Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 33 /2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 sierpnia 2009r., o godz.13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Protokół nr 33/2009

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 sierpnia 2009r., o godz.13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Temat posiedzenia: Kontrola dochodów i wydatków finansowych GOPS w 2009 roku.

Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, Z-ca Burmistrza Rogoźna Sylwia Biała, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Kierownik GOPS Ewelina Kowalska oraz Główna Księgowa GOPS Anna Mazurczak.


Jako pierwsza głos zabrała Ewelina Kowalska Kierownik GOPS. Przypomniała, że funkcje kierowniczą pełni dopiero od 1 kwietnia br. Wyjaśniła, że GOPS zajmuje się m.in. udzielaniem zasiłków celowych, okresowych, stałych, dożywiane są dzieci w szkołach, umieszczane są osoby w Domach Pomocy Społecznych. Przyznała, że ponoszone koszty z w/w tytułów są duże. Dodała, że z pracownikami nie ma problemów i współpraca układa się dobrze. Co do petentów, to zdarzają się osoby problemowe, ale pracownicy w pierwszej kolejności starają się im pomóc. E. Kowalska stwierdziła, że w tej chwili największym problemem jest dostęp do II piętra, dla osób starszych i niepełnosprawnych. W takiej sytuacji pracownicy socjalni schodzą na parter, albo udają się w teren. Poinformowała, że w ostatnim okresie nasiliły się problemy związane z wychowaniem dzieci, opieką nad dziećmi. Zgłaszane są dzieci, które są zaniedbane, albo że dziecko niepełnosprawne nie jeździ do lekarza. W tej chwili dość duże problemy są z jedną rodziną. Wydano postanowienie o odebraniu dzieci na czas prowadzenia postępowania, ale w domach dziecka nie ma miejsc, aby je przyjąć. Nadmieniła, że 2 dzieci, która stwarzała bardzo duże problemy wychowawcze, przyjechała na wakacje do babci i odwieziono je wcześniej niż planowano z powrotem, właśnie ze względu na kłopoty jakie sprawiały. Matka dzieci z niczego sobie sprawy nie zdaje. Poszukiwane jest miejsce dla całego rodzeństwa, aby ich nie rozdzielać.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała,czy w związku z zabraniem wszystkich dzieci do domu dziecka, gmina ponosi jakieś koszty?

E. Kowalska odpowiedziała, że nie ponosi.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała jak wygląda odpłatność za DPS?

E. Kowalska wyjaśniła, że 70% dochodu podopiecznego przeznaczane jest na finansowanie pobytu, a pozostała kwota musi być uzupełniona. W pierwszej kolejności zobowiązana jest do tego rodzina, a w drugiej ośrodek pomocy społecznej. Dodała, że jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351zł, to ta rodzina nie ponosi żadnych kosztów. W tej chwili w DPS znajdują się cztery osoby i w każdym przypadku to GOPS pokrywa różnicę.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała,czy DPS może żądać od rodziny, aby dawał podopiecznemu pieniądze np. na papierosy?

A. Mazurczak wyjaśniła, że podopieczny ma 30% swojego dochodu w depozycie.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała, na jakim polu są najbardziej potrzebne środki?

E. Kowalska odpowiedziała, że DPS oraz zasiłki celowe.

A. Mazurczak poinformowała, że już na początku roku złożono bardzo dużo wniosków o zasiłek celowy.

E. Kowalska dodała, że w tej chwili również spływają wnioski, ze względu na zbliżający się nowy rok szkolny i konieczność zakupu książek.

A. Mazurczak nadmieniła, że po potrąceniu 30 % z dochodu podopiecznego, miesięcznie trzeba dopłacić nawet 2.700zł.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała,czy nadal obowiązują zeznania z przychodami za ubiegły rok z Urzędu Skarbowego?

A. Mazurczak potwierdziła.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała, co z osobami które np. po 1 stycznia straciły pracę?

A. Mazurczak wyjaśniła, że nastąpiła utrata źródła dochodów, to trzeba złożyć odpowiednie dokumenty i wtedy kwota jest przeliczana.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała o odwrotną sytuację, kiedy ktoś po 1 stycznia znajdzie pracę.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że trzeba złożyć oświadczenie i dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy. Jeśli tego nie zrobi, a wyjdzie taka sytuacja na jaw, to osoba będzie musiała zwrócić całą sumę i ponieść sankcje.

Radny R. Dworzański zapytał o obowiązek alimentacyjny.

E. Kowalska wyjaśniła, że jeśli ktoś z tego korzysta, a dzieci przebywają w innym mieście, to wysyła się do ośrodka pomocy społecznej, pismo o przeprowadzenie wywiadu u syna, bądź córki. Najczęściej jest tak, że deklarują oni pomoc w formie rzeczowej, co nie wystarcza. GOPS nie jest w stanie nikogo zobowiązać, żeby dzieci świadczyły pomoc na rzecz rodziców. Czasami jest konflikt między nimi i w ogóle pomoc nie jest im udzielana.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała, czy ośrodek pomocy społecznej może wystąpić do sądu o świadczenie przez dzieci takiego obowiązku?

E. Kowalska odpowiedziała, że nigdy takiego procederu nie stosowano. Nadmieniła, że nawet jeśli dzieci dają pieniądze, to się nie przyznają, bo chodzi o to, aby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z ośrodka.

Radny R. Dworzański poinformował, że chodzi głównie o DPS. Stwierdził, że gmina dopłaca duże kwoty do pobytu podopiecznych, a rodzina praktycznie nic.

Radny J. Witt powiedział, że te 4 osoby w DPS pochodzą z ubogich rodzin i nie stać ich na dopłatę do pobytu.

E. Kowalska poinformowała, że jeśli dochód nie przekroczy 702zł na 2 osoby, to rodzina nic nie musi dopłacać.

Radny R. Dworzański zapytał o sposób rozliczania opłat z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.

A. Mazurczak wyjaśniła, że zależy gdzie telefon się znajduje. Jeśli jest w dziale zasiłkowym, płacony jest z zasiłków. Rozlicza się go z miejsca, w którym jest potrzebny i kto z niego korzysta.

Radny R. Dworzański zapytał o rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych?

A. Mazurczak wyjaśniła, że jest to ryczałt i tylko samochód p. Z. Gruszki jest używany służbowo.

Radny J. Witt zapytał co z osobami, które robią wywiady środowiskowe?

E. Kowalska odpowiedziała, że tylko p. Z. Gruszka korzysta z samochodu, a pracownicy na terenie Rogoźna, chodzą pieszo. Jeśli chodzi o wsie, to trzeba uzbierać kilka wniosków i objechać samochodem przy jednym wyjeździe, możliwie jak najwięcej rodzin. Dodała, że wtedy również korzystają z prywatnego samochodu p. Z. Gruszki.

Radny R. Dworzański zapytał, czy limit przebiegu kilometrów w jazdach to 300km?

E. Kowalska potwierdziła.

Radny R. Dworzański zapytał, czy jest podpisana umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych?

A. Mazurczak potwierdziła – umowy stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu.

Dodała, że oświadcza co miesiąc iż pracował i nie przebywał na zwolnieniu chorobowym itd. Jeśli nie był obecny, to odlicza się odpowiednią kwotę.Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, że zastosowano się do zaleceń pokontrolnych z 6 listopada 2008r., które dotyczyły braku zabezpieczenia przed możliwością wyniesienia kasety z gotówką z budynku GOPS oraz sposobu zamontowania kraty przy drzwiach wejściowych.


Komisja sprawdziła wyrywkowo dochody i wydatki w miesiącu kwiecień. Stwierdzili, że skontrolowane faktury min. Faktura FV/09/11615 – zakup materiałów oraz Faktura 815 - zakup, są opisane prawidłowo. Ponadto szczegółowo sprawdzono rozliczenia delegacji (nr 22 oraz nr 24). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska stwierdziła, że na delegacjach nawet umieszczono stan początkowy oraz końcowy licznika.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie jest to konieczne, ale uczciwe.
Przewodnicząca Komisji..............................................Zastępca Przewodniczącej............................................Członek Komisji...........................................................Protokół sporządziła Adriana Potocka


Rogoźno, dnia 4 września 2009r.

 

drukuj pobierz pdf