Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XXII/2016 z XXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 24 lutego 2016r. o godz.16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XXII/2016

z XXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 16.00

 

XXII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa na dzień 24 lutego 2016 roku, na godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P. Wojciechowskiego

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 7. Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno.
  1. wystąpienia gości,
  2. dyskusja
 8. 8. Stan sanitarny w Gminie Rogoźno.
  1. wystąpienia gości,
  2. dyskusja
 9. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg
 10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2051/2 i 2053/2, położonych w Rogoźnie przy ul. Spokojnej, w trybie przetargowym,
  2. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,
  3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
  4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dot, działka nr 460, położonej w Rogoźno przy ul. Różanej),
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
  6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1813/5, położonej w Rogoźnie przy Placu Karola Marcinkowskiego 10, w trybie przetargowym,
  7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej, Wielka Poznańskiej,
  8. Uchwała w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2015 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.
  9. Uchwała w sprawie przekazania skargi,
  10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu,
  11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Garbatka,
  12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Nienawiszcz,
  13. Uchwała zmieniająca uchwałę nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego,
  14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok,
  15. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026,
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

Przed przystąpieniem do obrad sesji pan Przewodniczący Henryk Janus udzielił głosu uczniom ze szkoły im. Hipolita Cegielskiego, którzy w swoim wystąpieniu pokazali radnym ważność problemu jakim jest zgoda na oddanie swoich organów do przeszczepu.

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Po tym krótkim występie pan Przewodniczący zaproponował nowy porządek obrad, który przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno.
  1. wystąpienia gości,
  2. dyskusja
 6. Stan sanitarny w Gminie Rogoźno.
  1. wystąpienia gości,
  2. dyskusja
 7. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg
 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2051/2 i 2053/2, położonych w Rogoźnie przy ul. Spokojnej, w trybie przetargowym,
  2. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,
  3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
  4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dot, działka nr 460, położonej w Rogoźno przy ul. Różanej),
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
  6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1813/5, położonej w Rogoźnie przy Placu Karola Marcinkowskiego 10, w trybie przetargowym,
  7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej, Wielka Poznańskiej,
  8. Uchwała w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2015 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.
  9. Uchwała w sprawie przekazania skargi,
  10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu,
  11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Garbatka,
  12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Nienawiszcz,
  13. ł) Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego,
  14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok,
  15. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026,
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

Pan radny Hubert Kuszak zgłosił wniosek o przesyłanie informacji o działaniach międzysesyjnych drogą meilowa, ponieważ skróci to czas sesji a radni będą mieli okazję z tym zapoznać się w domu.

Proponowana zmiana programu obrad sesji została poddana pod głosowanie i zmiany zostały przyjęte przez radnych – 13 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi”.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z poprzedniego posiedzenia sesji został przyjęty jednogłośnie w obecności 15 radnych.

 

Ad. 4 .Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

Pan Przewodniczący Henryk Janus głosu udzielił zgłaszającemu się radnemu Sebastianowi Kupidurze, który zapytał w imieniu mieszkańców gminy Rogoźno, jakie środki z budżetu z powiatu zarząd przeznaczył na inwestycje w gminie Oborniki, a jakie w gminie Rogoźno, a pytanie to dotyczyło również wszystkich zawartych porozumień pomiędzy powiatem, a gminami. Radny poprosił o odpowiedź pisemną, oraz odpowiedź obejmującą lata 2012 – 2015.

Dalej pan radny Chudzicki zapytał pana starostę Olejnika, czy były spotkania lub ustalenia co do wsparcia rozbudowy szpitala przez gminę Rogoźno, czy były spotkania z burmistrzem, z przewodniczącym rady, czy padały konkretne kwoty wsparcia na rozbudowę szpitala?

Pan starosta Adam Olejnik, odpowiedział radnemu że przystosowanie szpitala do wymogów unijnych trwa już dwa lata. Na mocy porozumień, które zostały zawarte z gminami a konkretnie z gminą Oborniki i gminą Ryczywół pobudowany został nowy budynek o wielkości 2700 m, na którym urządzone zostały trzy oddziały – chirurgiczny, dziecięcy oraz wewnętrzny. Jeżeli chodzi o pozostałe oddziały, które funkcjonują to warunkom odpowiada również oddział ortopedyczny. Natomiast oddział ginekologiczno – położniczy i reszta infrastruktury wymaga przebudowy. Jest to o tyle utrudnione, iż stary budynek w którym mieści się ginekologia jest objęty dozorem konserwatora zabytków. Obecnie istnieje plan dokonania tego remontu, i zarząd powiatu poczynił w tym kierunku istotne kroki, ponieważ została opracowana dokumentacja projektowa, oraz podjęta została uchwała odnośnie wszczęcia postępowania przetargowego – który się odbył i pokazał jakiego rzędu są to wydatki. Są to kilkumilionowe kwoty – a najniższa cena postępowania przetargowego to 8 mln 263 tys zł. Niemniej jednak ten szpital będzie rozbudowywany i utrzymywany z własnych środków. Pewne kwoty są zabezpieczone na cel rozbudowy, ale czynione są też rozmowy z panem burmistrzem na wyasygnowanie pewnej kwoty przez gminę Rogoźno, która na pierwszym etapie rozbudowy szpitala zadeklarowała tylko 100 tys zł. Powiat nie narzucił konkretnej kwoty finansowania, a każda kwota jest mile widziana. Gdyby w tym momencie został ogłoszony przetarg to są realne szanse na ukończenie remontu tego starego budynku do końca roku.

Pan radny Chudzicki dopytał, czy żadne konkretne kwoty nie padały?

Pan starosta Olejnik, poinformował radnego że takich deklaracji z kwotami nie było, ponieważ on jako starosta nie dysponuje pieniędzmi gmin.

Pan radny Maciej Kutka zapytał pana starostę, czy zarząd podjął już decyzję o przekazaniu 100 tys zł – oraz na jaką inwestycję w gminie Rogoźno to będzie przekazane?

Pan starosta odpowiedział, że w budżecie powiatu istnieje kwota 300 tys zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu, czy ewentualnie nowej inwestycji przy drogach powiatowych, z tym że zarząd żadnej takiej decyzji jeszcze nie podjął, ponieważ w związku z rozbudową szpitala wszelkie środki zostaną przeznaczone na ten cel.

Pan radny Kutka dopytał pana starostę, czy jeżeli będzie taka możliwość to kwota 300 tys zł zostanie przeznaczona na realizację rozbudowy szpitala ?

Pan starosta odpowiedział radnemu, że nie chce się na tą chwilę wypowiadać na ten temat, bo wpływ na taka decyzje ma zarząd powiatu, ale wszelkie scenariusze są możliwe.

Radny Paweł Wojciechowski zwrócił się do Starosty Powiatu Obornickiego w temacie działalności spółek wodnych. Zanim zadał pytanie Staroście wyjaśnił zgromadzonym uczestnikom obrad, iż na terenie powiatu Obornickiego działają 4 spółki wodno-melioracyjne. Jedyną spółką, która korzysta z dotacji zewnętrznych na swoją działalność jest Gminna Spółka w Rogoźnie dostrzegając potrzebę jak największej ilości konserwacji urządzeń wodno- melioracyjnych. Przedstawił sytuacje w której zgodnie z podjętymi

uchwałami przez Rade Powiatu i Rade Miejską w Rogoźnie w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, samorządy zabezpieczają w budżecie od 2011r. corocznie 15 tyś zł, po to by spółka mogła występować o dotacje do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Urzędu Wojewódzkiego. Równocześnie członkowie spółki ( rolnicy) chcąc wystąpić o dotacje zgodnie z uchwałą corocznie podnoszą stawkę od hektara o 1 zł. ( z 15 zł /h doszło już w 2015 r do 24zł/h) . W związku z sytuacją w której w najbliższym czasie

odbędzie się Walne Zebranie Delegatów w celu ustalenia stawki na obecny rok i podjęciu ewentualnej decyzji o wystąpieniu o dotacje do Starostwa, Gminy, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, Radny Paweł Wojciechowski zapytał Starostę czy widzi możliwość zwiększenia dotacji by pozyskać większą ilość środków zewnętrznych od Marszałka i Wojewody a równocześnie nie przenoszenia ciężaru podwyżki tylko i wyłącznie na członków spółki? Radny zwrócił uwagę na to, że Urząd Marszałkowski w tym roku

przewidział ponad 2 mln zł środków na dotację. Zarówno w zeszłym roku jak i w latach ubiegłych spółka dzięki tym działaniom pozyskuje ponad 100 tyś zł samych dotacji rocznie a jest możliwość na więcej. Dodał jeszcze, że w zeszłym roku była przychylność Rady Miejskiej i Burmistrza na zwiększenie środków z Gminy ,jednak zabrakło środków na zwiększenie z Starostwa co zablokowało możliwość pozyskania większej dotacji z innych źródeł. Podsumowując radny Wojciechowski zapytał czy powiat w tym roku

rozważy tą propozycję ?

Starosta odpowiadając na pytanie potwierdził aktywność i prężność działania spółki wodno- melioracyjnej w Rogoźnie oraz jej rozwój . Starosta powiedział, że podziwia działalność spółki i widzi szanse pomożenia w temacie o ile spółka będzie spełniała wymagane kryteria oraz dodał, że nie widzi przeszkód dołożenia kwoty 2,3 czy 4 tyś zł.

Radny Paweł Wojciechowski powiedział, że spółka spełnia wszystkie wymagane kryteria tj: ściągalność , wysokość składki itp , brakuje tylko środków na zwiększenie dotacji.

Starosta potwierdził, iż Zarząd rozważy tą propozycję.

Pan radny Sebastian Kupidura zapytał pana starostę o podanie terminy, kiedy będzie ogłoszony przetarg na remont szpitala?

Pan Olejnik odpowiedział, że data jeszcze nie jest ustalona ze względu na to jakie były kwoty rozstrzygnięcia pierwszego przetargu, muszą zostać skorygowane pewne zamierzenia, zmniejszyć zakres wykonywanych robót, ponieważ powiat nie jest wstanie wyłożyć te kwoty, za które ma obecnie być rozbudowany szpital. Przetarg będzie ogłoszony niezwłocznie, ponieważ wszystkim zależy na czasie.

Pan Nikodem swoje pytanie skierował również do pana starosty, które dotyczyło chodnika w Garbatce, a dokładniej czy zostały podjęte kroki związane z przygotowaniem dokumentacji na jego budowę?

Pan starosta odpowiedział, że nie zostały podjęte żadne kroki, jest kwota wyasygnowana w budżecie – ona tam jest bez podziału na poszczególne zadania, a w związku z tym, że nie ma kwestii finansowych rozwiązania szpitala to powiat nie podejmie żadnych kroków.

Wypowiedź pana starosty uzupełnił pan radny Krzysztof Ostrowski, który poinformował, że został w tej sprawie już zlecony operat wodno – prawny, finansowany przez powiat a jego koszt to ok 2 tys. zł.

 

Ad. 5 Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno.

W tym punkcie głos został udzielony panu Jarosławowi Dolatowskiemu, który przedstawił sytuację służby zdrowia na terenie gminy Rogoźna. Informacja znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego protokołu. Pytań do przedstawionej informacji nie było.

Druga informację przedstawiła pani Wioletta Markowska – Wasiak z NFZ w Poznaniu. Materiał omówiony przez panią kierownik sekcji świadczeń specjalistycznych w dziale kontraktowania świadczeń – stanowi załącznik do nr 5 do niniejszego protokołu.

Pan burmistrz Roman Szuberski powiedział, że pomału wchodzi się w plan kontraktowania na usługi specjalistyczne – chodzi tu głównie o chirurgię – to kontraktowanie zostało przesunięte na rok przyszły, ale jeżeli będą umowy aneksowane to czy jest przyszłość, ażeby przywrócić funkcjonowanie chirurga na terenie Rogoźna?

Pani kierownik odpowiedziała, że sprawa jest bardzo trudna z uwagi na przyjętym obszarem dla kontraktowania chirurgii jest obszar powiatu. W związku z powyższym decyzje o podjęciu o ogłoszeniu postępowania uzupełniającego są podejmowane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jeżeli fundusz nie jest w stanie zapewnić świadczeń w takiej liczbie w jakiej zostało to zaplanowane. Na obszarze powiatu te świadczenia są. Dlatego podjęcie decyzji o przydzieleniu chirurga może być problemem.

Z racji uzupełnienia pan burmistrz dodał, że społeczeństwo jest zadowolone ze świadczeń, jednak nie jest zadowolone z długości kolejek. Pan burmistrz zadeklarował, że wystąpi z pismem do pani dyrektor NFZ o zabezpieczenie świadczeń chirurgicznych dla gminy Rogoźno.

Kolejnym wystąpieniem w powyższym temacie było wystąpienie pani dyrektor Szpitala Kardiologiczno – Rehabilitacyjnego w Kowanówku pani dyrektor Izabeli Grzybowskiej. Materiały przedstawione Radnym Rady Miejskiej stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pani dyrektor dodała do swojej wypowiedzi jedynie informację, że kolejka na oddział rehabilitacji narządu ruchu jest to okres oczekiwania prawie 3 lata i oddział dzienny rehabilitacji – prawie dwa lata, natomiast poradnia kardiologiczna – termin lipiec 2016 r. Pytań ze strony radnych nie było.

Pani Urszula Bak jako przedstawiciel Starostwa Powiatowego w tym temacie stwierdziła, że nie będzie powielała informacji swoich poprzedników jedynie dodała, że w stosunku do ubiegłego roku nie zaszły żadne zmiany, obowiązują te same umowy, które obowiązywały w ubiegłym roku, nic się nie zmieniło jeżeli chodzi o zakres świadczeń dla pacjentów, obowiązuje ta sama ustawa, ten sam zakres. Pytań ze strony radnych nie było.

Pani Małgorzata Ludzkowska dyrektor SP ZOZ w Obornikach poinformowała radnych, że może jedynie pozytywnie ustosunkować się do wypowiedzi poprzedniczek. Pani dyrektor dodała, że rozszerzyła działalność kadry lekarskiej by można było przyjmować osoby z gminy Rogoźno, m.in. jest przyjęty dodatkowy lekarz ortopeda, który wydłużył godziny pracy. Pani dyrektor przyznała, że ona jak i lekarze nie przestrzegają limitów i jeżeli zgłaszają się pacjenci to spokojnie są przyjmowani. Jeżeli chodzi o chirurgię to pani dyrektor skierowała swoja wypowiedź do pana burmistrza Szuberskiego i poinformowała, że nie jest za późno żeby rozszerzyć miejsce funkcjonowania w rejestrze wojewody, na to w Rogoźnie. Pani dyrektor powiedziała również, że wielokrotnie zwracała się do panów dyrektorów i pań dyrektorek NFZ w Poznaniu o podzielenie się kontraktem i stworzenie miejsca chirurgii w Rogoźnie – jednak zarzucono pani dyrektor obejście prawa, za co nie chciała pani Ludzkowska odpowiadać. Jeżeli będzie teraz nowe kontraktowanie to pani dyrektor wraz z panem burmistrzem Szuberskim zapowiedzieli, że wystąpią o podział na Gminę Rogoźno i Gminę Oborniki. Pan burmistrz podziękowała pani dyrektor Ludzkowskiej za optymistyczne słowa i obiecał wspomóc panią dyrektor w staraniach na poradnie chirurgiczna w Rogoźnie.

Pan przewodniczący zapytał panią dyrektor, czy prawdą jest że do poradni nie można rejestrować się telefonicznie?

Pani dyrektor odpowiedziała, że nie jest to prawdą, ponieważ każda forma jest dopuszczalna, jest to indywidualne przyjście, jest to członek rodziny, jest rejestracja telefoniczna – z tymże są to dwa numery, które są notorycznie zajęte – ponieważ pani dyrektor osobiście to sprawdziła. Ludzi jest tak dużo, że niestety zdaniem pani dyrektor należy próbować.

Jako ostatnia swoją informacje przedstawiła pani Maria Nowicka – dyrektor przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych s.c. „Zdrowie Rodziny”. Materiały stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Pan przewodniczący zapytał czy laboratorium należy do spółki? Pani dyrektor Nowicka odpowiedziała, że jest to osobna spółka, z którą jest podpisany kontrakt. Pan przewodniczący dodał, że wnioski mieszkańców dotyczą tego, żeby laboratorium było czynne szybciej, ponieważ osoby idące rejestrować się do lekarza muszą czekać na otwarcie. Pani dyrektor poinformowała pana Janusa, że porozmawia z panią kierownik laboratorium, ale nadmieniła też że być może wynika to z dużej ilości pobrań domowych.

Kolejne pytanie do pani dyrektor skierowała pani radna Katarzyna Erenc – Szpek, pytając o możliwość przyjmowania lekarzy w soboty? Pani dyrektor odpowiedziała, że niestety nie ma takiej możliwości, ponieważ w ramach kontraktu poradnia świadczy usługi od godz 8 – 18 w dni powszednie.

Pan Kupidura zapytał, jakie badanie mogą zlecić pacjentowi lekarze rodzinni z krwi pomijając rozmaz, morfologię i crp?

Pani dyrektor odpowiedziała, że jest to bardzo szeroki wykaz i jest on dostępny w przychodni w głównej gablocie na półpiętrze, oraz na stronach NFZ-u.

Konkretnie pan radny Kupidura zapytał o wykonanie badania na alergię ige, czy jest refundowane?

Pani dyrektor odpowiedziała, że niestety nie i nie jest to badania wykonywane z zakresu diagnostyki lekarza rodzinnego.

 

Ad. 6 Stan sanitarny w Gminie Rogoźno.

W związku z nieobecnością usprawiedliwioną pana dyrektora Mariana Fiksy ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Obornikach jako pierwszemu w tym temacie pan przewodniczący Henryk Janus głosu udzielił panu kierownikowi Romanowi Piątkowskiemu, którego informacja została załączona do protokołu jako załącznik nr 8. Pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Kolejną osobą przedstawiającą informacje w tym temacie to pani Ewa Durasiewicz naczelnik wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Obornikach. Informacja stanowi załącznik do protokołu nr 9.

Pan przewodniczący zapytał panią naczelnik, czy inwentaryzacja, która była przeprowadzana kiedyś jest jeszcze aktualna?

Pani naczelnik poinformowała, że baza azbestowa nie jest bazą zamkniętą i może być stale uzupełniana.

Pan radny Hubert Kuszak przytoczył treść artykułu dotyczącego porzuconych 19 ton substancji niewiadomego pochodzenia, które również przedostały się do wody i poprosił o komentarz w tym temacie.

Pani Durasiewicz odpowiedziała radnemu, że do niej taka informacja nie dotarła, a powinno się tą sprawę niezwłocznie przekazać do WIOŚ-u w Poznaniu, który ma odpowiednie laboratorium i narzędzia prawne żeby zareagować w tej sprawie.

Pan kierownik Roman Piątkowski dodał, że takie zdarzenie miało miejsce, to postępowanie było prowadzone przez wspomniany przez panią naczelnik WIOŚ z Piły, i w momencie kiedy ta informacja dotarła do gminy to te odpady zostały już usunięte i zutylizowane. Z WIOŚ-u dotarły kopie akt w tej sprawie o ewentualne wszczęcie postępowania przeciwko sprawcy, jednak w tej chwili jest nieuchwytny.

Pan przewodniczący po zamknięciu pkt 6 głosu udzielił panu senatorowi Filipowi Libickiemu, który bardzo podziękował za możliwość uczestnictwa w sesji roboczej Rady Miejskiej w Rogoźnie, za możliwość przysłuchiwania się podejmowanym tematom, poinformował że jest do dyspozycji i służy radą i pomocą nie tylko radnym ale zwykłym ludziom.

 

Ad. 7 Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Ten punkt zreferował pan Tadeusz Zygmunt, który poinformował, że ten temat jest kontynuacją z sesji poprzedniej – wiele się nie zmieniło od tamtej pory, dzień 27 stycznia był ostatnim dniem, w którym była prowadzona akcja zima. W miesiącu lutym za ten zakres robót, w którym wykonawca wykonał w miesiącu styczniu i fv opiewała na kwotę 47 tys 759 zł, a wobec tego że w tej chwili są warunki pogodowe jakie są akcja nie jest prowadzona i żadnych dodatkowych kosztów gmina nie poniesie z tego tytułu, ponieważ nie ma podstaw.

 

Ad. 8 Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2051/2 i 2053/2, położonych w Rogoźnie przy ul. Spokojnej, w trybie przetargowym, pytanie zgłosił pan radny Kinach , który zapytał o powierzchnie i cenę tych działek? Pan kierownik odpowiedział, że powierzchnia została wskazana w treści uchwały, natomiast ceny wywoławcze będą oscylowały w granicach 50 tys zł, pan radny Wojciechowski zapytał czy jest to przetarg ograniczony czy nieograniczony oraz czy działka 2051 łączy się bezpośrednio z działką nr 2052/6? Pan kierownik odpowiedział, że będzie to przetarg ustny nieograniczony oraz ta działka bezpośrednio graniczy z działką 2052/6, radny zapytał dalej czy w związku z tym że działka nr 2052/6 została wystawiona na sprzedaż w przetargu ograniczonym i czy nie można było połączyć tych działek i wystawić łącznie do sprzedaży? Pan kierownik odpowiedział, że była rozważana taka alternatywa, jednak wówczas radni zauważyli, że te działki są wyjątkowo długie i linia zabudowy jest od ul. Spokojnej i od tego wierzchołka, który jest u rogu mapy i dlatego te dwie działki zostały wydzielone na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast sąsiednia działka 2052/6 nie jest objęta miejscowym planem, oraz te działki mają taką linię zabudowy która pozwoli na postawienie jednego budynku na każdej z działek, uchwała przyjęta jednogłośnie,

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, uchwała przyjęta jednogłośnie,

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, uchwała podjęta jednogłośnie

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dot, działka nr 460, położonej w Rogoźno przy ul. Różanej),uchwała podjęta jednogłośnie,

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, przez pana kierownika do tego projektu uchwały została wniesiona autopoprawka w spr. czasu na jaki lokal miałby zostać oddany – tzn. zmienić zapić z jednego roku na zapis „do jednego roku”. Pan przewodniczący zgłosił swoje zapytanie, czy czas jednego roku, a do jednego roku nie oznacza to samo, oraz czy nie powinien znaleźć się zapis „maxymalnie do jednego roku”? Pan kierownik odpowiedział, że zwrot „do jednego roku” zawiera w sobie sformułowanie maxymalnie, natomiast „jednego roku” jest to termin sztywny i zawiły i obligowałoby to do zawarcia umowy w domniemaniu na okres jednego roku. Pan przewodniczący zapytał jeszcze, czy nie należało by określić czasu minimalnego? Pan kierownik Piątkowski odpowiedział, że czasu minimalnego nie ma, a umowa na czas określony powinna obowiązywać w takim okresie na jaki została zawarta, z tego też względu pisząc do jednego roku przy zawieraniu umowy będzie można posługiwać się terminem konkretnym, natomiast przy finale tej umowy będzie można ją przedłużyć bez konieczności podejmowania kolejnej uchwały – pan przewodniczący Janus zapytał od czego to będzie zależało, na ile miesięcy? Pan kierownik Piątkowski odpowiedział, że do tych pomieszczeń są plany żeby zostały zagospodarowane na poradnie specjalistyczne, konkretna informacja zostanie przekazana we wrześniu i z tego też względu najlepiej będzie tak skonstruować ta umowę by mieć możliwość skrócenia terminu. Pan radny Chudzicki zapytał czym spowodowana jest autopoprawka? - pan kierownik Piątkowski poinformował radnego, że ta uchwała o której mówi dotyczy innych pomieszczeń, ale to jest jedno z pomieszczeń chirurga – dodał pan burmistrz i nadmienił, że chodzi o to by zostawić sobie możliwość wypowiedzenia tej umowy najmu w każdej chwili – projekt uchwały przyjęty jednogłośnie,

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1813/5, położonej w Rogoźnie przy Placu Karola Marcinkowskiego 10, w trybie przetargowym, projekt uchwały przyjęty jednogłośnie bez uwag,

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej, Wielka Poznańskiej, projekt uchwały przyjęty jednogłośnie – bez uwag,

Uchwała w sprawie przekazania skargi, projekt uchwały przyjęty jednogłośnie, bez uwag,

Uchwała w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2015 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie, projekt uchwały przyjęty jednogłośnie, bez uwag,

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu, wraz z autopoprawką- zostały przedstawione przez panią burmistrz Renate Tomaszewską – projekt uchwały przyjęty jednogłośnie - bez uwag,

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Garbatka, projekt uchwały przedstawiony został przez pana Pawła Andrzjczaka – przyjęty jednogłośnie, bez uwag,

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Nienawiszcz, projekt uchwały przedstawiony został przez pana Pawła Andrzjczaka – przyjęty jednogłośnie, bez uwag,

ł) Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla

Powiatu Obornickiego, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicja – swoje pytanie zadał pan radny Zbigniew Chudzici, pytając pana burmistrza, czy kwota udzielenia pomocy była w jakiś sposób negocjowana, czy to jest wola burmistrza, dlaczego taka wysokość 500 tys zł? Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że kwota która jest ustalona – to kwota na miarę możliwości gminy Rogoźno, mimo tego, iż powiat chciał kwoty wyższej. 500 tys zł dlatego tyle ponieważ chociażby gm Ryczywół dała 500 tys, i to jest kwota minimalna którą powinniśmy przekazać a powiat liczy na każdą brakującą złotówkę – a ogólnie brakuje 2 mln zł. Pan radny Hubert Kuszak zapytał pana burmistrza, dlaczego to nie jest normalna uchwała, tylko intencyjna oraz dlaczego „ w sprawie wyrażenia woli”, a nie „ w sprawie udzielenia pomocy finansowej”. Pan burmistrz odpowiedział, dlatego że nie wprowadzane sa jeszcze wolne środki, a uchwała intencyjna jest taka uchwałą, gdzie samorząd powiatowy ma zagwarantowane że może na taka kwotę liczyć, jeżeli w miesiącu marcu wprowadzimy te środki to wtedy można tą kwotę ująć, wtedy przyjmiemy tą zmianę i w budżecie i w WPF. Radny Kuszak dopytał pana burmistrza, że radni mogą się w tej sprawie spodziewać jeszcze nie jednej uchwały? Pan burmistrz odpowiedział, że tak bo jest to równoznaczne ze zmianami w budżecie i WPF. Pan Kuszak poprosił o odpowiedź na pytanie czy kwota 500 tys jest kwotą ostateczną, maxymalną i czy ewentualnie podlega negocjacjom? Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że jest to kwota zaproponowana przez niego, a jeżeli radni uważają że ta kwota powinna być wyższa, to powiat jest tym bardzo zainteresowany - nprojekt uchwały przyjęty jednogłośnie,

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka wraz z czterema autopoprawkami, pierwsza dotycząca przeniesienia miedzy działami, paragrafami i rozdziałami kwotę 821, 20 i był to wniosek pani dyrektor szkoły podstawowej nr 3 i szkoły podstawowej w Budziszewku – autopoprawka przegłosowana jednogłośnie, druga dotycząca wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków kwoty 84 tys 100 zł, są to wydatki na dożywianie autopoprawka przegłosowana jednogłośnie, autopoprawka nr 3 również dotyczy wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków – realizacja zadania zleconego w zakresie wdrożenia programu „Rodzina 500+” w związku z tym wnioskowane jest wprowadzenie tej kwoty po stronie dochodów i wydatków. Swoje pytanie zadał pan radny Łukasz Zaranek pytając o to czy ta kwota stanowi 100% co przeznaczył wojewoda? Pani skarbnik odpowiedziała, że tak – to jest część tylko i wyłącznie na wdrożenie programu, zatrudnienie pracowników, wyposażenie w komputery, szkolenie pracowników. Te środki zostaną przekazane dopiero w kwietniu, ale żeby się przygotować i móc wydawać pieniądze już od jutra, to te środki dlatego zostają wprowadzane. A drugie pytanie radnego dotyczyło, czy to będzie wystarczająca kwota, żeby ten program został wdrożony?

Pani skarbnik odpowiedziała panu radnemu, że okaże się ponieważ ma to być 2 % na obsługę od wydatków dla tych świadczeniobiorców. A jaka to będzie kwota, to po konsultacji u pani kierownik GOPS-u tj. 2.500 beneficjentów, którzy będą uprawnieni do tego świadczenia, z tymże w tej grupie nie ma tych dzieci pierwszych. Pan Zaranek dopytał czy 2% to jest kwota przewidywanych wypłat? Pani skarbnik odpowiedziała, że nie. Dalej pan radny Zaranek podsumował, że można spodziewać się kolejnych środków na ten cel. Pani skarbnik Kachlicka odpowiedziała, że nie, ponieważ ta kwota jest tylko na wdrożenie i przygotowanie tego systemu. Pan burmistrz dopowiedział, że jest przygotowywany wstępny harmonogram wspólnie z panią kierownik GOPS – przyjmowanie wniosków będzie odbywało się zarówno w siedzibie ośrodka GOPS-u jak i w sali nr 20 urzędu miejskiego, żeby rozładować korek, będzie akcja informacyjna tego zadania, ponieważ tych osób będzie sporo i będą to działania skierowane do dużej grupy osób. Pan radny Łatka zapytał panią skarbnik, czy tym zadaniem będzie zajmowała się gmin, urząd? Pani skarbnik odpowiedziała, że będzie to Gminny Ośrodek pomocy Społecznej. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał ilu dodatkowych pracowników będzie do tego zadania? Pani skarbnik odpowiedziała radnemu, że wydaje się, iż 4 osoby powinny to obsłużyć, jeżeli beneficjenci maja być zadowoleni, a potem jeżeli będzie spokojniej to wystarczą 2 osoby. Decyzje w tej sprawie musi podjąć pani kierownik ośrodka – ponieważ ilość decyzji wydanych w pierwszym miesiącu wyniesie ok 1000. Pan przewodniczący Janus zapytał, czy to będą cztery osoby zatrudnione a potem zwolnione? Pani skarbnik odpowiedziała, że może to być forma umowy – zlecenie. Pani kierownik GOPS Ewelina Kowalska wyjaśniła, iż do obsługi programu „Rodzina 500+” będą osoby zatrudnione w świadczeniach rodzinnych - dwie osoby, w funduszu alimentacyjnych - dwie osoby, od 1 marca będzie przyjęta stażystka, jedna ze stażystek, która jest obecnie, ma staż do końca lutego i zgodnie z umową pieniędzy urzędem pracy, pani kierownik zobowiązana jest dać również umowę o pracę i do tego będą zaangażowani również pracownicy socjalni, chętnych jest czterech. Więc jest 10 osób, które będą obsługiwały ten program, oraz wstępna sugestia pani kierownik, ażeby rozładować korek przyjmowane wnioski będą we wtorki, środy i czwartki do godziny 18. Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy w dobie informatyzacji, możliwe będzie składanie wniosków przez internet, drugie pytanie radnego dotyczyło, czy śladem innych gmin będzie ten program realizowany alfabetycznie?

Pani kierownik łącznie z panem burmistrzem odpowiedziała, że ta sprawa będzie rozważona czy alfabetycznie, czy w inny sposób będą wypłacane te pieniądze. Natomiast odpowiadając na pytanie pierwsze radnego pani kierownik potwierdziła, że wnioski można składać również droga elektroniczną. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, kto będzie decydował o ilości zatrudnionych osób do tego programu, ponieważ Gmina Ostroróg, nie ma zamiaru do tego programu zatrudnić żadnego nowego pracownika? Pan burmistrz poinformował radnego, że pani kierownik odpowiedziała skąd będą pracownicy, będą w ramach swoich godzin wykonywać te zadania, a reszta może być umowami zleconymi. Pani kierownik potwierdziła słowa pana burmistrza. Autopoprawka nr 3 została podjęta jednogłośnie.

Autopoprawka nr 4 dotyczy zmiany, ponieważ z porządku obrad został wykreślony projekt uchwały o pomocy finansowej dla powiatu obornickiego o kwotę 27. 490 zł, burmistrz wnioskuje o przeznaczenie tej kwoty w wysokości 14.750 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej insygnii władzy i symboli gminy Rogoźno, w dziale oświaty kwota 12.740 zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych. Pan radny Łatka poprosił o doprecyzowanie tematu wykonania dokumentacji insygnii i symboli władzy? Pan burmistrz udzielił radnemu odpowiedzi, informując, że wspólnie z panem przewodniczącym spotkali się z panem doktorem – pracownikiem naukowym w Instytucie Adama Mickiewicza, z którym zostały omówione symbole i okazało się, że one są niezgodne z heraldyką i będą musiały być dostosowane do istniejących wymogów, regulują to odpowiednie przepisy. Uwagi są do samego herbu, do flagi i do łańcuchów. Pan radny Łatka zauważył, że w związku z powyższym jest to koszt tylko dokumentacji, a co z insygniamii? Pan burmistrz odpowiedział, że najpierw musi być sporządzona dokumentacja, a później można pomyśleć o zmianie ewentualnie. Pan radny Łatka zapytał, czy w związku z powyższym grożą gminie jakieś kary, jeżeli nie zostanie to dostosowane ani w tym roku, ani w przyszłym roku? Pan burmistrz odpowiedział panu radnemu Łatce, że kary gminie nie grożą, ale myśli że ten rok mógłby być na opracowanie dokumentacji, a czy insygnia będą wykonywane to będzie inna decyzja. Zabezpieczona jest trochę większa kwota, w innym przypadku zostanie ona przerzucona na inny cel. Pani radna Kolanowska zapytała pana burmistrza, jak długo ta dokumentacja będzie ważna? Pan burmistrz Szuberski odpowiedział, że projekt będzie tak długo ważny jak stanowią przepisy. Pan radny Maciej Kutka zapytał, jak owy temat wypłynął? Pan Szuberski odpowiedział radnemu, że temat poruszony był na spotkaniu wójtów i burmistrzów. Pan Łatka postawił pytanie panu burmistrzowi, czy jeżeli zostanie zmieniony herb, to czy nie powinien być zmieniony statut? Jeżeli będzie zmiana statutu odpowiedział pan Szuberski, to powinno się go używać w sposób właściwy. Autopoprawka przyjęta – jednogłośnie.

Pan radny Chudzicki zapytał o zwiększenie w dziale pożytku publicznego na pięć nowych zadań w związku z tym, jakie instytucje i organizacje składały wnioski na poszczególne zadania i czy były one poprzedzone konsultacjami społecznymi, czy przyjęto je od razu? Pani skarbnik Kachlicka odpowiedziała radnemu, że wnioski będą wpływały do dnia 29 lutego, więc nie wiadomo, jakie organizacje złożą, a to jest tylko przeniesienie środków, które były w budżecie zaplanowane – tematycznie, bo jeżeli cos jest związane z oświatą, to nie powinno być w sporcie, tylko w oświacie i tylko te środki, które były w budżecie czyli 315 tys. zł, jest przejrzyście i tematycznie. W roli uzupełnienia pan radny dodał, że wie iż organizacje składają wnioski, natomiast skąd wypłynął temat, że te pięć zadań się pojawiło, kto o nie wnioskował i kto o to zabiegał, że w takiej formie zapisu te zadania się pojawiły? Pani skarbnik odpowiedziała, że zgodnie z przyjętym programem, które organizacje zgłaszały – kiedy w grudniu była podejmowana uchwała, była konsultowana, wpłynęły wnioski jakie zadania maja zostać ujęte i na podstawie tej uchwały zostały te zadania wprowadzone. Dalej pan radny Chudzicki przypomniał, że na komisji oświaty ustalone zostało, że nie będzie podziału kwot na poszczególne zadania, tylko będzie jedna pula, wówczas zbiera się komisja i przydziela akceptując wniosek przydziela kwotę, a tu w projekcie kwoty się pojawiły, więc radny poprosił o wyjaśnienie? Odpowiedzi udzieliła pani burmistrz Renata Tomaszewska, która stwierdziła, że nie przypomina sobie takiego tematu i być może była taka sugestia, żeby radni się zebrali i zdecydowali o podziale i być może zostało to pominięte przez przypadek zupełnie. Pani burmistrz dodała, że nie było to działanie zamierzone. Pan burmistrz poprosił o odpowiedź na to pytanie pana kierownika Pawła Andrzejczaka, który stwierdził, że w miesiącu grudniu był projekt gminy Rogoźno o współpracy z organizacjami pozarządowymi – było to na konsultacjach społecznych i w gablocie było wywieszone przez 30 dni, w tym okresie stowarzyszenia , do wydziału składały propozycje wniosków, jakie chciałyby aby były ujęte w tym programie, z tych konsultacji również wynikały kwoty, na jakie te stowarzyszenia będą wnioskowały w roku bieżącym. Pan Chudzicki zapytał, czy pan kierownik potrafi odpowiedzieć jakie organizacje, czy instytucje składały wnioski? Pan kierownik odpowiedział, że z pamięci nie jest w stanie odpowiedzieć, ale można podejść do biura i pan kierownik udzieli dokładniejszej informacji. Pan Chudzicki zgłosił wniosek formalny, o wykreślenie kwot. Pani Kachlicka, poinformowała radnego, że jeżeli radni zdecydują o wykreśleniu kwot, to należy konkurs unieważnić, czyli całe składanie ofert do dnia 29 i wydłuży się to o następne dwa miesiące. Po uzyskaniu takiej odpowiedzi, pan radny wycofał swój wniosek, tłumacząc, że organizacje czekają na taki zastrzyk środków i nie można pozwolić, żeby czekały kolejne dwa miesiące. Pan burmistrz dodał, że to jest pierwszy konkurs i wcale nie musi być ostatnim. Pan radny Łatka zapytał czy 5,5 tys. zł wystarczy na dokumentację w Parkowie, oraz czy ten zapis nie powinien być przyjęty w formie uchwały? Odpowiedzi udzieliła pani skarbnik, która poinformowała że zostało zrobione wstępne rozeznanie i na samą aktualizacje to wystarczy. Natomiast odrębna uchwała nie może być, ponieważ to jest zadanie własne gminy. Pan radny Kuszak dopytał jaka to jest aktualizacja i jakiej drogi dotyczy? Pani skarbnik udzieliła odpowiedzi, że jest to droga gminna w miejscowości Parkowo. Pan radny Adam Nadolny uzupełnił wypowiedź pani skarbnik, o informację, że to jest droga od OSP w kierunku Obornik – długość jakieś 400 m. Dokładniejszej odpowiedzi udzielił pan kierownik Andrzejczak, który poinformował, że w dużej części jest to droga gruntowa przy remizie OSP aż do trójkąta dróg, który łączy się z drogą powiatową, koszt zostanie podany po projekcie, natomiast jeżeli chodzi o koszt projektu – to jest na podstawie wygranej oferty. W kwocie 5,5 tys., jest projekt, wznowienie projektu, mapa do celów projektowych oraz wszelkie kosztorysy i dokumenty, aby drogę można było zgłosić do starostwa. Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy w związku z tym pan burmistrz planuje tą drogę w tej kadencji wykonać? Pan burmistrz odpowiedział, że jest to droga na którą można wystąpić o dofinansowanie ze środków unijnych PROW, ok 65% i można to zrealizować nawet w tej kadencji. Pan radny Zaranek dopytał na ile lat ta aktualizacja wydłuży ważność tej dokumentacji? Pan kierownik odpowiedział, że na 3 lata, z tym że ten projekt szykowany jest pod tegoroczny nabór do PROW-u, w miesiącu kwietniu planowane jest ogłoszenie naboru na drogi na terenach wiejskich i ten projekt wpisuje się w te kryteria, które są do tego programu przyznane. Pan radny Nikodem zapytał, czy w zeszłym roku ta droga była już remontowana gruzobetonem? Pan kierownik odpowiedział, że nie.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał wyjaśnienie wykonania przyłącza kanalizacji podciśnieniowej etap pierwszy przy ul. Lipowej, chodzi o zasadę funkcjonowania tych studzienek, na czyj koszt to się odbywa – na koszt gminy, czy wnioskodawcy i czy w poprzednich latach były osoby, które same sobie finansowały takie przyłącza?

Pan Tadeusz Zygmunt odpowiedział radnemu, że jeżeli chodzi o przyłącze do kanalizacji podciśnieniowej – to, to przyłącze wraz ze studnią i wyposażeniem stanowić będzie element kanalizacji, dlatego że bezpośredniego przyłączenia do rury, w której występuje podciśnienie nie ma możliwości wykonać, w związku z powyższym podłączenie odbywa się w sposób pośredni i polega to na tym, że wykonywane jest od kolektora podciśnieniowego – przykanalik zakończony studnią zakończona w zawór, a do studni jest wykonane przyłącze od obiektu, który dostarcza ściek. Sytuacja wygląda w ten sposób, że ta propozycja która znalazła się w budżecie dotyczy posesji położonych przy ul. Lipowej, gdzie kolektor przebiega przez działkę, a kiedy w 2004 lub 2005 roku była budowana kanalizacja tam nie było żadnej zabudowy. W tej chwili tam powstaje zabudowa i obiekt od którego będzie należało odebrać ścieki. W tej chwili to przyłącze jest już wykonane i w warunkach określonych inwestorowi ta część przykanalika wraz ze studnią będzie podlegała wykupowi i przechodzi na własność gminy. Pan radny Wojciechowski zapytał, kto to w zasadzie finansuje gmina, czy ktoś inny? Pan Zygmunt odpowiedział, że w tej chwili zgodnie z porozumieniem pomiędzy inwestorem a gminą polegało to na tym, iż inwestor wybudował to na własny koszt natomiast gmina od niego to odkupuje.

Pan radny Wojciechowski zapytał jak to się odbywało w poprzednich latach, czy inni byli w podobnej sytuacji, że finansowali studzienki w pierwszym etapie? Pan Zygmunt odpowiedział, że w pierwszym etapie jak była realizowana kanalizacja to wszystkie studnie były na koszt gminy według realizowanego projektu i dlatego też żeby być konsekwentnym należy również przyjmując na majątek gminy ta studnie razem z wyposażeniem, a zaliczając to jako element kanalizacji – po prostu trzeba tak postąpić. Pan Wojciechowski zapytał dalej, czy zdarzały się przypadki, że osoby nie objęte projektem nie miały takiego przyłącza dokonanego, a czy były osoby które sfinansowały takie przyłącze na swój koszt?

Pan Zygmunt odpowiedział radnemu, że niestety nie pamięta, a warunki przyłączenia zawsze wydawał Aquabellis w związku z tym pan Tadeusz Zygmunt nie odpowiedział na pytanie radnego. Dalej pan radny zapytał, jak to się będzie odbywało w przyszłości, czy każda osoba która złoży wniosek, to czy przyłącze będzie wtedy sfinansowane? Pan Zygmunt, poinformował radnego, że jego osobiste zdanie jest takie, iż studnia wyposażona w zawór podciśnieniowy powinna stanowić majątek gminy i to powinno odbyć się na koszt gminy. Kolejnym pytaniem radnego w tym temacie była kwota 17 tys. 700 zł, czy był w tej sprawie sporządzony kosztorys? W tym przypadku są to koszty udokumentowane faktury przez tego inwestora, który wykonał to na własny koszt. Czy gminę będzie stać w przyszłości na finansowanie takiego przyłącza – zapytał radny, jeżeli może się stać tak że momentalnie wpłynie 30 – 40 wniosków na realizacje takich studzienek? Pan Zygmunt odpowiedział, że jeżeli w tej chwili jest już wybudowana sieć i będzie dochodziło do ewentualnych dalszych podłączeń to gmina nadal powinna partycypować w kosztach. Pan burmistrz dopowiedział, że jest to zadanie własne gminy, wynikające z ustaw i to zadaniem gminy jest rozwiązać problem kanalizacji. Pan radny Roman Kinach poinformował radnych, że sąsiad radnego pan Michalski chciał się podłączyć do kanalizacji na tych zasadach i złożył wniosek i otrzymał odpowiedź, że jeżeli chce się podłączyć to musi za studzienkę zapłacić 15 tys. zł – zrezygnował z tego i założył sobie oczyszczalnie przydomową. Pan Zygmunt stwierdził, że nie możliwe by gmina wystosowała odpowiedź negatywną. Pan przewodniczący Janus zapytał w tym temacie, czy jeżeli kanalizacja jest wybudowana, to czy można mieć ekologiczną? Pan Kinach dopowiedział, że kanalizacja przepływowa jest 15 m od posesji.

Pan radny Kuszak poprosił panią prezes Aquabellisu o sprawdzenie odpłatności w tej sprawie, jak to wyglądało w poprzednich latach w pierwszym etapie. Natomiast radny zapytał, jak ta sprawa wygląda w świetle prawa jeśli chodzi o przyłącza i finansowanie z własnych środków? Odpowiedzi udzielił radnemu radca prawny pan Piotr Płoszczyca, który stwierdził, że w świetle prawa nie ma obowiązku, a sa jeszcze kwestie sporne jak jest sieć, a jak przyłącze – czy do granicy działki, czy do innego miejsca. Gmina i spółka Aquabellis nie ma obowiązku udziału w finansowaniu, to jest jak gdyby dobra wola i wychodzenie gminy na realizacje programu i osiągnięcia efektu ekologicznego, ale generalnie to właściciel robi sobie przyłącze, czy to będzie wodociągowe, czy ściekowe to musi sobie to przyłącze sam zrobić. Zadaniem gminy jest wykonanie sieci.

Pan przewodniczący uściślił pytanie i zapytał czy studzienka podciśnieniowa jest częścią sieci? Pan Płoszczyca odpowiedział, że raczej tak. A pan Zygmunt dopowiedział, że to jest specyficzny rodzaj kanalizacji. Ta kanalizacja różni się od grawitacyjnej, tym że nawet na kolektorze, jeżeli biegnie w drodze to nie ma studni, do której można byłoby się przyłączyć. W związku z powyższym inwestor czyli gmina jest zobowiązana przygotować taki element, do którego właściciel posesji może dokonać przyłącza. Można to zrealizować wyposażając studzienkę w zawór i to jest dopiero przygotowanie do podłączenia się przez właściciela do sieci.

Pan radny Wojciechowski zapytał pana Zygmunta czy dobra jest treść uchwały „wykonanie przyłącza”, a przecież przyłącze już istnieje, czy raczej powinno to dotyczyć wypłaty odszkodowania? Pan Zygmunt odpowiedział radnemu, że odnośnie nazewnictwa nie będzie dyskutował. Pani skarbnik Kachlicka odpowiedziała że zależy zapis taki od tego, czy ona otrzyma fakturę, czy będzie to na zasadzie umowy lub porozumienia o zwrocie nakładów. Pani skarbnik doprecyzowała, że jeżeli otrzyma fakturę, to zapis w uchwale jest prawidłowy, a jeśli nie to zostanie zmieniony na następnej sesji. Pan radny Maciej Kutka podkreślił, że poprzedni prezes spółki Aquabellis tłumaczył, że spółka robi do granicy działki, a od granicy działki na swojej posesji robi właściciel przyłącze. Pan Zygmunt odpowiedział radnemu, że ta obecna sytuacja jest odmienna od tej z roku 2004 bo działka która stała się własnością obecnego inwestora, który poniósł te nakłady, była działką gminną i wtedy nie było wiadomo, czy znajdzie się jakiś nabywca takiej działki i tam został zaprojektowany kolektor, mimo tego że ta działka była uzbrojona i zapis podczas sprzedaży jest tam służebność dla tego urządzenia, czyli dostępu do tej kanalizacji, dla użytkownika jest taki zapis w akcie notarialnym i sytuacja dziś wygląda w ten sposób i dlatego sytuacja jest odmienna od tej, którą zawsze przedstawiał prezes Dulko. Ponieważ jeżeli mowa jest o kanalizacji tradycyjnej, to ona zawsze biegła śladem w pasach drogowych i tak dalej, natomiast ta sytuacja jest odmienna, gdzie kolektor główny kanalizacji podciśnieniowej przebiega przez działkę. Rodzi się pytanie, czy ta studzienkę wynosić w pas drogowy np. ul. Brzozowej? Jest to raczej bezzasadne. Dlatego jest taka możliwość, że ta część tego przykanalika od kolektora do studni będzie minimalna.

W kolejnej kwestii pan przewodniczący zapytał, co to znaczy zagospodarowanie czasu wolnego 5 tys., oraz zajęcia ruchowe wśród seniorów? Pani skarbnik odpowiedziała, że taki jest tytuł konkursu, który został przepisany, ze strony BIP.

Dalej pan radny Chudzicki, zapytał dlaczego są określone kwoty na poszczególne zadania? Pani skarbnik odpowiedziała, że na wniosek radnych kwoty zostały wykreślona, a jedynie pozostawiona ogólna, ale w związku z tym że miesiąc się kończył pracownicy ogłosili ten konkurs – umknęło to że przed ogłoszeniem konkursu radni zostaną powiadomieni do podziału tych środków.

Pan radny Nikodem zadał pytanie odnośnie przeglądu pieców gazowych w świetlicach wiejskich, ile takich pieców gazowych jest w świetlicach. Pani skarbnik wyliczyła Garbatkę, Karolewo, Owieczki, Laskowo, Gościejewo, Grudna. Dalej radny zapytał, czy jest wytypowana firma która dokonuje takich przeglądów. Pani skarbnik odpowiedziała, że tym się zajmuje wydział inwestycyjny. Po sezonie grzewczym, lub przed następnym sezonem grzewczym należy zrobić przegląd. W tej kwocie przeznaczonej w budżecie jest przegląd i drobne naprawy. Pan kierownik Andrzejczak odpowiedział radnemu, że sołtysom zostały przekazane książki serwisowe i zostali poproszeni aby je zachować do okresów gwarancji i jak się zbliża okres przeglądu, należy powiadomić wydział i zostanie sprawa zgłoszona firmie która ten piec montowała.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026, projekt uchwały wraz z trzema autopoprawkami został przedstawiony przez panią skarbnik Kachlicką i przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 9 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacje o uczestnictwie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej lub

Zastępców oraz Radnych w okresie międzysesyjnym, od 27.01.2016 – 24.02.2015 roku.

29.01 - Toast Noworoczny w Pałacu w Objezierzu zorganizowany przez Gminę

Oborniki

30.01 - Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Owieczki

02.02 - Zebranie Wiejskie w Garbatce (także M.Kutka, P. Wojciechowski, Zb. Chudzicki, H. Kuszak, A. Nadolny)

03.02 - Wykład „Bezpieczny Senior” zorganizowany przez Rogoziński Uniwersytet III Wieku w sali RCK (także P. Wojciechowski)

04.02 - Rada Sołecka w Gościejewie

05.02 - Spotkanie dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy – RCK (także P. Wojciechowski)

06.02 - Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia „Parkowianka” w Parkowie (także A. Nadolny)

08.02 - Uroczystość upamiętniająca życie Przemysła II, w związku z 720 rocznicą śmierci króla – w LO w Rogoźnie (także M. Kutka)

11.02 - Robocze spotkanie Liderów siedmiu Grup Odnowy Wsi dotyczące zgłoszenia o dofinansowanie z programu Urzędu Marszałkowskiego „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

11.02 - Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Rogoźno (także P. Wojciechowski, M. Kutka, Ł. Zaranek, A. Nadolny)

12.02 - Spotkanie z dyr. ZDP A. Jeranem dotyczące budowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych (także P.Wojciechowski)

13.02 - XVII Regionalnych Zawodach Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w tenisie stołowym w Witkowie (także M. Kutka, Zb. Chudzicki, S. Kupidura)

13.02 - P. Wojciechowski, H. Kuszak, Ł. Zaranek) - Ognisko „Pod Dębem” Przemysła II w Marlewie

13.02 - M. Kutka - Koncert Chopinowski - Mijako Arishima w OOK w Obornikach

13.02 - Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Pruśce (także P. Wojciechowski)

18.02 - M. Kutka – Wieczór autorski z Panią Krystyną Januszewską

19.02 - KGFiR razem z KSSOiK w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym na ul. Za Jeziorem

19.02 - Spotkanie m.in. z firmą Enea Oświetlenie w Mieścisku pn. „Poprawa efektywności i jakości energetycznej oświetlenia ulicznego, na terenie administrowanym przez Gminę Mieścisko

20.02 - Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Budziszewku (także E. Wysocka)

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Erenc – Szpek poinformowała radnych, iż komisja miała swoje spotkanie dnia 17 lutego br. Tematem spotkania była kontrola wydatkowanych środków publicznych na realizacje zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe. Skontrolowano stowarzyszenie Baranek w sołectwie Owczegłowy, Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Dar Rogoźna”, Rogoziński Klub Sportowy „Wełna”, oraz Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Parkowie. Po przeanalizowaniu sprawozdań końcowych z wykonania zadania publicznego umów o wsparcie realizacji zadania, ofert, oraz zestawienia dokumentów, faktur, rachunków – komisja rewizyjna stwierdziła prawidłowość realizacji dotacji do następujących organizacji pozarządowych: „Baranek”, „Olimpijczyk”, „Dar Rogoźna”. W sprawozdaniu RKS „Wełna” do całorocznych zajęć w piłkę nożną komisja stwierdziła braki w dokumentacji faktur, które uniemożliwiły wnikliwą analizę wydatków dotacji gminnej. W związku z powyższym komisja wystąpiła do burmistrza gminy Rogoźna o przeprowadzenie kontroli zadania wykonywanego przez RKS „Wełna”. Komisja poprosiła o wynik przeprowadzonej kontroli.

Jako drugi sprawozdanie swoje przedstawił pan Łukasz Zaranek – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury. Zebranie komisji odbyło się dnia 19 lutego w RCK w Rogoźnie, które było podzielone na dwie części, pierwsza dotyczyła wizji i koncepcji dalszej działalności ośrodka „Za Jeziorem”, druga część dotyczyła działalności kulturalnej w Gminie Rogoźno, a temat przedstawił pan dyrektor Piotr Szturmiński. Komisja wydała pozytywną opinie w zakresie odnowienia elewacji w kościele św. Ducha w Rogoźnie. Pan Przewodniczący poinformował radnych, że dnia 17 lutego otrzymał powołanie do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jako ostatni swoje sprawozdanie złożyła pan Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, Adam Nadolny – który powiedział, że tematem komisji po wspólnych obradach było zimowe utrzymanie dróg oraz realizacja programu ochrony nad zwierzętami. Komisja również pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała wniosek o przyznaniu dotacji dla kościoła pw. św. Ducha w Rogoźnie. Pan przewodniczący, również przedstawił radzie wnioski, które komisja wydała, jednym z najważniejszych to wycena spółki Megawat oraz organizacja dożynek.

Pan radny Zaranek zapytał pana przewodniczącego, czy to taka niepisana tradycja, że Komisja Gospodarki bierze udział w typowaniu miejscowości do organizacji dożynek?

Pan przewodniczący odpowiedział radnemu, że kilka kadencji temu komisja wraz z burmistrzem decydowała o miejscu organizacji dożynek, natomiast od dwóch kadencji komisja została z tego wykreślona i decydowali tylko sołtysi. Natomiast zdaniem pana przewodniczącego radni, wśród których jest kilku rolników powinni mieć głos decydujący w tej sprawie.

Pani radna Ewa Wysocka powiedziała wszystkim radnym, że do wyboru miejsca organizacji dożynek powinni zostać upoważnieni sołtysi wraz z panem burmistrzem. Pan burmistrz został poproszony przez pana radnego Wojciechowskiego o odpowiedź na pytanie co sądzi o tym, kto powinien mieć wpływ na wybór miejsca dożynek? Pan burmistrz odpowiedział, że jego zdaniem decyzja powinna być wspólna.

Pan radny Krzysztof Nikodem poinformował radnych, iż sensownym byłoby dyskutować nad wyborem miejsca dożynek w większym gronie, łącznie z sołtysami i pozostałą częścią radnych, a nie na posiedzeniach pojedynczych komisji – i lepiej było by wypracować wspólne stanowisko.

Pan radny Kuszak odniósł się do swojego wniosku, który został przegłosowany na KSSKiO, a mianowicie dotyczący sygnalizacji świetlnej do miejscowości Owczegłowy, Cieśle i Wągrowiec. Radny poprosił o przygotowanie statystyki wypadków w okresie ostatnich czterech lat, oraz poprosił pana przewodniczącego Janusa o przygotowanie projektu uchwały dot, zmiany daty przyjmowania wniosków na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Ad. 10 Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

28 stycznia 2016r.

- wizyta u notariusza w Obornikach

- udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Obornikach ws. kolei

29 stycznia 2016r. - wizyta u notariusza (Rogoźno)

30 stycznia 2016r. - udział w zebraniu OSP Owieczki

31 stycznia 2016r. - udział w walnym zebraniu Polskiego Związku Wędkarskiego w RCK

05 lutego 2016r. - udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „Komunikacja”

06 lutego 2016r.

- udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia „Parkowianka”

- udział w Baliku Noworocznym połączonym z Dniem Babci i Dziadka w Studzieńcu

07 lutego 2016r. - udział w zakończeniu turnieju brydża sportowego w RCK

08 lutego 2016r. - udział w uroczystości upamiętniającej 720 rocznicę śmierci Króla Przemysła II w LO w Rogoźnie

10 lutego 2016r. - udział w spotkaniu w Urzędzie w Szamotułach dot. obiektów sportowych

11 lutego 2016r.

- wizyta u notariusza- Poznań

- udział w zebraniu sprawozdawczo- wyborczym sołtysów za minioną kadencję 2010-2014

12 lutego 2016r. - udział w szkoleniu dla osób bezrobotnych w sali 20 Urzędu Miejskiego

- udział w zebraniu sołeckim w Nienawiszczu

13 lutego 2016r. - udział w zebraniu sprawozdawczo- wyborczym OSP w Pruścach

- udział w ognisku pod Dębem Przemysła II w Marlewie

14 lutego 2016r. - udział w koncercie Chopinowskim w Obornikach

17 lutego 2016r. - udział w spotkaniu dot. tworzenia lokalnych map zagrożeń

- udział w Komisji Rewizyjnej

19 lutego 2016r.

- udział w spotkaniu w Domu Kultury w Mieścisku dot. poprawy efektywności i jakości energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie administrowanym przez Gminę Mieścisko

- udział w Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury oraz Komisji Gospodarki i Finansów

- wręczenie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Nowackim w Siernikach

- udział w pożegnaniu Zastępcy Nadleśniczego Obornik

20 lutego 2016r. - udział w spotkaniu OSP Budziszewko

23 lutego 2016r. - udział w spektaklu teatralnym pt. „Działka” organizowanym w RCK

24 lutego 2016r. - udział w przekazaniu urządzenia HOLMATRO (nożyce i rozpieraki) dla OSP Rogoźno.

 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROGOŹNA z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie za okres od 26.01.2016 r. do 24.02.2016 r.

uchwała RM nr XXI/191/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno, uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 01.02.2016 poz nr 974

uchwała RM nr XXI/192/2016 w sprawie ustalenia uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała przekazana do urzędu wojewódzkiego, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 01.02.2016 poz nr 975

uchwała RM nr XXI/193/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, uchwała przekazana do urzędu wojewódzkiego, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 01.02.2016 poz nr 976

uchwała RM nr XXI/194/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Długiej, uchwała przekazana do urzędu wojewódzkiego,

uchwała RM nr XXI/195/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno – Wągrowiec, uchwała przekazana do urzędu wojewódzkiego, wszczęto przygotowania do rozpoczęcia procedury planistycznej,

uchwała RM nr XXI/196/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic : Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabryczna, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006 r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U, uchwała przekazana do urzędu wojewódzkiego, wszczęto przygotowania do rozpoczęcia procedury planistycznej,

uchwała RM XXI/197/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2052/6, położonej w Rogoźnie przy posesji Wielka Poznańska 66, w trybie przetargowym, uchwała przekazana do urzędu wojewódzkiego, przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej,

uchwała RM XXI/198/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Studzieniec, uchwała przekazana do urzędu wojewódzkiego

uchwała RM XXI/199/2016 w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, uchwała przekazana do urzędu wojewódzkiego, przygotowano dokumenty do przekazania do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

uchwała RM nr XXI/200/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2022 przekazana do urzędu wojewódzkiego,

uchwała RM nr XXI/201/2016 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Rogoźno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 01.02.2016 poz. nr 974

 

Ad. 11 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie pan Przewodniczący Janus poinformował, że wpłynęła interpelacja radnego Jarosława Łatki, w spr warunków przekazywania stypendiów uczniom, jednakże nie do biura rady, a do pana burmistrza. Sprawę skomentował pan burmistrz Szuberski, który poinformował, że większość jednostek odpowiedzi już udzieliła na interpelację radnego, jednakże należy te informacje zebrać w całość i wtedy pan Łatka otrzyma wyczerpującą odpowiedź. Natomiast pan radny Paweł Wojciechowski poprosił o wypowiedź radcy prawnego w sprawie tryby składania interpelacji? Pan radca Piotr Płoszczyca odpowiedział radnemu, że jeżeli zajdzie taka potrzeba to opinia taka może zostać sporządzona, jednak ustawa jest zbyt ogólnikowa, żeby taka kwestię regulować. Pan radny Łatka stwierdził, że być może ta interpelacja powinna zostać nazwana wnioskiem i zrobił to niefortunnie. Natomiast pani zastępca burmistrza Renata Tomaszewska – poprosiła radnego o doprecyzowanie informacji, o które prosi w interpelacji. Swoją interpelację przedstawił również pan Przewodniczący Rady Miejskiej pan Henryk Janus, która dotyczyła możliwości zakupu budynku po byłej poczcie w Gościejewie.

Kolejną interpelacje złożył pan radny Adam Nadolny dotyczącą naprawy drogi gminnej w miejscowości Józefinowo od drogi powiatowej do skrzyżowania z wybudowana droga w kierunku Boguniewa, oraz druga interpelacja, która dotyczyła zamontowania lustra przy wyjeździe z drogi gminnej na drogę powiatową w miejscowości Parkowo tj. koło pana Rozalczyka.

Interpelacje złożył też pan Krzysztof Nikodem, która była w sprawie zamontowania tablicy kierunkowej o zakończeniu drogi, oraz druga dotycząca zamontowania numeracji posesji oraz tablicy „sołtys” oraz „boisko”.

 

Ad.12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pan radny Maciej Kutka odczytał odpowiedź na interpelację pana przewodniczącego Henryka Janusa, dotyczącą wyjaśnienia nazewnictwa ulicy Cmentarnej na Potulicką w Rogoźnie. Odpowiedź stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan przewodniczący złożył w niosek w tej sprawie, aby nanieść poprawiona nazwę, czyli ulicę Potulicką na mapy.

 

Ad. 13 Wolne glosy i wnioski.

Jako pierwszy głos zajął pan sołtys Zbigniew Nowak, który poprosił aby radni nie słuchali podszeptów komendanta straży pożarnej pana Kaczmarka, który jest przeciw kupowaniu samochodu używanego dla straży wraz z druhem, który został usunięty ze straży. Dopowiedział, że taki samochód przydałby się w Budziszewku, i poprosił o zagłosowanie za takim wnioskiem jeżeli się pojawi. Zwrócił również uwagę na samochód w Słomowie, który jest nowy a nie była ani razu na akcji, również na to że zostało zrobione święcenie, przecięcie wstęgi za pieniądze samorządowe.

Poprosił o skontrolowanie gospodarstwa rolnego pana Marka Kowalskiego z powodu wywózki śmieci stałych, ale przede wszystkim gospodarko wodno – ściekowej. Pan sołtys poinformował radnych, że to nie jest donosicielstwo a prośba rozwiązania problemu.

Głos zabrał pan radny Zbigniew Chudzicki zbulwersowany sprawą samochodu, który jest nowy w Słomowie a nie używany do akcji gaśniczych i zwrócił się do pana burmistrza o odpowiedź w tej sprawie. Pan burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o pojazd z OSP Słomowo, to rozliczają to strażnicy miejscy i tą informacje pan burmistrz usłyszał po raz pierwszy więc, zostanie sprawdzona.

Następnie pan burmistrz Szuberski odczytał pismo, które wpłynęło od pani Przewodniczącej Sejmiku Mirosławy Rutkowskiej – Krupki, w sprawie obwodnicy, dotyczące sposobu jej poprowadzenia.

Pan radny Łukasz Zaranek odniósł się do wypowiedzi sołtysa Nowaka, stwierdzając, że czuje absmak, gdyż kultura polityczna wymaga tego, aby nie mówić o kimś bez jego obecności, jest to zwyczajnie nieeleganckie. Ponadto radny Zaranek odniósł się do operatu wodno – prawnego chodnika w Garbatce, pytając, czy 2 tys. zł zostało wydane z puli 100 tys., które na Gminę Rogoźno zostało przeznaczone, czy to jest z zupełnie innych środków?

Odpowiedzi udzielił pan członek zarządu Krzysztof Ostrowski, który odpowiedział, że te pieniądze są nie z tej puli 100 tys. zł, a z pieniędzy powiatowych. Głos zabrał pan burmistrz Szuberski, który zaprezentował radnym pismo wystosowane do wojewody z pytaniem o przesunięciu na dalsze miejsce w klasyfikacji oceny merytorycznej wniosków w dofinansowaniu ul. Fabrycznej.

Pan przewodniczący Henryk Janus w tym punkcie poprosił pana Kuszaka o odczytanie odpowiedzi na swoją interpelację, która dotyczyła opracowania planu finansowego dotyczącego pozyskania środków dla części biurowca Rofamy oraz ilości środków finansowych na pokrycie braku mieszkań socjalnych. Do odpowiedzi na tą interpelację pan Kuszak zapytał o to kiedy należy spodziewać się opracowania takie planu?

Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że na opracowanie dokumentacji przewidziana jest kwota 30 tys. zł na przekształcenie lokali na ul. Fabrycznej, obecnie gmina jest na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej w tym zakresie, na wybór wykonawcy. Gmina Rogoźno może starać się o dofinansowanie na realizację zadań związanych ze wsparciem budownictwa socjalnego z Banku Gospodarstwa Krajowego i planowane jest złożenie wniosku w okresie od 1 – 30 września br, a poziom dofinansowania może wynosić od 30 – 45 % kosztów inwestycji.

Pan Kuszak zapytał pana burmistrza, czy do opracowania w/w planu pan burmistrz zorganizował komisję – jak to wygląda w formie technicznej?

Pan burmistrz odpowiedział, że jest to forma zlecenia – ale szczegółowej informacji udzielił pan kierownik Paweł Andrzejczak potwierdził, że opracowywana jest specyfikacja techniczna jakie ten budynek ma spełniać wymagania odnośnie ilości lokali, powierzchni oraz czy mają mieścić się tam tez łazienki – i są to wytyczne dla projektantów. Pan Kuszak po raz drugi powtórzył pytanie, czy jest możliwość wykorzystania środków własnych osób, które będą starały się o te mieszkania socjalne przy wykorzystaniu zasobów „500+”? Pan burmistrz odpowiedział, że z „500+” nie, ale jeśli chodzi o zasoby własne- to są osoby, które nie płacą, albo nie maja możliwości, więc tu raczej takiej możliwości nie przewiduje pan burmistrz.

Pan radny Chudzicki zabrał głos w spr odpowiedzi od Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Wojciecha Jankowiaka – bardzo pozytywna , a mianowicie dotycząca przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 tj. ul. Sądowa do ronda i będzie to realizowane w roku 2016, natomiast pytanie radnego dotyczyło, czy ta inwestycja będzie realizowana ze środków tylko zarządu dróg wojewódzkich, czy to będzie pół na pół? Pan burmistrz odpowiedział, że ten odcinek będzie realizowany z pieniędzy zarządu dróg wojewódzkich, ponieważ poprzedni udział gminy w ul. Kotlarskiej był zbyt duży dlatego województwo poczuwa się do wyłożenia takiej a nie innej kwoty.

Pan radny Hubert Kuszak zwrócił się do pana przewodniczącego w kwestii zgłoszenia swojej informacji do zeszytu dyżurów i zapytał czy ta informacja do tego zeszytu została wpisana, a tak naprawdę wklejona?

Pan przewodniczący odpowiedział radnemu, że zgłaszał ją do bura rady – a nie do niego. Pan radny Kuszak podsumował, że w dobie informatyzacji można przesyłać sprawy na maila, które zawsze było drukowane i kierowane do pana burmistrza lub do odpowiednich osób. W związku z tym radny poprosił o opracowanie dyżurów, skoro obieg informacji jest niezgodny ze zdaniem pana przewodniczącego. Dalej pan radny zapytał o kwestię i sens istnienia książki dyżurów, argumentując swoje zdanie tym, że każdy z radnych może wygospodarować godzinę czasu raz na trzy miesiące i poświęcić na dyżur. Poprosił jednocześnie o sprecyzowanie, czym różni się interpelacja złożona bezpośrednio do burmistrza, a do biura rady? Pan przewodniczący zaczął od tego, że jest to zeszyt dyżurów i odkąd on pamięta radni wpisywali się ci, którzy mieli dyżur. Natomiast przesyłanie informacji mailem do biura rady i wklejanie do zeszytu dyżurów, zdaniem pana przewodniczącego nie wie, czy jest prawidłowe, po pierwsze wklejenie informacji do zeszytu dyżurów skutkuje napisaniem pisma przewodniego, czekaniem za podpisem i dopiero oddanie do kancelarii co powoduje wydłużenie obiegu. Natomiast jeżeli jest skierowany wniosek od razu do burmistrza skraca jego drogę. Można ustalić różne wersje. Uściślając pan radny Kuszak zapytał co powinno być kierowane do pana burmistrz a co do biura rady? Pan radny Maciej Kutka odpowiedział radnemu Kuszakowi, iż jego mail z zapytaniem przyszedł w dniu kiedy on pełnił dyżur, zadekretował sprawę do burmistrza i sprawa została załatwiona i zaznaczył, że nie widzi potrzeby wklejania tego do zeszytu dyżurów. Radny Kuszak odpowiedział, iż cel jest taki, że przed ciszą wyborczą zeszłej kadencji pojawiła się informacja z biura urzędu, kto ile złożył interpelacji, ile wniosków, ile zapytań i jest to do celów statystycznych. Radny Kutka powiedział panu Kuszakowi, że wklejanie informacji od mieszkańca po to, tylko żeby były jakieś statystyki to jest bezcelowe. Pan radny Kutka powiedział również, że nie boi się iż jego statystyki będą wynosiły pięć, czy dziesięć – bo mieszkańcy wiedzą ile zostało złożonych przez radnego interpelacji i w czyim imieniu występował pan radny. Pan radny Kuszak odpowiedział radnemu, że chodzi jedynie o rozgraniczenie pewnych rzeczy, co wpisywać do zeszytu dyżurów, a co wysyłać bezpośrednio do pana burmistrza?

