Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/528/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki

Uchwała Nr II/16/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 listopada 2018 roku

 

zmieniająca uchwałę nr LVII/528/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki

 

                        Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. § 1 Uchwały nr LVII/528/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku otrzymuje brzmienie: „Udziela się pomocy finansowejw formie dotacji celowej w kwocie 244.042,85 zł Gminie Oborniki z przeznaczeniem na dofinansowanie: „Budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż.” z budżetu gminy  2018 roku”.

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uzasadnienie

 

W wyniku kończącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż.”, wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych na ogólna kwotę 89.140,31 zł.  

W związku z powyższym zgodnie z zawartym w dniu 13 maja 2016 roku porozumieniem między gminami, które partycypują w kosztach budowy w celu realizacji zadania własnego tj. opieki nad zwierzętami, zasadnym jest zwiększenie naszego udziału w tym przedsięwzięciu z kwoty 233.488,64 zł do kwoty 244.042,85 zł tj. zwiększenie dofinansowania o kwotę 10.554,21 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf