Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie

UCHWAŁA NR XXI/178/2019

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 127 ust. 2 i art.198 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się zakończenie działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1, 64-610 Rogoźno z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

doUchwały Nr XXI/178/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 listopada 2019 r.

 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) przewiduje likwidację gimnazjów.

 

W myśl art. 127 ust. 1 przytoczonej ustawy, z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.

 

Zgodnie z art. 127 ust. 2 wymienionej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności.

 

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 w Zespole im. H. Cegielskiego w Rogoźnie jest zasadne.

 

 

drukuj pobierz pdf