Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXXIV/760/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie: planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2023 rok

UCHWAŁA NR  LXXIV/760/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 15 grudnia 2022r.

 

w sprawie: planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2023 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z póź. zm.) oraz § 47 ust. 4 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 roku, poz. 2094), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na rok 2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

na  2023 rok

 

 

I KWARTAŁ (styczeń, luty, marzec)

1.    Działalność Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie.    

       (sala w Urzędzie Miejskim)

2.    Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2022.

       (sala w Urzędzie Miejskim)

3.    Sprawozdanie z działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.                                          

       (sala w Urzędzie Miejskim)

 

II KWARTAŁ (kwiecień, maj, czerwiec)

1.    Działalność Centrum Integracji Społecznej i Spółdzielni Socjalnej „Opus „w Rogoźnie.              

       (komisja wyjściowa, sala CIS-u)

2.    Informacja z wykonania budżetu za rok 2022r                                                                              

       (sala w Urzędzie Miejskim)

3.    Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.                                                                                                        

       (sala w Urzędzie Miejskim)

 

III KWARTAŁ (sierpień, wrzesień)

1.     Ład, czystość i porządek w gminie. Estetyka miasta, stan utrzymania zieleni.                                  

         (sala w Urzędzie Miejskim)

2.    Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym. Projekty organizacyjne szkół.                                                                                                                  

        (sala w Urzędzie Miejskim)

 

IV KWARTAŁ (październik, listopad, grudzień)

1.    Działalność sportowa w gminie (OSiR, kluby sportowe, etc)

       (posiedzenie wyjazdowe - OSiR)

 2.   Analiza i realizacja potrzeb inwestycyjnych w Szkole Podstawowej im Noblistów Polskich w Tarnowie i Gościejewie

       (posiedzenie wyjazdowe –SP w Gościjewie)

 3.   Omówienie projektu budżetu na rok 2024.

 4.   Omówienie planu pracy  KSSOiK  na rok 2024.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, komisie podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy i sprawozdania z działalności.

Zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika nr 5  Statutu Gminy Rogoźno, komisje działają zgodnie z rocznym planem zatwierdzonym przez radę.

Projekty rocznych planów pracy komisji Rady Gminy zostały opracowane przez poszczególne komisje Rady.

 

 

 

drukuj pobierz pdf