Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019

UCHWAŁA Nr II/15/2018

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 listopada 2018 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) w związku z  art. 11a ust. 2 pkt 1,4,5 i 6 oraz ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1840 ),

 Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Gmina Rogoźno powierza do realizacji Gminie Oborniki zadania własne w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt umieszczanych w schronisku, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz usypiania ślepych miotów od nich pochodzących.

 

§ 2.Gmina Rogoźno przekaże środki finansowe pokrywające pełne koszty wykonania zadania określonego w § 1.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

 

Ustawa o ochronie zwierząt  nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom schronienia i opieki.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Gmina Rogoźno na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

Schronisko takie natomiast posiada Gmina Oborniki dlatego też proponuję Radzie podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok. Porozumienie takie stanowi jedną z form współdziałania gmin mającą na celu wspólne wykonywanie zadań publicznych.

Gmina przejmująca do realizacji wykonywanie zadań publicznych musi dysponować środkami majątkowymi, za pomocą których będzie wykonywać określone w porozumieniu zadania. Z kolei gmina przekazująca realizację zadań publicznych będzie brać udział w kosztach wykonywania zadań według parytetu określonego w treści porozumienia.

Istotą porozumienia międzygminnego jest przyjęcie przez jedna z gmin obowiązku wykonywania zadań publicznych ciążącego na innej gminie. Warunkiem formalnym przystąpienia gminy do realizacji porozumienia międzygminnego jest wyrażenie takiej woli przez Radę Miejską w drodze uchwały.

 

drukuj pobierz pdf