnie"- kwota 16 000,00 zł.
 6. Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - "śladami przyrody Doliny Wełny" - kwota 12 000,00 zł.

Rozliczenie HI Projektu Graniowego:

 1. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gołańczy * "Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka w celu aktywizacji mieszkańców obszaru" - kwota 1 520,00 zł.
 2. Gmina Damasławek - "Budowa placu zabaw w miejscowości Stępuchowo" - kwota 14 089,00 zł.
 3. Stowarzyszenie Sołectwo Zbyszewice - "Wzmocnienie więzi społecznej poprzez zakup i montaż elementów siłowni oraz altany w miejscowości Zbyszewice"- kwota 3 354,00 zł.

Łączna kwota zaliczek i refundacji wyniosła 247 043,00 z czego 100 202,25 zł to środki

otrzymane w ramach wyprzedzającego finansowania III Projektu Graniowego 146 840,75 zł to

środki z pożyczki PAFPIO oraz środki własne Stowarzyszenia

Realizacja Projektów Graniowych, szczególnie zaś zagwarantowanie 80 procentowych

zaliczek dla grantobiorców stanowi ogromne obciążenie dla budżetu Stowarzyszenia,

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż zwiększone składki od Gmin Członkowskich w roku 2020 to właśnie efekt olbrzymiego zapotrzebowania na środki głównie w Projektach

Graniowych, których kumulacja przypadła na rok 2020.

Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny" w kwietniu 2020 roku zaciągnął pożyczkę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich na finansowanie Projektów Grafitowych.

Pan radny Sebastian Kupidura zapytał ile szpital posiada na ten moment respiratorów?

Pan wiceprzewodniczący Łatka odpowiedział, że ostatnio jako darowiznę szpital przyjął jeden respirator.

Radny Kupidura powiedział, że pytanie to zadał dlatego, iż dochodzą go słuchy że brakuje tych respiratorów, a na jednej z komisji była informacja że szpital otrzymał dodatkowe respiratory i wynika z tego że ogólnie szpital ma ich 5?

Pani Przewodnicząca Powiatu – Renata Tomaszewska poinformowała, że w tej chwili jest 8 respiratorów i jest to ilość wystarczająca do zabezpieczenia potrzeb szpitala.

 

Pan Wojciechowski zauważył, że brakuje kilku sprawozdań np. organizacji „Biały Kruk”, „Komunikacja”, „Powiatowa Rada Zatrudnienia”, „7 ryb” i „S-11” – radny zapytał, czy to zostanie uzupełnione?

Pan Przewodniczący odpowiedział, że zwrócił się z prośbą o złożenie sprawozdań tylko przez radnych, ponieważ taki obowiązek nakłada Statut, jednak nie ma w nim mowy o innych członkach spoza Rady. Poza tym burmistrz na bieżąco informuje o spotkaniach w których bierze udział i o ich tematyce.

Radny Wojciechowski zaproponował, aby przy następnych sprawozdaniach składanych przez radnych, sprawozdania Burmistrza tez się znalazły.

Radny dalej zaznaczył, że uchwała dotycząca powołania członka do WOKISS jest błedna i należałoby ją poprawić, ponieważ jest tam nazwa Wojewódzki zamiast Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

 

Radny Janus zapytał o sytuację składek członkowskich w „Dolinie Wełny”, dlaczego członkowie ich nie płacą?

Pani Ewa Wysocka odpowiedziała, że radny Janus tez jest członkiem tego stowarzyszenia i jeżeli cos nie było jasne, to mógł dopytać wtedy na zgromadzeniu zarządu.

Radny powiedział, że na ostatnim spotkaniu go nie było, a sprawozdanie otrzymał dopiero teraz, dlatego teraz zapytał.

Radny zapytał, dlaczego jeżeli zostały środki (37 tys zł) nie złożono wniosku chociażby na plac zabaw w Owieczkach?

Pan Szuberski powiedział, że jeżeli chodzi o wnioskowanie od 11 października będzie prowadzony nabór wniosków na rozwój pomocy ogólnodostępnej infrastruktury.

Radny Janus sprostował, że chodzi o rok 2020.

W tej kwestii wypowiedział się kierownik Paweł Andrzejczak, który poinformował, że nie ma możliwości złożenia kolejnych wniosków do naboru po zakończeniu ogólnego naboru. Kolejny nabór będzie w październiku, tak jak Burmistrz wspominał i liczy się alokacja finansowa, a nie limity finansowe.

Radny Janus podkreślił, że gmina mogła złożyć wniosek o srodki które pozostały w stowarzyszeniu, a jeżeli nie zlozyła, to sprawa jest jasna, że nie dostała.

Pan Zaranek odpowiedział, że pan Janus doskonale wie, że priorytet w otrzymaniu środków maja jst i dogadanie się pomiędzy wójtami.

Radny Henryk Janus zapytał panią Wysocką ile było spotkań walnych w 2020 roku?

Radna odpowiedziała, że było jedno spotkanie, które odbyło się w Skokach 17 czerwca.

Radny wojciechowski zwrócił uwagę, że odpowiedź pani Wysockiej dotyczyła 2019 roku, bo spotkanie podsumowujące rok 2020 było w Mieścisku.

Pan Zaranek sprostował, że panu Janusowi chodziło o spotkanie walne.

Radny Wojciechowski zapytał, kiedy można spodziewać się realizacji zadania – dofinansowania budowy kortu tenisowego i pola biwakowego w ośrodku za jeziorem?

Pan Roman Szuberski odpowiedział, że gmina będzie to realizowała w najbliższym czasie, a kierownik Andrzejczak dodał, że obecnie gmina oczekuje na umowę dofinansowania, a realizacja odbędzie się 2022 roku. Przewodniczący uściślił, że okres realizacji jest 9 miesięcy od momentu podpisania umowy. W ramach tego dofinansowania powstanie pole biwakowe, 5 domków drewnianych wraz z sauną, wraz z wymianą oświetlenia terenu , każdy domek będzie miał przyłącze wodne, prądowe i kanalizacyjne, a drugi oddzielny projekt to boisko wielofunkcyjne (kort tenisowy i boisko do koszykówki oraz do piłki siatkowej)  na terenie istniejących boisk o nawierzchni asfaltowej.

Radny wojciechowski zauważył, iż dużo dzieje się w OSIR-rze i dobrze byłoby jeszcze wykonać legalna drogę dla mieszkańców, którzy mieszkają pod lasem by legalnie mogli dojeżdżać do swoich posesji oraz oświetlenie, na które przecież jest projekt.

Burmistrz odpowiedział radnemu, że to nie jest takie proste, ponieważ radny nie zna terminów załatwiania pewnych spraw.

Pan Piątkowski odpowiedział, że legalny podział działek, które były na poszerzenie uskutecznił się już, natomiast podział duży działki ośrodka będzie po zakończeniu prac, które tam się będą toczyły, żeby nie komplikować sobie kwestii z dokumentacją projektową.

Radny Kupidura zapytał, czy we wniosku na dofinansowanie budowy pola biwakowego znalazło się miejsce na parcele kamperów, a pytanie jakie zadał radny pani Wysockiej dotyczyło stowarzyszenia „Pisanki” w jakiej miejscowości ono działa?

Pan Przewodniczący udzielił odpowiedzi, że jest to stowarzyszenie działające w miejscowości Runowo.

Radny Hubert Kuszak zapytał panią Wysocką, czy 2 członków jakich przyjęło stowarzyszenia, byli to członkowie zwyczajni, czy gminy?

Pani radna odpowiedziała, że są to zwyczajni członkowie.

Radny dopytał o powód skreślenia członków z listy – jaki był powód i jaka ilość?

Radna nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

 


10. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.


SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROGOŹNA z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie

za okres od  25.08.2021 r. do 27.09.2021 r.

a) Uchwała NR LII/497/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno, uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu,

b) Uchwała NR LII/498/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 151/7 – obręb Gościejewo, uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu,

c) Uchwała NR LII/499/2021 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu, oraz ogłoszona w DZ.U. poz. 6584.

d) Uchwała NR LII/500/2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogoźno na rok szkolny 2021/2022, uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu, oraz ogłoszona w DZ.U. poz. 6583

e) Uchwała NR LII/501/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie na części obszaru 2 MN/U., uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu,

f) Uchwała NR LII/502/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej na części obszaru U-5., uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu,

g) Uchwała NR LII/503/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej, uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu, oraz ogłoszona w DZ.U. poz. 6637.

h) Uchwała NR LII/504/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla terenów położonych pomiędzy rzeką Wełną a ulicami: Kościuszki i Kotlarską, uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu, oraz ogłoszona w DZ.U. poz. 6638.

i) Uchwała NR LII/505/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/354/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Jaracz, uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu,

j) Uchwała NR LII/506/2021 w sprawie zgłoszenia sołectwa Owieczki do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi, uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu,

k) Uchwała NR LII/507/2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości, uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu,

l) Uchwała NR LII/508/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi, uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu,

m) Uchwała NR LII/509/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021, uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu, RIO oraz ogłoszona w DZ.U. poz. 6943.

n) Uchwała NR LIII/510/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021, uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu, RIO oraz ogłoszona w DZ.U. poz. 6982.

o) Uchwała NR LIII/511/2021 w sprawie zmian w WPF na lata 2021-2037, uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Rogoźna

w okresie międzysesyjnym
 od 25 sierpnia do 29 września 2021r.

                                                                                                                                                                                                                                           

 

27 sierpnia

-udział w uroczystej sesji Rady Powiatu Obornickiego- XX rocznica współpracy (jubileuszu) podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Obornickim a niemieckim Powiatem Lüchow - Dannenberg.

28 sierpnia

- udział w walnym zebraniu sprawozdawczym Domu Działkowca przy ul.  Polnej.

 

-udział w uroczystym otwarciu drogi w Grudnie.

29 sierpnia

-udział we Mszy Św. Dożynkowej Sołectwa Parkowo.

01 września

- złożenie wiązanki kwiatów przy pomniku  Martyrologii i grobach  Żołnierzy Nieznanych- uczczenie 82 rocznicy Wybuchy II Wojny Światowej.

 

-udział w inauguracji roku akademickiego RUTW.

03 września

-udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Rogoźno.

05 września

-udział w dożynkach Parafialno-Sołeckich w Pruścach.

 

-udział w Pikniku Rodzinnym  na zakończenie lata w sołectwie Cieśle.

06 września

- udział w zebraniu sołeckim w Tarnowie.

07 września

- udział w zebraniu sołeckim w Nienawiszczu.

 

-udział w spotkaniu z przedstawicielami Fundacji Pomocy Wzajemnej  BARKA w sprawie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i rozwoju istniejących w Gminie Rogoźno podmiotów ekonomii społecznej.

08 września

- udział w podpisaniu  umowy  z Firmą BIMEX Sp. z o.o. Sp. K.  z Rogoźna, na przebudowę dróg w miejscowościach Parkowo  oraz  Garbatka.

 

-udział w zebraniu sołeckim w Budziszewku.

09 września

-udział w zebraniu sołeckim w Owieczkach.

11 września

-udział w otwarciu wystawy „Śladami Generała Hallera”  w Jaraczu.

 

-udział we Mszy Św. Dożynkowej w intencji  Rolników z Gminy Rogoźno.

 

-udział w jubileuszu 25-lecia powstania rogozińskiej grupy AA.

12 września

-udział w XII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w RCK.

 

- udział w zebraniu sprawozdawczym OSP w Pruścach.

13 września

-udział w Sesji  Rady Miejskiej.

 

-udział w zebraniu sołeckim w Słomowie.

14 września

-udział w zebraniu sołeckim w  Studzieńcu.

15 września

-udział w zebraniu Socjalnym Spółdzielni  OPUS.

 

-udział w zebraniu sołeckim w Józefinowie.

16 września

- udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy.

 

-udział w zebraniu sołeckim w  Karolewie.

