Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 czerwca 2014 r. o godz. 13.30 w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych ul. Fabryczna 5 Rogoźno

Protokół nr 45/2014

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 czerwca 2014 r. o godz. 13:30

w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych ul. Fabryczna 5 Rogoźno.

 

Temat posiedzenia:

1.       Kontrola realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 r. , realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kontrola problemowa wybranych tematów.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radny M. Kutka obecny od godz. 14:25.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Kontrola realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 r. , realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Kontrola problemowa wybranych tematów.

3.       Sprawy bieżące.

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby w pkt. 2 przystąpić do przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Propozycja Przewodniczącego Komisji została przyjęta jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji głównego tematu porządku obrad - Kontrola realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 r. , realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kontrola problemowa wybranych tematów.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja dokonała kontroli wykorzystania środków oraz zawartych umów na grupy wsparcia działające przy GKRPA za 5 miesięcy.

Powyższe materiały zostały przygotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

R. Dworzański poinformował również, że przy GKRPA działają cztery programy profilaktyczne i są to:

- grupa wsparcia dzieci, które doznały przemocy, dyżur pedagogiczny,

- grupa wsparcia młodzieży chorej i niepełnosprawnej,

- grupa wsparcia młodzieży dysfunkcyjnej, dyżur pedagogiczny,

- program profilaktyczny „BOCCI”.

Następnie poprosił Przewodniczącą GKRPA o przybliżenie działania wymienionych programów.

Do przedstawionej informacji uwag nie wniesiono.

Członkowie Komisji wyrywkowo skontrolowali ilość godzin przeprowadzonych zajęć w miesiącach lutym i maju br. w grupach: wsparcia dzieci, które doznały przemocy, dyżur pedagogiczny oraz wsparcia młodzieży dysfunkcyjnej, dyżur pedagogiczny.

Komisja stwierdziła, że grupa wsparcia dzieci, które doznały przemocy w miesiącu lutym spotkała się 5 razy, natomiast w miesiącu maju spotkała się 3 razy. Grupa wsparcia młodzieży dysfunkcyjnej w miesiącach lutym i maju  spotkała się 5 razy.

Uwag nie stwierdzono.

Przystąpiono do realizacji pkt. 3 – sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przystąpił do omówienia toku prac Komisji związanych z rozpatrzeniem skargi mieszkanki naszej Gminy na działalność Burmistrza , która prawdopodobnie zostanie zlecona do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Ogłoszono 5 min przerwy.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

Wolne głosy i wnioski.

Poruszano bieżące sprawy związane z budową targowiska miejskiego i promenadą nad Jeziorem Rogozińskim.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 14:40

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 03 lipca 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf