Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr XLIV/427/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XLII/400/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok

                                                                                       

Uchwała nr XLIV/427/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 24 lutego 2021 roku

 

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XLII/400/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok

 

                Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala,
co następuje:

 

§ 1.    

W uchwale Nr XLII/400/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie prostuje się omyłkę pisarską w ten sposób, że błędnie wpisana kwota w załączniku nr 1 gdzie wskazano sumę razem jako kwotę wg kalkulacji oraz kwotę dotacji w wysokości 347.757,00 zł  zastępuje się kwotą dotacji w wysokości 344.757,00 zł  do uchwały .

§ 2.    

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLIV/427/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 24 lutego 2021 roku

 

Zgodnie z pismem Nr WA-0903/160/4/5/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku na podstawie art.11 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz.2137) dokonano sprostowania błędu wskazanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową

w Poznaniu. Wyeliminowano stwierdzoną nieprawidłowość stosownie do postanowień art. 113 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, w myśl których sprostowania błędów pisarskich, rachunkowych, czy też innych oczywistych omyłek może dokonywać organ, który podjął decyzję (uchwałę).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf