Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXX/684/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037

Uchwała Nr LXX/684/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie: zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 )

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr LIX/564/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037 zmienionej:

Uchwałą Nr LX/594/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 26 stycznia 2022 r.,

Uchwała Nr LXI/597/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 7 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr LXII/614/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr LXIII/635/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 r.,

Uchwała Nr LXIX/668/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 r.,

 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na lata 2022-2037   otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 

Objaśnienia

 

 

 

drukuj pobierz pdf