Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 32 /2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 czerwca 2009r., o godz.13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 32/2009

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 czerwca 2009r., o godz.13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Temat posiedzenia: Kontrola realizacji wydatków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka oraz członkowie GRKPA:p. Maria Stachowiak, p. Ewelina Kowalska oraz M. Filipiak.


Członkowie Komisji zapoznali się z dokumentami związanymi z realizacją wydatków, w szczególności z dokumentacją z dotacji z budżetu za 2008 rok. - materiał stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Dz. 754, rozdz. 75404, §2430 – Dotacja z budżetu dla funduszu celowego (Patrole policyjne) – 15.000,00zł. dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach,

Dz. 851, rozdz. 85154, §2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 4.260,00zł w tym:

 • alternatywne zajęcia dla dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin problemowych w WOIK Fundacji Pro – Vita z siedzibą w Rogoźnie- 2.000,00zł dla Fundacji Pomocy samotnej Matce „Pro – Vita”,

 • bezpieczne twórcze zajęcia dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej – 2.260,00zł dla Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym „Dar Rogoźna”,

Dz. 851, rozdz. 85154, §2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 18.272,12zł w tym:

 • prowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci, które doznały przemocy, pt. „Czuję się bezpieczny – terapia misiowa” - 2.500,00zł dla Zarządu Miejsko – Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

 • bezpieczne twórcze zajęcia dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej zajęcia w WTZ w Wiardunkach – 1.740zł dla Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja”,

 • akcja letnia – 5.000,00zł dla OSP Rogoźno,

 • ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników – 2.000,00zł dla WOPR O/Rogoźno,

 • organizacja jubileuszowych odchodów Dnia Dziecka dla mieszkańców Gminy Rogoźno – 1.000,00zł dla Stowarzyszenia „Jezioro Rogozińskie,

 • nieobozowa akcja letnia – 4.032,12zł dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Oborniki,

 • szkolenie żeglarskie młodzieży – 2.000,00zł dla Klubu Żeglarskiego „Kotwica”.

Ponadto członkowie Komisji dla porównania zapoznali się z uzgodnieniem dotacji w 2009 roku.

Przewodnicząca Komisji zapytała czy pieniądze z mandatów, wystawionych podczas patroli Policji finansowanych z dotacji, zostają przekazane do Urzędu?

M. Filipiak wyjaśniła, że te pieniądze prawdopodobnie trafią do budżetu państwa.

Dodała, że z dotacji na nieobozową akcję letnią, zwrócono 967,88zł gdyż nie została wykorzystana.

Radny R. Dworzański zapytał czego dotyczyła akcja letnia?

M. Filipiak wyjaśniła,że kwota 5.000zł została w formie dotacji przekazana OSP w Rogoźnie na organizację obozu młodzieżowego.

Komisja skontrolowała m.in. faktury:

 • 1/09/2008 dotyczącą zwrotu dotacji

 • 418/2008 oraz 6450/09 dotyczące Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym „Dar Rogoźna”.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na konieczność dokładniejszego opisywania faktur i rachunków, aby jednoznacznie z nich wynikało na co zostały przekazane pieniądze.

Radny R. Dworzański zauważył, że sam zapis z czego pochodziły środki nie wystarczy. W przypadku faktury z TPD na kwotę 62,80zł za przejazd PKS, należałoby dołączyć listę uczestników.

Członkowie Komisji zapoznali się z sprawozdaniem i dziennikiem zajęć teatralnych prowadzonych przez p. M. Kasprzak i p. A. Rutkowską od 21 lipca do 8 sierpnia 2008r.
Przewodnicząca Komisji..............................................


Zastępca Przewodniczącej............................................


Członek Komisji...........................................................Protokół sporządziła Adriana Potocka


Rogoźno, dnia 7 sierpnia 2009r.

 

drukuj pobierz pdf