Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plan pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady : Plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2017 rok

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/323/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku

 

PLAN PRACY

Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2017 rok

Lp.
Miesiąc
Temat
Forma realizacji
Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
Współdziałający
1.
Styczeń
 • Struktura placówek oświatowych w świetle nowej ustawy Prawo Oświatowe.
 • Program dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.
Komisja
Burmistrz Rogoźna
Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty
GOPS
Dyrektor CUW
Kuratorium Oświaty
2.
Luty
 • Służba zdrowia w gm. Rogoźno
Komisja wspólna
Burmistrz
Przychodnie lekarskie
 3.
Marzec
 • Działalność Centrum Integracji Społecznej.
 • Działalność Spółdzielni Socjalnej „Opus”
Komisja
wyjazdowa
(CIS)
Burmistrz
Kierownik CIS Kierownik spółdzielni socjalnej
 
4.
Kwiecień
 • Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie
 • Analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2016/2017.
Komisja wyjazdowa
Dyrektor SP
Burmistrz
Pełnomocnik ds. oświaty
Dyrektor CUW
5.
Maj
 • Projekty organizacyjne szkół.
 • Informacja z wykonania budżetu za rok 2016r.
Komisja
Burmistrz Rogoźna
Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty
Skarbnik Gminy
 Dyrektor CUW
 
6.
Czerwiec
 • Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Informacja o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
Komisja
Burmistrz Rogoźna
Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty
 
KP w Rogoźnie
7.
Lipiec
 • Przerwa wakacyjna
 
 
 
8.
Sierpień
 • Omówienie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Działalność GKRPA.
 • Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017-2018.
Komisja
Kierownik GOPS
Przewodnicząca GKRPA
Dyrektorzy placówek oświatowych
 Dyrektor CUW
9.
Wrzesień
 • Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016-2017.
 • Działalność GOPS w zakresie pomocy społecznej.
 • Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
Komisja
Burmistrz Rogoźna
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty
Kierownik GOPS
 
 Skarbnik
10.
Październik
 • Działalność Muzeum Regionalnego w Rogoźnie.
 • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w Gminie Rogoźno.
Komisja
Dyrektor RCK
Rada Muzeum
Burmistrz Rogoźna
 
11.
Listopad
 • Sytuacja w zakresie bezrobocia na terenie gminy.
 • Działania promocyjne Gminy Rogoźno.
 • Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na rok 2018.
Komisja
Burmistrz Rogoźna
PUP
 
 
Skarbnik
Kierownik GOPS
 
12.
Grudzień
 • Funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogoźno.
 • Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018
Komisja
Sołtysi
Przewodniczący KSSOiK
Burmistrz Rogoźna
Członkowie  KSSOiK

Ponadto:

1) Na posiedzeniach komisji omawiane będą materiały i dokumenty związane z najbliższą sesją RM.

2) W zależności od potrzeb  odbywać się będą posiedzenia Komisji zwoływane przez przewodniczącego Komisji, względnie jej członków.

 

drukuj pobierz pdf