Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia          (nr działki, pow. w m2) nr KW

             Przeznaczenie nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ul. Za Jeziorem

m. Rogoźno

/ obręb ROGOŹNO

1921/17

o pow.56m2

KW PO1O/00025029/3

- brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka  położona jest na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy rekreacji indywidualnej,

- działka położona jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”,

 

sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,                tj. działki nr 1921/1

cena sprzedaży wynosi

 6 000,00zł brutto

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.).

 

- w dziale III KW PO1O/00025029/3 wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz przesyłu, które nie dotyczą zbywanej działki,  

 

 

 

2.

ul. Za Jeziorem

m. Rogoźno

/ obręb ROGOŹNO

1921/18

o pow.58m2

KW PO1O/00025029/3

- brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka  położona jest na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy rekreacji indywidualnej,

- działka położona jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”,

 

sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,                tj. działki nr 1921/2

cena sprzedaży przed udzieleniem bonifikatywynosi 6 000,00zł netto

cena po zastosowaniu 50% bonifikaty                   wynosi

 3 000,00zł brutto

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.).

 

- w dziale III KW PO1O/00025029/3 wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz przesyłu, które nie dotyczą zbywanej działki, 

- bonifikata udzielona w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr LXX/678/2022 z dn. 24.08.2022 r., 

 

 

 

3.

ul. Za Jeziorem

m. Rogoźno

/ obręb ROGOŹNO

1921/25

o pow.65m2

KW PO1O/00025029/3

- brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka  położona jest na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy rekreacji indywidualnej,

- działka położona jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”,

 

sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,                tj. działki nr 1921/9

cena sprzedaży przed udzieleniem bonifikatywynosi 6 500,00zł netto

cena po zastosowaniu 50% bonifikaty                   wynosi

 3 250,00zł brutto

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.).

 

- w dziale III KW PO1O/00025029/3 wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz przesyłu, które nie dotyczą zbywanej działki, 

- bonifikata udzielona w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr LXX/676/2022 z dn. 24.08.2022 r., 

 

 

 

4.

ul. Za Jeziorem

m. Rogoźno

/ obręb ROGOŹNO

1921/27

o pow.69m2

KW PO1O/00025029/3

- brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka  położona jest na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy rekreacji indywidualnej,

- działka położona jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”,

 

sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,                tj. działki nr 1921/11

cena sprzedaży przed udzieleniem bonifikatywynosi 7 000,00zł netto

cena po zastosowaniu 50% bonifikaty                   wynosi

 3 500,00zł brutto

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.).

 

- w dziale III KW PO1O/00025029/3 wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz przesyłu, które nie dotyczą zbywanej działki, 

- bonifikata udzielona w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr LXX/677/2022 z dn. 24.08.2022 r., 

 

 

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 30 sierpnia 2022 r. do dnia 21 września 2022 r. Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 12 października 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

 

drukuj pobierz pdf