Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Informacje od innych organów: Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i gminy Rogoźno na okres od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.

Aquabellis Sp. z o.o. w Rogoźnie, zgodnie z Uchwałą nr XXX/283/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 r., ogłasza:

 

TARYFY

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i gminy Rogoźno na okres od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.

 

Rodzaj taryfy: jednolita.

Struktura taryfy: wieloczłonowa.

 

Ceny i stawki opłat:

Wyszczególnienie
Cena Netto
Cena brutto
   woda
3,70 zł/m3
4,00 zł/m3
   ścieki
8,94 zł/m3
9,66 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza głównego:
   dla dostarczania wody
  6,08 zł/miesiąc
6,57 zł/miesiąc
   dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
15,37 zł/miesiąc
16,60 zł/miesiąc
   dla odprowadzania ścieków
13,26 zł/miesiąc
14,32 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej:
   dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
3,95 zł/miesiąc
4,27zł/miesiąc
   dla odprowadzania ścieków
3,95 zł/miesiąc
4,27 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza „lokalowego”):
   dla dostarczania wody
3,97 zł/miesiąc
4,29 zł/miesiąc
   dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
3,97 zł/miesiąc
4,29 zł/miesiąc
   dla odprowadzania ścieków
3,97 zł/miesiąc
4,29 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
   dla dostarczania wody
4,41 zł/miesiąc
4,76 zł/miesiąc
   dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
13,70 zł/miesiąc
14,80 zł/miesiąc
   dla odprowadzania ścieków
11,59 zł/miesiąc
12,52 zł/miesiąc

 

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych: 100,00 zł/przyłączenie.

Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: 100,00 zł/przyłączenie.

Stawka opłaty miesięcznej za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów w zł/odbiorcę: 10000,00 zł.

 

Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień złożenia wniosku taryfowego stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Wskaźnik
jednostka
Dopuszczalne stężenie w ściekach
Stawka opłaty za przekroczenie zł/kg ładunku netto
Stawka opłaty za przekroczenie zł/kg ładunku brutto
BZT5
mg/l
500
3,75
4,05
ChZT
mg/l
1000
3,75
4,05
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym
mg/l
100
3,75
4,05

Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień złożenia wniosku taryfowego stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

drukuj pobierz pdf