Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 października 2016 roku o godz. 16:30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 21/2016

 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 października 2016 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Działalność sportowa w Gminie Rogoźno.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 5. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 6. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 7. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – 6 głosów „za” i 1 „wstrzymujący się”.

 

Ad. 4. Działalność sportowa w Gminie Rogoźno.

Z racji dużej ilości materiału, który przedstawiali sprawozdawcy, stanowi on załącznik do niniejszego protokołu.

Jako pierwszy swoje sprawozdanie przedstawił prezes „Kotwicy” pan Przemysław Marszał.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał jaki jest koszt żagla do Optimusa ? Pan prezes odpowiedział, że jest to ok 1 tys zł. Pan radny zapytał dalej jak wygląda naprawa takiego żagla? Pan Marszał odpowiedział, że naprawy klub wykonuje we własnym zakresie, ponieważ niejednokrotnie naprawa jest droższa o zakupu samego żagla i taki żagiel nadaje się już tylko potem do treningów. Pan radny Łatka zapytał, czy będzie klub aplikował o środki zewnętrzne ? Pan Marszał odpowiedział, że klub będzie się starał o takie środki. Pan prezes zwrócił uwagę na inny problem – problem trenerski i pedagogiczny, ponieważ do klubu zaczęła napływać trudna młodzież i brakuje wykwalifikowanej kadry aby z taka młodzieżą pracować.

Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy klub złożył wniosek do budżetu na 2017 rok ?

Pan prezes odpowiedział, że na tą chwile nie wie.

Dalej pan radny Kuszak zwrócił uwagę na potrzebą informowania szkół o tych dzieciach, które są w klubach, ponieważ niejednokrotnie zachowanie dzieci w szkole nie odzwierciedla zachowania w klubie – a może to mieć wpływa na ocenę np. z zachowania.

Kolejnym sprawozdawcą był pan Michał Baczyński z „Lecha – Poznań”. Pan Baczyński powiedział, że oczekiwania klubu są związane oczywiście z brakiem obiektów do treningów, z brakiem Orlika, hali sportowej. Wybudowanie nowego boiska pomogłoby rozwinąć małe dzieci, młodzież i dorosłych. Do klubu przyjeżdżają dzieci z Rogoźna, Obornik a nawet okolic Ryczywołu, a rozdźwięk „500+” spowodował, że do klubu trafiają dzieci z rodzin uboższych, których dotychczas nie było na to stać. Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, jak wygląda rekrutacja do takiego klubu? Pan Michał odpowiedział, że przyjmowane jest każde dziecko, bez jakiejkolwiek selekcji jednak w odpowiednim przedziale wiekowym. Pan radny Maciej Kutka zapytał, co dzieje się z dzieckiem, jeżeli nie ma odpowiednich predyspozycji? Pan Baczyński odpowiedział, że jest to po to by dzieci się rozwijały, szkoliły, uczyły się rywalizacji, koncentracji, współdziałania w grupie – natomiast jeżeli dziecko wykazuje ogromny talent, jest przekazywane do wyższych struktur.

Pan radny Kutka zapytał, ile dzieci trafiło na Bułgarską i ile jest dziewczynek wśród uczestników akademii? Pan Michał odpowiedział, że 4 dzieci trafiła na Bułgarską, a ogólnie w akademii jest 6 dziewczynek.

Następnym sprawozdawcą był pan Zbigniew Chudzicki, który był przedstawicielem „Akademii Reissa”.

Pan radny Kuszak zapytał, czy dwa klubu nie sprzyjają zdrowej rywalizacji w jednym terenie? Pan Chudzicki odpowiedział, że to rodzic decyduje do którego klubu posyła swoje dziecko, a pani burmistrz Tomaszewska dodała, że nie ma nic lepszego niż zdrowa rywalizacja, oddech konkurencji na plecach i to bardzo dobrze funkcjonuje na naszym terenie. Pan Baczyński dodał, że pospisuje się pod słowami pana radnego i pani burmistrz, bo to wzbogaca dzieci, następnie takie dziecko może przejść np. do klubu „Wełna” , który dostaje wyszkolonego zawodnika. Pomiędzy klubami nie ma niechęci, ani niezdrowej rywalizacji – jest natomiast wzajemna życzliwość np. pożyczanie sobie sprzętu.

Pan radny Krzysztof Ostrowski powiedział, że widzi na terenie Rogoźna jeden poważny szkopuł – jeden orlik – ogromne przeciążenie, ponieważ korzysta wiele klubów i są głosy społeczeństwa lokalnego, żeby następny orlik powstał na miejscu starego targowiska.

Pan radny Łukasz Zaranek zapytał, czy klubu grały już wspólnie z sobą? Pan radny Chudzicki i Baczyński odpowiedzieli zgodnie, że razem nie grają, ale dzieci spotykają się w szkołach na różnych rozgrywkach. Pan przewodniczący zapytał, o procent dzieci z terenów wiejskich, które uczęszczają do klubów. Pan Chudzicki odpowiedział, że sa to dzieci z Prusiec, Parkowa, Gościejewa, Budziszewka i oddźwięk jest bardzo duży. Natomiast pan Baczyński odpowiedział, że do jego klubu uczęszczają dzieci z Wiardunek, Łukowa, Prusiec, Wiatrowa, Budzynia, Ryczywołu itp.

Pani radna Erenc – Szpek zapytała gdzie jest baza organizacyjna obu akademii? Pan Baczyński odpowiedział, że jest to głównie SP3, natomiast pan Chudzicki powiedział, że jest to SP3, oraz budynki GOPS w Arobiznesie. Na zakończenie tych wypowiedzi, pan radny Ostrowski złożył prośbę o środki finansowe dla dzieci z oddziałów sportowych w SP3 na organizowany obóz sportowy.

Jako następny sprawozdawca, głos zajął pan kierownik Paweł Andrzejczak, który przedstawił swoje informacje.

Pan radny Łatka zapytał, czy kwota 1950 zł mogła być przeznaczona na cel charytatywny? Pan kierownik odpowiedział, że tak ponieważ tak była zapisana umowa. Pan Krzysztof Ostrowski poruszył temat tak potrzebnej hali sportowej i zwrócił uwagę, że umiejscowienie hali „za jeziorem” jest nietrafione, a lepszym miejscem jest obok aktualnego orlika. Natomiast warto pochylić się nad pomysłem wybudowania takiej hali, chociażby biorąc przykład z Ryczywołu, gdzie koszt wybudowania jest w granicach 8 mln 600 tys zł, a udział samorządu to ponad 3 mln zł. Pan z-ca burmistrza Renata Tomaszewska odpowiedziała, że cieszy się iż radny Ostrowski dostrzega taki problem, tylko różnica pomiędzy gmina Rogoźno, a gminą Ryczywół jest zasadnicza – ponieważ obecny burmistrz zastał gminę z 13 mln zadłużeniem, a pani wójt z Ryczywołu z 1 mln zadłużeniem. Gmina Rogoźno nie może zaciągać żadnych pożyczek, ani kredytów w przeciwieństwie do Ryczywołu, natomiast obecne inwestycje w Rogoźnie, są tak duże i obciążające budżet, że gmina nie może sobie w tej chwili pozwolić na taka inwestycję. Pan Ostrowski dodał, że powiat wybudował hale sportową bez zaplecza przy ZS w Obornikach za 2 mln zł zamiast 8 i zwrócił uwagę, że da się wybudować mniejszym nakładem finansowym. Pani Tomaszewska zapytała radnego, dlaczego z taką inicjatywa nie wyszedł pan radny, kiedy sprawował mandat w Rogoźnie? Pan Ostrowski odpowiedział, pani burmistrz że być może wtedy dokładnie nie słuchała, tego co mówił. Pan radny Chudzicki dodał, że komisja zbiera się po to by głośno powiedzieć o potrzebach, powiedział że ani tamte władze, ani obecne nie są przychylne budowie takiej sali, radny dodał że każdego roku odkąd jest radnym zgłasza i ponawia wniosek o wybudowanie hali sportowej. Ta potrzeba jest ogromna, ponieważ dzieci nie mają gdzie ćwiczyć, swoją lokalizacje wskazał obok orlika przy szkole nr 3 by ćwiczyły wszystkie szkoły i radny dodał, że ten wniosek będzie dalej składany. Pan Chudzicki dodał, że jeżeli nie wyciągnie się pieniędzy z programów operacyjnych to po roku 2020 na ten cel już nie będzie takiej szansy. Pani z-ca burmistrz poprosiła radnego Chudzickiego o przeproszenie za wypowiedziane słowa, „że obecne władze nie są przychylne”, pani burmistrz określiła, że radny potrafi mówić górnolotnie i zachowywać się pijarowo, dodała że radny był w grupie większościowej tamtej kadencji, że można było zadziałać. Pani Tomaszewska dodała, że żaden wniosek na pieniądze zewnętrzne nie został złożony i nie było w tej sprawie żadnych działań.

Pan radny Chudzicki, sprostował wypowiedź pani burmistrz Tomaszewskiej, tłumacząc że chciał się odnieść apolitycznie i zapytał, czy walcząc w słusznej sprawie – to jego zachowanie jest „pijarowe” i czy spotykanie się z posłami nie jest zabieganiem? Radny dodał, że w 2013 i 2014 roku nie było możliwości aplikowania o takie środki na budowę hali, ponieważ gmina nie posiadała środków na wkład własny, gdyż kończyła się największa inwestycja realizowana przez samorząd ze środków unijnych za 28 mln złotych - budowa kanalizacji sanitarnej .Tak więc taka inwestycja była nierealna, a obecne zadłużenie bierze się zaciągniętych kredytów na współfinansowanie tej inwestycji.

Głos zabrał pan Mirosław Pokorzyński, który odniósł się do radnego Chudzickiego, że kiedy miała być remontowana nawierzchnia stadionu za 300 tys zł, to radny wstrzymał się od głosowania, dodał że hala sportowa jest stagnacja paru lat wstecz i jeżeli nie stać samorządu na budowę czegoś, co będzie służyło przez kilkanaście lat to nie należy budować wcale. Pan Pokorzyński dodał, że niższe koszty mogę wystąpić przy wybudowaniu orlika na obecnym stadionie za obopólną współpracą.

Pani radna Kolanowska zapytała, jaki jest koszt wybudowania balonu sportowego? Pan Pokorzyński wraz z panią burmistrz odpowiedzieli że może być to kwota rzędu 600 tys zł – 700 tys zł.

Pan radny Łukasz Zaranek zapytał jaki jest koszt wybudowania orlika, czy to jest koszt mieszczący się w kwocie 300 tys zł? Pan kierownik Paweł Andrzejczak odpowiedział, że jest to kwota rzędu 1 mln 200 tys zł. Pan Zaranek dodał, że jest możliwość pozyskania tych środków z zewnątrz z PROW. Jednak pani Tomaszewska poinformowała, że zanim wybuduje się nowy orlik, już niebawem będzie musiała być nowa nawierzchnia na orliku istniejącym przy SP3.

Krótkie sprawozdanie przedstawił pan prezes „Wełny” Mirosław Pokorzyński.

Pan radny Chudzicki wypowiedział się advoce wcześniej wypowiedzi pana Pokorzyńskiego dotyczącej 300 tys. zł na nawierzchnię i dodał, że aby komuś dać należy komuś zabrać i na tej zasadzie to wtedy funkcjonowało. Pan Chudzicki poprosił o skład zarządu i komisji rewizyjnej. Pan Pokorzyński odpowiedział, że komisja zaprosiła członków i prezesów klubów aby rozmawiać na temat sportu, a nie w ingerowanie spraw stowarzyszenia. Pan Chudzicki odpowiedział, że jako KSSOiK maja prawo ingerować w takie sprawy, a póki co tematem jest sport i to komisje interesuje, a że w sprawozdaniu nie ma takich danych to pan radny chciałby się dowiedzieć kto jest w zarządzie, kiedy się zarząd spotyka, a dotyczy to działalności sportowej i stowarzyszenia? Pan Pokorzyński odpowiadając na to pytanie stwierdził, że są to dane stowarzyszenia. Pan sekretarz powiedział, że zarząd i skład komisji jest na tyle jawny, że znajduje się w wykazie stowarzyszeń w starostwie w Obornikach, jednak wykaz ten w starostwie nie jest upubliczniony. Pan Pokorzyński na koniec dodał, że już się ustosunkował do tego pytania i nie ma nic więcej do powiedzenia. Pan Zbigniew Chudzicki zapytał pana prezesa, jaki jest budżet klubu? Pan prezes odpowiedział, że wszystkie dokumenty są rozliczone łącznie z dotacjami i są do wglądu w gminie. Pan radny dopytał, czy w tym rozliczeniu jest tez dotacja z Dendro? Pan prezes odpowiedział, że radny może sobie to sprawdzić, dodał że na wszelkie pytania które zadaje pan radny odpowiedź jest w gminie, gdzie corocznie składana jest informacja z działalności klubu i są tam „wszystkie” dochody klubu.

Pan radny Chudzicki zwrócił się z zapytaniem o wysokość budżetu klubu do pani przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pani Katarzyny Erenc – Szpek z racji przeprowadzonej kontroli w tym klubie? Pani przewodnicząca odpowiedziała, że kontrola przebiegała ponad pół roku temu i nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Pani Katarzyna Erenc – Szpek powiedziała, że stowarzyszenie nie musi informować o wysokości swojego budżetu, jedynie walne zebranie lub skierowane pismo do starostwa powiatowego w tej sprawie. Pan radny Chudzicki w kolejnym pytaniu zapytał, ilu jest członków zwyczajnych klubu? Pan prezes nie odpowiedział, na to pytanie ponieważ nie posiadał takich wiadomości, ta grupa jest owszem ale ilości członków pan prezes nie zna. Pan Chudzicki powiedział, że zadał to pytanie, bo kiedyś było bardzo dużo tych członków i to był duży dochód dla klubu, a tu nagle okazuje się że ta grupa drastycznie zmalała. Pan radny Chudzicki zapytał czy stowarzyszenie wykorzystuje dotacje zgodnie z przeznaczeniem? Pan Pokorzyński odpowiedział, że nie tak do końca, ponieważ został popełniony błąd rozliczenia poszczególnych pozycji i zostało zwrócone do urzędu ok 13 tys. zł z tego tytułu. Pan Zbyszek Chudzicki zapytał, kto zajmuje się przygotowywaniem takiego planu dotacji? Pan Pokorzyński odpowiedział, że osoby odpowiednio zatrudnione i sam prezes.

Jako jeden z ostatnich swoje sprawozdanie przedstawił „Rogoziński Klub Biegacza” w imieniu, którego wystąpił Maciej Kutka. Pan Baczyński zapytał, czy jest pomysł zrobienia ścieżki biegowej i wyeksponowanie jej by zwykły Kowalski mógł sobie taką trasę przetestować przed biegiem ? Pan Kuszak dodał, że oznaczenia takich tras można wykonać na drzewach.

Pan radny Chudzicki dodał zaangażowanie szkół w półmaraton bardzo wzrosło, jest bardzo duży udział dzieci, natomiast radny Kutka dodał, że limit biegaczy wzrósł, ponieważ jeszcze rok temu było to 350 osób, a w tym roku jest 599. Pan radny Łatka zapytał, jakim budżetem dysponuje klub na półmaraton? Pan Maciej Kutka odpowiedział, że jest to kwota 19 tys zł.

 

Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady

Miejskiej.

 1. wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/3, 196/3, 195/11 i 196/9, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno wchodzących w skład drogi wewnętrznej, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 3. przystąpienia Gminy Rogoźno do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Obornickim umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu pozakonkursowego „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, projekt uchwały przedstawiła pani kierownik GOPS-u Ewelina Kowalska,
 4. przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Pawła Andrzejczaka,
 5. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką,
 6. opłaty prolongacyjnej, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką,
 7. zmiany Uchwały Nr XX/170/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką,
 8. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką,
 9. określenia stawek podatku od środków transportowych, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką,
 10. określenia stawek podatku od nieruchomości, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, pan radny Kuszak zapytał czy rada ma prawo podwyższyć podatek sklepom wielkopowierzchniowym uchwałą? Pani skarbnik odpowiedziała, że nie bo albo wszystkim, albo nikomu,
 11. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, łącznie z dwiema autopoprawkami, pierwsza dotycząca otrzymanej dotacji celowej na pierwsze wyposażenie CIS w wysokości 85.554, oraz druga autopoprawka dotycząca dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 9 tys zł, pan radny Łatka dopytał czy na ulicy Fabrycznej te mieszkania mogliby remontować uczestnicy CIS?, pani Tomaszewska odpowiedziała, że częściowe prace mogliby tylko wykonać, pan radny dopytał czy utrzymanie miasta też będzie w tym zakresie ? Pani burmistrz odpowiedziała, że tak. Pan radny Kuszak zapytał jaka jest kwota przeznaczona na boisko szkolne, pani skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota ponad 70 tys. , w tym ponad 20 tys. od marszałka, pan radny Łatka zapytał ile będzie kosztował gminę samochód do OSP w Gościejwie? Pani skarbnik odpowiedziała, że ponad 65 tys. jest z gminy, 5 tys. wykłada straż, jednak cały koszt samochodu to kwota ponad 200 tys. zł, należy jeszcze wliczyć 10% kosztów przeprowadzonego postepowania, pan Kuszak zapytał jak to jest ze środkami finansowymi po sprzedaży starego samochodu z OSP Gościejwo, pani skarbnik odpowiedziała że te środki zostały przeznaczone na remont garażu, poza tym ten zakupiony samochód nie jest własnością gminy tylko straży, pan radny Łatka zapytał czy istnieje możliwość zobowiązania straży by pieniądze ze sprzedaży samochodu zainwestować w działalność straży? Pani skarbnik odpowiedziała, że tak nie można. Pan radny Kuszak zapytał, czy pani skarbnik posiada jakies środki na wyposażenie tego nowego samochodu do straży – pani skarbnik odpowiedziała, że nie ma takich środków. Pan Kuszak zapytał, czy jest ewidencja pojazdów na wyposażeniu wszystkich OSP? Pani burmistrz odpowiedziała, że jest taki wykaz. Radni przegłosowali jednogłośnie wniosek komisji w sprawie udostępnienia wszystkich pojazdów w OSP gminy Rogoźno,
 12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026r, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, łącznie z jedną autopoprawką dotyczącą zmiany danych w związku z autopoprawką nr 1 i 2 do zmian w budżecie,
 13. zmiany uchwały nr XXX/284/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie, z dnia 21 września 2016r., w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego,
 14. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2022, projekt uchwały przedstawiła pani burmistrz Tomaszewska.

 

Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie głos zajął pan radny Chudzicki, który zwrócił uwagę na pismo z Komendy Głównej Policji w Poznaniu w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, zajęte na cele porządku i bezpieczeństwa publicznego. Komisja nie wyraziła pozytywnej opinii w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na cele porządku i bezpieczeństwa publicznego („przeciw” 5 głosów, 2 głosy „wstrzymujące się”).

Pan radny Kuszak, zaproponował stworzenie konta by każdy radny mógłby sobie wejść i ściągnąć potrzebne informacje, ponieważ ilość wersji papierowej jest ogromna, oraz radny poprosił o lepszy dostęp do internetu na sali sesyjnej. Pan radny Łatka poparł wniosek pana Kuszaka, argumentując to oszczędnością dla urzędu i dla siebie samych. Wniosek komisji w tej sprawie został podjęty jednogłośnie. Pan radny Łatka zapytał, czy jest jakaś koncepcja analizy szkół pod względem nowej reformy? Pani burmistrz odpowiedziała, że są prowadzone rozmowy w tej chwili, jest koncepcja i będzie w tym celu spotkanie. Pani Tomaszewska dodała, że na pewno w gimnazjum nr 1 będzie filia „Trójki”. Pan Łatka zapytał czy pani burmistrz rozważała zmianę nazwy szkoły w Parkowie, bo jeżeli nie będzie tam gimnazjum, to nie może być nazwy Zespół szkół? Pani burmistrz odpowiedziała, że pan radny ma rację. Pan radny Kuszak zapytał, co ze szkołami w Budziszewku, czy w Tarnowie? Pani burmistrz odpowiedziała, że będzie tam osiem klas, i w dwóch miejscowościach, ponieważ w jednej się nie zmieszczą. Pan radny Jarosław Łatka zapytał, czy koncepcja ośrodka specjalnego zaproponowanego przez pana burmistrza jest aktualna, pani burmistrz Tomaszewska odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie. Pani skarbnik dodała informacyjnie, że na przyszły rok subwencji jest więcej o 307 tys. zł.

 

Ad. 7. Zakończenie.

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 20:07, protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf