Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXXV/767/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Boguniewska 2/1 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym

 UCHWAŁA NR LXXV/767/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 28 grudnia 2022 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

– ul. Boguniewska 2/1 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), w związku z §4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku nr 2 przy ul. Boguniewskiej w Rogoźnie o pow. użytkowej 32,29m2 składającego się z 2 (dwóch) pokoi i kuchni położony na parterze z przynależnymi pomieszczeniami o łącznej pow. użytkowej 13,04m2,tj. piwnicą w inwentaryzacji oznaczoną nr 1p i pomieszczeniem gospodarczym w inwentaryzacji oznaczonym nr 1g wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 781/10000 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2077 o pow.1 615m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00020733/6.

 

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LXXV/767/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

– ul. Boguniewska 2/1 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym

 

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę wynoszącą 10 000,00zł. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Rogoźno, sprzedaż nastąpi w trybie przetargowym.

Działka gruntu nr 2077 w oparciu o zapisy zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna, w rejonie ulic: Długa, W. Poznańska, Boguniewska, Konieczyńskich – Uchwała Nr XXVIII/212/2000 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2001 r., Nr 5, poz.65 z dn. 25.01.2001 r.) objęta jest symbolem MU2 o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Dom Boguniewska 2 usytuowany w granicach działki nr 2077 objęty jest ochroną konserwatorską - ewidencja zabytków.

Wartość ww. nieruchomości lokalowej przewyższa kwotę 10 000,00zł, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf