Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXII/605/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 9 marca 2022 w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Międzylesie

                UCHWAŁA  NR LXII/605/2022

               RADY  MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 9 marca 2022

 

w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej  w miejscowości  Międzylesie

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559),  art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  1. Drodze wewnętrznej usytuowanej na działce o nr ewidencyjnym 177/25 w miejscowości Międzylesie, obręb ewidencyjny Studzieniec nadaję się nazwę: ul. Żniwna.
  2. Lokalizację i zasięg nazwy określa odpowiednio załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Załącznik

 

UZASADNIENIE

   DO  UCHWAŁY  NR LXII/605/2022

 RADY MIEJSKIEJ  W ROGOŹNIE

z dnia 9 marca 2022r.

 

w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej  w miejscowości  Międzylesie

 

Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) przy czym podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Zgodę na zaproponowaną nazwę ul. Żniwna w Międzylesiu, udzielili współwłaściciele działki 177/25.

Nadanie nazwy ulicy umożliwi ustalenie numerów porządkowych dla nieruchomości przy niej położonych oraz ułatwi identyfikację w terenie.  

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf