Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXII/313/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach

Uchwala nr XXXII/313/2020

 

Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach

 

 

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust.l Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713 ) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 60.000 zl dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą Rogoźno a Powiatem Obornickim w sprawie udzielenia pomocy o której mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/313/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 roku

 

W dniu 04 czerwca 2020 roku wpłynął wniosek od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach do Rady Miejskiej w Rogoźnie oraz Burmistrza Rogoźna o dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu i aparatury do bieżącego świadczenia usług medycznych dla mieszkańców powiatu obornickiego. Zakup wyposażenia jest niezbędny w procesie leczenia jak i wymogów NFZ skutkujących utratą kontraktu.

Po podjęciu niniejszej uchwały zostanie podpisana umowa z Powiatem Obornickim.

 

drukuj pobierz pdf