Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 26 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 grudnia 2008, o godz. 13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Protokół nr 26 /2008

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 grudnia 2008, o godz. 13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.


Temat posiedzenia:

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2008 oraz przygotowanie planu pracy na rok 2009. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności.


Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska poinformowała, że w roku 20008 odbyło się 11 zaplanowanych oraz 3 dodatkowe posiedzenia.

Tematy podejmowane w roku 2008 dotyczyły:

 1. Kontrola wykorzystania dotacji przez Rogozińskie Centrum Kultury w roku 2007.

 2. Kontrola dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach, przedszkolach oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Placówek Oświatowych.

 3. Zaopiniowanie wykonania budżetu za rok 2007.

 4. Kontroli rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców przez Urząd Miejski.

 5. Kontroli realizacji wydatków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 6. Rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „W. Poznańska 58”, na brak podjęcia działań przez Burmistrza Rogoźna.

 7. Kontroli wykonywania remontów w placówkach oświatowych na terenie Gminy.

 8. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2008 roku.

 9. Rozpatrywano 4 skargi na działalność Burmistrza.

 10. Kontroli zabezpieczenia mienia w wybranych obiektach komunalnych.

 11. Analizy interpelacji nr 1/10/2008 dotyczącej ilości wkładek Biuletynu Burmistrza zamieszczonych w dwutygodniku „Goniec Rogoziński” w 2004 roku.

 12. Kontroli zamówień publicznych.


W dalszej kolejności członkowie Komisji przystąpili do omówienia planu pracy na rok 2009, ujmując do realizacji następujące tematy:


 1. Kontrola wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2008 rok i dokonanych umorzeń podatków w 2008 roku.

 2. Kontrola umów dotacyjnych i rozliczeń przyznanych dotacji z budżetu Gminy za rok 2008.

 3. Ocena wykonania budżetu za 2008 rok.

 4. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

 5. Kontrola finansowa wydatków na remonty szkół, przedszkoli i ZEAPO w 2008 roku.

 6. Kontrola realizacji wydatków w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 7. Kontrola dochodów i wydatków finansowych GOPS za 2009 rok.

 8. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

 9. Kontrola dochodów i wydatków finansowych ZAMK w 2009 roku.

 10. Kontrola wykorzystania dotacji przez RCK.


Posiedzenie zakończono o godz. 14.00

Protokół sporządziła Beata Ryga


Rogoźno, dnia 15 grudnia 2008 roku 

drukuj pobierz pdf