Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki gminnej

UCHWAŁA NR  III/28/2018

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki gminnej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) art.13 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.), w związku z §4 pkt 1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016r.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

wnoszenia nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do gminnych spółek,

 

§1. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Aquabellis sp. zo.o. zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Rogoźno:

  1. Działka gruntu nr 149/17 o pow. 175m2, obręb Garbatka, zapisana w KW PO1O/00036653/6
  2. Działka gruntu nr 2360 o pow. 8911m2, obręb Rogoźno, zapisana w KW PO1O/00027622/4
  3. Działka gruntu nr 2362 o pow. 1673m2, obręb Rogoźno,  zapisana w KW PO1O/00027620/0
  4. Działka gruntu nr 1349/14 o pow. 32m2, obręb Rogoźno,  zapisana w KW PO1O/00036647/1

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały zajęte są pod oczyszczalnie ścieków oraz stacje przepompowni.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy wnoszenia nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do gminnych spółek. Mienie podlegające przekazaniu tj. nieruchomości wraz z infrastrukturą oraz wyposażeniem zostało sfinansowane ze środków budżetowych gminy, w celu realizacji zadań statutowych tj. zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków. Zadania te są realizowane za pośrednictwem utworzonej w tym celu spółki gminnej. Mienie podlegające wniesieniu w postaci wkładu niepieniężnego stanowi składniki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania spółki oraz realizacji celów statutowych.

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf