Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr LXIII/629/ 2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Budziszewko do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+

Uchwała nr LXIII /629/ 2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 20 kwietnia 2022r.

 

w sprawie zgłoszenia sołectwa Budziszewko do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Rada Miejska w Rogoźnie zgłasza sołectwo Budziszewko do udziału w Programie ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Uchwała nr LXIII /629/ 2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 20 kwietnia 2022r.

 

Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ jest regionalnym programem finansowanym z budżetu województwa wielkopolskiego. Odnowa Wsi jako metoda rozwoju stanowi jeden ze sposobów osiągania celów rozwojowych, rozumianych nie tylko w kontekście rozwoju infrastruktury, ale podjęcia poprawy jakości życia, której nie osiągnie się bez zaangażowania samych mieszkańców sołectwa.

Przystąpienie sołectwa do Programu umożliwia wzięcie udziału w ogłoszonych w ramach programu konkursach. Jednym z konkursów ogłaszanym w ramach tego Programu jest konkurs ,,Pięknieje Wielkopolska Wieś 2020+”. Konkurs ten umożliwia wykorzystanie, często uśpionego potencjału wewnętrznego mieszkańców i ich zaangażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości w celu realnej poprawy jakości życia na wsi.

 

Gmina Rogoźno wspiera wszelkie inicjatywy mieszkańców, w związku z powyższym biorąc pod uwagę wolę mieszkańców sołectwa Budziszewko, którzy w uchwale zebrania wiejskiego wyrazili wolę przystąpienia do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

drukuj pobierz pdf