Pan radny Łukasz Zaranek zgłosił swój wniosek o zlikwidowanie dyżurów, ponieważ bez sensu jest wpisywanie informacji, które pojawiają się na przykład na facebooku, lub bezpośrednio od mieszkańca w sklepie, czy innym miejscu, wtedy jest telefon i sprawa załatwiona. Natomiast doklejanie takich rzeczy, dopisywanie zdaniem radnego jest kompletnie bez sensu. Pan przewodniczący Janus powiedział w tej kwestii, że należało by pomyśleć ogólnie nad dyżurami, ponieważ od początku roku było na dyżurze tylko kilku radnych. Pan radny Nadolny zaproponował radnym by w ogóle zlikwidować dyżury, bo to jest archaiczne – jest wiele innych form elektronicznych do przekazywania informacji od mieszkańców. Pan Wojciechowski poparł propozycje pana Nadolnego, ale zapytał radnych, czy dobrze by było gdyby informacja o wcześniejszym umówieniu się z radnymi przez urząd pojawiła się w zakładce na stronie internetowej. Pan Nadolny zaproponował upublicznienie kontaktów telefonicznych na stronie. Kolejną propozycję złożył pan radny Zaranek, proponując aby dyżury ograniczyć do przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Radny Chudzicki podkreślił, że wniosek pana Nadolnego jest daleko idący i od niego należałoby zacząć. Pan Kutka skierował swoja wypowiedź do radnych, informując że należałoby skończyć koleje dyżurów mimo wszystko, żeby nikt nie poczuł się urażony, ponieważ pan Kuszak przywiązuje wagę do statystyk. Natomiast pan Kuszak odpowiedział radnemu Kutce, że to on po wyborach na facebooku ogłosił statystyki na kilka chwil przed ciszą wyborczą. Pan Kutka zaprzeczył, mówiąc, że udostępnił. Pan Kuszak zapytał, jaki był w tym cel? Pan Kutka odpowiedział, że udostępnił jak większość informacji. Wniosek formalny pana radnego Nadolnego, w sprawie zlikwidowania dyżurów radnych oraz likwidacji dziennika dyżurów, jednak z informacją o kontaktach na stronie urzędu, został przegłosowany – 9 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, oraz 4 głosami „wstrzymującymi się”.

Pan radny Nikodem skierował swoje pytanie do pani burmistrz, że w związku z problemem biletów, które dostarczane są dzieciom na dowóz do szkół i radny zapytał w związku z tym, czy sytuacja została opanowana i czy dzieci będą miały co miesiąc nowe bilety, czy kryteria trzy i cztery kilometry do szkoły będą przestrzegane ściśle i czy kwoty, które są na tych biletach mają odnośnik do tego co jest płacone przewoźnikowi? Pani zastępca burmistrza Renata Tomaszewska odpowiedziała radnemu, że zagmatwanie było spowodowane tym, że wykaz dzieci, które powinny mieć zwrot kosztów dowozu – to ten wykaz był przygotowany przez dyrektorów szkół i jeżeli na tych wykazach nie znalazły się niektóre dzieci, to było to wynikiem przeoczenia lub niedopatrzenia ze strony dyrekcji. Odpowiedź na drugie pytanie to ceny na biletach są takie jakie gmina pokrywa za dowóz dzieci do szkoły, i trzecia sprawa to te bilety będą co miesiąc. Pan Nikodem zapytał, czy jako rodzice płacą za kilometry przewoźnikowi, czy to wynika jakoś z ceny biletu? Pani burmistrz odpowiedziała, że rodzice płacą za bilet miesięczny. Pan radny Nikodem dopytał, co z uczniami którzy nie korzystają w ogóle z komunikacji, a dostają takie bilety? Pani burmistrz odpowiedziała, że to jest wybór rodziców. Kolejna kwestia poruszona przez radnego, był problem nie zabrania dziecka przez kierowcę ze szkoły ze względy braku biletu. Pani burmistrz odpowiedziała, że kierowca powinien takie dziecko zabrać, a następnie wyjaśnić sprawę w postaci zaświadczenia, czy nawet biletu zastępczego. Pani burmistrz obiecała zainteresować się tą sprawą. Pan Łatka zapytał o celowości biletów, jeżeli rodzice dowożą dzieci, to skąd one się pojawiły, oraz kto bierze odpowiedzialność za maluszki, które są wożone? Pani burmistrz odpowiedziała, że dla tych dzieci nic się nie zmieniło ponieważ jest opiekun dla tych dzieci w autobusie, a jedyne zmieniło się to że dziecko ma mieć przy sobie bilet. Pan radny poprosił również o zwrócenie uwagi ponieważ autobus z dziećmi jest za dwie minuty ósma w szkole i jego zdaniem te dzieci nie mogą zdążyć na lekcje. Pan burmistrz stwierdził, że jest to cenna uwaga i zwróci na to uwagę. Dalej radny swoje pytanie chciał zadać panu dyrektorowi ZAMK, jednak pana dyrektora na sesji już nie było, a dotyczyło przeglądu kominów dymowych, które są w świetlicy i w ogóle w budynkach gminnych – jak często są dokonywane przeglądy kominów dymnych w okresie zimowym. Pani burmistrz Tomaszewska odpowiedziała radnemu, że takie przeglądy są wykonywane raz do roku. Radny poprawił swoją wypowiedź, ponieważ chodziło mu o czyszczenie. Pani Tomaszewska odpowiedziała, że to jest równoznaczne i jest to przegląd razem z czyszczeniem. Pan radny Nikodem odniósł się do wypowiedzi pani burmistrz, że jeżeli takie czyszczenie odbywa się raz w roku, to się nie zgadza, jeżeli raz na trzy miesiące to też się nie zgadza, ponieważ w Garbatce na świetlicy nie było nikogo od dwóch lat. Pani burmistrz obiecała sprawę sprawdzić i przekazać odpowiedź radnemu.

Jako ostatni głos zajął pan radny powiatu Krzysztof Ostrowski z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej daty i godziny zebrań wiejskich, oraz podziękował za przeznaczenie środków pieniężnych na remont szpitala i skierował swoje pytanie w stronę pani burmistrz, czy deklarowała publicznie przekazanie kwoty 1 mln 140 tys na szpital?

Pani burmistrz odpowiedziała, że zależy co radny rozumie przez pojęcie „publicznie”, ale nie deklarowała, i nie ma takiej mocy żeby mogła usunąć pana Ostrowskiego z funkcji członka zarządu.

Dalej pan Kuszak zadał pytanie odnośnie nowo powołanej komisji urbanistycznej zarządzeniem burmistrza, czy związane jest to ujednoliceniem kolorystyki domów, oraz drugie pytanie dlaczego jest tak wysoka kwota za posiedzenia?

Pan burmistrz Szuberski odpowiedział, że ta komisja urbanistyczna jest po to, aby oceniać wątpliwości pracowników gminy w takich dokumentach jak na przykład plany zagospodarowania przestrzennego, a ta kwota została nieznacznie podniesiona. Komisja jest powoływana rok rocznie i spotyka się w zależności od potrzeb.

Pan radny Paweł Wojciechowski na koniec wrócił jeszcze do tematu studzienek kanalizacyjnych i zapytał panią prezes spółki Aquabellis, czy na obecna chwile spółka nie powinna zając się finansowaniem nowych przyłączy kanalizacyjnych i ogólnie tą sytuacją, która była dyskutowana przy zmianach do budżetu, ponieważ siec powinna być na majątku spółki i czy może jest niepotrzebne przerzucanie zadania na gminę, oraz czy spółka poradzi sobie z tym tematem i czy ma na tyle zdolność finansową, żeby to zadanie przejąć?

Pani prezes Sass – Nowak odpowiedziała, że przyłącza zawsze były w gestii inwestora, czyli właściciela posesji, nigdy nie były wykonywane kosztem gminy ani spółki. Do studzienki przyłącze kanalizacyjne zawsze było wykonywane przez właściciela nieruchomości. Natomiast poprzedni temat studzienek, które były budowane kosztem i staraniem właścicieli – pani Sass poinformowała radnego, że zostanie to przekazane na następnej sesji. Jednak dalej pni prezes powiedziała, że jakkolwiek studzienka to powinna być kosztem i staraniem gminy lub spółki. Pani prezes dodała w tym temacie, iż nie wie jaka jest skala, gdzie kosztami był obarczony właściciel. Finansowanie jest ujęte w planie wieloletnim i takie inwestycje są przewidziane na rok 2016, natomiast plan spółki jest przeszacowany ponieważ w planie widnieje kwota. Pan radny Wojciechowski zapytał panią prezes czy wystąpi o zmianę plany modernizacji sieci wodociągowych? Pani prezes odpowiedziała, że tak.

Pan radny Roman Kinach na sam koniec zapytał w kwestii przyłączenia mieszkańców ulicy Leśnej do kanalizacji sanitarnej, w związku z problemem istniejącym od dawna pan radny przybliżył w związku z tym tematem pismo od mieszkańców, radny przedstawił również plan który zawiera rozbudowę tej sieci na omawianym terenie. Pani prezes odpowiedziała radnemu, że sprawa w tej chwili wygląda tak, iż zostało przekazane do rady nadzorczej projekt regulaminu dotyczący zamówień sektorowych i zamówień klasycznych dotyczących do kwoty 30 tys zł. Jeżeli rada nadzorcza zaakceptuje ten projekt zostanie wprowadzony do obiegu prawnego. Wszelkie zlecenia w tym projektowe muszą być transparentne i będzie można zlecać projektowanie zaplanowanych inwestycji.

Pan Kinach dopytał, co z inwestycjami które zostały zaplanowane, bo już jedna kanalizacja miała być wykonana w 2015 roku? Pani prezes odpowiedziała, że projekt na 2016 nie jest jeszcze wykonany, ale spółka przystąpi do wyłonienia projektanta i realizacji tych projektów po wprowadzeniu regulaminu.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał o sprawę chodnika na ul. Potulickiej – kto jest wykonawcą i na jakiej podstawie wykonywana jest ta inwestycja i czy wiadomo jaki jest koszt tej inwestycji?

Pani Tomaszewska odpowiedziała radnemu, że chodnik ten jest tymczasowo prowizoryczny – inwestorem jest pan Dąbrowski, który wykonał go na własny koszt i nie jest to inwestycja trwała. Była to zgoda ustna, natomiast nie jest to budowa i nie potrzebna była zgoda na piśmie, ponieważ to są położone płyty, które można w każdej chwili zdemontować.

 

Ad. 14. Zakończenie.

Posiedzenie XXII sesji zakończono o godz. 23:05, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf