Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXXIII/750/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie GARBATKA- gminna działka nr 65/3

 

UCHWAŁA NR LXXIII/750/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 28 listopada 2022 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,

położonej w obrębie GARBATKA- gminna działka nr 65/3

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1, art.15, art.37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogoźno, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 65/3 o pow.0,0800ha, położona w obrębie GARBATKA, objęta księgą wieczystą KW PO1O/00042929/7, na nieruchomość położoną w obrębie GARBATKA, oznaczoną ewidencyjnie nr działek: 43/1 o pow.0,0426ha i 42/1 o pow.0,0078ha, stanowiące własność prywatną.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LXXIII/750/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 listopada 2022 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,

położonej w obrębie GARBATKA- gminna działka nr 65/3

 

 

Właściciel działek nr: 43/1 i 42/1, położone w obrębie GARBATKA, zwrócił się z wnioskiem do tut. Urzędu o rozważenie możliwości dokonania zamiany gminnej działki nr 65/3 na stanowiące jego własność działki nr: 43/1 i 42/1 obręb GARBATKA.

Działki gruntu nr: 43/1, 42/1 i 65/3 w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/368/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2006 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 181, poz.4233 z dn. 27.11.2006 r.), położone są na obszarze oznaczonym symbolami:

a)     działka nr 65/3 - 5MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

b)    działki nr: 43/1 i 42/1 - 4KDLtereny dróg publicznych –lokalnych.

 

Mając na względzie zasady wynikające z Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, należy uznać, że podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf