Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXX/680/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie: nadania nazwy ulicy będącej przedłużeniem ulicy Paderewskiego, położonej w Rogoźnie

 UCHWAŁA NR LXX/680/2022

 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 24 sierpnia 2022r.

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy będącej przedłużeniem ulicy Paderewskiego,  położonej w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  1. Ulicy (drodze gminnej) usytuowanej na działkach o nr ewidencyjnych: 1540/3, 1537/4, 1536/2, 1520/2, części działki 1535, części działki 1512/18 w miejscowości Rogoźno nadaję się nazwę: ul. Paderewskiego.
  2. Lokalizację i zasięg przedłużenia ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 § 2

  1. Traci moc zapis wskazany w § 4 uchwały Nr LII/372/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic, w zakresie: KDD-8.

 

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Załącznik

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LXX/680/2022

 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 24 sierpnia 2022r.

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy będącej przedłużeniem ulicy Paderewskiego,  położonej w Rogoźnie

 

 

Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1376 ze zm.).

Wykazane w uchwale działki gruntu są własnością Gminy Rogoźno.

Uchwałą Nr LII/372/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic, nadano nazwę terenowi objętemu w planie symbolem KDD-8 ul. Kościuszki.

Nadanie nazwy ulicy umożliwi ustalenie numerów porządkowych dla nieruchomości przy niej położonych oraz ułatwi identyfikację w rejonie.

Podjęcie uchwały jest więc uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf