Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie III Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się 10 grudnia 2014 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję III Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 10 grudnia 2014 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z I i II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

4.       Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Pytania do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, Burmistrza Rogoźna, kierowników jednostek organizacyjnych i spółek gminnych.

6.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

b)    wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

-      zgłaszanie kandydatów,

-      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

-      przeprowadzenie procedury głosowania.

c)     powołania Komisji Rewizyjnej,

d)    powołania stałych Komisji Rady Miejskiej,

e)     wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,

f)     wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury,

g)     wysokości diet radnych Rady Miejskiej,

h)    upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia służbowego dla przewodniczącego Rady,

i)      Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2015,

j)      wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna,

k)    wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku,

l)      określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok,

m)  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok.

7.        Interpelacje i zapytania radnych.

8.        Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.        Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach  podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania  uchwał Rady.

11.    Wolne wnioski i informacje.

12.    Zakończenie.

 

drukuj pobierz pdf