17 września

-udział w obchodach 82 rocznicy napaści ZSRR na Polskę.

 

-udział w zebraniu sołeckim w  Jaraczu i Kaziopolu.

18 września

-udział w spotkaniu integracyjnym  z członkami  RUTW.

 

-udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Gościejewo.

20 września

-udział w Walnym Zebraniu Członków Związku Stowarzyszeń  Pilskiego  Banku Żywności.

 

-udział w zebraniu sołeckim w Owczychgłowach.

21 września

-udział w zebraniu sołeckim w  Pruścach.

22 września

-udział w spotkaniu Stowarzyszenia  LGR „7 Ryb”

 

-udział w zebraniu członków SJST „Komunikacja”

 

-udział w  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

 

-udział w zebraniu sołeckim w  Cieślach.

23 września

-udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia S11.

 

-udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury.

 

-udział w zebraniu sołeckim w Gościejewie.

24-26 września

-udział w Finałach Motorowodnych Mistrzostw  Europy  na Jeziorze Rogoźno.

27 września

-udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa.

 

-udział w zebraniu sołeckim w Boguniewie.

28 września

-udział w zebraniu sołeckim w Laskowie  i   Parkowie.

29 września

-udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Obornikach.

Pan radny Wojciechowski zapytał, w jakim stopniu jest wykonany plan z dochodów mienia gminy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na półrocze było już ponad 100% wykonania, a w tej chwili jest na pewno dużo więcej. Burmistrz dodał, że cała sprzedaż skumulowała się we wrześniu, a w związku z tym, że ceny działek wzrosły jest to bardzo korzystne dla gminy.


11. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący udzielił głosu panu Mirosławowi Pokorzyńskiemu, który powiedział że chce złożyć podziękowania panu radnemu Henrykowi Janusowi za wniesienie poprawki do uchwały budżetowej w miesiącu czerwcu, a która umożliwiła zgłoszenie do rozgrywek piłkarskich nie tylko drużyn wiejskich ale także ze środowiska miejskiego. Pan Pokorzyński powiedział również, że cel został osiągnięty bo utworzenie drużyny w klasie B okazał się pomysłem trafionym.

Pan radny Janus odpowiedział panu Prezesowi, że jest niezorientowany albo udaje niezorientowanego, ponieważ to nie była zasługa radnego. Zespoły, które 30 czerwca istniały to były dwa zespoły, które reprezentowały gminę Rogoźno i nie ważne czy to jest miasto, czy wieś. Przy autopoprawce nie było zaznaczone przy klasie A, że jest to drużyna z terenu wiejskiego, klasa B z terenu wiejskiego – a pan Zaranek powiedział wyraźnie że chodzi o Tarnowo i wykreślenie tego nic nie zmieniło. Radny dodał, że Prezes labo jest napuszczony albo nie zna sytuacji. Pan Janus podkreślił, iż pewne działania zostały wszczęte by pewne rzeczy zostały sprostowane – Tarnowo w ogóle nie złożyło wniosku o dofinansowanie w terminie do 31 lipca i nie jest prawdą, że przez autopoprawkę powstała druga Wełna w B klasie.

Pan Szuberski przekazał, że rzeczywiście dopisek „z terenów wiejskich” spowodował, że było to ukierunkowane tylko na jedna drużynę, czyli na drużynę z Tarnowa, oczywiście mogła w tym czasie powstać inna drużyna druga, trzecia, tylko wykluczona byłaby drużyna z terenów miejskich.

Pan Janus wtrącił że grupie A nie było dopisku „z terenu wiejskiego”.

Pan burmistrz odpowiedział, że na klasę A był oddzielny nabór. Poza tym, w komisji konkursowej była pani Tomaszewska, Skarbnik, pan Dolatowski i Sekretarz. Faktem jest, że przy zmianie budżetu, żeby uruchomić ten konkurs tam było dofinansowanie na drużynę klasy A i klasę B  z określeniem „z terenów wiejskich”. Pan Jagoda zaznaczył, że w trakcie dyskusji padła propozycja żeby wykreślić słowa „z terenów wiejskich”.

Pan Henryk Janus zapytał, czy została złożona oferta przez Tarnowo do dnia 31 lipca?

Pan Sekretarz odpowiadając powiedział, że mowa jest o dwóch kwestiach – o zmianie budżetowej, gdzie w projekcie uchwały było określenie w klasie B „Z terenów wiejskich” i z inicjatywy wynikłej z dyskusji to stwierdzenie zostało wykreślone.

Pan radny Janus odpowiedział, że Sekretarz ma udzielić odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie.

Pan Burmistrz Szuberski odpowiedział, że rzeczywiście wniosek nie został złożony w terminie, bo gdyby ten wniosek nie został złożony i byłby ten dopisek to konkurs zostałby rozpisany ponownie, bo klub Wełna nie mogłaby tych środków otrzymać. Taka była decyzja Rady i tak to zostało zrobione.

Pani Renata Tomaszewska wyjaśniła, że gdyby wpłynęły dwa wnioski Z Tarnowa i RKS Wełna to 14 tys zł należałoby podzielić na połowę, czyli dostaliby po 7 tys zł pod warunkiem, że wnioski byłyby prawidłowo sporządzone, a ponieważ wpłynął tylko jeden wniosek i środki zostały przyznane zgodnie z prawidłowo wypełnionym wnioskiem – klubowi RKS Wełna. Natomiast przykro, że klub z Tarnowo tych środków nie otrzymał, po pierwsze bo nie złożył wniosku, a po drugie gdyby nie był usunięty zapis „dla drużyn z terenów wiejskich” i wtedy wniosek złożony z RKS Wełna musiałby zostać odrzucony z przyczyn formalnych, ponieważ nie spełniał tego wymogu, że jest z tereny wiejskiego.

Gdyby ten zapis był, to zostałby ogłoszony kolejny konkurs wówczas Tornado miałby kolejna szanse na otrzymanie tych środków.

Pan radny Kutka zapytał, czy sugestia, o której mowa została przegłosowana?

Pan Zaranek odpowiedział, że nie, jednak zapytał radnych czy jest potrzeba głosowania. Pan Kutka zapytał, na jakiej podstawie ten zapis został wykreślony?

Przewodniczący odpowiedział, że przy obopólnej zgodzie całej Rady.

Pan Maciej Kutka odpowiedział, iż nie pamięta żeby się na cos takiego zgadzał, bo nie było autopoprawki, nie ma zadnego wyniku głosowania, że pan radny Janus wprowadził cos takiego, wiec na jakiej podstawie zostało to zmienione?

Pan Przewodniczący odpowiedział, że było pytanie, czy ktoś wnosi uwagi do pomysły radnego Janusa.

Radny Kutka zaznaczył, że jeżeli są uwagi to uchwały to są one głosowane i dlaczego to nie zostało przegłosowane? To Przewodniczący się podpisuje pod uchwała, a nie było to przyjęte przez Radę.

Pan Łukasz Zaranek odpowiedział, że nie było to przegłosowane ponieważ Przewodniczący zapytał, czy jest potrzeba głosowania, jednak nie pamięta tego momentu dokładnie

Pani skarbnik dodała, że  pamięta ten moment i takie zapisy były w poprzednich latach i otrzymała to od pracownika z danego wydziału i faktycznie wykreślenie tego zapisu odbywało się na sesji i wszyscy radni jednogłośnie uznali, że nie ma potrzeby głosowania tego, a uznano to jako błąd pisarski.

Pan Marek Jagoda powiedział, że doszło do przyjęcia tej zamiany poprzez aklamację i jest to forma przyjęta w systemie demokratycznym.

Pan Krzysztof Nikodem skierował się do radnego Janusa i powiedział, że wystarczyłoby klepnąć się w pierś i przyznać się do błędu, bo w jego wyniku jedni stracili bardzo dużo inni zyskali bardzo dużo.

Pan radny Adam Nadolny powiedział, że pan radny Janus to już jest fachowcem od wszystkiego, oświaty, dróg a teraz nawet sportu, a tak naprawdę to na niczym się nie zna w dodatku popełnił radny Janus błąd i nie potrafi się do tego przyznać, a to ze cała Rada przystała na ten pomysł to jest tak, że wszyscy uważają radnego Janusa za Seniora – a radny wyprowadził wszystkich w pole. Podziekowania należą się panu Burmistrzowi za pozyskanie środków od sponsorów na działalność drużyny z Tarnowa i dołożyć się powinni do tego wszyscy radni.

Pan radny Kupidura zapytał kiedy pan prezes złożył wniosek na dofinansowanie drużyny w klasie B?

Pan Pokorzyński odpowiedział, że złożył wniosek w odpowiednim terminie, czyli przed 31 lipca, a pytanie jest pozbawione sensu, bo jest określony termin składania wniosków i czy ten wniosek został złożony 9 lipca, czy 29 lipca to nie ma żadnego znaczenia.

Pan Sebastian Kupidura odpowiedział, że wystarczy powiedzieć, że się nie pamięta i dodał, że pan Prezes jest drugi raz gościem na sesji i drugi raz skłóca Radę i nie wiadomo jakie sa intencje tej działalności. Firmy prywatne wspierają drużyny seniorów, a pan Prezes ich ściga za to, a sponsoring ma to do siebie, że jeżeli kładzie się pieniądze na stół to chce się cos w zamian np. reklamę. A pan Prezes rozesłał pisma, by takie banery reklamowe zostały pościągane, bo inaczej wystąpi na drogę sądową. To nie jest droga do tego, by wspierać drużynę seniorską. A jeżeli pan Prezes lubi wywoływać wieczorne sensacje, to należy się na komisji zjawić i tam temat omówić.

Roman Szuberski powiedział, że rzeczywiście radni przez aklamację przyjęli sugestię pana Janusa i można Prezesowi pogratulować przedsiębiorczości, bo jeżeli śledził obrady sesji i zauważył taka możliwość to wniosek złożył. Może data złożenia dokumentu nie jest wymieniona, ale wszelkie dokumenty są do wglądu w urzędzie. Być może nagroda należy się radnemu Janusowi bo wzmocnił drużynę RKS Wełna. Podziękowania Burmistrz złożył również panu Nadolnemu, bo pomimo decyzji wspólnej z Radą wniósł swój wkład, aby drużyna z Tarnowa mogła przejść jakoś ten sezon jesienny.

Pan Mirosław Pokorzyński stwierdził, że jego wizyta na tej sesji miała charakter pokojowy z chęcią podziękowania za umożliwienie drużynie seniorskiej wzięcia udziału w rozgrywkach i to nie spodobało się kilku radnym. Wracając do tematu sponsoringu, to jest to przekazywanie środków indywidualnym osobom, a jeżeli chodzi o drużynę seniorów, która podlega pod RKS Wełna to takie środki przelewane są na konto. Obiekt sportowy jest obiektem publicznym administrowany przez klub sportowy Wełna, jeżeli firmy wywieszają jakiekolwiek banery reklamowe bez uzgodnienia warunków, bez zgody – to czy to jest działanie na linii prawa, czy jest to samowola? Czy przekazywanie środków poza kontem klubu uznawane jest jako legalny sponsoring – no nie. Poza tym żaden z tych potencjalnych sponsorów, który otrzymał pismo nie przyznał się do przekazania pieniędzy na klub. To ile jest prawdy w tym co mówi pan Kupidura?

Pan Henryk Janus odpowiedział, że słuchając Prezesa, to się chce śmiać, ponieważ ten zapis nie miał żadnego wpływu na dofinansowanie, bo mówi się o 15 tys przy 90 mln budżecie, nie jest trudno ogłosić drugiego konkursu dla innej drużyny. Z takiej sprawy zrobiła się wojna światowa, poza tym radny podkreślił, że niektóre osoby będą świadkami w tej sprawie, bo to musi zostać wyjaśnione, ale drużyna w terminie nie złożyła wniosku i to jest proste i 31 sierpnia należało rozpisać konkurs a nie czekać do października. Natomiast jeżeli radnym w tym okręgu jest pan Krzysztof Nikodem, to dlaczego nie podpowiedział, aby Tarnowo złożyło wniosek w terminie? Radny stwierdził, że nawet artykuły w lokalnych gazetach są w tym samym tonie, to tez zostanie wyjaśnione, kto jest autorem tych artykułów. Radny powiedział, że oczywiście te słowa zostały wykreślone na jego wniosek, czy prawnie czy nieprawnie można to sprawdzić, ale rozchodzi się tu bardziej o to, że termin został przekroczony, ale pan Prezes złożył wniosek 29 lipca i to jest główna przyczyna tego, że zespół z Tarnowa nie otrzymał dotacji. Dodatkowo w tym samym dniu Burmistrz powołuje komisje konkursową i w tym samym dniu następuje rozstrzygnięcie konkursu i to jest dziwne, ale to wszystko jest u prawnika i ta sprawa będzie miała swój finał.

Pan Mirosław Pokorzyński odpowiedział, że wielokrotnie zwracał się z mównicy do radnego Janusa i nigdy nie było to obraźliwe a teraz pan Janus obraża Prezesa.

Burmistrz powiedział, że komisja może zostać powołana w ten sam dzień i zostać wykonana zmiana, jeżeli są to osoby, które są urzędnikami, ale jeżeli jest to komisja dotyczaca wyłonienia nowego dyrektora to wtedy są do tego określone terminy i odpowiednio wcześniej powiadomić zainteresowane osoby. Natomiast rozstrzygnięcie tego konkursu odbyło się zgodnie z prawem.

Pan radny Krzysztof Nikodem zgłosił wniosek o zamknięcie tego tematu.

Radny Adam Nadolny powiedział jeszcze, że mleko się rozlało i należy pomóc drużynie Tornado Tarnowo.

Pan radny Wojciechowski odpowiedział, że pan Nadolny powiedział co chciał, a panu Nikodemowi przypomniał się sponsoring w Garbatce, kiedy przyjmował co chciał.


Głosowano w sprawie:
zamknięcia dyskusji w sprawie tematu RKS Wełna.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Adam Nadolny, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego tematu dotyczącego podjęcia stanowiska przez radnych w sprawie jednego z mieszkańców, który skierował swoja sprawę na drogę sądową.

Pan Marek Jagoda wyjaśnił, że wpłynęło do sądu zawiadomienie o skardze jednego z mieszkańców i skąd wskazał, że można przeprowadzić sprawę on-line lub w trybie uproszczonym.

Pan Przewodniczący zaproponował radnym skorzystanie z trybu uproszczonego w myśl art 119 pkt 2 ppsa.

Radny Kutka zapytał, co się stanie jeżeli jedna ze stron zgodzi się na tryb uproszczony a druga nie?

Pan Piotr Płoszczyca odpowiedział, że sprawa odbędzie się w trybie zwykłym.

Głosowano w sprawie:
Rada Miejska w Rogoźnie postanowiła skorzystać z trybu uproszczonego w myśl art 119 pkt 2 ppsa w spr. IV SA/Po 602/21.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (1)
Zbigniew Tomasz Chudzicki
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Pan Przewodniczący zapytał o wyrównanie dróg w miejscowości Owczegłowy i o sytuację rozsypanych elementów metalowych na drodze do Biniewa?

Pan kierownik Paweł Andrzejczak odpowiedział, że równiarka w najbliższym czasie będzie w Owczechgłowach, natomiast o sytuacji w Biniewie wykonawca został poinformowany i należy teraz poczekać aż nawierzchnia zostanie przez niego zebrana i raz jeszcze utwardzona na swój koszt.

Pan Janus powiedział, że odnośnie uchwały dotyczącej odnowy wsi pan Sekretarz wprowadził wszystkich w błąd informując, że w międzyczasie zmienił się tekst jednolity ustawy, co jest nieprawdą bo tekst jednolity został ogłoszony 27 lipca.

Pan Marek Jagoda odpowiedział, że jego słowa brzmiały zupełnie inaczej a mianowicie że między okresem sporządzenia projektu uchwały a sesją. Radny zwrócił uwagę Burmistrzowi, że na stronie internetowej urzędu brakuje bardzo dużo zarządzeń i poprosił o ich uzupełnienie. Nastepnie radny zapytał, kto w urzędzie pełni rolę rzecznika prasowego?

Pan Roman Szuberski odpowiedział, że taka osobą jest ten, kogo wskaże Burmistrz – w zależności od tematyki i osoby odpowiedzialnej.

Dalej pan Janus zapytał, czy w momencie ukazania się w gazecie kłamliwych informacji dotyczących radnych i urzędu, Burmistrz składa do gazety sprostowanie?

Burmistrz poinformował, że tylko jedna gazeta jest abonowana – jest to gazeta powiatowa i zazwyczaj umieszczane są w niej ogłoszenia Burmistrza Rogoźna. Pan Sekretarz potwierdził słowa radnego Janusa, iż owszem kilka razy zdarzyły się artykuły szkalujące gminę, jednakże redaktor je piszący prawdopodobnie już nie pracuje w tej gazecie.

Dalej radny zapytał, czy gmina kiedykolwiek występowała o sprostowania w gazetach „Ziemia Obornicka” i „Gooniec Rogoziński”?

Pan Szuberski odpowiedział, że za okres w którym jest Burmistrzem nie było żadnych sprostowań.

Radny Janus powiedział, że wobec tego, że nie ma pkt dotyczącego interpelacji, to taka interpelacja wpłynie pisemnie i będzie dotyczyła wydatków na artykuły, ogłoszenia itp.

Pan Wojciechowski przedstawił, że niektóre gazetki szkalują tylko wybranych radnych, a gmina je wspiera finansowo zamieszczając w nich swoje reklamy np. OSiR-u. Radny dodał, że teczuszka się zapełnia i w odpowiednim czasie ktoś inny się będzie z tego smiał.

Pan Sekretarz Jagoda odpowiedział, że nie istnieje żaden sponsoring gazet, bo są przepisy i gmina się do nich stosuje.

Radny Henryk Janus zwracając się do radnego Nadolnego, że asfalt wybudowany w 2016 roku nie jest do posesji pana Janusa, tylko ciągnie się do ostatniej posesji za radnym, a dziwnym trafem pan Nadolny walczył o drogę Boguniewską a nie wszyscy wiedzą, że radny Nadolny ma tam swoje pola, poza tym z drogi S-11 przez tory w kierunku posesji pana Nadolnego będzie wykonywana nakładka i widać kto walczy o swoje.

Pan Adam Nadolny powiedział, że pan Janus to taki stary polityk, a dał się w maliny wpuścić, bo nie słuchał dokładnie o czym się na zebraniu sołeckim mówiło. A co się tyczy pól uprawnych, to pan Nadolny powiedział, że swoje grunty ma w każdej części powiatu, w Rożnowie, na Mokszu, na Hubach tzn. że jaka droga nie będzie robiona, to każda do gruntu Nadolnego.

Na zakończenie pan radny Krzysztof Nikodem odniosł do sprzeciwu swojego i kolegi Nadolnego do wniosku radnego Wojciechowskiego z KGFiR, który wymyślił kamery na Pl. K.Marcinkowskiego. Pan Nikodem, skomentował że sprzeciw wynika z braku pieniędzy i pomysłu radnego Wojciechowskiego, a jak do tego dopisać jeszcze toytoya to będzie wtedy arcydzialo.

Pan radny Nadolny zgłosił wniosek formalny o zamknięcie pkt 11.


Głosowano w sprawie:
wniosek o zamknięcie pkt 11.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (8)
Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
PRZECIW (4)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
BRAK GŁOSU (1)
Hubert Kuszak
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Roman Kinach

12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
Brak

13. Zakończenie
Przewodniczący zakończył obrady sesji o godz. 21:07.

Przewodniczący
Rada Miejska w Rogoźnie
Przygotował(a): Anna Mazur

 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf