Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 27/2010 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 lutego 2010 roku w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 27/2010


z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 lutego 2010 roku w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.  

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radna L. Kolanowska brała udział w posiedzeniu od godz. 15:40.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3.      Omówienie tematyki sesyjnej oraz zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

4.      Wolne głosy i wnioski.

5.      Zakończenie.

Do porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag. Porządek został przyjęty.

Członkowie Komisji, bez uwag, 7 głosami „za, przy 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.3 porządku posiedzenia.

Jako pierwszy głos zabrał Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Z. Wiese. Stwierdził, że w 2009r. inwestycji na drogach gminnych było wyjątkowo dużo. Zarówno pod względem wartości poniesionych nakładów i pod względem rzeczowym. Największą z inwestycji była przebudowa drogi w m. Studzieniec o wartości prawie 1.000.000zł i długości prawie 3km.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o stan techniczny ul. Fabrycznej w Rogoźnie.

Z. Wiese powiedział, że zlecono dokumentację na przebudowę ul. Fabrycznej. Dodał, że Burmistrz zwrócił się z pismem do WZDW w Poznaniu o wydanie zaleceń do tego projektu, ponieważ jest propozycja zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej na odcinku miejskim. WZDW wskazał takie wymagania, jakich nie ma żaden odcinek drogi wojewódzkiej z Rogoźna do Wągrowca. Klasę GP, wszędzie lewoskręty itd. Przyznał, że ulica Fabryczna co roku pochłania najwięcej pieniędzy na remonty. Ponadto na ul. Fabrycznej znajduje się rozdzielnia energetyczna, główne zasilanie gazowe miasta i nie wiele da się tam zrobić.

Radny Z. Hinz zapytał Burmistrza Rogoźna o ocenę stanu dróg po zimie. Czy droga do Nienawiszcza (do działek rekreacyjnych) była odśnieżana? Przypomniał, że są tam osoby zameldowane na stałe. Zauważył, że droga biegnąca do stacji benzynowej w mieście wygląda fatalnie. Zapytał, kto jest jej właścicielem?

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że wśród dróg asfaltowych w najgorszym stanie jest droga w m. Cieśle i na ul. Fabrycznej. Zlecono projekt na budowę ul. Fabrycznej. WZDW chciał zrobić drogę krajową w Rogoźnie, ale jest to niemożliwe i projektanci w tej chwili przystąpili do projektowania drogi warstwowo pod drogę krajową, ale bez lewoskrętów, prawoskrętów, bo Gmina nie jest w stanie tego zrobić. Ustalono z projektantami, że jak śnieg stopnieje to wyruszą w teren i ustalą szczegóły. Nadmienił, że na ul. Fabrycznej dopuszczono się samowoli budowlanej i trzeba to również uwzględnić. Są zamiary usytuowania chodnika po lewej stronie patrząc od Rogoźna, a prawą stroną dopuszczono by drogę do wjazdów. Ponadto na całej ulicy musi być kanalizacja deszczowa. Kosztorys będzie dosyć duży. Podpisano umowę na wykonanie projektu za 15.000zł. Odnośnie m. Cieśle, to kiedyś była propozycja położenia dywanika asfaltowego, ale droga do m. Stare podobno była w gorszym stanie i tamto zadanie wypadło. Odnośnie pytania drugiego, to nie pamięta, czy droga w Nienawiszczu była odśnieżana, ale prawdopodobnie tak. Odnośnie pytanie o stację benzynową, to tylko odcinek prosty (do PSS) należy do Gminy. W dalszej części są właściciele.

Radna W. Wiśniewska zgłosiła fatalny stan drogi prowadzącej z Parkowa do Józefinowa.

Z. Wiese poinformował, że jest to droga powiatowa.

Radna W. Wiśniewska odpowiedziała, że wie czyja to jest droga, ale mieszkają na niej mieszkańcy Gminy Rogoźno i jej obowiązkiem jest zgłaszanie takich rzeczy.

Z. Wiese powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji GFiR radny J. Witt również zgłaszał ten problem u Dyrektora ZDP.

Radna W. Wiśniewska zapytała, kiedy zapalą się lampy na ulicy Brzozowej w Parkowie? W czasie zawiej ludzi nie mogli stamtąd wyjechać, w tej chwili lgną w śniegu po kolana i są zmuszeni jeździć prywatną drogą, aby dostać się do drogi na Józefinowie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że droga w tym rejonie była chyba codziennie odśnieżana.

Radna R. Tomaszewska zapytała o oczyszczanie dróg po stopnieniu śniegu, szczególnie z nagromadzonego piasku. Czy przetarg został już rozstrzygnięty?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że Kierownik Wydziały RGiP dostał polecenie, aby do 15 marca rozstrzygnąć przetarg na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, ile pieniędzy wydano do tej pory na akcję zima?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że ok 200.000zł.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał jaka kwota była zaplanowana?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że ok. 40.000zł.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że mieszkańcy zgłaszali również, iż nie jest wywożony śnieg z centrum miasta, z newralgicznych punktów.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ulice w centrum miasta nie należą do Gminy. Jednak pomagano Powiatowi, który dał ciągnik, a Gmina płaciła ze wywóz śniegu. Oczyszczono m.in. ul. W. Poznańską od świateł w prawo, ul. Wyszyńskiego, ul. Czarnkowska i ul. Rynkowa.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o porozumienie zawarte z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie zimowego oczyszczania dróg.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że porozumienie polega na tym, że Gmina odśnieża drogę do m. Owczegłowy, a w zamian Powiat drogę w Bognuniewie i Nienawiszczu oraz ul. Rolną. Chodzi o to, aby nie robić pustych przejazdów.

Z. Wiese wyjaśnił, że oświetlenie na ul. Świerkowej w m. Owczegłowy jest już po przetargu, wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę. Termin wykonania to 15 maja. Odnośnie oświetlenia na ul. Brzozowej to Kierownik T. Zygmunt był zaskoczony, że jeszcze lampy nie świecą, ponieważ ze strony Urzędu dopełniono wszystkie formalności.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że jechała tamtędy wczoraj i lampy nie świecą.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że Kierownik T. Zygmunt właśnie rozmawiał z Panem Krzyścinem i dzisiaj ENEA dokonała odbioru technicznego. Prawdopodobnie za tydzień, może dwa lampy powinny już świecić.

Radna W. Wiśniewska zauważyła, że w m. Ruda przy wyjeździe na drogę nr 11 (lewoskręt), obok wysepki jest olbrzymia dziura w asfalcie.

Z. Wiese powiedział, że jutro zadzwoni do Pana z Chodzieży, który odpowiada za utrzymanie tego odcinka drogi.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o ul. Nową, Długą i Seminarialną.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że pozostały jeszcze uzgodnienia z WZDW odnośnie odcinka przy ul. Seminarialnej i będzie pozwolenie na budowę.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, kiedy orientacyjnie będzie pozwolenie na budowę?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że być może kwiecień.

 

W dalszej kolejności omówiono osiągnięcia edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy za rok szkolny 2008/2009.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Longina Pijanowska Pełnomocnik ds. Oświaty. Powiedziała, że wnioski do pracy po I semestrze 2009/2010, będą w jakiś sposób przekładać się na projekty organizacyjne. Poinformowała, że wystąpił ogromny problem w młodszych klasach, ponieważ prawdopodobnie będzie konieczne zwiększenie ilości godzin logopedii. Dzieci coraz gorzej mówią. Natomiast w starszych klasach jest problem z motywowaniem uczniów do nauki. Wyniki próbnych sprawdzianów i egzaminów wyszły nieciekawe. Być może wynika to z faktu, że są to próbne testy i uczniowie podeszli do nich z rezerwą. Bardzo dużo jest ocen niedostatecznych. Nauczyciele postawili dość wysoko próg, żeby zmusić uczniów do pracy. Do końca marca, kwietnia uczniowie muszą poprawić i zaliczyć zaległy materiał. Przyznała, że ogromnym problemem jest niechęć uczniów do nauki. Nie odrabiają zadań domowych. L. Pijanowska poinformowała, że zebrała informację o dzieciach niepełnosprawnych w przedszkolach. Są dzieci dowożone do Obornik, ale jest ich ilościowo mało. Powstał zamiar, aby w następnym roku szkolnym uruchomić oddział integracyjny w Przedszkolu w Parkowie. Jedynymi nakładami do poniesienia są tam właściwie pomoce dydaktyczne. Gdyby taki oddział miał funkcjonować w Rogoźnie, to automatycznie liczba dzieci byłaby zmniejszona dlatego, że w oddziale integracyjnym nie może być więcej niż od 15-20 dzieci, w zależności z jaką niepełnosprawnością. Skumulowałoby to problem, ponieważ nabór dzieci byłby jeszcze mniejszy niż obecnie.

Radna W. Wiśniewska zapytała o oddział „0” w ZS w Parkowie?

L. Pijanowska odpowiedziała, że oddział jest przygotowany i na pewno będzie wprowadzony.

Radna W. Wiśniewska stwierdziła, że jest brak koordynacji działań. Skoro już teraz odbywają się zapisy do Przedszkola i rodzic zgłasza się, a chciałby zapisać dziecko do „0” w szkole, a nie mogą tego zrobić, bo nie ma jeszcze naboru.

L. Pijanowska odpowiedziała, że nie ma jeszcze naboru do Przedszkola w Parkowie, bo nie ma jeszcze oddziału integracyjnego.

Radna W. Wiśniewska poinformowała, że w sklepach wiszą informacje o zapisach do Przedszkola.

L. Pijanowska odpowiedział, że to sprawdzi. Dodała, że oddział „0” będzie liczył ok. 18 dzieci i będzie wprowadzony właśnie dla dzieci, których rodzice przyprowadzają je na 5 godzin.

Radna W. Wiśniewska zapytała, czy jak rodzice będą ją pytać o oddział „0” to, czy może odpowiadać im, że na pewno zostanie on utworzony?

L. Pijanowska odpowiedziała, że nie ma sensu, aby te dzieci zajmowały miejsce w Przedszkolu, skoro brakuje miejsc dla dzieci, a są rodzice, którzy dowożą dzieci do „0” nawet w ościennych szkołach.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zwrócił uwagę na dużą ilość ocen niedostatecznych, szczególnie z przedmiotów ścisłych.

L. Pijanowska poinformowała, że uruchomiono zajęcia dodatkowe itp., ale wyniki nie będą widoczne po jednym semestrze. Dodała, że w całym województwie nagminny problem dotyczy braku chęci młodzieży do nauki. Przeprowadzono nawet badania i młodzież ze wschodniej cześć Polski chce się stamtąd wyrwać, właśnie poprzez zdobycie wykształcenia. Wielkopolska nie różni się od Warszawy, ponieważ młodzież ma zapewniony wysoki standard życia i przekłada się to odwrotnie proporcjonalnie do wyników w nauce. Pani Kurator zażyczyła sobie, że przez 3 lata ma coś drgnąć i m.in. dlatego wprowadzono zajęcia dodatkowe. Nadmieniła, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to analizie zostanie poddane to, co w szkołach się robiło, aby przygotować uczniów do sprawdzianów i egzaminów. L. Pijanowska poinformowała, że odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli i ustalono wspólne kryteria naboru dzieci do wszystkich przedszkoli w gminie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o zapewnienie w SP w Budziszewku klasy I w przyszłym roku.

L. Pijanowska wyjaśniła, że w tej chwili jest 26 dzieci i klasa I będzie na pewno liczniejsza.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski poinformował, że Sejm przyjął nowelizację przepisów Karty Nauczyciela, odnośnie pułapów dochodowych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W Gminie Rogoźno:

·         kontraktowi nauczyciele zarobili 2.648zł, przy średniorocznych założeniach Ministra 2.458,27zł,

·         mianowani nauczyciele- 3.312,66zł, gdzie Minister zakładał średniorocznie kwotę 3.185,42zł,

·         dyplomowani nauczyciele - 4.141,43zł, przy średniorocznych założeniach 4.077,13zł.

Również wzrost kosztów energetycznych zaowocował wzrostem kosztów i wydatków. Stwierdził, że obiekty w których jest duża ilość uczniów w oddziale i dużo oddziałów, koszty kształcenia są mniejsze. W placówkach, w których jest mało uczniów przy dużym potencjale gospodarczym, koszty rosną. Nadmienił, że przez najbliższe kilka lat liczba dzieci będzie wzrastać, ze względu na wyż demograficzny i przełoży się to na mniejsze koszty kształcenia. Poinformował, że zlecono i podpisano umowę na audyt energetyczny i projekt termomodernizacji Przedszkola Nr 2. zarezerwowana kwota w budżecie to 100.000zł na dach i 20.000zł na elewację. W związku z tym, że konieczne będzie pozyskanie certyfikatów energetycznych dla poszczególnych placówek prawdopodobnie do roku 2020. Jest tam taka możliwość i dlatego wyłoniono już wykonawcę i na 30 marca będzie audyt energetyczny, na 30 kwietnia będzie projekt z kosztorysami. Prawdopodobnie w maju będzie rozstrzygnięcie i w sezonie letnim nastąpi wejście z całkowitym remontem. Przedszkole będzie miało wszystkie niezbędne dokumenty i będzie spełniał standardy unijne, czyli audyt energetyczny i projekt termomodernizacyjny.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy cała termomodernizacja, dach itd. będzie objęta jednym przetargiem?

W. Jaworski odpowiedział, że będzie to etapowo robione. Projekt będzie na całość, z możliwością podziału na etapy. Dodał, że jeśli wejdzie się całościowo w termomodernizację to można uzyskać kredyt preferencyjny z 20% umorzeniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Poinformował, że już jest gotowy kosztorys na dach w Przedszkolu Nr 1 i prawdopodobnie w najbliższych dniach zostanie rozpisany przetarg.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zwrócił uwagę na rosnące koszty kształcenia uczniów.

W. Jaworski powiedział, że w poszczególnych szkołach koszty kształtują się różnie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o propozycje obniżenia tych kosztów.

W. Jaworski wyjaśnił, że pierwszym krokiem jest zmniejszenie kosztów nośników energetycznych, tj. to co w tej chwili jest robione w Przedszkolu Nr 2. ponadto każda wymiana dużych ilości okien powoduje zmniejszenie użycia. Poza tym pensje również wpływają na koszty kształcenia.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, jaki procent w kosztach kształcenia ucznia stanowią pensje pracowników?

W. Jaworski odpowiedział, że bardzo duży. Dodał, że subwencja nie pokrywa kosztów zatrudnienia nauczyciela.

L. Pijanowska stwierdziła, że największe koszty generują małe placówki.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że zamontowanie czujników światła zmniejszyłoby koszty utrzymania.

W. Jaworski odpowiedział, że w niektórych placówkach już są.

Radny M. Kuszak zapytał, czy uniknięcie dopłat do poszczególnych stopni awansu wynikało z godzin ponadwymiarowych?

L. Pijanowska powiedziała, że bezsensowny zapis wprowadziło Ministerstwo. Ponieważ nauczyciel, któremu dołożono nadgodzin to wypracuje średnią, a jeśli nie to i tak trzeba mu wypłacić. Jest to nieetyczne, bo dostaje pieniądze za coś, czego nie robi. Nadmieniła, że między szkołami powstało porozumienie, które mówiło, że jeśli brakowało do etatu, to nie zatrudniano innego nauczyciela, tylko dopełniono etaty w innej placówce. Spowodowało to, że nauczyciel wypracował średnią, a w szkole nie generowano kosztów.

Radna L. Kolanowska zapytała o wyrok ws. zaskarżenia przez Prokuratora Rejonowego uchwały ws. ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Rogoźno.

W. Jaworski wyjaśnił, że Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska Prokuratora. Dodał, że sentencja wyroku nie jest jeszcze mu znana, ponieważ wyrok przyszedł dzisiaj. Trzeba będzie nową uchwałę. Jeśli trzeba wprowadzić wszystkie wymogi, które wniósł Prokurator, a WSA je utrzymał, to relatywność zapłaty za czas ponad, w którym realizowana jest podstawa programowa (5 godzin), do 70 zł obecnie, będzie wynosiła od 160zł do 180zł. Wszystkie koszty powyżej 5 godzin musi pokryć rodzic, licząc tylko pensje nauczycielskie.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno – projekt przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o powód rozbieżności granic obwodów Gimnazjum Nr 1 i SP Nr 2.

W. Jaworski wyjaśnił, że o podziale decydowali dyrektorzy.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy podział wynika z przewidywanej liczby dzieci w danych obwodach?

L. Pijanowska odpowiedziała, że w obu placówkach jest maksymalna liczba dzieci, a szkoły zaczynają „puchnąć”. Wprowadzenie „0” do szkół maksymalnie dociążyło placówki, a miasto cały czas się rozrasta i pewnie za jakiś czas trzeba będzie dociążyć szkoły wiejskie, bo zbliża się wyż demograficzny.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że zazwyczaj jest tak, iż rodzice posyłają dzieci tam gdzie chcą. Poinformowała, że w Gimnazjum Nr 2 jest coraz więcej osób, ale żeby nie spowodować sytuacji, w której Gimnazjum Nr 1 wyludniałoby się, podjęto decyzję o wprowadzeniu zapisu w regulaminie, w uzgodnieniu ze Starostwem, że uczniowie będą przyjmowani na podstawie zaplanowanych klas i uczniowie z obwodu mają pierwszeństwo przyjęcia. Natomiast spoza obwodu będą przyjmowani wg przyjętych w regulaminie kryteriów. Stwierdziła, że w podziale na obwody nie powinna wytworzyć się sytuacja, w której dzieci z jednego podwórka, a mieszkające po przeciwnych stronach ulicy chodziły do innych szkół. Dodała, że rodzice wybierając szkołę, bardzo często kierują się względami bezpieczeństwa, aby dziecko nie musiało np. przechodzić przez jezdnie i czy pójdzie do jednej placówki z kolegami z podwórka. Stwierdziła, że jest to argument, który przemawia, aby cała ul. Paderewskiego była w jednym obwodzie. Nadmieniła, że zapewne rodzice z tej ulicy i tak poślą dzieci do SP Nr 3. jest to dla dzieci najkrótsza i najbezpieczniejsza droga. Zapytała, czy jest sens tworzenia takiej fikcji, polegającej na podziale ul. Paderewskiego.

W. Jaworski powiedział, że nie chciałby ingerować w uzgodnienia dyrektorów.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Roman Piątkowski. Wyjaśnił, że tekst uchwały nie zmienił się znacznie do poprzedniej wersji. Skróceniu uległ tytuł uchwały, niektóre treści zostały z uchwały usunięte, ponieważ były powtórzeniami zapisów ustawowych. Jedną z najistotniejszych zmian są zapisy stawek bonifikat. Zmianą nie podlegają same stawki, tylko doprecyzowano charakter ich przynależności.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o zapis § 12.1.

R. Piątkowski wyjaśnił, że zapis został powielony z poprzedniej uchwały. Raty podlegają spłacie do 31 marca każdego następnego roku, po roku w którym nastąpiło zbycie. Bez względu na to, czy zbycie miało miejsce w kwietniu, czy w grudniu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o zapis § 7.2.

R. Piątkowski wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o spółki gminne, organizacje pożytku publicznego.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, co się stanie w sytuacji, w której organizacja zakończy swoją działalność? Może się zdarzyć tak, że stowarzyszenie skorzysta z prawa kupna bez przetargu i nastąpi po jakimś czasie jego rozpad.

R. Piątkowski powiedział, że akt prawy będzie wykonany i odbędzie się postępowanie likwidacyjne. Jednak będzie się to działo poza gminną jurysdykcją.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że po likwidacji majątek stowarzyszenia przechodzi na własność organu prowadzącego, czyli Starostwa. Czy Gmina nie może się zabezpieczyć przed taką sytuacją?

R. Piątkowski odpowiedział, że zasadniczo kiedy zbywane są nieruchomości, zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne, które wcześniej stanowiły własność samorządu, to Gmina dysponuje każdorazowo prawem pierwokupu. Jednak należałoby zasięgnąć opinii radcy prawnego o taką sytuację, w której stowarzyszenie ulega likwidacji, ponieważ nie wiadomo, czy prawo pierwokupu miałoby zastosowanie. Jednak najlepszym rozwiązaniem w przyszłości byłoby niezbywanie nieruchomości w formie sprzedaży, a tylko jej wydzierżawienie.

Skarbnik Gminy powiedziała, że np. KŻ „Kotwica”dzierżawi budynki. Jednak wątpi, aby w akcie notarialnym można było zawrzeć zapis, że po upadłości stowarzyszenie musi oddać nieruchomość. Zapytała, komu w takiej sytuacji należałoby oddać pieniądze pochodzące ze sprzedaży tej nieruchomości.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Roman Piątkowski. Poinformował, że w §1 projektu uchwały pozostawiono okres najmu do uzupełnienia. Zasugerował, aby były to 3 lata. Jednak to Rada podejmie ostateczną decyzję.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w tej chwili trwają rozmowy odnośnie wysokości dzierżawy. Zakład Rentgenodiagnostyki nie chciałby nic najlepiej płacić, bo twierdzą, że im się to nie opłaca. Przedstawiono ile w każdym miesiącu sprzedają zdjęć, bo nie mają kontraktu z NFZ, tylko mają podpisaną umowę z ginekologiem, z Przychodnią „Zdrowie Rodziny”i z chirurgiem. Zdjęć jest coraz mniej i dlatego nie chcieliby płacić za dzierżawę. Na ostatnim spotkaniu powiedzieli, że mogą płacić 800zł z ogrzewaniem i prądem. Samo ogrzewanie kosztuje ok. 500zł miesięcznie, prąd ok. 150zł, za wodę są bardzo małe rachunki i do tego jeszcze dzierżawa. Dyrektor ZAMK M. Mysłek obliczył, że miesięcznie z VAT wychodzi 1.100zł. Nadmienił, że zaproponował Zakładowi 900zł, jednak nie przystali na to. Dlatego Pan Mysłek dalej prowadzi rozmowy w tej sprawie, ale nie wie jak to się skończy, bo straszą, że opuszczą Rogoźno, bo działalność w Gminie im się nie kalkuluje.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że podmiot funkcjonuje bez umowy już 2 miesiąc, skoro ostania wygasła z końcem roku. Dodał, że dalsze funkcjonowanie podmiotu w Rogoźnie zależy od obecności chirurga. Nadmienił, że można będzie się spodziewać kontroli sanitarnej i już nie z Obornik, ponieważ od stycznia Powiatowy Inspektor Sanitarny nie może kontrolować takich obiektów i będzie Inspektor z Poznania. Jeśli sprawa nie będzie rozwiązana do czasu kontroli chirurgi, to poradnia będzie zamknięta. Stwierdził, że rentgen będzie funkcjonował, jeśli będzie miał możliwość zarobkowania. Jeżeli 80-100 osób jest przyjmowanych do chirurga to wiadomo, że będzie się to przekładało na ilość zdjęć. Rentgen głównie na chirurgu zarabia, bo lekarz rodzinny rzadko kieruje do prześwietlenia. Nieposiadanie rentgena będzie się wiązało z koniecznością jazdy do Wągrowca, czy Obornik nawet z prześwietleniem zęba. Obecność chirurga pociąga za sobą dalsze funkcjonowanie innych podmiotów, jak np. pracownik rentgenodiagnostyki.

Radny Z. Hinz stwierdził, że jeżeli chodzi tylko o kwestię 100zł różnicy w wysokości najmu i miałby to być pretekst dla Zakładu, że rezygnują, to wina zostanie zrzucona na radnych i Burmistrza.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Zakład zaproponował 800zł za ogrzewanie, prąd, wodę itd., a Dyrektor ZAMK wyliczył koszty na 1.100zł. Dodał, że myślał iż przyjmą zaproponowane im 900zł, ale odmówili. W najbliższym czasie problem będzie musiał być rozwiązany i konieczne będzie pójście na kompromis. Ilość zdjęć, które robią zmniejsza się. Chirurg coraz mniej kieruje osób, bo to idzie z jego kontraktu. Tak samo spółka Pana Teski. Mają wyliczone ile przeznaczyć na profilaktykę i nawet o złotówkę nie chcą tego przekroczyć. Prywatnie pacjent nie może wykonać zdjęcia, ponieważ potrzebne jest skierowanie od lekarza.

Radna R. Tomaszewska zapytała, co się stanie, jeśli faktycznie przyjedzie inspektor sanitarny i zamknie poradnię chirurgiczną? Czy Burmistrz podejmie jakieś działania?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie ma innego pomieszczenia dla chirurga.

Radna R. Tomaszewska zapytała o pomieszczenia, do których miał przejść Pan Kapsiak.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Pan Kapsiak nie wyraził zgody na przejście.

Radny Z. Hinz zapytał, do kiedy ma umowę?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że do 2011r. Powiedział, że może zamiast podawania lat, można by zawrzeć zapis, że umowa obowiązuje tylko na okres prowadzenia działalności.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że taką klauzurę może zawrzeć Pan Mysłek w umowie, a w uchwale pozostałoby się przy 3 latach. Dodał, że zgłosiło się do niego kilka podmiotów, które informują, że umowy nie mają i jakieś targi między nimi, a Dyrektorem ZAMK się odbywają i te osoby praktycznie mają lokal, ale nie wiedzą, czy ten lokal będzie czy nie. Jest przekazywane, że wszystko zależy od Rady. Zapytał, czy jest więcej podmiotów, które chcą zawrzeć umowy? Jeżeli tak, to dlaczego nie są podejmowana działania.

R. Piątkowski powiedział, że do tej pory nie wpłynęło inne wnioski, poza 2.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Dyrektor miał przygotować na sesję marcową uchwałę o bezprzetargowym wyrażeniu zgody na wszystkie lokale użytkowe i grunty. Poinformował, że teraz księgarnia w Rogoźnie nie ma umowy, ponieważ wygasła. Dodał, że dowiedział się o tym w dniu dzisiejszym i na marzec ma być przygotowana uchwała.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, na jakiej podstawie jest teraz pobierany czynsz?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeżeli ktoś zajmuje lokal to czynsz i tak się należy. Jednak trzeba ze spokojem zweryfikować umowy i na marzec przygotować uchwałę odnośnie dzierżawy lokali użytkowych i gruntów.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 1676/4 położonej w Rogoźnie – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Roman Piątkowski. Zwrócił uwagę na błąd w numeracji działki. Winno być 1676/4, a nie 1674/4.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, dlaczego akurat na 9 lat ma być wydzierżawiona działka?

R. Piątkowski odpowiedział, że o taki okres wnioskowano.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, kiedy wygasła ostatnia umowa dzierżawy?

R. Piątkowski odpowiedział, że z końcem ubiegłego roku.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, kiedy wystąpiono z wnioskiem o dalszą dzierżawę?

R. Piątkowski odpowiedział, że stosunkowo niedawno i w przeciągu miesiąca sprawa została rozpatrzona.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy więcej podmiotów wystąpiło o przedłużenie dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata?

R. Piątkowski odpowiedział, że jest to pierwszy tego typu wniosek w ostatnim czasie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, jak to było w innych latach?

R. Piątkowski odpowiedział, że nie przypomina sobie takich wniosków.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że radni mają wiadomości, że takie wnioski były i mieszkańcy prosili o wydzierżawienie działki na okres dłuższy niż 3 lata, a dostali tylko na rok. Zapytała, dlaczego w omawianym przypadku wyrażono zgodę?

R. Piątkowski powiedział, że nie pamięta, choć być może zdarzyły się i można to sprawdzić. Dodał, że w projekcie uchwały w podstawie prawnej powołuje się na art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który z dniem 7 stycznia br. zmienił swoją treść. Jest on znacznie czytelniejszy i łatwiejszy w stosowaniu niż wcześniej. W tej chwili sprawy są niewątpliwe jeżeli chodzi o wyrażenie zgody od przetargowego trybu zawarcia umowy. Wyjaśnił, że ust. 4 art. 37 w bieżącym stanie prawnym mówi, że zawarcie umów użytkowania najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda lub odpowiednia rada mogą wyrazić zgodę na od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Poprzedni stan prawny wykazywał pewną niespójność. Bywały odmienne stanowiska w tej sprawie. Aby zastosować tryb bezprzetargowy dla najmu, dzierżawy musiałyby być spełnione przesłanki, które by dopuszczały bezprzetargowe zbycie nieruchomości. Te przesłanki są sprecyzowane w dwunastu punktach, które znacznie zawężały potencjalny krąg uprawnionych do zastosowania tego przepisu. Wcześniej taka forma nie była praktykowana, ponieważ z jednej strony przepisy nie były jasne. W tej chwili osoby, które wystąpiły z wnioskami o zawarcie umów na okres dłuższy aniżeli 3 lata, mogły by się spodziewać pozytywnego rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że do 3 lat można było w tamtym stanie prawnym wydzierżawiać działki.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że to burmistrz zarządza majątkiem gminnym i nie wyraził zgody na dzierżawę na okres dłuższy jak rok.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że chodzi o równe traktowanie podmiotów, dlaczego innym nie wyrażano zgody na dzierżawę na okres dłuższy niż rok.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest to sytuacja specyficzna, działka znajduje się w środku. Ponadto plan przestrzenny mówi o terenie przeznaczonym pod ogrodnictwo i obecne wykorzystanie ww. nieruchomości jest zgodne z postanowieniami tego planu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że rolnikom też wydzierżawiano tereny na rok.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w ciągu pół roku przed końcem umowy, jeśli dzierżawca złożył pismo o dalszą dzierżawę, to wyrażano zgodę. Jak Urząd wydzierżawi jakiś grunt to praktycznie ma zablokowane działania na okres umowy. Dodał, że rozumie iż rolnik wolałby dzierżawę na 9 lat. Gmina musi być zabezpieczona, że w każdym momencie można skończyć umowę.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że można tak skonstruować umowę, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że nie można będzie wypowiedzieć umowy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie można wypowiedzieć umowy na czas określony.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że chodzi tylko o równe traktowanie podmiotów. Przy krótkim okresie dzierżawy nie można tak naprawdę sobie zaplanować niczego. Tym bardziej jeśli działka znajduje się w środku pola i w przyszłości nie będzie potrzebna np. pod drogę, to umowa na 1 rok jest zbyt krótka. Zapytał, czy jeśli ktoś składa wniosek na np. 6 lat, to Rada nie powinna rozpatrzyć takiego przypadku?

R. Piątkowski odpowiedział, że na bazie nowego przepisu tak.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że nie wyrażano zgody na dzierżawę na okres dłuższy niż rok, aby mieć pole manewru. Dodał, że nikomu nie odmówił dzierżawy na następny rok. Przypomniał, że w umowie był zapis, iż jeśli ktoś w ciągu pół roku przed wygaśnięciem umowy zwróci się o dzierżawę na kolejny rok, to umowa zostanie z nim podpisana.

Radny Z. Hinz zapytał, czy ktoś z osób składających wniosek na np.9 lat i otrzymawszy umowę tylko na rok, zgłaszał jakieś pretensje?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że u niego nikt z pretensjami nie był, ale z tego co widzi to wśród radnych krążą takie informacje.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że tematem najbliższej sesji będzie stan służby zdrowia. Przypomniał, że do Rady wpłynęło pismo od NZOZ Obst Ambulans Union nt. pomieszczeń obecnie użytkowanych przez Zakład. Zapytał Burmistrza, czy Pan Obst ma podpisany kontrakt?

Burmistrz Rogoźna potwierdził. Dodał, że podpisana jest umowa dzierżawy z Dyrektorem ZAMK. Zalecenia SANEPIDu były, ale głównie odnośnie ambulatoryjnej opieki. Pan Obst wystąpił o kupno lokalu, albo o ewentualnie długi okres wydzierżawienia. Nadmienił, że spotkał się z Panem Obstem i wyjaśnił im, że nie może sprzedaż budynku pogotowia, bo może się okazać, że za jakiś czas nie dostaną kontraktu. W ubiegłym roku wskazywano mu kilka innych miejsc jak np. budynek Telekomunikacji, ale nie spełniały oczekiwań Pana Obsta. W innych miejscowościach znalazł pomieszczenia, a w Rogoźnie oczekuje od Burmistrza wskazania pomieszczeń. Stwierdził, że sprawa rozwiąże się niedługo.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że również jest przeciwnikiem sprzedaży budynku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że dla niego jest ważne, aby rehabilitacja w Rogoźnie funkcjonowała. Jest dobrej myśli, że sprawa zakończy się pozytywnie, ale o szczegółach nie chce mówić.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, kto z radnych jest „za” niesprzedawaniem Panu Obstowi lokalu przy ul. Fabrycznej 5?

Stosunek głosów ukształtował się następująco: „za” - 7 głosów, 1 – głos „wstrzymujący”.

Radny Z. Hinz przyznał, że sprawa bazy służby zdrowia jest bardzo pilna i należy szukać jakiegoś rozwiązania.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jest zadowolony z POZ. Przychodnia spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów i Gmina wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Radny Z. Hinz powiedział, że mieszkańcy oczekują również specjalistów. Wszyscy chcą, aby był chirurg, ale nie ma gdzie go umieścić.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że usłyszał sporo słów krytycznych odnośnie przekazania ok.200.000zł, ale dzięki temu Spółka „Zdrowie Rodziny” za każdym razem kontrakt dostanie. Przypomniał, że w lutym złożył propozycję kupna nowego lokalu. Jednak temat nie był dalej podjęty, a nikt konkretnego rozwiązania nie znalazł. Stwierdził, że jest zadowolony, iż przychodnia lekarzy rodzinnych jest taka, jak powinna być. Wyraził zdziwienie na temat niefunkcjonowania nowo wybudowanej windy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Dyrektor ZAMK mówił o odbiorze technicznym nowej windy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jest zadowolony, iż to co należało do Gminy funkcjonuje bez zastrzeżeń. Przystosowano obiekt i teraz spełnia wymogi. Lekarze POZ mogą kontrakty podpisywać, natomiast w innych przypadkach, gdzie Gmina nie zadziałała kontraktów podpisywać nie będzie można.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że komuś pieniądze dawać z budżetu Gminy jest najłatwiej. Można to było w inny sposób rozwiązać.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę na utrudniony dojazd do ośrodka zdrowia. Dodał, że parking po drugiej stronie ulicy, który miał służyć pacjentom, w tej chwili jest użytkowany głównie przez uczniów.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że może należałoby podjąć starania odnośnie niezagospodarowanego terenu za ośrodkiem zdrowia, który ma nowego właściciela (dawna Armatura). Miejsc na samochody było znacznie więcej.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że płot ma być zlikwidowany w tym roku.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, co z uchwałą przygotowaną przez radnego H. Janusa, w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu?

Radny Z. Hinz powiedział, że z tego co pamięta to nie było opinii Powiatu na jej temat.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie czy jest taka opinia, może radny H. Janus wystąpił o taką opinię.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że kolejnym tematem sesji jest współpraca Gminy Rogoźno z samorządem powiatowym i wojewódzkim. Stwierdził, że ta współpraca jest owocna, szczególnie w jedną stronę.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jego zdaniem współpraca z Powiatem jest bardzo owocna z Powiatem. Gmina w ubiegłym roku dała Powiatowi 290.000zł, a Powiat dołożył do tego ze swojej strony tylko 60.000zł. Nie powinno tak być.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 13 marca 2010r.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf