Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 54/2010 z LIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 27 maja 2010r. o godz.16.00.

PROTOKÓŁ NR 54/2010

z uroczystej LIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie z okazji XX – Rocznicy Odrodzonego Samorządu w Gminie Rogoźno odbytej w dniu 27 maja 2010r. o godz.16.00.

 LIV Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na dzień 27 maja 2010 roku, na godz. 16.00 w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

I. Otwarcie sesji.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski poprzez trzykrotne uderzenie Laską Przewodniczącego.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 II.                  Wprowadzenie flagi i odegranie Hejnału Rogoźna.

Wprowadzenia flagi dokonał poczet sztandarowy w składzie: Wiceprzewodniczący Rady H. Janus, radna W. Wiśniewska oraz radna L. Kolanowska.

 

III.   Powitanie gości.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski wraz z Burmistrzem Rogoźna p. Bogusławem Janusem.

 

IV.    Przyjęcie porządku obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.                   Otwarcie sesji.

2.                   Wprowadzenie flagi i odegranie Hejnału Rogoźna.

3.                   Powitanie gości.

4.                   Przyjęcie porządku obrad.

5.                   Występ artystyczny –  część I.

6.                   Rys historyczny odrodzonego samorządu w Polsce i Gminie Rogoźno.

7.                   Gmina Rogoźno w latach 1990– 2010.

8.                   Wręczenie Tytułów „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”.

9.                   Wręczenie okolicznościowych pamiątek XX – lecia Odrodzonego Samorządu.

10.                Występ artystyczny – część II.

11.                Wystąpienia zaproszonych gości.

12.                Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag i został on przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

V. Występ artystyczny – część I.

Występ artystyczny Chóru Kameralnego Absolwentów i Przyjaciół LO im. Przemysława II w Rogoźnie.

VI.                Rys historyczny odrodzonego samorządu w Polsce i Gminie Rogoźno.

 

VII.             Gmina Rogoźno w latach 1990– 2010.

Głos zabrali kolejno:

-                     Pan Bogdan Andrzej Jeran – Burmistrz Rogoźna I Kadencji,

-                     Pan Czesław Gruszka – Burmistrz Rogoźna III Kadencji,

-                     Pan Bogusław Janus – Burmistrz Rogoźna IV i V Kadencji.

 

VIII.           Wręczenie Tytułów „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”.

Kapituła Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” uhonorowała tym zaszczytnym Tytułem następujące osoby:

-                     Pana Ryszarda Dworzańskiego,

-                     Pana  Czesława Gruszkę,

-                     Pana Bogusława Janusa,

-                     Pana Henryka Janusa,

-                     Pana Józefa Szmanię,

-                     Pana Zygmunta Wierzbickiego,

-                     Pana Janusza Wojciechowskiego.

Wręczenia dokonała Przewodnicząca Kapituły Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” p. Renata Tomaszewska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski oraz Burmistrz Rogoźna p. Bogusław Janus.

 

IX.   Wręczenie okolicznościowych pamiątek XX – lecia Odrodzonego Samorządu.

Zaproszeni goście z rąk Burmistrza Rogoźna i Przewodniczącego RM w Rogoźnie otrzymali okolicznościowe tabliczki upamiętniające XX- tą rocznice Odrodzonego Samorządu. Wśród nich znaleźli się burmistrzowie i ich zastępcy, sekretarze i skarbnicy Gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych i spółek Gminy wszystkich kadencji.

 

X.      Występ artystyczny – część II.

Występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie pod opieką Pani Agaty Pasternak.

 

XI.   Wystąpienia zaproszonych gości.

W tym punkcie obrad, głos zabrał Krzysztof Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie.

 

 

XII.             Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad i wyprowadzeniu flagi Rogoźna Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady LIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.30

Protokół sporządziła Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 23 czerwca 2010r.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf