Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 października 2017 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 32/2017

 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 października 2017 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny. Przewodniczący stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.
 6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

 

Ad. 5. Stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.

Z racji tego, że pokrywa się temat sesji wraz z tematem komisji, pan przewodniczący odstąpił od omawiania tematu.

 

Ad. 6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym działki gruntu ozn. ewid. nr 31/59 i części działki gruntu ozn. ewid. nr 33/183 położonych w Nienawiszczu, projekt uchwały przedstawił pan Roman Piątkowski,
 2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Gościejewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Gościejewie, projekt uchwały przedstawiła pani burmistrz Renata Tomaszewska,
 3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Budziszewku, projekt uchwały przedstawiła pani burmistrz Renata Tomaszewska,
 4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Parkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Parkowie, projekt uchwały przedstawiła pani burmistrz Renata Tomaszewska,
 5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pruścach, projekt uchwały przedstawiła pani burmistrz Renata Tomaszewska,
 6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, projekt uchwały przedstawiła pani burmistrz Renata Tomaszewska,
 7. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie, projekt uchwały przedstawiła pani burmistrz Renata Tomaszewska,
 8. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
 9. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka,
 10. określenia stawek podatku od środków transportowych, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka,
 11. określenia stawek podatku od nieruchomości, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka,
 12. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka,zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2036r, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka,

 

Ad. 7. Sprawy bieżące.

Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.

Pani Ewa Wysocka zapytała, kiedy będą znaki do posesji? Pan kierownik Roman Piątkowski odpowiedział, że zamówienie zostało złożone i zostaną założone na przestrzeni miesiąca. Pan radny Henryk Janus zapytał, czy rada musi podejmować uchwałę w spr. funduszu sołeckiego w Budziszewku? Pani skarbnik Maria Kachlicka odpowiedziała, że drugi wniosek mimo, że złożony w terminie, jest kierowany do Rady Miejskiej. Pan Janus zaproponował złożenie wniosku o przyznaniu tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” dla pana Macieja Tyrakowskiego – uzasadniając go, że pan Tyrakowski przez ponad 20 lat zrobił wiele dla tutejszego rolnictwa, zawsze pomocny i obowiązkowy. Radni pozytywnie, jednogłośnie przyjęli ten wniosek. Pan radny Krzysztof Nikodem zgłosił wniosek o wycięcie drzewa w Dziewczej Strudze, które zasłania wyjazd na drogę S-11. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 9. Zamknięcie obrad. 

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 17:00, protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf