Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 14/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 marca 2016 roku o godz. 12:00 wUrzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 14/2016

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 marca 2016 roku o godz. 12:00 wUrzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Ocena działań promocyjnych w Gminie Rogoźno.
  1. dyskusja
 5. Ład, czystość i porządek w gminie. Estetyka miasta, stan utrzymania zieleni.
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady
 7. Miejskiej.
 8. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 9. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – 6 głosami „za”.

 

Ad. 4. Ocena działań promocyjnych w Gminie Rogoźno.

Powyższy temat został przedstawiony przez panią Aleksandrę Fajok.

- jednym z najważniejszych elementów promocji Gminy Rogoźno jest strona internetowa www.rogozno.pl, na której prezentowane są bieżące informacje dotyczące działalności samorządu i życia społeczności lokalnej. Strona zawiera informacje przydatne zarówno mieszkańcom, jak i osobom spoza gminy. Jej aktualizowanie i dbanie o odpowiedni przekaz prezentowanych treści, jest pracą całoroczna. Jednocześnie wykorzystuje się profil na portalu społecznościowym Facebook na którym umieszcza się informacje o wydarzeniach organizowanych w gminie,

- kolejnym etapem promocji gminy było przygotowanie ulotki informującej o walorach gminy (nakład 700 szt. koszty 900,00 zł),

- niezwykle istotnym elementem działalności promocji gminy jest współpraca międzynarodowa i krajowa w ramach partnerstwa gmin. Świadczy to o otwartości samorządu na takie relacje oraz w zdecydowany sposób podnosi prestiż miasta. W 2015 roku goszczono delegację z:

La Trimouille (17-21.06.2015 r. koszty 3157,97 zł),

Marijampole (04-06.09.2015 r. koszty 1618,04 zł),

- ważnym elementem promocji Gminy Rogoźno jest współpraca z gazetami lokalnymi i regionalnymi. Współpraca polegająca na przepływie informacji służy zarówno promocji działalności gminy wśród mieszkańców, jak i pozwala na zapoznanie się z istotnymi dla lokalnej społeczności sprawami mieszkańcom okolicznych gmin i powiatów,

- imprezy kulturalne i sportowe na terenie gminy w których gmina Rogoźno była współorganizatorem: „Dni Przemysła”, „Dożynki”. Patriotyczny charakter miały obchody Święta Konstytucji 3 Maja, oraz 11 Listopada, który miały charakter powiatowo-gminny. Zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki gminnych lig piłki siatkowej i piłki nożnej. Wspieraliśmy również bardzo liczne imprezy i spotkania organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy. Poza wspieraniem finansowym tych podmiotów, w Urzędzie Miejskim drukowane są zaproszenia, plakaty dla organizacji i stowarzyszeń z naszej gminy.

Burmistrz Rogoźna był patronatem m.in:

 1. „Szlachetnej paczki”,
 2. konkursu plastycznego „Przemysł II w literaturze i plastyce”,
 3. konkursu „Mój piękny Dom”, „Moja piękna Zagroda”,
 4. konkursu „Rogoziński Wolontariusz Roku”,
 5. WOŚP,
 6. zawodów wędkarskich,
 7. turniejów szachowych, brydżowych.

Gmina Rogoźno współfinansowała również nagrody dla laureatów konkursów szkolnych.

- w 2015 r. zakupiliśmy materiały promocyjne:

 1. 200 szt. toreb papierowych z herbem Rogoźna koszt 615,00 zł,
 2. 400 szt. toreb bawełnianych z herbem Rogoźna koszt 1697,00 zł,
 3. 500 szt. opasek odblaskowych z herbem Rogoźna koszt 584,25 zł,
 4. 300 szt. kalendarzy ściennych koszt 2400,00 zł,
 5. bramę reklamową z wizualizacją herbu Rogoźna koszt 4.724,88 zł.

- Gmina Rogoźno zorganizowała konkurs na projekt graficzny obchodów rocznic Przemysła II, który wykorzystaliśmy m.in. w projekcie przygotowania kalendarza na 2016r., oraz materiałach promocyjnych.

W 2015 roku po raz pierwszy zorganizowano zawody sportowe z cyklu imprez „Marsz po zdrowie” Korona Wielkopolski oraz Rogoziński Półmaraton Przemysła II.

- „Marsz po zdrowie” Korona Wielkopolski która odbyła się 19 września 2015r. w Rożnowicach w której organizacji uczestniczyli: Wielkopolskie Centrum pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Rożnowicach, Stowarzyszenie NW-Włóczykije, OCS Oborniki i Nadleśnictwo Oborniki. Gmina Rogoźno podpisała umowę współpracy pomiędzy Medic Fitness Anna Brzozowska, która to firma zajęła się organizacją imprezy Korona Wielkopolski. Biegacze rywalizowali na dystansie 10 km, natomiast zawody Nordic Walkinkg rozegrały się na dystansach 5 i 10 km.

Koszty organizacji imprezy Korona Wielkopolski wyniosły : 9.000,00 zł.

Na ww. koszty złożyły się: (profesjonalne zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów Nordic Walking oraz biegów, organizację biura zawodów, obsługę sędziową na trasie (5 sędziów Nordic Walking), speakera, opiekę animatorów- malowanie twarzy, stoisko dietetyka klinicznego z poradami żywieniowymi i pomiarami składu masy ciała, zabezpieczenie medyczne, numerki startowe, statuetki dla najlepszych zawodników, oprawę muzyczną , ubezpieczenie OC organizatora, wody dla zawodników, foto i wideorelację z imprezy, ulotki – 1000 szt. dla organizatora, 20 szt. plakatów + plakat w formie elektronicznej, reklama na portalach społecznościowych – Facebooku , reklama na największym portalu Nordic Walking w Polsce www.chodzezkijami.pl oraz www.MarszPoZdrowie.pl.

Wystartowało 272 zawodników, opłatę startową wniosło 277 osób. Z opłat za osoby dorosłe przekazano nam środki w kwocie 7.260,00 zł (242 osób po 30 zł), z opłat za osoby niepełnosprawne i dzieci 700 zł (35 osób po 20 zł), oraz 5 osób było zwolnionych z opłaty startowej (mieszkańcy Monar-Markot). Razem dochód dla Gminy to 7.960,00 zł.

Imprezie Korona Wielkopolski przyświecał również cel charytatywny 5 zł wpisowego przeznaczone było dla Mai Roszkiewicz, dziewczynki walczącej ze złośliwym nowotworem mózgu. Na cel charytatywny przekazano 1.210,00 zł.

Drugą z imprez sportowych którą zorganizowano wspólnie z Rogozińskim Klubem Biegacza był „.1 Rogoziński Półmaraton Przemysła II”, który odbył się 7 listopada 2015 r., na stadionie miejskim w Rogoźnie. Od godziny 9:00 rozpoczęły się biegi dziecięce, w których wzięło udział ok. 400 uczniów i uczennic z naszej gminy. Każde dziecko otrzymało opaskę odblaskową, medal, soczek oraz wafelek kakaowy).

Od godziny 11:00 rozpoczął się 1. Rogoziński Półmaraton w którym uczestniczyło 321 osób na dystansie 21.097 km. Opłata startowa wyniosła do dnia 31.10.2015r. 45 zł., w dniu zawodów 60 zł. W półmaratonie wystartowali zwodnicy z całej Polski – m.in. z Katowic, Warszawy i Gdańska.

Koszty organizacji imprezy wyniosły:

- zakup materiałów i wyposażenia: 5,416,11 zł (koc termiczny, wafle kakaowe, cukierki, banany, napój izotoniczny, napełnienie balonów helem, ręczniki kuchenne, worki na śmieci, rękawiczki gumowe, czekolady, soki dla dzieci, placek maślany, puchary),

- zakup usług pozostałych: 22.923,63 zł (ulotki, medale + wstążki, zabezpieczenie medyczne, koszulki, usługa cateringowa, wynajęcie namiotu, spiker, toi-toi, pomiar czasu i obsługa płatności elektronicznych zawodów sportowych.

Dendro Poland Ltd sp. z o.o. przekazała darowiznę w wysokości 2.000,00 zł na puchary dla zwycięzców. Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA świadczyła bezpłatnie usługi zabezpieczenia Półmaratonu.

Dodatkowo UM zlecił felieton telewizyjny wraz z emisją w TVP 1. Rogozińskiego Półmaratonu Przemysł II w Rogoźnie koszt 2.600,00 zł.

Miejmy nadzieję, że Rogoziński Półmaraton na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Gminę Rogoźno.

Gmina Rogoźno wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Rogozińskim Centrum kultury zorganizowała 19 grudnia 2015 r. plenerowy Jarmark Świąteczny, który odbył się na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Rogoźnie.

Koszty organizacji Jarmarku Świątecznego:

- zakup materiałów i wyposażenia: 1.1519,45 zł artykuły spożywcze ( cukierki, lizaki, ciastka), wypożyczenie stroju Mikołaja, materiały elektryczne (przełącznik, gniazdko gumowe), opaski mocujące, plakaty informujące o Jarmarku Świątecznym, 18 szt. wiader do choinek,

- zakup usług pozostałych: 5.321,99 zł wynajęcie domków handlowych (montaż, demontaż, transport), wynajem namiotu, animacje świąteczne.

Zakup usług pozostałych zostało sfinansowane z rozdziału 75022 paragraf 4300.

Podczas jarmarku na mieszkańców czekało wiele atrakcji. Odbył się koncert kolęd i piosenek świątecznych, na mieszkańców czekał poczęstunek a wielką atrakcją wśród najmłodszych był Gwiazdor, żywa zagroda i kącik dla dzieci. Rogoźnianie mieli możliwość zrobić zakupy na kilkudziesięciu stoiskach, gdzie czekały na nich m.in. wyroby regionalne, rękodzieło oraz wiele innych artykułów - w tym ozdoby przygotowane przez gminne szkoły. W ramach Jarmarku odbyła się również wigilia dla potrzebujących zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Działania promocyjne Gminy Rogoźno w roku 2016

W 2016 roku z uwagi na wyczerpanie dotychczasowych gadżetów promocyjnych zamówiono m.in. długopisy, opakowania do długopisów, notesy z długopisem, podkładki pod mysz, parasole, balony, breloczki, kredki, kubki, smycze, zestaw 2 elementowy COSMO, pendrive, breloczki odblaskowe. Materiały te zawierają herb Rogoźna bądź adres strony internetowej i wręczane są jako upominek podczas najróżniejszych okazji zarówno osobom z poza terenu jak dzieciom uczestniczącym w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Rogoźna,

- 27 lutego w weekendowym numerze Głosu Wielkopolskiego pojawił się materiał "Dobre, bo z Rogoźna" promujący zalety Gminy Rogoźno. W ten sposób pozytywne informacje dotyczące gminy dotarły do kilkudziesięciu tysięcy Wielkopolan. Koszt reklamy prasowej: 1.845,00 zł ( załącznik 1,2),

- 28 lutego br. na rogozińskiej strzelnicy odbył się Bieg poświęcony Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bieg został zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP Oborniki im. Jana Miękusa, Fundację Wolności i Demokracji Biegi Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym" pod patronatem Burmistrza Rogoźna. Biegi odbyły się na dystansach 1963 m i 5 km.

Gmina Rogoźno sfinansowała system pomiaru czasu oraz toi-toi koszt 2.398,00 zł.,

- współfinansowano w wysokości 300 zł wyjazd Pana Miłosza Kukawki ucznia Szkoły Podstawowej w Budziszewku na III Grand Prix Polski, który odbył się w Białymstoku,

- 14 marca w wydaniu Newsweeka (wydaniu wielkopolskim) pojawi się materiał promujący zalety Gminy Rogoźno (nakład 30 000 egzemplarzy – załącznik 3),

- 22 kwietnia br. odbędzie się finał gminnego konkursu „Wiedzy o Przemyśle II” pod patronatem Burmistrza Rogoźna zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, Stowarzyszenia Baranek,

- Gmina Rogoźno otrzymała zaproszenie do udziału w konkursie pt. „Sołectwo Przyjazne Naturze” organizowane w ramach Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Celem tego konkursu jest zebranie informacji o przedsięwzięciach przyjaznych środowisku prowadzonych na najniższym stopniu samorządności oraz większe zmotywowanie społeczności lokalnej do działań proekologicznych. Spośród sołectw z gminy Rogoźno, komisja konkursowa powołana przez Burmistrza wybierze sołectwo najbardziej „ekologiczne” z naszej gminy, które będzie reprezentowało nas podczas II edycji konkursu (warunkiem uczestnictwa w konkursie są sołectwa w których procent gospodarstwa prowadzących produkcję rolną wynosi powyżej 50 % ogółu gospodarstw domowych), - wspólnie z Wydziałem Gospodarki i Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jesteśmy w przygotowania materiałów do prezentacji pt.: „ zasoby turystyczno – wypoczynkowe gminy Rogoźno”,

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji w 2016 roku planuje:

- wydać zaktualizowany plan miasta i mapę gminy Rogoźno w którym znajdą się informacje ( baza turystyczna, informacje turystyczne, adresy urzędów i instytucji, najciekawsze zabytki, przyroda), - wymienić witacz oraz zaktualizować tablice informacyjno-reklamowe. W dziedzinie promocji gminy Rogoźna współpracujemy z Rogozińskim Centrum Kultury. Współpraca ta polega na wymianie informacji i podejmowaniu wspólnych inicjatyw a także na wzajemnej promocji działań gminy. Na zakończenie pragnę dodać, że działalność promocyjna gminy Rogoźno jest uzależniona od środków finansowych Gminy.

Pan radny Jarosław Łatka zapytał, o koszt artykułu promocyjnego o gminie Rogoźno, jaki pojawił się w Newsweeku? Pani Fajok odpowiedziała, że był to koszt 1.850 zł. Dalej pan radny Chudzicki zapytał, czy półmaraton – który okazał się wielkim i trafnym wydarzeniem, oraz jego kontynuacja na 10 km w czerwcu, czy będzie miało miejsce, i czy gmina Rogoźno będzie w tym brała udział? Pani Fajok odpowiedziała, że bieg uliczny jest problemem, ponieważ nie ma trasy, natomiast półmaraton będzie się odbywał tak jak za pierwszym razem, gdzie trasa jest już sprawdzona, czyli w kierunku Murowanej Gośliny. Dalej pan radny Łatka zapytał, czy gmina partycypuje w organizacji zawodów w tenisie stołowym organizowanym przez „Gamaję”? Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że to nie jest na zasadzie partycypacji, a na zasadzie środków, które otrzymują, jeżeli przystępuja do konkursu. Kolejnym pytaniem ze strony pani radnej Katarzyny erenc – Szpek była kwestia organizacji „Jarmarku Wielkanocnego”, na zasadach podobnych jak bożonarodzeniowy? Pan burmistrz odpowiedział radnej, że będzie to możliwe jendak dopiero w przyszłym roku, ze względu na liczne zobowiązania finansowe gminy. Po udzieleniu głosu panu radnemu Chudzickiemu, zapytał kiedy organizowany jest Memoriał im. Krzysztofa Walkowiaka i dlaczego jego imienia?

Na to pytanie odpowiedziała pani burmistrz Renata Tomaszewska, która stwierdziła, że organizacja tego zajmuje się pan Pokorzyński i gmina nie ma z tym nic wspólnego. Następnie pani burmistrz dodała, że jest w gminie wiele innych bardziej zasłużonych osób, których memoriał można by było zorganizować, a pan Krzysztof Walkowiak to osoba, która odeszła z wyrokami sądowymi i jej zdaniem nie jest to ktoś, kogo należało by czcic przez organizację zawodów sportowych. Pan radny Łatka zapytał, czy będą kontynuowane wizyty partnerskie? Pan burmistrz Szuberski odpowiedział, że tak oczywiścieprzede wszystkim zostana zapalnowane w najbliższym czasie wizyty do Francji, następnie na Litwę, będzie zaplanowane spotkanie mieszkańców gminy Rogoźno na targowisku miejskim i wiele innych atrakcji, również wymiana kilkuosobowa, która pojedzie do Francji. Pan Henryk Janus, który był gościem na tej komisji nadmienił, że warto również pamietać o Czorsztynie, oraz o Kaliszu Pomorskim, mimo że nie ma z tymi gminami żadnej podpisanej umowy.

 

Ad. 5. Ład, czystość i porządek w gminie. Estetyka miasta, stan utrzymania zieleni.

Temat powyższy przedstawił członkom komisji pan kierownik Roman Piątkowski.

W ramach omówienia zagadnienia przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie w piśmie z dnia 29.02.2016r, jako temat obrad marcowego posiedzenia komisji, poinformował, że większość zagadnień dotyczących przedmiotu obrad zawarto w opracowaniu przygotowanym w związku z tematem sesyjnym – w miesiącu lutym „Stan sanitarny w gminie”.

Z uwagi jednak na fakt, że zagadnienia dotyczące stanu sanitarnego gminy nie obejmują zagadnień z zakresu estetyki miasta, sporządzono niniejsze opracowanie mające na celu przybliżenie aktualnych działań Burmistrza związanych z poprawą estetyki miasta.

Pośród działań prowadzonych w tym zakresie poza czynnościami mającymi na celu bieżące utrzymanie, należy szczególnie uwypuklić zdania inwestycyjne które bezpośrednio wpływają na poziom estetyki miasta:

1. Instalacja iluminacji świetlnej – Korona Króla Przemysłana rondzie im. J. Melzera w centralnej części miasta – element dekoracji przestrzennej ma za zadanie podkreślanie historycznych walorów i tradycji miasta królewskiego Rogoźna

2. Budowa parkingu przy ulicy Czarnkowskiej w Rogoźnie

Budżet Gminy Rogoźno na 2015 rok 109 306,00 zł
Kosztorys inwestorski 161 997,67 zł

Kwota po przetargu: 103 910,45 zł brutto

Nadzór: 1 027,67 zł brutto

Zakres zadania:

odtworzenie nawierzchni zjazdu na ul. Czarnkowską + zjazd na działkę nr 1110/5:

nawierzchnie, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 544,00 m2, roboty wykończeniowe: obsiew trawą 692,90 m2, montaż stojaków do rowerów

3. Przebudowa chodników i miejsc postojowych przy przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Rogoźnie

Budżet Gminy Rogoźno na 2015 rok 200 000,00 zł
Kosztorys inwestorski 231 191,88 zł brutto

Kwota po przetargu: 152 715,90 zł brutto
Zakres zadania:

wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, Roboty nawierzchniowe - jezdnia:

nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 364,00 m2, miejsca postojowe: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 188,00 m2, Chodnik: nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 144,00 m2, Utwardzenie terenu: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ECO 161,00 m2,

Zagospodarowanie terenu: Zakładanie trawników poprzez nawiezienie ziemi urodzajnej o gr 20 cm wraz z obsianiem 260,00 m2, zakup, dostawa i montaż stojaka na 5 rowerów.

4. Przebudowa chodników na ulicy Wielka Szkolna, Mała Szkolna, Piekarska

Budżet Gminy Rogoźno na 2015 rok 120 000,00 zł
Kosztorys inwestorski 184 057,56 zł
Kwota po przetargu: 116 501,64 zł brutto
Zakres zadania:

Mała Szkolna - wykonanie chodników o łącznej powierzchni 242 m2

Piekarska - wykonanie chodników o łącznej powierzchni 208 m2

W. Szkolna - wykonanie chodników o łącznej powierzchni 422 m2

Wykonanie krawężników betonowych

Montaż znaków drogowych

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową

Po przedstawieniu tematu, pani radna Kolanowska zapytała do kiedy będzie korona na rondzie? Pan burmistrz odpowiedział, że właściwie tym tematem zajmuje się pani burmistrz, ale realny termin to koniec marca. Pani Katarzyna Erenc – Szpek zapytała pana kierownika Piątkowskiego, od kiedy zaczyna się poprawa zieleni na terenie miasta?

Pan Piatkowski odpowiedział radnej, że właściwie te prace dzieją się już, jest to systematycznie realizowane za pośrednictwem pracowników publicznych, już w mieście widać prace porządkowe, zaraz rozpocznie się sadzenie roślin zielonych. Pani radna dopytała, czy istnieje jakiś plan, wg którego wiadomo jaka będzie kolejność prac? Pan kierownik odpowiedział, że prace nadzoruje komendant straży miejskiej.

W kolejnej części obrad komisji pan radny Henryk Janus, wraz z panem Pawłem Wojciechowskim przedstawili członkom komisji zdjęcia, które przedstawiały m.in. zarośnięte tereny w mieście i gminie Rogoźno, zanieczyszczenia, śmieci i tp. Pani burmistrz Renata Tomaszewska odniosła się do przedstawionych zdjęć i powiedziała radnym, że trudno zrobić coś w krótkim czasie, jeżeli przez wiele lat w tym kierunku nic się nie robiło. Brakuje czasu i rąk do pracy, ponieważ gmina nie dysponuje wystarczającą ilością pracowników publicznych, poza tym powinny być to osoby które przede wszystkim i trochę się na tym znają, a po drugie chcą pracować. Pan Chudzicki zapytał, czy jest możliwość i plan posadzenia drzewek iglastych tzw. tuj, w mieście, ale też zapytał o możliwość oddzielenia orlika od rowu, który znajduje się tuz za nim? Pani Tomaszewska odpowiedziała, że w gminie brakuje osoby, która specjalizowałaby się w architekturze krajobrazu, to ułatwiłoby wiele spraw, poza tym posadzenie takich drzewek jest bardzo ryzykowne, ponieważ zapewne szybko dokonano by ich kradzieży, poza tym na organizacje całej zieleni w mieście w budżecie jest przeznaczone 59 tys zł, więc na pewno jej nie zabraknie. Pani Longina Kolanowska zapytała o kwestie zieleni przy drogach wojewódzkich, a dokładniej przy wyjeździe na Piłę, ponieważ przy jednej stronie drogi jest inna zieleń, przy drugiej stronie inny gatunek, i pytanie jej dotyczyło, czy można to jakoś usystematyzować? Pani burmistrz, wraz z panem sekretarzem przedstawili odpowiedź w tej sprawie na wystosowane już pismo, z którego wynikało, że zadanie to nie jest obowiązkiem Zarządu Dróg Powiatowych, nie jest ujęte w budżecie – ale jeżeli gmina ma jakieś propozycje we współfinansowaniu tego zadania, to nie jest to wykluczone. Kolejne pytanie radnego Huberta Kuszaka dotyczyło, miejsc gdzie będą zamontowane ławki?

Pani burmistrz Tomaszewska odpowiedziała, że będą to miejsca najczęściej uczęszczane przez ludzi starszych, lub spacerowiczów, jednak czeka na propozycje ze strony radnych, ponieważ to oni najczęściej spotykają się ze swoim elektoratem i zapewne będą padały jakieś propozycje. Następnym pytaniem radnego była sprawa państwa Wałkowskich zgłaszana na dyżurze radnego. Pani burmistrz odpowiedziała, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tam jest ciąg pieszy i nie ma możliwości zamknięcia tej drogi, czy przez wykupienie, czy w inny sposób, mogą tam być jedynie wykonywane częstsze patrole, lub jedna z możliwości wykonanie przez właściciela płotu murowanego.

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

a) uchwała w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2016 roku, bez uwag,

b)uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, pan przewodniczący Łukasz Zaranek zapytał o to, czy wprowadzenie opłaty od normalnego odbiorcy wpłynie na niższą cenę za śmieci? Pan kierownik Piątkowski odpowiedział, że nie, jedynie śmieci będzie więcej,

c)uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przez część roku, bez uwag

d) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym, bez uwag

e)uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz, wchodzącym w skład Rogozińskiego Centrum Kultury,

w tej sprawie pismo, które wpłynęło od pana dyrektora Piotra Szturmińskiego przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda, które dotyczyło, iż do Rady Muzeum, są 4 osoby z RCK, 3 osoby z Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna i w związku z tym w zależności od tego czy rada będzie się składała z 9 osób, skład Rady Miejskiej musi stanowić 1/3 rady Muzeum.

Do rady zostali wytypowani – jednogłośnie:

 • pani burmistrz Renata Tomaszewska
 • pani Katarzyna Erenc – Szpek
 • pan Jarosław Łatka

f)uchwała w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na ternie Gminy Rogoźno,

g)uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła,

h)uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIX/157/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

i)uchwała w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

j)uchwała w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Ad. 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Pan radny Zbigniew Chudzicki w tym punkcie odniósł się do pisma, otrzymanego z Pierwszego Niepublicznego Przedszkola na ul. Konieczyńskich w sprawie dotacji żłobka, zapytał pana burmistrza, czy jest taka możliwość?

Pan burmistrz odpowiedział, że wstępnie chciałby poznać opinie komisji w tej sprawie, następnie zaznaczył, że jest to placówka niepubliczna, jednak jest zawsze szansa na przedyskutowanie takiej sprawy. Jednoznaczne stanowisko w tej kwestii nie zostało zajęte.

Następnie wniosek formalny komisji został złożony przez pana przewodniczącego Łukasza Zaranka, w sprawie wymiany tablicy miejscowości Biniewo, Marlewo – wniosek przegłosowany jednogłośnie pozytywnie.

Kolejna sprawa poruszona przez pana radnego Huberta Kuszaka dotyczyła ludzika migającego obok żabki. Pan Tadeusz Zygmunt odpowiedział radnemu, że jest stanowisko WZDW w tej sprawie i zostanie ta sprawa w najbliższym czasie załatwiona. Dalej radny zapytał o możliwość poprowadzenia przewodu do kamer, jeżeli będzie odbywał się remont ul. W. Poznańskiej. Pan burmistrz wraz z pania skarbnik odpowiedzieli radnemu, że opłata roczna jest bardzo wysoka za utrzymanie takiej linii, która ponosi się cały rok. To są opłaty bardzo wysokie, za budowanie sieci w drogach wojewódzkich i powiatowych.

Pytanie po udzieleniu głosu przez pana przewodniczącego zadał radny Jarosław Łatka, pytając o dalsze plany co do spółki Megawat?

Pan burmistrz odpowiedział, że w przeciągu 3 miesięcy będzie przedstawionych kilka wersji, pan burmistrz rozważa możliwość połączenia spółki Megawat ze spółka Aquabellis, lub możliwość połączenia również z ośrodkiem „Za Jeziorem”, jednak wszystko zależy od wyceny biegłego sądowego – co będzie najkorzystniejsze dla gminy.

Pan radny Kuszak zapytał pana burmistrza , co się dzieje w sprawie Placu Karola, ponieważ zauważył, że kilka dni temu był mierzony? Pan burmistrz odpowiedział, że pomiary były brane na potrzeby wykonania projektu. Radny dodał, że swego czasu rozmawiał z panią burmistrz Tomaszewską o uchwale dotyczącej odnowienia elewacji, czy to będzie dotyczyło rodzin mieszkających na Placu Karola i czy pan burmistrz ma takie uprawnienia?

Pani skarbnik odpowiedziała radnemu, że zwolnienia od podatku powinny znaleźć się w uchwale rady i gmina w takim wypadku powinna mieć wpływa na kolor elewacji, natomiast pan burmistrz dopowiedział, że rozmawiał w tej sprawie z panem Jackiem Glapiakiem, który podpowiedział mu kilka rozwiązań w tej sprawie, ponieważ na Starym Mieście może być kolor narzucony przez gminę.

 

Ad. 8. Zakończenie.

Obrady komisji zakończone zostały o godz. 15:05, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf