Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 11/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 listopada 2015 o godzinie 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 11/2015

zposiedzeniaKomisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 listopada 2015 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

PosiedzenieKomisjiotworzyłiposiedzeniuprzewodniczyłPrzewodniczącyKomisjiAdam Nadolny.

PrzewodniczącyA. Nadolnystwierdził,żena8członkówKomisjiwobradachbierzeudział 7 członkówKomisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.

 5. Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za rok 2015.

 6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Po rozszerzeniu programu o wystąpienie lek. Weterynarii pana Jażdżewskiego i przedstawicieli firmy PSE porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

 

Ad. 4a Wystąpienie lekarza weterynarii Zenona Jażdżewskiego.

Z inicjatywą utworzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych wystąpił lek. wet. Zenon Jażdżewski w 1997 r., gdy weszła w życie „Ustawa o ochronie zwierząt”.
W wyniku rozmów z Włodarzami Gmin Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zostało zawarte porozumienie między Gminami Powiatu, w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania "Pogotowia dla psów i bezdomnych zwierząt".
Schronisko w Jędrzejewie pierwszego pensjonariusza przyjęło już w grudniu 1997r. czyli niespełna rok, od pomysłu-inicjatywy.
Wówczas było to pierwsze w Polsce Schronisko Międzygminne. Realizacja tego pomysłu zdobyła uznanie RSPCA, którego dowodem jest otrzymany certyfikat.
Dobre funkcjonowanie i rozgłos medialny spowodowały zainteresowanie innych Gmin, spoza Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Stało się argumentem do rozbudowy Schroniska w Jędrzejewie, ale również przejęciem Schroniska dla zwierząt w Pile.
Już po kilku latach funkcjonowania, Schronisko kierowane przez lek. Wet. Zenona Jażdżewskiego zaopiekowały się blisko 500 zwierzętami.


Kolejnym etapem rozwoju było tworzenie „Punktów Adopcyjnych” – docelowo Schronisk, do których trafiają zwierzęta ze Schroniska w Jędrzejewie w Pile.
Przewożone zwierzęta są:

 • Zdrowe.

 • Wysterylizowane.

 • W miarę ułożone.

Dzięki Punktom Adopcyjnym, Schroniska nie rozrastają się do rozmiarów Schronisk molochów.
Potencjalni przyszli właściciele czworonogów mają bliżej.
Korzystając z przychylności wielu Gmin, udało się utworzyć Punkty Adopcyjne w:

 • Choszcznie.

 • Margoninie.

 • Złotowie.

 • Chodzieży.

Organizujemy:

 • Pogadanki w Szkołach.

 • Uczestniczymy w pracach komisji przy Urzędach Gmin.

 • Organizujemy akcje plakatowe.

 • Konkursy dla dzieci i młodzieży.

 • Propagujemy sterylizację.

Swoje doświadczenia przekazujemy również innym zainteresowanym, uczestnicząc w Sympozjach i Konferencjach dotyczących bezdomności zwierząt. Nic nie stoi w miejscu. Firma Vet Zoo Serwis nadal rozwija się:
We wrześniu 2012 roku, zostało uruchomione Schronisko w Pile Leszkowie, które w całości Sfinansował Vet Zoo lek. Wet. Zenon Jażdżewski.
Otwarcie nowego schroniska, pozwoliło na opuszczenie wysłużonego Schroniska w Pile Głądyszewie.
W międzyczasie Punkty Adopcyjne w Margoninie i  Złotowie i Choszcznie po niezbędnych modernizacjach uzyskały status Schronisk dla zwierząt.
Warto też wiedzieć, że przy Schronisku Leszków, funkcjonuje Cmentarz dla zwierząt towarzyszących „Łąka Pupila”, oraz teren rekreacyjny dla zwierząt z „miasta”.
Zenon Jażdżewski jest również w trakcie budowy (adaptacja obiektów powojskowych) w okolicach Międzyrzecza. Powstaje tam schronisko w otoczeniu pięknego lasu. Taka lokalizacja daje dużo możliwości na realizację dalszych pomysłów. Ale żeby nie zapeszyć – na razie nie ujawniamy ich.
Jak widać Firma Vet Zoo konsekwentnie realizuje swój program, polegający na tworzeniu Schronisk „lokalnych”, tak żeby zwierzęta z naszych Schronisk mogły się znaleźć jak najbliżej potencjalnych właścicieli.

 

Warunki wydania:

 1. Zwierzęta wydawane są przez kierownika schroniska lub osoby przez niego upoważnione.

 2. Zwierzęta wydawane są osobom pełnoletnim.

 3. Zwierzęta mogą być oddane dopiero po przebyciu 14 dniowej kwarantanny.

 4. Opiekunowie mają prawo do odbioru swoich zwierząt po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności. W przypadku wątpliwości konieczna jest zgoda kierownika schroniska.

 5. Psy wolno wydawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie (jeżeli nie były uprzednio szczepione, co wymaga udokumentowania).

 6. Kierownik schroniska uwidacznia w rejestrze zwierząt imię i nazwisko, adres i numer dowodu osobistego osoby zabierającej zwierzę, który potwierdza dane własnoręcznym podpisem.

 7. Kierownik schroniska ma prawo do przeprowadzania kontroli miejsca bytowania zwierzęcia wydawanego ze schroniska.

 8. Za wydane zwierzę ze schroniska pobiera się dobrowolna opłatę na rzecz schroniska.

Po krótkim przedstawieniu merytorycznym działalności schroniska pan Jażdżewski zapytał, ile jest w gminie piesków do oddania i ile gmina Rogoźno może na ten cel wyłożyć środków finansowych?

Pani skarbnik udzieliła odpowiedzi, informując, że za każdego pasa jest określona kwota pieniędzy, dlatego że są kwoty stałe i zmienne.

Pan Jażdżewski poinformował członków komisji, że pierwsze dwa miesiące pobytu psa w schronisku są to koszty związane ze sterylizacją, w tym jest też eutanazja, opieka medyczna innego rodzaju. 90 gmin, z którymi jest podpisana umowa płaci wg obowiązujących stawek.

Pani burmistrz Tomaszewska zapytała pana Jażdżewskiego, czy te osoby, które płacą normalnie, nie skarżą się, że są takie osoby, które płacą mniej?

Pan Jażdżewski poinformował, że nikomu się nie chwali, że inni płacą mniej, a jest to spowodowane pozyskiwaniem nowego klienta, jednocześnie zapytał ile gmina traci na psy?

Pani Skarbnik poinformowała, że jest to rok rocznie kwota coraz wyższa, ale na ten rok kwota ta oscyluje w granicach 111 tys. 800. W tym roku w gminie jest najwięcej bezdomnych psów.

Pan Kupidura zapytał, czy w momencie podpisania umowy te psy zwożone były do Jędrzejewa, czy do innej miejscowości? I co z dojazdem?

Pan Jażdżewski odpowiedział, że byłaby to najbliżej oddalona miejscowość od Rogoźna, a więc byłby to Margonin, natomiast jeśli chodzi o dojazd to wszystko zapewnia firma, jedynie gmina ponosiłaby koszty kilometrówki.

Pani burmistrz Tomaszewska pokazała na przykładzie, jak to się dzieje w gminie Rogoźno, tzn, że np. ktoś zgłasza bezdomnego pieska i straż miejska jedzie go zabrać, w przypadku podpisania umowy, jak to będzie wyglądało u w schronisku w Jędrzejowie?

Pan Jażdżewski wyjaśnił, że przejazd po zwierzę nie kosztuje zupełnie nic, urząd płaci jedynie samą kilometrówkę, następnie w schronisku jest pierwsza opłata 40 zł.

Pan radny Henryk Janus zwrócił uwagę na to, że dowóz kosztuje 1400 zł do Obornik i będzie różnica w dowozie jeżeli będziemy sami odstawiali te pieski.

Dalej pan radny Sebastian Kupidura zapytał o to, dlaczego schronisko nie podpisało umowy z gmina w Czarnkowie?

Pan Jażdżewski odpowiedział, że nie mimo tego, że zgodził się na warunki, które wcześniej zostały w tej sprawie ustalone.

Pan przewodniczący komisji Adam Nadolny w imieniu członków komisji poprosił pana Jażdżewskiego o przygotowanie symulacji na 70 – 80 psów z dowozem, ażeby był punkt odniesienia.

Pan Jażdżewski stwierdził, że tak się nie da.

 

 

W tej kwestii wypowiedział się tez pan Burmistrz Szuberski, który poinformował, że w tej sprawie zostanie ogłoszony przetarg i pani skarbnik taką kalkulacje przygotuje.

Zestawienie kosztów odbieranych bezdomnych zwierząt przez firmę „VET-ZOO SERWIS” Trzcianka wg projektu umowy – stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4b Wystąpienie przedstawicieli firmy PSE – oddział w Poznaniu w spr, montażu linii elektroenergetycznej 400 kV relacji SE Piła – Krzewina SE – Plewiska.

Panowie, po krótce przedstawili warianty, przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV przez gminę Rogoźno, poinformowali że nie są w stanie na tym etapie powiedzieć, po zakończonym przetargu i wybraniu firmy wykonującej tą inwestycję, który wariant zostanie przez tą firmę wybrany i zrealizowany. W związku z trudnościami w budowie tej linii i jej ogólnej specyfiki, jest ona objęta specustawą. W momencie, kiedy będzie pewność, który z wariantów będzie realizowany, wtedy będą zaplanowane konsultacje społeczne, i należałoby się wstrzymać z emocjami, komentarzami do momentu, aż będzie konkretny wykonawca, ponieważ to on jest partnerem do rozmów.

W tej sprawie jako pierwszy głos zabrał pan Janus, pytając, dlaczego ta linia idzie przez pola uprawne, omijając Puszczę Notecką?

Przedstawiciel z PSP poinformował, że zapewne są to uwarunkowania środowiskowe. Dalej pan Adam Nadolny podsumował, że jeżeli ta linia powstanie na terenach rolniczych, lub blisko budynków mieszkalnych to te tereny stracą na swojej atrakcyjności, swoją wartość rynkową oraz zainteresowanie potencjalnych nabywców.

Pan Janus stwierdził, że łatwiej byłoby się dogadać w tej sprawie z Lasami Państwowymi, niż z samymi mieszkańcami, i dalej pan radny dopytał jak będą wyglądały konsultacje?

Przedstawiciel odpowiedział, że za zgodą gminy jest wyznaczone spotkanie w tej sprawie, gdzie są obecni konsultanci, lekarz, wyłożone są do wglądu mapy i tp.

Rady Henryk Janus dopytał, gdzie jeszcze odbywają się podobne inwestycje?

Został poinformowany przez przedstawiciela firmy PSE, że podobne inwestycje są prowadzone na terenie całego kraju, jest to jedna z najnowocześniejszych linii, koszt wszystkich inwestycji to ok, 20 mln zł – jest to 500 km. Sieci są zbyt słabe z powodu różnych obciążeń, warunków atmosferycznych, dlatego nowa linia jest tak ważna.

Pan radny Perlicjan, zauważył że większość mieszkańców nie zgodzi się na taka inwestycję, i co wtedy?

Otrzymał odpowiedź, że zawsze znajdzie się ktoś, kto takiej inwestycji nie będzie chciał, jednak „specustawa” daje możliwość realizacji tego przedsięwzięcia, jednak firma PSE ma nadzieje, że do takiej sytuacji nie dojdzie.

Pan Wojciechowski zapytał, czy negocjacje będą odbywały się tylko z tymi osobami, na terenie których będą postawione słupy, czy dotyczyć to będzie osób, przez teren których będą przechodzić też linie wysokiego napięcia?

W odpowiedzi, usłyszał, że z wszystkimi będą prowadzone negocjacje.

Radny Sebastian Kupidura zapytał, czy wariant I jest niemożliwy?

Przedstawiciel firmy PSE poinformował radnego, że niestety ten wariant nie jest możliwy z tego powodu, ponieważ cała inwestycja musi być wykonana do 2022 r, a Piła niestety nie może zostać bez zasilania. Owszem są technologie takie, które wdrożyłyby wariant I, ale nie wiadomo, czy wykonawca będzie je znał.

Radny Janus zapytał, czy na wariant I nie można by ogłosić przetargu? Usłyszał w odpowiedzi, że brakuje w tej chwili na to czasu, ponieważ jednocześnie budowanych jest kilka takich linii, prace przy takiej budowie zajmują sporo czasu, do tego dochodzą plany architektoniczne.

 

Ad. 5 Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za rok 2015.

Ten temat członkom komisji przedstawił kierownik wydziału Rozwoju gospodarczego i Promocji pan Paweł Andrzejczak.

 

Przebudowa chodników na ulicy Wielka Szkolna, Mała Szkolna, Piekarska

Kosztorys inwestorski 184 057,36 zł brutto

 

Kalendarium:

26.06.2015 r. - zamówienie kopi map zasadniczych w celu wykonania koncepcji przebudowy chodników oraz oszacowania kosztów realizacji inwestycji.

08.07.2015 r. - uzyskano zamówione kopie map zasadniczych

10.08.2015 r. - Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Obornikach

 

Budowa parkingu przy ulicy Czarnkowskiej w Rogoźnie

Kosztorys inwestorski 161 997,67 zł brutto

Kalendarium:

26.10.2015 r. - dokonano zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę z dnia 12.11.2013 r.

 

 

Przebudowa chodników i miejsc postojowych przy przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Rogoźnie

Kosztorys inwestorski 231 191,88 zł brutto

Kalendarium:

14.08.2015 r. wybrano wykonawcę projektu przebudowy ww. terenu

Wpłynęły trzy oferty. Najniższą ofertę złożyła firma Werity Tomasz Marciniak z Rogoźna na kwotę 1 845,00 zł brutto.

Najwyższa oferta opiewała na kwotę 3 444,00 zł brutto

03.09.2015 r. - zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Obornikach

 

18.09.2015 r. - wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z uwagi na znaczne przewyższanie szacowanych kosztów inwestycji w stosunku do środków budżetowych zadecydowano o połączeniu trzech ww. inwestycji w jeden przetarg w celu uzyskania oszczędności

14.10.2015 r. - ogłoszono wyniki przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Na ogłoszenie odpowiedziały 4 firmy.

Najwyższa kwota spośród złożonych ofert opiewała na kwotę 724 601,03 zł brutto

Najniższa kwota została zaoferowana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Skoki i wynosiła 373 127,99 zł brutto, a podział na poszczególne inwestycje kształtował się następująco:

Przebudowa chodników na ulicy Wielka Szkolna, Mała Szkolna, Piekarska

116 501,64 zł brutto

 

Budowa parkingu przy ulicy Czarnkowskiej w Rogoźnie

103 910,45 zł brutto

 

Przebudowa chodników i miejsc postojowych przy przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Rogoźnie

152 715,90 zł brutto

21.10.2015 r. - zawarto umowę na wykonanie ww. inwestycji.

 

Oświetlenie Parkowo-Jaracz

Kalendarium:

04.02.2015 r. - Wystąpiono z wnioskiem do Starosty Obornickiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę

18.03.2015 r. - uzyskano decyzję pozwolenia na budowę

09.04.2015 r. - decyzja pozwolenia na budowę stała się ostateczna

08.06.2015 r. - ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

29.06.2015 r. - ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wpłynęły dwie oferty: najwyższa El INSBUD – Wągrowiec 77 574,18 zł brutto

najniższa PPHU RAGAMA – Rogoźno – 63 941,55 zł brutto

10.07.2015 r. -zawarto umowę na wykonanie ww. oświetlenia

06.07.2015 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji

ELPROMONT BIS Sp. J. - Chodzież – 2 952 zł brutto

6.08.2015 r. - odebrano roboty z uwagami do uzupełnienia

11.09.2015 r. - dokonano odbioru końcowego prac

28.09.2015 r. - przesłano do ENEA Operator – Szamotuły umowę kompleksową na dostawę energii do ww. instalacji

05.11.2015 r. - ENEA Operator Sp. z o.o. zabudował układ pomiarowy i włączył oświetlenie

 

Budowa monitoringu Promenady

Kalendarium:

W dniu 08.04.2015 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę spośród 3 złożonych

Najwyższa INTERALARM – Trzcianka – 67 103,83 zł brutto

Najniższa K Power – Rogoźno – 64 900,00 zł brutto

17.04.2015 r. - zawarcie umowy z wybranym wykonawcą

Zakres umowy obejmował montaż 11 kamer wraz z kablowaniem ok. 1000 mb. Zamontowano 2 nadajniki bezprzewodowe zamontowane na budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na budynku SP nr 2. Rozbudowano rejestrator o 12 TB dodatkowej pamięci.

24.06.2015 r. - odbiór prac na które Zamawiający otrzymał 2 lata gwarancji oraz do końca 2015 roku będą przeprowadzane konserwacje zamontowanych urządzeń.

 

Dodatkowo zakupiono za kwotę 1 066,56 zł brutto, TV wraz z uchwytem na ścianę oraz listwę zasilającą.

 

Kosiarki dla sołectw Ruda oraz Kaziopole

Kalendarium:

17.08.2015 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę na dostawę kosiarek spośród złożonych 2 ofert.

Najwyższa Sławomir Knapski – Chodzież - 20 896,47 zł brutto

Najniższa STIHL – Rogoźno – 19 999,99 zł brutto

25.08.2015 r. - wystawiono wykonawcy zlecenie na realizacje zamówienia OR.271.1.153.2015.AP

Wykaz sprzętu:

Ruda – STIGA Estate 5092 H – 11 999,99 zł brutto

Kaziopole – STIGA Estate 2084 – 7 999,99 zł brutto

27.08.2015 r. - dostarczono oraz przekazano sołtysom zakupiony sprzęt.

 

Przebudowa kanalizacji na ul. Kościuszki

22.10.2015 r. - Burmistrz Rogoźna zarządzeniem OR.0050.1.212.2015 r. zarządził jednorazowe odstępstwo od stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro. Awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Kościuszki w Rogoźnie spowodowana została jej bardzo złym stanem technicznym oraz licznymi jej uszkodzeniami powstałymi podczas przebudowy chodnika zleconej przez WZDW w Poznaniu. WZDW w Gnieźnie pismem z dnia 22.10.2015 r. sugerowało aby wykonawcą ww. prac awaryjnych był dotychczasowy wykonawca przebudowy chodników, który posiada wszelkie uzgodnienia i pozwolenia w zakresie wejścia z robotami w pas drogi wojewódzkiej nr 241, a wprowadzenie nowego podmiotu podmiotu wiązało by się z uzyskaniem nowego pozwolenia, co obarczone jest bardzo długim okresem oczekiwania.

Wartość zamówienia: 68 600,00 zł brutto

Wykonawca: BIMEX Sp. z o.o. Sp. K. Rogoźno

Termin: 16.11.2015 r.

 

Wielkopolska Odnowa Wsi
Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Gościejewie – Odnawiamy Dalej

W ramach tego zadania wykonano wiatę o powierzchni zabudowy 70 m2 wraz z wykonaniem utwardzenia terenu o powierzchni 90 m2.

W ramach tego zadania wykonano również montaż układu klimatyzacji na sali wiejskiej w Gościejewie za kwotę 13 770,00 zł brutto której odbiór nastąpił 11.06.2015 r.

 

Łączny koszt 49 122,15 zł

w tym 20 000 zł dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego

3 122,54 zł f. sołecki

 

 

Niemożliwe, a nam się jednak udaje potrzebujemy tylko więcej czasu, a Parkowo wypięknieje.

Wykonano ogrodzenie terenu wraz z bramą przesuwną, zabudowano wiatę w celu osłony przed warunkami atmosferycznymi, zakupiono drzewa oraz krzewy, utwardzono teren pod wiatą kostką brukową.

Łączny koszt 32 522,38 zł brutto

w tym 10 522 zł dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego

8 000,00 zł f. Sołecki

 

 

Wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Grudna

Do urzędu wpłynęły 2 oferty:

Najwyższa 58 425,00 zł brutto

Najniższa 49 950,00 zł brutto

27.10.2015 r. - zawarcie umowy z wybranym wykonawca Zakład Blacharsko-Dekarski – Rogoźno

Termin wykonania 16.12.2015 r.

Wymiana pełnego pokrycia dachu wraz z wymianą ołatowania i wykonaniem ekranu z folii.

 

Aktualizacja projektu przebudowy ul. Fabrycznej w Rogoźnie

Umowa z dnia 01.06.2015 r. 18 000,00 zł brutto

30.10.2015 r. - złożono wniosek do WUW w Poznaniu o dofinansowanie przedmiotowego zadania

 

Aktualizacja projektu przebudowy drogi 272520P w Gościejewie

 

01.10.2015 r. - złożono w UMWW wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach środków przeznaczonych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Radny Henryk Janus zgłosił pytanie dotyczące ilości kamer na promenadzie?

Kierownik Paweł Andrzejczak odpowiedział radnemu, że kamer może być o wiele więcej zainstalowanych, tylko sedno problemu leży w przesyłach danych, ponieważ gdyby był inny światłowód komplikacji by nie było.

Następnie pan Krzysztof Nikodem zapytał o to, czy dzięki tym kamerom zostało coś wykryte?

Pan Andrzejczak odpowiedział, że nic większego się nie wydarzyło, jednak aktów wandalizmu jest zdecydowanie mniejsza ilość.

Pan Sebastian Kupidura zapytał o to, dlaczego prowadzenie prac związane z firmą przez pana Wieczorka na ul. Kościuszki, Kotlarskiej nie doszło do skutku?

Pan kierownik odpowiedział, że jest to związane z otrzymaniem pozwoleń na w/w inwestycję, firma pana Wieczorka jest zbyt mała i wszystkie formalności trwałyby zdecydowanie dłużej.

Odnośnie inwestycji na ul. Czarnkowskiej swoje pytanie zadał pan Paweł Wojciechowski pytając o miejsce instalacji kratek odpływowych?

Pan Paweł Andrzejczak odpowiedział, że kratki ściekowe będą znajdowały się wzdłuż parkingu, a na zakończeniach z jednej i z drugiej strony będą studzienki.

Radny Sebastian Kupidura zapytał, kiedy jest przewidywany termin zakończenia inwestycji na ul. Kotlarskiej? Oraz o kwestię wydatkowania kwoty 21.700 zł

 

 

Protokołowała Anna Mazur

Posiedzenie zakończono o godz.21;00

 

drukuj pobierz pdf