Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXIII/615/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego Gminy Rogoźno

Uchwała Nr LXIII/615/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie nadania Medalu Honorowego Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 uchwały nr LVI/523/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Gminy Rogoźno oraz zasad i trybu jego nadawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2022 r. poz. 2683) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Rogoźnie nadaje Panu Jackowi Wojciechowskiemu Medal Honorowy Gminy Rogoźno.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXIII/615/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Z kolei w myśl § 4 ust. 1 uchwały nr LVI/523/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Gminy Rogoźno oraz zasad i trybu jego nadawania, Medal nadaje Rada Miejska w Rogoźnie w drodze uchwały podjętej na wniosek Komisji Medalu, o której mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 tej uchwały.

Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna złożyło wniosek o nadanie Panu Jackowi Wojciechowskiemu Medalu Honorowego Gminy Rogoźno. W uzasadnieniu wniosku zostały wskazane dokonania Pana Jacka Wojciechowskiego dla przysporzenia dobrego imienia i chwały Rogoźnu, w tym ufundowanie pomnika króla Przemysła II.

Komisja Medalu podjęła uchwałę akceptującą ww. wniosek i przekazała sprawę Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf