Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plan pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady : Plan pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2018 rok

Załącznik do Uchwały Nr LIV/506/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 grudnia 2017 roku

 

PLAN PRACY

Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2018rok

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialnyzaprzygotowaniemateriałów

Uwagi

1.

 Styczeń

 1.Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno.

2.Sprawy bieżące

 

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Prezes Zarządu ENEA w Poznaniu

Burmistrz Rogoźna

Dyrektor ZDP w Obornikach

 

2.

 Luty

 1. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno

2. Sprawy bieżące

 

Posiedzenie Komisji w UM

 - // -

 Zarządcy dróg i Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Obornikach

Burmistrz Rogoźna

Przychodnie lekarskie

 

3.

 Marzec

 1. Stan dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji budowy obwodnicy Rogoźna.

2. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji w UM

 - // -

 

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Dyrektor GDDKiA w Poznaniu

Dyrektor WZDW w Poznaniu

Dyrektor ZDP w Obornikach

Burmistrz Rogoźna

 

 

4.

 Kwiecień

 1.Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, CUW, RCK.

2. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji w UM

 - // -

Kierownik GOPS

Dyrektor ZAMK

Dyrektor CUW

Dyrektor RCK

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

5.

 Maj

1.Sytuacja i stan leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno w nadleśnictwach: Durowo, Łopuchówko i Oborniki oraz Szkody łowieckie na terenie Gminy Rogoźno

2.Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych na terenie Gminy Rogoźno

3.Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2017 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

4. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji w UM

 - // -

Nadleśniczy Durowo

Nadleśniczy Łopuchówko

Nadleśnictwo Oborniki

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Burmistrz Rogoźna

 

6.

 Czerwiec

 1.Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat.

2.Służba zdrowia w Gminie Rogoźno.

3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji w UM

 - // -

Burmistrz Rogoźna

Prezes Zarządu Sp. z.o.o „Aquabellis”

Prezes Zarządu Sp. z.o.o „Megawat”

 

7.

 Lipiec

 Przerwa wakacyjna

 

 

 

 

8.

 Sierpień

1. Funkcjonowanie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno.

2.Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno. 

3.Sprawy bieżące

 

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoxna

Komendant Powiatowy PSP w Obornikach

Prezes Zarządu OSP Oddziału

 Miejsko-Gminnego w Rogoźnie

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie

Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie

 

9.

 Wrzesień

 1.Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2017 roku.

2. Informacja o działalności schroniska „Azorek”

3. Sprawy bieżące

 

PosiedzenieKomisji w UM

 - // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

 

10.

 Październik

 1.Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.

2.Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2017rok.

3. Sprawy bieżące

 

PosiedzenieKomisji w UM

Burmistrz Rogoźna

Inspektor ODR w Obornikach

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Obornikach

Pozostałe podmioty związane z rolnictwem

 

11.

 Listopad

 1.Podsumowanie prac komisji i sprawy organizacyjne.

2. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji w UM

 - // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

12.

 Grudzień

 1.Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2019 rok.

2.Analiza i zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej  na 2019 rok.

3. Uchwały okołobudżetowe.

4. Sprawy bieżące

 

Posiedzenie Komisji w UM

 - // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Przewodniczący KGFiR

 

 

drukuj pobierz pdf