Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XIX/153/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie : wyrażenia zgody na współfinansowanie z Powiatem Obornickim inwestycji.

                                             

 

UCHWAŁA NR XIX/153/2019

RADY MIEJSKIEJ w  ROGOŹNIE

z dnia 21 października 2019 r. 

w sprawie :  wyrażenia zgody na współfinansowanie z Powiatem Obornickim inwestycji

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. w zw. z  §30 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (ogłosz. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. Poz. 2094),  Rada Miejska Rogoźna uchwala co następuje:

 

                                                                    §1

 

 

Rada Miejska wskazuje wykonanie dokumentacji na budowę i złożenie ich o dofinansowanie do programu Funduszu Budowy Dróg Samorządowych następujących dróg i chodników w Gminie Rogoźno:

 

1)     drogę nr 2029P z Rogoźna w stronę Murowanej Gośliny

2)     drogę nr 2030P od drogi wojewódzkiej nr 241 w stronę miejsowości Owczegłowy wraz ze ścieżką pieszo-rowerową

3)     chodnika wzdłuż drogi 2028P od drogi nr 2029P do granicy terenu zabudowanego

 

                                                                      §2

 

 

Kwota pomocy finansowej Gminy Rogoźno dla Powiatu Obornickiego może wynosić:

 

1)     w przypadku dokumentacji projektowej – nie więcej niż 50% wartości tej dokumentacji

2)     w przypadku wykonania inwestycji – nie więcej niż 50% wkładu własnego Powiatu na realizację zadania, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% wartości zadania

 

 

                                                                        §3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna

 

 

                                                                       §4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf