Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr L/477/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym

Uchwała Nr L/477/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 5 „Regulamin Rady Miejskiej w Rogoźnie” do Statutu Gminy Rogoźno (przyjętego uchwałą nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. poz. 2094, ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się stanowisko Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Stanowisko, o którym mowa w § 1, postanawia się przekazać pomysłodawcom inicjatywy uczczenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym, którymi są:

-   Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu,

-   Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu,

-   Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919,

-   Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,

-   Fundacja Zakłady Kórnickie

-   i Muzeum Narodowe w Poznaniu.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/477/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 5 „Regulamin Rady Miejskiej w Rogoźnie” do Statutu Gminy Rogoźno (przyjętego uchwałą nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. poz. 2094, ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie może podejmować oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.

Z inicjatywą uczczenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym, wystąpiły: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Rada Miejska w Rogoźnie postanowiła poprzeć ww. inicjatywę.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr L/477/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Stanowisko

Rady Miejskiej w Rogoźnie

w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym

 

My, radni Rady Miejskiej w Rogoźnie, jako kontynuatorzy pamięci i spadkobiercy bohaterskiego czynu Powstańców Wielkopolskich, którzy ponad 100 lat temu upomnieli się o powrót na mapę Europy i świata wymazanej przez zaborców Ojczyzny, popieramy stanowisko w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.

Pomysłodawcą ww. inicjatywy jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Zwycięstwo Wielkopolan nad pruskim zaborcą jest historyczną spuścizną wszystkich Polaków, a celem ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym jest kultywowanie pamięci o tym czynie zbrojnym i utrwalenie jego doniosłego znaczenia w świadomości nie tylko mieszkańców naszego regionu.

Powstanie Wielkopolskie należy do nielicznych, zwycięskich zrywów niepodległościowych zakończonych sukcesem, z którego powinniśmy być dumni jako Naród, i które powinno - obok innych doniosłych wydarzeń z dziejów Ojczyzny - znaleźć należne mu miejsce w kalendarzu uroczystości państwowych.

W Powstaniu Wielkopolskim swój nieoceniony wkład mieli również mieszkańcy Rogoźna i innych miejscowości z naszej Gminy. W Rogoźnie Powstanie rozpoczęło się w sylwestrową noc 31 grudnia 1918 r. Powstańcami dowodził por. Antoni Biskupski. Następnego dnia miasto było już wolne. Powstańcy rogozińscy jeszcze wiele razy wsławili się swymi czynami, między innymi zdobyciem wozu pancernego w Budzyniu oraz wyzwoleniem Budzynia, Ryczywołu i Chodzieży.

Chcemy, by mimo upływu ponad 100 lat od ich wypowiedzenia z balkonu poznańskiego Hotelu Bazar, słowa Ignacego Jana Paderewskiego były nadal aktualne i przyświecały nam w realizowaniu naszej wspólnej misji: „Od Was, coście nie dali się prześcignąć w spełnianiu obowiązków narodowych, w odpieraniu nacisku przemożnego, coście w pracy organizacyjnej i gospodarczej - Polski całej byli przykładem (…) Żadne, najmędrzej zorganizowane stronnictwo Ojczyzny odbudować nie zdoła. Do tego dzieła trzeba jedności i zgody wszystkich, miłości i siły, wiary i zaparcia się samego siebie, do tego dzieła potrzeba wszystkich sił i wszystkich serc zespołu. (…) Niech żyje Polska, zgoda, jedność…”.

Rada Miejska w Rogoźnie przyjmując to stanowisko wyraża głębokie przekonanie, że sprawą wszystkich Polaków jest godne i trwałe upamiętnienie tego wyjątkowego pod wieloma względami bohaterskiego zrywu, którego ducha najlepiej oddaje hasło: Na co dzień praca, w chwilach próby zwycięstwo!

Wierzymy, że docenione po latach Powstanie może stać się radosnym świętem wszystkich Polaków dumnych ze zwycięstwa. Uwzględnienie 27 grudnia w kalendarzu uroczystości państwowych nadałoby Powstaniu Wielkopolskiemu należną mu rangę i znaczenie wśród największych zwycięstw w historii Polski.

Mając na uwadze kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 i jego Bohaterach, żywimy przekonanie, że zwycięski zryw niepodległościowy w szczególny sposób współtworzy regionalną tożsamość i jest nieprzerwanie obecny w świadomości Wielkopolan.

Pragniemy kontynuować podejmowane przedsięwzięcia w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim i podzięce za bezcenny dar, stanowiący fundament naszego życia – dar Wolności i Niepodległości.

 

drukuj pobierz pdf