Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 12/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 stycznia 2016 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 12 /2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 stycznia 2016 r. o godz. 16:30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek.

Przewodniczący K. Erenc – Szpek stwierdziła, że na 4 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Kontrola poboru inkaso za opłatę targową i rezerwację na targowisku miejskim.
  6. Analiza wydatkowania środków na utrzymanie dróg gminnych.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Wolne glosy i wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1 i 2 Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek otworzyła obrady komisji i stwierdziła, że na 4 członków komisji, udział w obradach bierze 4 członków komisji.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 4 ,,za” w obecności 4 radnych.

 

Ad. 5 Kontrola poboru inkaso za opłatę targową i rezerwację na targowisku miejskim.

Głos zabrała pani Małgorzata, która jest odpowiedzialna za pobór opłat i rezerwacji miejsc targowych na targowisku miejskim, na ul. Wielka Poznańska, przy cmentarzu i markecie Biedronka. Targowisko miejskie otwarte jest cały tydzień jednak targujący przyjeżdżają tylko w piątki. Pani Małgorzata otwiera targowisko latem o godzinie 3:30 rano, a zimą o 4 lub 5 rano tak żeby targujący mogli rozładować towar. Pytanie zadała pani Longina Kolanowska, dlaczego targujący rozkładają towar i jadą na inne targowisko. Otóż targujący handlują jednocześnie w kilku miejscach np. w Wągrowcu, Szamotułach, więc muszą rozwieźć towar na kilka targowisk. Rezerwacje płacą targujący, którzy mają miejsca w pierwszych rzędach w kwocie 25 zł pod dachem, a 20 zł poza dachem. Pani Małgorzata od sierpnia prowadzi kasę fiskalną. Pani Małgorzata czuwa nad porządkiem i organizacją miejsc targowych. Pani L. Kolanowska zapytała czy liczba targujących zmniejszyła się w stosunku do poprzednich lat. Pani Małgorzata odpowiedziała, że liczba targujących zmniejszyła się o około 20% w stosunku do targujących na starym targowisku. Na chwilę obecną jest zapisanych 65 Polaków oraz 15 Bułgarów.

Następnie głos zabrała pani Skarbnik informując, że w 2015 roku opłata targowa, która wpłynęła na konto Gminy to 75 330,00 zł netto i z opłaty rezerwacyjnej 15 536,79 zł netto. Pani Skarbnik przedstawiła radnym raporty kasowe do wglądu.

Pan B. Perlicjan zapytał się czy paragon jest rejestrowany elektronicznie czy jest drukowany. Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że paragon drukowany jest z raportu.

Dodatkowo głos zabrał pan Burmistrz informując, że każdy targujący musi mieć wydany paragon do godziny 10:00 w razie kontroli. Pani Małgorzata dodała, że niektórzy przyjeżdżają po 10:00, więc musi egzekwować zapłatę z opóźnieniem. Rolnicy, którzy wystawiają bydło, drób lub ziarno targują przez bramą targowiska, a opłata pobierana jest tak samo jak przed Biedronką. W tym punkcie radny Bartosz Perlicjan zapytał, co miało wpływ na wykonanie planu opłaty targowej w wys. 62,78 %, a opłaty rezerwacyjnej 97,10%? Pani Skarbnik odpowiedziała, że : „ wpływ miały wysokości stawek opłaty targowej, a także spadek sprzedawców do ubiegłego roku.

Ponadto pani Skarbnik przedstawiła wydatki, które opiewają na kwotę 744 950,70 zł i wydatki bieżące zrealizowane są w 81,68%. Natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 93,34% łącznie z wydatkami niewygasającymi i była to kwota 159 649, 55 zł na chodnik i miejsca parkingowe przy Ośrodku Zdrowia.

 

Ad. 6 Analiza wydatkowania środków na utrzymanie dróg gminnych.

W powyższej sprawie pytanie zadała p. Ewa Wysocka dotyczące remontu przystanku autobusowego w Pruścach na ogólną kwotę 6 500 zł czy to był remont czy zakup przystanku? W odpowiedzi pani Skarbnik wyjaśniła, że był to remont istniejącego przystanku, ponieważ jest murowany i było korzystniej wyremontować go niż kupować nowy. Pani z-ca Burmistrza R. Tomaszewska dodała, że przystanek jest piękny i warto go zobaczyć. Pani E. Wysocka dziwi się, że została wydana taka duża kwota. Pani Skarbnik dodała, że w ubiegłych latach remontowane były tylko dachy, a tutaj dodatkowo wymieniono siedziska i oparcie, stąd ta kwota 6,5 tys.

Kolejny problem to wyrwane i zdewastowane kosze na śmieci. Pani K. Erenc-Szpek zapytała czy ktoś został ukarany bądź złapany na gorącym uczynku przy niszczeniu koszy. Pan Burmistrz powiedział, że są prowadzone prace nad tym, że był osobiście w Słomowie po informacji od mieszkanki, że ktoś zniszczył kosz. Dodał, że wyrwano go razem z fundamentem, więc musiało w to ingerować kilka osób, bądź zahaczono o ciągnik i wyrwano.

Do dyskusji włączył się pan B. Perlicjan włączając nagranie osoby-świadka zdarzenia, które miało miejsce przy przystanku około 100 m od ronda jak dewastowano kosze. Osoba z nagrania widziała sytuację gdzie policja jadąc na rondzie zauważyła grupkę ludzi jak przewracają kosz, niestety nie zareagowała i nie poczyniła żadnych działań w celu ukaraniu ich. Pani K. Erenc-Szpek proponuje aby zaprosić policjantów na komisję i porozmawiać na temat działań i pracy Policji.

Pan B. Perlicjan przeszedł do kolejnego tematu odnośnie faktury zakupionych rur kanalizacyjnych zewnętrznych czy ona jest przyjęta na stan magazynowy wedle potrzeby? Pan Burmistrz odpowiedział, że zostały pieniądze z melioracji i zakupiono na przyszłe potrzeby.

Następne pytanie p. Perlicjana dotyczyło remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rogoźno czy te remonty idą zgodnie z planem? Radny zapytał także na jakiej podstawie opłacana jest faktura za wykonane prace oraz poprosił o protokół powykonawczy ( odbioru robót) naprawy cząstkowej nawierzchni bitumicznych oraz profilowania dróg, który został podłączony do faktur. Pani Skarbnik odpowiedziała, że szczegółowe materiały i dokumentacje posiada pan Tadeusz Zygmunt.

Dodatkowo pytanie zadała pani K. Erenc-Szpek kto odbiera i sprawdza wykonanie zadania? Pan Burmistrz odpowiedział, że kierownik inwestycji wyznacza osobę do zweryfikowania wykonania zadania. Czasami komisja jest powoływana w momencie większych inwestycji.

Kolejne pytanie p. Perlicjana dotyczy profilowania dróg o dostarczenie protokołu po wykonawczego.

Następne pytanie zadała pani przewodnicząca komisji p. Erenc-Szpek czy ktoś sprawdza materiały budowlane, które są dostarczane pod inwestycję np. kruszywo? Pani Burmistrz odpowiedziała, że tego nie jesteśmy w stanie zważyć, ale po ilości wywrotek możemy obliczyć ile materiału dowieziono. Zapewniła, że każda inwestycja jest pod nadzorem osoby wyznaczonej do danego zadania.

Ostatnie pytanie p. Perlicjana dotyczy odśnieżania dróg. W jakiej kolejności jest to realizowane? Pan Burmistrz odpowiedział, że jest plan zimowego odśnieżania dróg i od kategorii drogi zależy, które drogi są odśnieżane w pierwszej kolejności.

Następnie pani L. Kolanowska zapytała panią Skarbnik o naprawę przepustów. Pani Skarbnik przedstawiła faktury, o które pytała pani L. Kolanowska.

 

Ad. 7 Sprawy bieżące

Brak spraw bieżących

 

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski.

Głos zabrał pan B. Perlicjan pytając panią Burmistrz o rozkład jazdy autobusu do Parkowa (czy autobus zatrzymuje się na drodze powiatowej zgodnie z ustaleniami)Pan Burmistrz odpowiedział, że za tydzień wszyscy będą mogli się z nowym rozkładem jazdy autobusów zapoznać. Następnie w związku z zainteresowaniem mieszkańców zapytał o możliwość skorzystania z bezpłatnej porady. Otrzymał odpowiedź od Burmistrza, że jest możliwość skorzystania w GOPSIE oraz na ulicy Fabrycznej. Kolejne pytanie dotyczyło przetargu na przewoźnika dzieci szkolnych. Czy nastąpiła zmiana, ponieważ mieszkańcy nie chcieliby „stracić” fachowej i troskliwej opiekunki, która opiekowała się dziećmi podczas przejazdu do i ze szkoły. Burmistrz odpowiedział, że przewoźnik pozostaje bez zmian a ewentualne sprawy zatrudnienia są w gestii przedsiębiorcy, który przetarg wygrał. Następnie pani L. Kolanowska poinformowała, że od ulicy Krótkiej w stronę Alei Piłsudskiego wszystkie kosze na śmieci są zniszczone. Pani Burmistrz stwierdziła, że nie warto kupować koszy plastikowych. Twierdzi, że należałoby kupić metalowe kosze.

Kolejne pytanie pani L. Kolanowskiej dotyczyło petycji osób, które dojeżdżają do pracy aby autobus zatrzymywał się na wysokości firmy FAKT. Pan Burmistrz poinformował, że jest to droga kategorii wojewódzkiej i niestety jest problem, aby zrobić tam jakąś zatokę lub zjazd dla autobusu.

Następnie pani Ewa Wysocka zapytała się o komunikację Rogoźno-Murowana Goślina, ponieważ prośba mieszkańców była aby zmienić godzinę kursu. Pan Burmistrz uznał, że koszty zmiany godziny byłyby bardzo duże.

Ponadto pytanie zadała pani K. Erenc-Szpek odnośnie dziury przy parkingu TESCO czy została ona zlikwidowana. Pani Skarbnik stwierdziła, że musi być tam wyłożona powierzchnia betonowa, dlatego prace muszą być przełożone po zimie.

Następnie pytanie zadała pani L. Kolanowska o zastoje , które są na łuku alei Piłsudskiego. W tym miejscu nie można przejść, ponieważ ciągle stoi tam woda. Pan Burmistrz prosi o wniosek komisji z wyjaśnieniem w tej sprawie.

 

Ad. 9 Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie zakończono o godz. 20:00

Protokołowała Anna Mazur

 

drukuj pobierz pdf