Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr LXIX/662/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2021 rok

 

Uchwała nr LXIX/662/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2021 rok

 

 

            Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Rogoźno za 2021 rok oraz sprawozdania Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2021 rok  Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Zatwierdza się:

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Rogoźno za 2021 rok, przedłożone w formie:

  1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Rogoźno zamykającego się sumą bilansową w kwocie 9 814 763,60 zł,
  2. Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zamykającego się sumą bilansową 136 343 553,80 zł,
  3. Rachunkiem zysku i strat jednostki,
  4. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki,
  5. Informacji dodatkowej.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

 

   § 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie do

Uchwały nr LXIX/662/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  28 czerwca 2022 roku

 

 

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek na organ stanowiący rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok uzyskało opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie w związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

drukuj pobierz pdf