Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 25/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 marca 2017 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 25/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 marca 2017 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek. Przewodniczący K. Erenc – Szpek stwierdziła, że na 4 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Kontrola RCK w zakresie funkcjonowania Ośrodka Kultury.
 6. Sprawy bieżące
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 1 i 2 Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek otworzyła obrady komisji i stwierdziła, że na 4 członków komisji, udział w obradach bierze 4 członków komisji.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 4 ,,za” w obecności 4 radnych.

 

Ad. 5 Kontrola RCK w zakresie funkcjonowania Ośrodka Kultury.

Do przygotowanych materiałów przez pana dyrektora Piotra Szturmińskiego, radni zadali kilka pytań. Pan radny Bartosz Perlicjan zapytał, czy nagrody konkursowe są przeznaczane dla pracowników? Pan dyrektor Piotr Szturmiński odpowiedział, że są to nagrody za udział w konkursach ogłaszanych przez RCK, np. za udział w konkursie szachowym. Z reguły są to nagrody w postaci książek. Pan radny zapytał się jaka jest różnica pomiędzy nagrodami a upominkami? Pan dyrektor RCK odpowiedział, że upominki to drobne rzeczy wręczane za udział, natomiast nagrody muszą spełniać już warunki, które są zapisane w ustawie o finansach publicznych. Pan radny Perlicjan zapytał również jakie było zakupione nagłośnienie? Pan dyrektor odpowiedział, że jest wykonana cała modernizacja nagłośnienia, ponieważ jest ono z lat „80”-tych, są zakupione nowe głośniki, obudowy, procesory, wzmacniacze oraz mikser, dwie małe kolumny. Pani przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, kiedy jest planowana wymiana mikrofonów? Pan Szturmiński odpowiedział, że na tą chwilę zostały mikrofony wymienione już na inne, ale zakup mikrofonów które nie będą zakłócały pola internetowego należy odłożyć w czasie, ponieważ jest to bardzo kosztowny wydatek. Pani radna Longina Kolanowska zapytała, co mieści się w kwocie 2.260 zł? Pani księgowa odpowiedziała, że są w tej kwocie kable, statywy, złączki itp.

Pan radny Bartosz Perlicjan poprosił o wyjaśnienie kwoty 26.300 zł w dziale zakup materiałów pozostałych ? Pan dyrektor odpowiedział, że są to wszelkie materiały potrzebne na wszelkiego rodzaju imprezy, np. turniej wsi, zakup instrumentów, baterie do mikrofonów itp. Radni z Komisji Rewizyjnej poprosili o wydruk z działu „artykuły pozostałe”.

Pan radny Perlicjan zapytał, co mieści się w dziale „zakup wody i wywóz nieczystości”? Pan dyrektor odpowiedział, że są to ścieki, ale w tym są również nieczystości stałe oraz wywóz tych nieczystości z imprez, które są organizowane przez RCK.

Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, jak wygląda wynajem sprzętu i pomieszczeń? Pan dyrektor odpowiedział, że to wszystko to są groszowe sprawy, ponieważ sala nie może być wynajmowana często, ponieważ jest wykorzystywana przez chóry, zespół PA-MAR-SZE, na działalność planowaną RCK, co najwyżej wynajmowana jest scena, oświetlenie, nagłośnienie, płotki ogrodzeniowe.

Pani przewodnicząca zapytała, gdzie odbywa się zakup usług gastronomicznych i hotelarskich? Pan dyrektor odpowiedział, że noclegi najczęściej odbywają się w hotelu „Maggi”, lub w ośrodku „Za jeziorem”, natomiast posiłki są zamawiane jako catering u pani Doroty Ślachciak w pizzerii „Hit” lub w hotelu.

Pani radna Longina Kolanowska zapytała, co zawiera punkt zakup ekspertyz i analiz? Pan Szturmiński powiedział, że są to coroczne przeglądy techniczne, które są wymagane według ustawy. Pani radna Erenc – Szpek zapytała, czy wynajem Sali jest opłacalny? Pan dyrektor wyjaśnił, że każdy wynajem przynosi dochód, należy uwzględnić tutaj wynajem Sali na spektakle teatralne, wynajem baru „Kociak”. Z tego tytułu do RCK wpłynęła kwota 34 tys. zł. Pani księgowa dodała, że są to dochody, którymi pan dyrektor może dysponować samodzielnie i zdecydować na co zostaną te środki wydane. Pani Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, jakie pan dyrektor ma plany? Pan Szturmiński odpowiedział, że w najbliższym czasie planuje wymianę krzeseł na sali widowiskowej, oraz burty dla dziewcząt z PA-MAR-SZE. Pani Katarzyna Erenc – Szpek zapytał, czy wszyscy zatrudnieni posiadają odpowiednie kwalifikacje? Pan dyrektor odpowiedział, że kwalifikacje wszyscy posiadają odpowiednie, poza pracownikami RCK, ponieważ tam takich wymogów nie ma. Pani radna dopytała ile pracowników jest zatrudnionych? Pan Szturmiński odpowiedział, że jest dwóch pracowników gospodarczych, rzemieślnik, pracownik działalności podstawowej, operator – akustyk i jeden vacat. Na koniec pan Perlicjan zapytał, co znajduje się w dziale darowizny i sprzedaż? Pan dyrektor powiedział, że jest to darowizna na działalność orkiestry i działalność chóru z Banku Spółdzielczego.

Komisja Rewizyjna sprawdziła następujące dokumenty:

 • 4210 – tusze i tonery,
  • wyposażenie,
  • drobne wyposażenie,
  • pozostałe.
 • 4300 – wywóz nieczystości,
  • pozostałe
 • 4390 – ekspertyzy
 • 4300 – usługi transportowe.

 

Ad. 6 Sprawy bieżące.

Brak

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

Brak

 

Ad. 8 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 18:00, protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf