Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXII/315/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie możliwości dofinansowania przez Gminę Rogoźno przebudowy drogi powiatowej nr 2030P

Uchwała nr XXXII/315/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie: możliwości dofinansowania przez Gminę Rogoźno przebudowy drogi powiatowej nr 2030P

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr Ył/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno zmienioną Uchwałą Nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, łańcucha Burmistrza Rogoźna, łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie, sztandaru i pieczęci urzędowej oraz ustalenia zasad ich używania, a także zasad używania hejnału Gminy Rogoźno oraz uchwały nr XXVII/271/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Rogoźno,

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1

  1. Wyraża się wolę dofinansowania przez Gminę Rogoźno zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 203 0P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 241 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2031P (Rogoźno- Owczegłowy).
  2. Dofinansowanie ww. zadania możliwe będzie po uzyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Obornikach dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji.
  3. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do złożenia oświadczenia o możliwości dofinansowania realizacji inwestycji wymienionej w ust. 1 w wysokości do 50% wkładu własnego.
  4. Zobowiązujemy się do podjęcia uchwały budżetowej zapewniającej 50% wkładu własnego.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3

Uchyla się uchwałę nr XXVIII/270/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

§4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXII/315/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie: możliwości dofinansowania przez Gminę Rogoźno przebudowy drogi powiatowej nr 2030P

 

W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poruszających się drogami powiatowymi, a przebiegającymi przez teren Gminy Rogoźno należy podjąć decyzję o możliwości dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 2030P w Rogoźnie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 241 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2031P (Rogoźno-Owczegłowy), na którego realizację Gmina Rogoźno przekaże Powiatowi Obornickiemu dofinansowanie w wysokości do 50% wkładu własnego po uzyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Obornikach dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zarząd Powiatu Obornickiego deklaruje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ww. odcinka drogi ze środków własnych.

 

 

drukuj pobierz pdf