Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 150/31, 150/42, 150/54 i 150/60 – obręb NIENAWISZCZ

UCHWAŁA NR  XIII/106/2019

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 24 czerwca 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 150/31, 150/42, 150/54 i 150/60 – obręb NIENAWISZCZ

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:  

 

§1. Wyraża się zgodę na nabycie działek gruntu nr: 150/31 o pow.0,0810ha, 150/42 o pow.0,1204ha, 150/54 o pow.0,1037ha i 150/60 o pow.0,0881ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00034540/7, położonych w obrębie ewidencyjnym NIENAWISZCZ, stanowiących własność prywatną, na mienie Gminy Rogoźno, z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne.  

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 UZASADNIENIE

 

Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych.

Właściciel działek nr: 150/31, 150/42, 150/54 i 150/60 zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości nabycia na mienie gminne ww. działek gruntu za symboliczną złotówkę.

Zawiadamiam, że ww. działki gruntu w oparciu o postanowienia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie                   Nr VIII/51/2011 z dnia 30 marca 2011 r. (Dz. Urzęd Woj. Wlkp. z dn. 27.05.2011 r., poz.2391) objęte są obszarem oznaczonym symbolem:

  1. działki nr: 150/31, 150/42 i 150/54 -1ML- o przeznaczeniu: tereny zabudowy rekreacji indywidualnej wraz z niezbędnymi funkcjami towarzyszącymi takimi jak: drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, ciągi piesze oraz towarzyszącą infrastrukturę techniczną tj. szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie itp.,
  2. działka nr 150/60-1ML, 2ML - o przeznaczeniu: tereny zabudowy rekreacji indywidualnej wraz z niezbędnymi funkcjami towarzyszącymi takimi jak: drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, ciągi piesze oraz towarzyszącą infrastrukturę techniczną tj. szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie itp., oraz -IT- o przeznaczeniu: teren infrastruktury technicznej.

 

W związku z realizacją budownictwa rekreacji indywidualnej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno  zachodzi możliwość nabycia działek nr: 150/31, 150/42, 150/54 i 150/60 na mienie gminne, z przeznaczeniem ich pod drogi wewnętrzne, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf