Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 30/2017

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny. Wiceprzewodniczący stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Funkcjonowanie Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno.
 6. Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno.
 7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

 

Ad. 5. Funkcjonowanie Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno.

Ad. 6. Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno.

Jako pierwszy swoje sprawozdanie przedstawił pan młodszy brygadier Marek Wiktorski z KPPSP w Obornikach.

1.        Ogólna charakterystyka powiatu obornickiego.

Teren działania Komendy Powiatowej PSP w Obornikach to teren trzech gmin o charakterze miejsko – wiejskim o powierzchni 711 km2.  Teren powiatu zamieszkuje ponad 59 tys. osób. Ludność miast stanowi ok. 28,9 tys. osób a terenów wiejskich 28,1 tys. Ogólna gęstość zaludnienia  w powiecie kształtuje się na poziomie 83,4 osób/km2.Powierzchnia lasów to 217,7 km2 co stanowi ponad 30% terenów zalesionych (gminy Oborniki 18,1%, następnie Rogoźno 7,6% i Ryczywół  4,3%). Obszary leśne znajdujące się na terenie powiatu administrowane były przez Nadleśnictwa: Oborniki, Łopuchowo, Sarbia, Durowo i Krucz. Powiat obornicki to ważny węzeł drogowy i kolejowy. Położony wzdłuż drogi krajowej (DK-11) Poznań – Koszalin i linii kolejowej Poznań – Kołobrzeg łączy stolicę Wielkopolski z Pomorzem Środkowym. Do drogi krajowej włączają się cztery drogi wojewódzkie: w kierunku Czarnkowa (droga nr 178), w kierunku Szamotuł (droga nr 187), w kierunku Murowanej Gośliny (droga nr 187) oraz Wągrowca (droga nr 246). Pod względem operacyjnym teren powiatu obornickiego zabezpiecza: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza zlokalizowana przy Komendzie Powiatowej PSP w Obornikach przy ulicy 11 listopada 16 oraz 27 Ochotniczych Straży Pożarnych.

2.6 Ilość interwencji poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Rogoźno (stan na dzień 30.06.2017 r.).

Łp.
Jednostka
Pożary
Miejscowe Zagrożenia
Alarmy Fałszywe
Wyjazdy poza powiat
Ogółem
1.
OSP Rogoźno
29
74
1
0
104
2.
OSP Gościejewo
9
11
0
0
20
3.
OSP Parkowo
3
15
0
0
18
4.
OSP Budziszewko
2
6
0
0
8
5.
OSP Prasce
1
5
0
1
7
6.
OSP Owieczki
0
0
0
0
0
7.
OSP Słomowo
0
0
0
0
0
SUMA
44
111
1
1
157
2.7 Ilość interwencji Ochotniczych Straży Pożarnych bez udziału PSP gminy Rogoźno (stan na dzień 30.06.2017 r.).
Lp.
Jednostka
Pożary
Miejscowe Zagrożenia
Alarmy Fałszywe
Wyjazdy poza powiat
Ogółem
1.
OSP Rogoźno
11
48
0
0
59
2.
OSP Parkowo
1
9
0
0
10
3.
OSP Gościejewo
3
6
0
0
9
3.
OSP Pruśce
0
3
0
0
3
5.
OSP Budziszewko
2
5
0
0
7
6.
OSP Owieczki
0
0
0
0
0
7.
OSP Słomowo
0
0
0
0
0
SUMA
17
71
0
0
88
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Najczęstsze przyczyny powstania zagrożenia:

3.1.Pożary

3.1.1. Nieostrożność Osób Dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym (11),

3.1.2. Podpalenia (2 )

3.1.3. Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stale. (5)

3.1.4. Wady środków transportu- pożary pojazdów (4)

3.2. Miejscowe zagrożenia

3.2.1. Silne wiatry (27)

3.2.2. Nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów (7)

3.2.3. Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (13),

3.2.4. Wady środków transportu (4)

3.3. Alarmy fałszywe

3.3.1. Złośliwe (0),

3.3.2. W dobrej wierze (2).

3.3.3. Z instalacji wykrywania (0),

4. Kolizje oraz wypadki drogowe z podziałem na rodzaj drogi.

4.1. Ilość osób rannych i śmiertelnych na poszczególnych drogach gminy Rogoźno (stan na dzień 30.06.2017 r.) w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016.

 

Rodzaj drogi
Rok
Rannych
Śmiertelnych
DK-11
2016
6
1
2017
4
1
DW-241
2016
8
0
2017
4
0
Powiatowe
2016
3
0
2017
9
0
Gminne
2016
1
0
2017
1
0
Ogółem
2016
18
1
2017
18
1

5. Prewencja społeczna (stan na dzień 30.06.2017 r.) z analogicznym okresem roku 2016.

Łp.
Rodzaj przedsięwzięcia
Liczba
Przedsięwzięć
Uczestników
1.
Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu
25
(spotkania sołeckie)
2268
2.
Spotkania z władzami gminy, powiatu, lasami państwowymi itd.
7
72
3.
Spotkania w szkołach
24
1191
4.
Spotkania z przedstawicielami innych służb mundurowych (organizacji)
7
868
 
Liczba
5.
Informacje wyemitowane w rozgłośniach radiowych
0
6.
Informacje wyemitowane w stacjach telewizyjnych
0
7.
Informacje opublikowane w prasie
2
8.
Informacje zamieszczone na portalach www, mediach społecznościowych
10
9.
Inne (wpisać, jakie) Facebook
0
10.
Płakały, ulotki (w egz.)
Plakaty- 74 Ulotki- 2340
11.
Liczba zdarzeń
21
12.
Liczba ofiar śmiertelnych
0
13.
Liczba poszkodowanych
0
14.
Obszary spalone (w ha)
1,621 ha

5.2. Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo"

Łp.
Rodzaj przedsięwzięcia
 
Liczba
Tematyka
 
Uczestników
 
dzieci
dorosłych
1.
Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu
Bezpieczeństwo na drogach powiatowych i gminnych. Zagrożenia w komunikacji osób pieszych.
Pomoc osobom w nagłych wypadkach - pokazy ze szkoleniem z zakresu I pomocy przedmedycznej, Zachowanie się przy wypadku drogowym (sprawca, poszkodowany, osoba trzecia widząca całą sytuację).
10
786
50
2.
Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.
Bezpieczeństwo na drogach powiatowych i gminnych. Zagrożenia w komunikacji osób pieszych.
2
 
37
3.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach wypoczynkowych)
Bezpieczeństwo na drogach powiatowych i gminnych. Zagrożenia w komunikacji osób pieszych.
Pomoc osobom w nagłych wypadkach, zachowanie się przy wypadku drogowym (sprawca, poszkodowany, osoba trzecia widząca całą sytuację).
9
875
51
4.
Inne (wpisać jakie)
OTWARTE
STRAŻNICE
Bezpieczne zachowania osób w domu i na ulicy
12
320
18

5.3. Szkolenia prowadzone przez kierownictwo komendy

L.p.
Opis działania
Podmiot
Liczba uczestników
1.
Promocja akcji społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność"
Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie
20 pracowników 125 dzieci
2.
Instruktaż z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa
SP nr 3 w Rogoźnie
63 osoby
3.
Promocja akcji społecznej „Stop pożarom traw"
Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie
125 dzieci
4.
Zakończenie akcji „Bazpieczny Przedszkolak"
Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie
ok. 60 dzieci
5.
Budziszewko - „Bezpiecznie nad Wodą"
Stowarzyszenie „Natura Budziszewko"
320 osób
6.
Akcja "BEZPIECZNE ZBIORY 2017"
Muzeum młynarstwa w Jaraczu
ok. 60 osób

.

6. Wykaz przeprowadzonych szkoleń dla druhów OSP z terenu powiatu obornickiego (stan na dzień 30.06.2017 r.)

6.1. Kurs ratownictwa technicznego chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym w terminie 18-19.03.2017 r.:

• 5 druhów z OSP Rogoźno.

6.2. Kurs z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym w terminie 22-23.04.2017 r.:

•    5 druhów z OSP Rogoźno.

6.3. Kurs podstawowe strażaków ratowników OSP realizowane w terminie 29.04-21.05.2017 r.:

•    11 druhów z gminy Rogoźno (3 OSP Budziszewko, 1 OSP Pruśce, 4 OSP Gościejewo, 2 OSP Owieczki, 1 OSP Rogoźno),

7. Wykaz przeprowadzonych ćwiczeń zgrywających podmioty PSP i OSP z terenu powiatu obornickiego (stan na dzień 30.06.2017 r.).

7.1 Ćwiczenia w zakładzie Dendro Poland LTD w Rogoźnie w terminie 13-15.03.2017 r. przy udziale SiS:

•    JRG Oborniki,

•    OSP z gminy Rogoźno: OSP Rogoźno, OSP Pruśce, OSP Gościejewo, OSP Parkowo,

•    OSP z Ryczywół: OSP Ryczywół, OSP Lipa,

•    OSP z gminy Oborniki: OSP Ocieszyn.

8.  Informacje ogólne: z dniem 1 lipca br. zespół wyjazdowy PRM typu "S" nie będzie stacjonował w KP PSP Oborniki.

lp
Jednostka OSP w KSRG
Dotacja na środki bieżące (zł.)
Dotacja na środki majątkowe (zł.)
1.
PARKOWO
2.450,00
 
2.
GOSCIEJEWO
2.450,00
 
3.
PRUŚCE
2.450,00
 
4.
ROGOŹNO
19.190,00
 

Jednostki OSP Ryczywół i OSP Rogoźno otrzymane środki finansowe przeznaczone są na remonty strażnic.

10. Zestawienie dotacji dla jednostek OSP spoza KSRG - dotacja MSWiA

11. Kontrole- inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP spoza KSRG na terenie gminy Rogoźno przeprowadzone w dniach od 03.04.2017 r. do 09.05.2017 r.

Skład komisji:

Przewodniczący komisji: mł. bryg. Marek Wiktorski,

Czonkowie komisji:

 • asp. Łukasz Kaźmierczak - członek komisji,
 • st.asp. Robert Sałata- członek komisji,
 • mł. asp. Artur Michałek- członek komisji,
 • mł. ogn. Michał Pilarski- członek komisji,
 • sekc. Alan Tasarz- członek komisji.

W trakcie kontroli stwierdzono:

Lp.
Jednostka OSP
Uwagi
1.
Słomowo
Wyjazd alarmowy - brak możliwości załączenia alarmu (brak sygnalizacji dźwiękowej -syreny i DSP) po powiadomieniu telefonicznym nie wstawił się żaden z druhów. Jednostka jest na etapie wyposażania w niezbędny sprzęt.W związku z powyższym odstąpiono od dalszej oceny gotowości operacyjnej jednostki.
Ogólna ocena z inspekcji: niedostateczny.

 

lp
Jednostka OSP spoza KSRG
Dotacja na środki bieżące
(zł.)
Dotacja na środki majątkowe (zł.)
1
BUDZISZEWKO
1.261,00
 

 

2.
Budziszewko
Jednostka wycofana z podziału bojowego od 25 kwietnia; 2017r. z uwagi na brak dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego (brak przeglądu). W związku z powyższym komisja odstąpiła od przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej jednostki.
3.
Owieczki
Jednostka wycofana z podziału bojowego (wyciek z silnia oleju - serwis pojazdu z płynami eksploatacyjnymi) od 4 do 13 kwietnia br. Nie podlegała inspekcji gotowości operacyjnej przez komisję.

 

Pan radny Henryk Janus zapytał, czy do statystyki wypadków nie należałoby podawać również osób, które zmarły wskutek obrażeń w szpitalach? Pan Wiktorski odpowiedział, że dane sa z momentu wypadku. Kolejnym sprawozdawcą, był pan Komendant Straży Miejskiej – pan Jan Stępień, który przedstawił następujące informacje: Straż Miejska funkcjonuje w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Została ona powołana do ochrony porządku publicznego. Jest umundurowana formacją, która pełni rolę służebną wobec społeczności lokalnej i wykonuje swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Straż Miejska w Rogoźnie powstała w 1992 r. w strukturach organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Początkowo zatrudnione były 2 osoby, (obecnie 3). W 2004 roku został zakupiony samochód Renault Kangoo, który używany jest do dnia dzisiejszego. W 2015 roku zostały zakupione 2 rowery. Strażnicy wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego kajdanki oraz pałki wielofunkcyjne typu 'fonia. Straż Miejska funkcjonuje na terenie miasta i gminy Rogoźno. Współpracuje z innymi formacjami mundurowymi, zwłaszcza z Policją. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wprowadzane są wspólne patrole, zabezpieczanie imprez masowych oraz różnych uroczystości.traż Miejska ściśle współpracuje również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rogoźnie. W ramach współpracy pomaga dostarczać osoby do miejsca leczenia oraz przeprowadzać czynności służbowe pracowników GOPS. Strażnicy Miejscy, jako nadzorujący pracę pracowników publicznych, w miarę ich możliwości dbają o pielęgnację terenów zielonych, porządek w miejscach najczęściej zanieczyszczanych, naprawę znaków drogowych oraz drobne remonty chodników. W ramach podpisanej umowy ze schroniskiem „Azorek" w Obornikach Straż Miejska zajmuje się wyłapywaniem i dostarczaniem do schroniska bezpańskich psów. W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaspokojenia rosnących potrzeb społecznych w zakresie utrzymania porządku i spokoju w mieście wprowadzono patrole piesze, rowerowe i zmotoryzowane na teranie całego miasta. Na terenie Promenady zainstalowany został monitoring. Oprócz wykonywania codziennych obowiązków związanych ze sprawami porządkowo- administracyjnymi SM podejmuje interwencje w związku ze zgłoszeniami różnych interwencji, min.:

 • ustalanie sprawców zajęcia pasa drogowego i reklamy bez wyznaczonych uzgodnień;
 • kontrola podłączania do kanalizacji;
 • konwój dokumentów;
 • ustalanie sprawców nielegalnych wycinek drzew, spalania odpadów itp.;
 • asysty przy eksmisjach.

Do zadań straży należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego;
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu 
 4. awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów. do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez
 8. publicznych;
 9. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób:
 10. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 11. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb

 

Pan przewodniczący Adam Nadolny zapytał, czy jest jakaś dziedzina, która statystycznie wzrosła? Pan komendant Stępień poinformował, że są to oczywiście zwierzęta, których liczba notorycznie wzrasta. Pan Stępień dodał, że rada powinna pochylić się nad czipowaniem psów, ponieważ zakres prac byłby wtedy mniejszy. Pani radna Wysocka zapytała, czy pies wychodzący na spacer powinien mieć kaganiec? Pan Stepień wraz z panem z-cą komendanta policji Piotrem Ryżkiem poinformowali, że to zależy od miejsca spacerowania oraz od rasy psa, poza tym to reguluje art. 77 kodeksu wykroczeń. Pan radny Janus powiedział, że czipowanie jest proste, ale kto się będzie tym zajmował? Pan Stępień powiedział, że to należy do weterynarza.

Jako ostatni swoje sprawozdanie przedstawił pan z-ca komendanta policji w Rogoźnie – Krzysztof Ryżek.

Dane kryminalne

W roku bieżącym do końca czerwca Komisariat Policji w Rogoźnie wszczął ogółem 130 postępowań przygotowawczych tj. o 3 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 • Wskaźnik wykrywalności ogólnej wyniósł 79,21% 
 • Wskaźnik wykrywalności kryminalnej wyniósł 76,47%  

Przestępstwa z kategorii najbardziej uciążliwych społecznie wszczęte w okresie  od stycznia do czerwca 2016r. :

 • Uszczerbek na zdrowiu – 4- wykrywalność – 100%       
 • Bójka i pobicie – 1 - wykrywalność – 100%  
 • Kradzież cudzej rzeczy  - 13 - wykrywalność – 83,33%
 • Przestępstwa rozbójnicze – 1 - wykrywalność – 100%  
 • Uszkodzenie rzeczy – 11 - wykrywalność – 87,50% 

PREWENCJA

 

 1. Zatrzymano bezpośrednio po zdarzeniu tj. do 24h od zaistnienia przestępstwa - 27 osób
 2. W ramach działań prewencyjnych przeprowadzono 106  spotkań z lokalną społecznością
 3. Ujawniono 20 poszukiwanych osób oraz 1 pojazd
 4. Przeprowadzono 527 wywiadów na zlecenie podmiotów zewnętrznych
 5. Przeprowadzono 887 interwenci w tym:
 • 739 interwencji w miejscach publicznych
 • 148 interwencji domowych gdzie wszczęto 3 procedury „Niebieska Karta” w związku ze stwierdzoną przemocą w rodzinie.  Powyższa procedura realizowana jest przy ścisłej współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym przy Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.
 • Ujawniono 414 wykroczeń gdzie :
 • wobec 305 sprawców  nałożono mandaty karne:
 • zakresu przepisów o ruchu drogowym – 230 mandatów
 • z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości -  29 mandatów
 • z  zakresu wykroczeń p-ko urządzeniom użytku publicznego 10  mandatów ( niszczenie koszy, znaków, infrastruktury miejskiej)
 • zakresu obyczajności publicznej -  9 mandatów
 • w związku z kradzieżą mienia 16 mandatów
 • w związku z innymi przepisami 7 mandatów
 • wobec 20 sprawców  zastosowano pouczenie
 • 89 przypadkach wszczęto postępowania w sprawach o wykroczenie celem przekazania sprawy do Sądu Rejonowego w Obornikach

 

Stan etatowy KP Rogoźno 27 etatów

 • 4 dzielnicowych
 • 6 f-szy Zespółu Patrolowo Interwencyjnego
 • 3 f-szy Prewencji Kryminalnej i Patologii Nieletnich
 • 6 f-szy Ogniwa Kryminalnego
 • 3 f-szy kadra (k-dt, z-ca k-dta, kier. OK.)
 • wakaty 5 ( 3 ZPI, 2 OK)

Pan przewodniczący Nadolny zapytał, czym są spowodowane braki kadrowe? Pan Ryżek odpowiedział, że powodem są zarobki, ponieważ jeżeli na starcie policjant otrzymuje 2.100 – 2.200 brutto wynagrodzenia, to jest to bardzo niskie wynagrodzenie. Pan radny Sebastian Kupidura zapytał, czy znany jest termin otrzymania nowego samochodu? Pan z-ca komendanta odpowiedział, że ma być to przełom listopada i grudnia. Pan radny Paweł wojciechowski zapytał, czy policja ma prawo karać mandatem osoby, które stanęły na miejscu wyznaczonej dla osoby niepełnosprawnej w myśl przepisów, które uległy zmianie? Pan Krzysztof Ryżek odpowiedział, że wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej nie ulega zmianie, jedynie jego oznakowanie.

 

Ad. 7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 1. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego działki nr 1493 – ul. Kościuszki w Rogoźnie, projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 107/3 w Laskowie, projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 2054/1 w Rogoźnie, , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Mała Poznańska 31/2 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kardynała Wyszyńskiego 19/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kardynała Wyszyńskiego 19/2 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kotlarska 1/5 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 9. zmiany nazwy ulicy, , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 10. szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno, projekt uchwały przygotowała i omówiła pani kierownik GOPS, Ewelina Kowalska,
 11. pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, projekt uchwały został przedstawiony przez panią skarbnik Marie Kachlicką, pomocy finansowej dla Gminy Oborniki, , projekt uchwały został przedstawiony przez panią skarbnik Marie Kachlicką,
 12. zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-0230/16 „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno, , projekt uchwały został przedstawiony przez panią skarbnik Marie Kachlicką,
 13. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017, , projekt uchwały został przedstawiony przez panią skarbnik Marie Kachlicką,
 14. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2036, , projekt uchwały został przedstawiony przez panią skarbnik Marie Kachlicką.
 15. Wyrażenia woli przystąpienia do udziału w projekcie reaktywacji linii kolejowej Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec – projekt uchwały przedstawiła pan Paweł Andrzejczak.

 

Ad. 9 Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie komisja wydała pozytywna opinię w sprawie wykazu obejmującego osoby zakwalifikowane do wynajmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy. Radni złożyli kilka wniosków w sprawie wycinki drzew. Pisma zostaną odpowiednio skierowane do właściwych urzędów.

 

Ad. 10 Zamknięcie obrad.

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 18:30, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf