Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 25/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 grudnia 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 25/2009


z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 grudnia 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.


Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radna Wanda Wiśniewska brała udział w posiedzeniu Komisji od godz. 17.00, ze względu na oddelegowanie na uroczystości związane z 91. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/19 , do Zespołu Szkół w Parkowie.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3.       Przygotowanie planu pracy na 2010 rok.

4.       Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz pozostałych materiałów na najbliższą

sesję Rady Miejskiej.

5.       Wolne głosy i wnioski.

6.       Zakończenie.

 

Do porządku posiedzenia ni zgłoszono uwag. Porządek został przyjęty.

Członkowie Komisji, bez uwag, jednogłośnie 8 głosami „za”  w obecności 8 członków Komisji przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że zwrócił się do niego Pan Piotr Pokorzyński o  możliwość przedstawienia problemu związanego z budynkiem Ruda 1 na dzisiejszej Komisji.

P. Pokorzyński powiedział, że 23 listopada br. na jego wniosek odbyła się wizja lokalna w m. Ruda pod nr 1 – notatka z wizji lokalnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu, na której jedenastu radnych stwierdziło, że w trybie pilnym należy dokonać ekspertyzy budynku, która winna odpowiedzieć na pytania: czy budynek w całości stwarza zagrożenie?czy rozbiórka jednego – wysuniętego w kierunku drogi pomieszczenia – stworzy zagrożenie pozostałej części budynku, tj. czy nienaruszona będzie konstrukcja? jaki będzie szacunkowy koszt rozbiórki wspomnianego wyżej pomieszczenia z zachowaniem pozostałej części i remontu pozostałej części budynku? A także należy podjąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w w/w miejscu m.in. poprzez rozbiórkę „wystającej” części bądź całego budynku. P. Pokorzyński dodał, że obecni radni zauważyli, iż w związku z planowaną przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 11 i drogi wojewódzkiej nr 241, sprawę należy traktować jako bardzo pilną. Nadmienił, że deklarował chęć ewentualnej rozbiórki na swój koszt. Poinformował, że w dniu 14 grudnia otrzymał odpowiedź od Burmistrza Rogoźna – kserokopia odpowiedzi stanowi załącznik nr 3 do protokołu. P. Pokorzyński zapytał, czy opinia 11 radnych dla Burmistrza nic nie znaczy?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest to dziwne pytanie.

P. Pokorzyński powiedział, że Burmistrz w piśmie wyraził inne zdanie niż 11 radnych. Dodał, że 25 lat temu była Komisja Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i w protokole stwierdzono, że budynek ten jest przeznaczony do rozbiórki. Zapytał Burmistrza co o tym myśli?

Burmistrz Rogoźna zapytał P. Pokorzyńskiego co myśli, o tym, że budynek był przeznaczony do rozbiórki, a później sam kupił mieszkanie, wyremontował, a teraz wynajmuje to mieszkanie. Powiedział, że wtedy też było zagrożenie życia, starsza pani tam mieszkała, a Pan Pokorzyński wykupił to, a teraz wynajmuje, tylko przeszkadza mu kolejny mieszkaniec, który mieszka i chodzi po podwórku.

P. Pokorzyński powiedział, że jest to jego prywatna sprawa.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że można tam wjazd zrobić i nie widzi problemu.

P. Pokorzyński powiedział, że jest to koszt 20-30.000zł.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie liczył ile będzie to kosztować. Dodał, że Pan Pokorzyński chciał wjazd robić i gruz nawiózł.

P. Pokorzyński powiedział, że był on przeznaczony na wjazd.

Burmistrz Rogoźna poprosił, aby gruz usunąć bo leży na działce gminnej.

P. Pokorzyński powiedział, że zabierze. Dodał, że ma wrażenie, iż znajduje się w przedszkolu, w którym „najstarsze dziecko wzięło klocki i ich nie odda bo kogoś nie lubi”.

Burmistrz Rogoźna poprosił, aby Pan Pokorzyński uważał na to co mówi i „może wziąć klocki i iść do domu jak chce”.

P. Pokorzyński zapytał, dlaczego Burmistrz nie chce zrobić niezależnej ekspertyzy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli Pan Pokorzyński zapłaci, to ekspertyza zostanie wykonana.

P. Pokorzyński poinformował, że zapłaci za ekspertyzę. Przypomniał, że od 25 lat część budynku jest przeznaczona do rozbiórki i Burmistrz doskonale o tym wie, bo kiedyś przejeżdżał tam codziennie.

Radna L. Kolanowska zapytała, czy cały budynek był przeznaczony do rozbiórki?

P. Pokorzyński odpowiedział, że tylko część, która była przedmiotem wizji lokalnej. Dodał, że w latach 60 Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych dobudował tą część, do pierwotnej części budynku, w którym mieszkał dróżnik i tą część zakupił od Gminy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że na Komisji stwierdzono przerwę i brak drożności chodnika. Zdarzały się tam wypadki. Nadmienił, że Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego stwierdził, że przy niezachowaniu bezpiecznego odstępu istnieje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Powiedział, że nie wie jak wystająca część budynku będzie wyglądała w konstrukcji z planowanym  rondem.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że projekt ronda jest już uzgodniony, jest zaprojektowany chodnik, barierki itd.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że widziała rysunek ronda i chodnik urywa się przed budynkiem Pana Pokorzyńskiego, dalej ludzie pójdą drogą.

P. Pokorzyński powiedział, że to nie jest jego budynek.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w projekcie jest chodnik wraz z barierkami.

Radna L. Kolanowska zapytał, czy będzie w takim razie tak jakby zwężenie?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że będzie droga i chodnik. Zapytał, dlaczego miałoby być zwężenie drogi?

Radna L. Kolanowska  powiedziała, że nie ma miejsca na chodnik.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że będzie chodnik na ok. 0,5 m.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że radni widzieli mapę, na której chodnik się urywa.

P. Pokorzyński powiedział, że odległość skrajnej części budynku od krawędzi jezdni wynosi 40cm.   Zapytał, dlaczego w takim razie jest mowa o 0,5 m chodniku?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że drogę można z drugiej strony wyprofilować, tak samo jak to miało miejsce na nowo wybudowanym rondzie. Drogi nie biegną dokładnie w tym samym miejscu co wcześniej.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że radni widzieli mapę.

Burmistrz Rogoźna zapytał, o jaką mapę chodzi?

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że Wiceprzewodniczący Rady H. Janus postarał się o mapę.

P. Pokorzyński powiedział, że taka sama sytuacja była w roku ubiegłym, w małej miejscowości pod Warszawą i którejś nocy TIR uderzył w budynek i śmierć poniosły 2 osoby. Nadmienił, że rozumie iż w Rogoźnie jest problem z mieszkaniami. Powiedział, że po 3 dniach po wspomnianym wypadku znalazło się mieszkanie dla tych osób, a gdzie znalazł się tamtejszy burmistrz „nie musi mówić”.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że z tego co rozumie ekspertyza zostanie wykonana.

P. Pokorzyński zauważył, że Burmistrz mu odpisał, że nie zrobi ekspertyzy.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że nie chodzi o bezpieczeństwo budynku, tylko o wyjazd Pana Pokorzyńskiego z posesji i ewentualne kupienie reszty działki, żeby nikt mu po posesji nie chodził i tylko o to chodzi Panu Pokorzyńskiemu.

P. Pokorzyński zaprzeczył. Stwierdził, że jeśli budynek zostanie rozebrany, to przestanie istnieć.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Panu Pokorzyńskiemu nie zależy na stanie technicznym budynku, tylko na bezpiecznym wyjeździe z posesji.

P. Pokorzyński powiedział, że nie tylko o wyjazd, bo TIRy przejeżdżają 20cm od krawędzi budynku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie rozumie, dlaczego Pan Pokorzyński tak się przejmuje, skoro tam nie mieszka.

P. Pokorzyński powiedział, że jest Kierownikiem OSK i trochę na bezpieczeństwie się zna. Przypomniał, że w latach 70. obecni mieszkańcy budynku byli zakwaterowani w Wapnie nad kopalnią, gdzie usuwała się ziemia i z budynków, które były zagrożone eksmitowano ludzi, w różne części kraju m.in. na Rudę, gdzie dostali mieszkanie zastępcze , w którym mieszkają 30 lat.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przyznał, że wystająca część budynku jest jakimś zagrożeniem. Dodał, że 25 lat temu nie było takiego ruchu jak teraz.

P. Pokorzyński przypomniał, że była wydana w tej sprawie decyzja  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sprzed 25 lat.

Burmistrz Rogoźna zapytał, czy Pan Pokorzyński ma tą decyzję?

P. Pokorzyński zaprzeczył. Dodał, że w Komisji był Pan Krajniak, Pan Nowicki i to oni zarządzali mieniem komunalnym.

Radna L. Kolanowska stwierdziła, że jest tam zagrożenie życia dla ludzi, którzy mieszkają w budynku. Poinformowała, że mapy ronda, które radni widzieli były od Pana Wiesego i chodnik urywał się przed budynkiem i nie było w tej części chodnika w ogóle, w miejscu gdzie stoi budynek i piesi będą musieli chodzić po drodze. Jest tam podwójne zagrożenie dla mieszkańców budynku i dla pieszych, którzy nie będą mogli poruszać się dalej po chodniku.

P. Pokorzyński zapytał Burmistrza Rogoźna, dlaczego nie chce zrobić ekspertyzy?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że już odpowiedział na to pytanie w piśmie, że nie widzi potrzeby robienia ekspertyzy, a zagrożenie dla ruchu może i jest. Przyznał, że tego budynku w ogóle nie powinno tam być. Dodał, że projekt ronda przewiduje chodnik.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że na wizji lokalnej zastanawiano się czy rozbiórka jednego – wysuniętego w kierunku drogi pomieszczenia – stworzy zagrożenie pozostałej części budynku, tj. czy nienaruszona będzie konstrukcja.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli zostanie rozebrana wystająca część to na pewno będzie lepsza widoczność i jest to oczywiste.

P. Pokorzyński zapytał Burmistrza, czy jego zdaniem przy milionowych nakładach jakie wyniesie rondo, rozbiórka jest „kroplą w morzu”. Sam wjazd do Rogoźna ze względów estetycznych jest tragiczny.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, jaki jest koszt przeprowadzenia ekspertyzy?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że się zorientuje. Dodał, że Rada jest przed podjęciem budżetu na 2010 rok.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że może  pojawi się perspektywa wyprowadzenia rodziny na inne miejsce, ale nie wiadomo kiedy to się stanie. Dodał, że w tej chwili ok 80 rodzin oczekujących na lokal, a Gmina płaci Spółdzielni Mieszkaniowej 100.000zł, bo nie ma lokali socjalnych dla tych rodzin.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że sprawa wymaga gruntownego przemyślenia i przeanalizowania po raz kolejny. Nadmienił, że bezpieczeństwo jest jedną sprawą, ale również wjazd do Rogoźna, jest mało atrakcyjny i architektonicznie nie pasuje do reszty. Dodał, że jest to sprawa skomplikowania i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć czegokolwiek.

P. Pokorzyński zapytał, o jak dużych środków będzie wymagała ekspertyza? Dodał, że nie wie czy Burmistrz wyrazi zgodę na ekspertyzę? Poprosił, aby ekspert był niezależny.

Radny Z. Hinz przypomniał, że Burmistrz powiedział wcześniej, że zrobi ekspertyzę, jeśli Pan Pokorzyński za nią zapłaci, a Pan Pokorzyński powiedział, że tak zrobi. Jest to już jakaś konkluzja.

P. Pokorzyński powiedział, że eksperta powoła sam, aby był on niezależny. Przypomniał, że jeśli dojdzie do rozbiórki, to wykona ją na własny koszt.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że pojawi się tu problem, bo Pan Pokorzyński będzie płacił za ekspertyzę dla gminnego budynku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest to wspólnota, a nie gminny budynek.

P. Pokorzyński powiedział, że wspólnotą nazywa się budynek, który ma wspólną część, czyli wspólną klatkę schodową, wspólny dach, wspólne szambo, a tam nie ma nic wspólnego. Są osobne wejścia. Jest tam wspólnota, ale tylko fikcyjnie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest jedna działka geodezyjna i jest to wpsólnota.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy w takim razie wcześniej wspomniany gruz znajduje się na działce gminnej, czy wspólnoty?

P. Pokorzyński powiedział, że gruz znajduje się przy posesji koło płota.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Pan Pokorzyński pytał się czy może sobie zrobić wjazd i wyrażono na to zgodę.

P. Pokorzyński powiedział, że rozmawiał z Burmistrzem, który kazał mu się skontaktować z Panem Wiese i nikt mu nie kazał żadnego wjazdu zrobić, bo wg słów Burmistrza miała tam powstać droga do DENDRO.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że droga miała być robiona, ale radni zadecydowali inaczej i droga nie będzie robiona.

P. Pokorzyński powiedział, że gruz jest przeznaczony na środek posesji, a nie na wjazd, bo Burmistrz nie wyraził drogi na jego wykonanie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że najlepiej byłoby gdyby wspólnota zleciła ekspertyzę i rachunek byłby wystawiony na wspólnotę i w zależności od udziału podzielono by się kosztami.

P. Pokorzyński zapytał, dlaczego ma płacić za ekspertyzę, która będzie obejmowała cześć budynku, której właścicielem jest Gmina?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przypomniał, że wcześniej Pan Pokorzyński złożył taką deklarację poniesienia kosztów związanych z wykonaniem ekspertyzy.

P. Pokorzyński powiedział, że jeśli Gminy na to nie stać, to pokryje koszty.

Radny Z. Hinz powiedział, że należy dojść do jakiegoś kompromisu i rozwiązać problem budynku. Nadmienił, że po ekspertyzie będzie coś więcej wiadomo.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że podczas wizji lokalnej nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, czy jeśli rozebrałoby się wystającą cześć, to czy pozostała cześć budynku nie zawali się i po to miała być sporządzona ekspertyza.

P. Pokorzyński powiedział, że budynek został wybudowany jeszcze przed wojną i jego stan techniczny jest fatalny. Dodał, że jeśli zabierze rodzinie pokój to z 50 m, pozostanie kawalerka. Powiedział, że lepiej byłoby całość rozebrać.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że są w Gminie rodziny, które 15 lat czekają na lokal i miał spotkanie z rodziną, która mieszka w budynku i mówili, że im usytuowanie nie przeszkadza.

P. Pokorzyński powiedział, że są to prości ludzi i „gdyby nawet zakwaterować ich  w baraku to by im nie przeszkadzało” i należy im pomóc tym ludziom.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że równie dobrze TIR może wjechać w budynek z drugiej strony drogi, albo najechać kogoś idącego chodnikiem, bo różne są przypadki.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że można by złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie prośby Pana Pokorzyńskiego, a także o wykonanie ekspertyzy, która miała odpowiedzieć na pytanie, czy konstrukcja budynku ulegnie zniszczeniu, jeśli rozebrana zostanie jedna część.

P. Pokorzyński powiedział, że jeśli dojdzie do rozbiórki całości to nie ma sensu powoływać eksperta.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, na dużą liczbę rodzin oczekujących na mieszkanie.

P. Pokorzyński przyznał, że jest to problem, ale liczby na to, że Pan Burmistrz i Przewodniczący Rady jakiś lokal znajdą. Dodał, że można porozmawiać z Dyrektorem ZAMK, czy są jakieś lokale do adaptacji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przypomniał, że jest jeszcze 80 innych rodzin oczekujących na lokal.

P. Pokorzyński zapytał, czy któraś z tych rodzin znajduje się w takim zagrożeniu jak mieszkający w budynku na Rudzie?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że jego zdaniem nawet w gorszym.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest ok. 30 rodzin do eksmisji ze Spółdzielni Mieszkaniowej, której miesięcznie płacone są środki na niedostarczenie lokalu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że warto w sprawie lokali porozmawiać również z Dyrektorem ZAMK, Panem M. Mysłkiem.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że znane są również przypadki, w których samorządy wykupują od spółdzielni mieszkania o większym metrażu i robią z nich mieszkania wielorodzinne, umieszczane są po 2-3 rodziny. Poprosił Przewodniczącego Rady o rozmowę z Dyrektorem ZAMK.

Burmistrz Rogoźna zapytał, dlaczego nikt z obecnych na wizji nie wszedł do środka mieszkania?

P. Pokorzyński powiedział, że w mieszkaniu nikogo nie było.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że nikt się nie zainteresował, jak wygląda lokal w środku. Pani, która tam mieszka była obecna w domu i nawet słyszała co radni mówili, bo miała uchylone okno.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że radni podczas wizji lokalnej stwierdzili, że lokal zagraża jego mieszkańcom i pieszym poruszającym się po chodniku. Dodała, że koncepcja rozwiązania ronda była od Pana Wiesego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że koncepcja rozwiązania ruchu to nie to samo co projekt.

 

 

W dalszej kolejności omówiono projekt planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury z dnia 18.12.09r.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański wyraził nadzieję na aktualizację umów w sprawie utrzymywania ładu i porządku na placach, terenach itp. Dodał, że z roku na rok powielało się co ma być zrobione i ile razy, nie było uaktualnień. Przypomniał, że Straż Miejska zobowiązała się do wykonania aktualizacji, gdyż doszły nowe tereny, nowe drogi i należałoby również ująć to w plan sprzątania miasta.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w tym roku 3-krotnie i 6-krotnie koszono główne ulice. Dodała,  że Burmistrz zadecydował, aby w 2010r. koszono wraz z koszem, aby nie zaśmiecać dodatkowo miasta, wszystkie trawniki i chodniki mają zostać pomierzone. Nadmieniła, że ze względu na wilgotność w br. dodatkowo zlecono koszenie niektórych miejsc. Powiedziała, że specyfikacja warunków zamówienia publicznego określa m.in. metry, wielokrotność sprzątań i można to egzekwować.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że bardzo ważna jest właśnie egzekucja warunków umowy.

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał członków Komisji z projektem planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby temat z marca tj. Ocena osiągnięć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy za rok szkolny 2008/2009, przesunąć na miesiąc styczeń, kiedy to kończy się I półrocze, a stan bezpieczeństwa na marzec.

Radny Z. Hinz zauważył, że Rada formalnie funkcjonuje do 12 listopada, a plan pracy kończy się na październiku.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jeśli zajdzie potrzeba to można zmienić plan.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

Po przerwie jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji R. Dworzański, który poinformował, że na dyżurze radnego H. Janusa zgłosił się, przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej ul. Czarnkowska 20, Pan Zygmunt Wierzbicki, z propozycją przeniesienia znaku zakaz zatrzymywania ze strony o numerach parzystych, na stronę nieparzystą. Dodał, że wystąpił w tej sprawie do Komendanta Komisariatu Policji w Rogoźnie, który zwrócił uwagę, że uwarunkowania pasa drogowego ul. Czarnkowskiej w Rogoźnie, na odcinku od ul. Sądowej do skrzyżowania z ul. Fabryczną, które uniemożliwiają dokonywanie zmian w oznakowaniu pionowym. Szerokość chodników, ruch i natężenie ruchu pojazdów na ul. Czarnkowskiej uniemożliwia dopuszczenie parkowania na jezdni i chodnikach po prawej stronie drogi, patrząc w kier. skrzyżowania z ul. Fabryczną. Nadmienił, że w odpowiedzi Komendant zasugerował, aby objąć zakazem zatrzymywania się pojazdów również z lewej strony jezdni, patrząc w kier. ul. Fabrycznej.

Przewodniczący Komisji poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Panem Juszkiewiczem i powiedział, że Komisja może zwrócić się do właściciela drogi z prośbą o przygotowanie zmian w organizacji ruchu. Dodał, że takie zlecenie kosztuje ok. 1.000zł, a zmianę organizacji zatwierdza powiat.

Burmistrz Rogoźna przeprosił za opóźnienie z jakim zajęto się tematem. Poinformował, że konieczne jest wykonanie projektu organizacyjnego. Dodał, że Komisja zadecyduje co ze znakami, sam nie ma zdania w tej sprawie, ale wydawało mu się, że jest dobrze.

P. Kopniewski  zauważył, że jadąc od strony ronda w godzinach popołudniowych, chcąc swobodnie wjechać na własną posesję, konieczne jest wymijanie samochodów. Dodał, że samochody jadące od rynku poruszają się w miarę wolno, ograniczenie jest tam do 40 km/h. Kierowcy mijając skrzyżowanie z ul . Smolary znacznie przyspieszają. Powiedział, że w momencie zwalniania, jadąc od strony Pl. Powstańców Wlkp., kierowcy „wyskakują” z zakrętu, a sam nie ma gdzie się schować. Stwierdził, że najlepszym wyjściem byłby całkowity zakaz parkowania.

Z. Wierzbicki powiedział, że w maju ze strony nieparzystej zginęły znaki zakaz zatrzymywania i postoju na wysokości ul. Sądowej i na wysokości gazowni. Powiedział, że zwrócił się z pytaniem do Komendanta Straży Miejskiej i do Pana Wiese, co się stało ze znakami. Odpowiedziano mu, że znaki zostały „skradzione i koniec”. Dodał, że parkowanie na chodniku jest niedopuszczalne, jeśli nie ma odpowiedniego znaku informującego w jaki sposób zaparkować pojazd, a takiej tabliczki nie ma. Krawężnik jest bardzo niski, chodnika ma szerokość ok. 1,60m – 2m. Nadmienił, że jego interwencje u Straży Miejskiej i Policji, nie przyniosły skutku. Z. Wierzbicki poinformował, że jak była robiony chodnik to z premedytacją pasy zostały inaczej wymalowane (dalej) na ul. Czarnkowskiej przy ul. Sądowej, o jedną długość pasów, aby nie stawać 10m na wysokości wjazdu. Stwierdził, że mieszkańcy strony parzystej nigdy nie stoją i nie parkują na ul. Czarnkowskiej, bo wszyscy wjeżdżają na posesję. Dodał, że na stronę o nr nieparzystych jest tylko jeden wjazd na posesje, przed kinem, natomiast wszędzie są wejścia i ludzie parkują na chodniku. Powiedział, że jest sugestia, aby przywrócić zakaz, ale aby uniknąć problemu z parkowaniem pozwolić im parkować na stronie parzystej. Zauważył, że od strony parzystej jest bardzo wysoki krawężnik, w odróżnieniu od przeciwnej strony. Poinformował, że wjeżdżając na posesję inny samochód w niego uderzył. Z. Wierzbicki powiedział, że jest również problem z wywozem śmieci. Stwierdził, że usunięte znaki, o których wcześniej wspominał (m.in. na słupie przy gazowni), powinny zostać przywrócone. Dodał, że może wskazać złodziei tych znaków.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że popiera wniosek. Dodał, że sam był wielokrotnie świadkiem jak kierowca wyjeżdżający od strony nr parzystych nie mógł tego zrobić.

Z. Wierzbicki powiedział, że bulwersuje go fakt zdjęcia znaków, bez żadnej zmiany organizacji ruchu, a zostały zdjęte przez „wyznaczonych złodziei”.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy Gmina nie ma środków finansowych na zakupu i uzupełnienie miejsc po skradzionych znakach?

Z. Wierzbicki powiedział, że znaki zostały zniesione, bo Pan Bukowski „chodził, bo nie mógł z ul. Sądowej wsiadać do samochodu, tylko z ul. Czarkowskiej”.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy na przedmiotowych ulicach jest organizacja ruchu?

Z. Wierzbicki potwierdził. Dodał, że Pan Juszkiewicz ją robił. Poprosił o przywrócenie znaków, bo jeśli nie zostanie to dokonane, to wtedy zaczną „wojować”, że była organizacja ruchu zrobiona i została przez Urząd „zepsuta”.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że jeśli istnieje organizacja ruchu to powinna znajdować się w Urzędzie. Poprosił, aby trafiła ona do Biura Rady.

Radny Z. Hinz powiedział, że jeśli jest sporządzona organizacja ruchu, to można wnioskować o przywrócenie do takiego stanu, jaki był. Dodał, że kierowcy, przy bloku nr 56 zrobili sobie skrót i dzieci nie mają gdzie się bezpiecznie bawić i zrobili sobie również parking przy bloku. Stwierdził, że wniosek w tej sprawie mógłby zostać skierowany do Spółdzielni Mieszkaniowej. Poinformował, że nie byłby skłonny do zmiany organizacji ruchu, tylko do jej przywrócenia. Radny Z. Hinz powiedział, że nie zgadza się z Komendantem Komisariatu Policji, że parkowanie mogłoby się odbywać na placu przed kinem. Dodał, że tam też mieszkają ludzie i również będzie to dla nich uciążliwe. Stwierdził, że można by się zastanowić nad przebudową parkingów na ul. Sądowej.

Z. Wierzbicki powiedział, że na stronie nieparzystej parkują również osoby, którym nie chce się wjechać na podwórze. Dodał, że samochody, które teraz stoją na stronie nieparzystej mogłyby stawać po przeciwnej stronie, bo mieszkańcy strony parzystej, za jednym wyjątkiem, wjeżdżają na posesję.

Radny Z. Hinz zauważył, że np. na ul. Kilińskiego, w miejscach gdzie jest brama jest koperta, która nie pozwala na postój.

Radna R. Tomaszewska wniosła o przywrócenie właściwego oznakowania, zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu drogowego.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami – ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 8 sierpnia 2003r.). Projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski. Przypomniał, że projekt był przedmiotem obrad poprzedniej sesji, ale radni zadecydowali o ponownym skierowaniu uchwały na posiedzenia komisji. Poinformował, że w sprawie uchwały powstała opinia prawna, która radnym została przekazana. Radca prawny w stosunku do pkt 1) w § 1 projektu uchwały (90% bonifikaty) stwierdził, że Rada ma dowolność. Dodał, że zaproponowano w projekcie uchwały, uregulowanie stosunku 90 % bonifikaty w sytuacji, gdy dany lokal jest jedynym lokalem mieszkalnym w budynku. Dodał, że w takim przypadku bonifikata 90% nie miałaby zastosowania. Co do pkt 2  w § 1 projektu uchwały (60% bonifikaty) radca prawny stwierdza, że stawka jest jak najbardziej uzasadniona i konieczna.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że nie wie o jakiej ilości lokali jest mowa odnośnie udzielenia bonifikaty 90%.

R. Piątkowski powiedział, że nie zna dokładnej liczby, ale na pewno więcej niż 2, a nie więcej niż 15.

 

W dalszej kolejności omówiono jednocześnie projekty uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005r. W sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005r. Nr 64, poz. 1925, z 2006r. Nr 206, poz. 4968) oraz projekt uchwały w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego – projekty przedstawiła Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska. Wyjaśniła, że powodem zmiany treści uchwały jest wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Poinformowała, że zostały przygotowane 2 projekty uchwał w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i w zależności od decyzji Rady, czy skarga prokuratora zostanie przekazana do sądu administracyjnego, czy nie, jeden z projektów zostanie wycofany. Sekretarz Gminy dodała, że oba projekty uchwał zostały przygotowane przez Dyrektora ZEAPO W. Jaworskiego. Nadmieniła, że w pierwszej kolejności powinno odbyć się głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania skargi i w zależności od decyzji w tej sprawie, w dalszej kolejności głosowanie nad jedną uchwałą z 2 projektów, w sprawie zmiany treści § 3 ust.2 Załącznika Nr 1 do uchwały pierwotnej, które wynikają z wcześniej wspomnianego Rozporządzenia Rady Ministrów. Sekretarz Gminy powiedziała, że zdaniem radcy prawnego byłoby istotnym naruszeniem prawa, gdyby ograniczono ilość przypadków losowych. Dodała, że określenie w uchwale 4 przypadków zdarzeń losowych nie zawęża  zakresu, gdyż użyto sformułowania „w szczególności”.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że w porządku obrad umieszczono projekt uchwały w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego oraz projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005r. W sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dodatkowo jest jeszcze projekt zmieniający treść uchwały o takim samym tytule, co w porządku obrad, nieznacznie różniący się treścią. Dodał, że również rozmawiał z radcą prawnym i jest duże prawdopodobieństwo wygrania sprawy.

Sekretarz Gminy zaproponowała zmianę ppkt. w porządku obrad, aby zamienić kolejność ppkt. f) i g).

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę na dość niejasny stylistycznie zapis, liczne powtórzenia sformułowań § 2 w projekcie uchwały w  sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego.

Zastępca Burmistrza zaproponowała następujący zapis §2. : „Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1)       sporządzenia odpowiedzi na skargę,

2)       przekazania skargi wraz z odpowiedzią Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu,

3)       udzielania dalszych pełnomocnictw, w szczególności radcom prawnym i pracownikom urzędu”.

Członkowie Komisji uznali zaproponowany zapis za bardziej  czytelny i odpowiedni.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  uchylenia niektórych uchwał – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Wyjaśniła, że w związku z negatywną opinią Regionalnej  Izby Obrachunkowej o prognozie długu na lata 2011-2025 oraz brakiem możliwości sfinansowania i zapewnienia udziału własnego zasadnym jest uchylenie 3 uchwał intencyjnych podjętych w 2007r. tj. budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady, budowa Ośrodka Sportów Wodnych na przystani KŻ Kotwica oraz budowa hali widowiskowo sportowej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy nieuchylenie uchwał spowoduje utrudnienia w zaciągnięciu kredytu?

Skarbnik Gminy powiedziała, że Gmina nie dostanie kredytu, bo dla banków będzie niewypłacalna.  Dodała, że wszystkie zadania z WPI na 2010r. zostały usunięte, za wyjątkiem kanalizacji. Nadmieniła, że w zadaniach związanych z budową Promenady i Ośrodka Sportów Wodnych w 2009r. pozostała kwota 45.000zł. Załączniki z 2009r. muszą być spójne z projektem budżetu na 2010r.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że w 2011r. też trzeba będzie zadania zmniejszyć, bo będzie to zbyt dużym obciążaniem dla budżetu.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w 2011r. została tylko budowa kanalizacji. Jeżeli zostanie podpisana z Urzędem Marszałkowskim wniosek na dofinansowanie budowy kanalizacji, to wówczas trzeba będzie to zadanie rozbić na środki unijne i środki własne. Dodała, że środków unijnych nie liczy się do wskaźnika długów. Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie tego zadania, w części która jest finansowa ze środków unijnych, nie zalicza się do jeszcze obowiązujących wskaźników 60%.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że będzie musiał przeanalizować uchwałę.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009r. oraz autopoprawkę Nr 1 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono 3 projekty uchwał w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Ducha Świętego w Rogoźnie, Parafia Rzymsko – Katolicka w Parkowie, Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Św. Wita w Rogoźnie) – projekty przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Wyjaśniła, że podział na poszczególne parafie uwzględnił wartość ogólnych kosztów prac, jakich dana jednostka potrzebuje. Dodała, że przyjęto zasadę, że 50 % wnioskowanej kwoty przekazuje się 2 najcenniejszym zabytkom. W Parafii w Parkowie całkowity koszt  prac na 2010r. oszacowano na 60.000zł, a kwota w uchwale wynosi 30.000zł, dla Parafii Ducha Św. 20.000zł  (wnioskowano o 97.000zł), dla Parafii Św. Wita 50.000zł (wniosek o 100.000zł).

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że Proboszcz Parafii w Parkowie zaprasza radnych, na jutro do kościoła we Wełnie godz. 15.30, w celu zaprezentowania rezultatów prac konserwatorskich dokonanych w 2009r.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uruchomienie linii kolejowej – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Dodała, że poza środkami ujętymi w uchwale, Gmina będzie musiała odkrzaczyć tory na swoim terenie.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 5 porządku posiedzenia.

Radna L. Kolanowska zwróciła uwagę na atrakcyjne dekoracje świąteczne na ulicach miasta.

Radny Z. Hinz powiedział, że uliczka prowadząca do kościoła Ducha Św. jest w ogóle nie oświetlona i panują straszne ciemności.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że rozmawiała z nią Pani Dybek i mówiła, że widziała młodzież, która kopała tam lampy, które są delikatne i pomimo napraw po jakimś czasie znowu są niszczone.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że emeryci z tego terenu zwracają również uwagę na bałagan panujący w przejściu do kościoła Ducha Św. od ul. Nowej. Dodał, że Straż Miejska mogłaby sprawdzić to miejsce.

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.00.

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka

 

Rogoźno, dnia 11 stycznia 2010r.

 

drukuj pobierz pdf