Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXI/176/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia roku 2020 Rokiem ks. prof. Aleksego Klawka

 

Uchwała Nr XXI/176/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia roku 2020 Rokiem ks. prof. Aleksego Klawka

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się w Gminie Rogoźno rok 2020 Rokiem ks. prof. Aleksego Klawka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

doUchwały Nr XXI/176/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 listopada 2019 r.

W 2020 r. przypada 130. rocznica urodzin ks. prof. Aleksego Klawka, wybitnego rogoźnianina, naukowca, biblisty, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W związku z tą rocznicą, Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna wystąpiło z wnioskiem o ogłoszenie przez Radę Miejską w Rogoźnie Rokiem ks. prof. Aleksego Klawka.

Ks. prof. Aleksy Klawek urodził się 11 maja 1890 r. w Rogoźnie. Był synem Ignacego Klawka i Anny Kruppik. Jego ojciec był nauczycielem i pracował w trudnych czasach nacisków germanizacyjnych na oświatę.

W Rogoźnie ukończył szkołę podstawową i gimnazjum i w 1909 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. 15 lutego 1913 r. przyjął święcenia kapłańskie w Gnieźnie.

Studia teologiczne kontynuował w Munster, Monachium, Berlinie i Wrocławiu. W 1917 r. uzyskał tytuł doktora teologii, a od stycznia 1919 r. prowadził wykłady z Pisma Świętego w Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Poznaniu.

W 1921 r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Z tym Uniwersytetem związany był przez 16 lat, prowadząc egzegezę Starego Testamentu, a także wykładając język hebrajski. W 1929 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. W latach 1933/34 został wybrany prorektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Ks. prof. Aleksy Klawek redagował czasopisma – „Przegląd Teologiczny” i „Ruch Teologiczny”, był też sekretarzem Polskiego Towarzystwa Teologicznego, organizował zjazdy polskich teologów. Zorganizował również pierwszą naukową wyprawę polskich księży do Ziemi Świętej (wrzesień 1934 r.).

W czasie II wojny światowej ks. prof. Aleksy Klawek został aresztowany przez Niemców i osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Uwolniono go, ale nakazano natychmiastowe opuszczenie Wielkopolski. Dlatego ks. Klawek wyjechał do Generalnej Guberni, gdzie przebywał w diecezji tarnowskiej.

Po II wojnie światowej objął katedrę egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wkrótce zorganizował dwa zjazdy naukowe Towarzystwa Teologicznego: w 1946 r. w Lublinie, a w 1948 r. w Krakowie. W latach 1948-1952 był dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj spotkał studenta Karola Wojtyłę, przez którego zdany egzamin ocenił na „celujący”. Ich drogi jeszcze wielokrotnie się krzyżowały (m.in. obrona pracy doktorskiej K. Wojtyły, współpraca z „Tygodnikiem Powszechnym”). W 1954 r. ks. prof. Aleksy Klawek powrócił na Uniwersytet i wykładał na kierunku semistycznym w Katedrze Filologii Orientalnej, z uwagi na to, że znał wiele języków, w tym arabski i aramejski.

Ks. prof. Aleksy Klawek to ceniony biblista, wychowawca wielu pokoleń polskich egzegetów, redaktor znaczących pism katolickich, członek korespondent Komisji Orientalistycznej i Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, doskonały znawca onomastyki biblijnej, inicjator nowego polskiego przekładu „Biblii” z języków orientalnych, tzw. „Biblii poznańskiej”. Jego marzenie zrealizowali uczniowie: ks. prof. Michał Peter i ks. prof. Marian Wolniewicz. „Biblia” ta ukazała się w latach 1974-1976, a dedykowano ją ks. prof. Aleksemu Klawkowi.

Ks. prof. Aleksy Klawek zmarł 22 listopada 1969 r. w Katowicach. Spoczął w rodzinnym grobie w Rogoźnie.

Podjęcie niniejszej uchwały będzie uhonorowaniem zasług tak wybitnego rogoźnianina.

 

drukuj pobierz pdf