Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXVIII/289/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

 

Uchwała Nr XXVIII/289/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) w związku z art.81 ust.1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz. Woj.Wlkp. z 2016 r. poz. 4107) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala,

co następuje:

 

 

§1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Rogoźno w wysokości 60.000,00 zł

 (słownie:sześćdziesiąttysięcyzłotych00/100) dla Parafii rzymskokatolickiej

 pw. Stanisława BP. w Pruścach, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu

 konstrukcji dachowej i wymiany pokrycia dachu w części mieszkalnej

 plebanii Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Bp. w Pruścach.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXVIII/ 289 /2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

 

Z troski o utrzymanie substancji zabytkowej położonej na terenie Gminy Rogoźno przez właścicieli obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku gminy, dofinansowanie wykonania prac remontowo- konserwatorskich budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej w Pruścach jest zasadne. Środki finansowe na realizację zobowiązania znajdują pokrycie w budżecie 2020 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XXVIII/289/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) w związku z art.81 ust.1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz. Woj.Wlkp. z 2016 r. poz. 4107) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala,

co następuje:

 

 

§1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Rogoźno w wysokości 60.000,00 zł

 (słownie:sześćdziesiąttysięcyzłotych00/100) dla Parafii rzymskokatolickiej

 pw. Stanisława BP. w Pruścach, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu

 konstrukcji dachowej i wymiany pokrycia dachu w części mieszkalnej

 plebanii Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Bp. w Pruścach.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   

 

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXVIII/ 289 /2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

 

Z troski o utrzymanie substancji zabytkowej położonej na terenie Gminy Rogoźno przez właścicieli obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku gminy, dofinansowanie wykonania prac remontowo- konserwatorskich budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej w Pruścach jest zasadne. Środki finansowe na realizację zobowiązania znajdują pokrycie w budżecie 2020 roku.

 

 

 

drukuj pobierz pdf