Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LVI/528/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

 UCHWAŁA NR LVI/528/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 27 października 2021 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372), w związku z art.17 ust.2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz.191 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 §1.

Powołuję się Komisję Inwentaryzacyjną dla sporządzenia spisu mienia komunalnego w składzie:

1. Roman Piątkowski – Przewodniczący,

2. Iwona Ostrowska – członek,

3. Marta Olęderek - członek.

§2.

Tracą moc Uchwały:

a) Nr III/12/90 Rady Gminy i Miasta w Rogoźnie Wlkp. z dnia 3 lipca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,

b) Nr VI/38/90 Rady Gminy i Miasta w Rogoźnie Wlkp. z dnia 9 października 1990 r. w sprawie uzupełnienia Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LVI/528/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 października 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

 

 

 

Zgodnie z art. art.17 ust.2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz.191 z późn. zm.), spisy inwentaryzacyjne mienia komunalnego są sporządzane przez komisje inwentaryzacyjną powołaną przez Radę Gminy. Działania komisji będą miały na celu kontynuację działań związanych z komunalizacją mienia komunalnego.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie konieczne jest powołanie nowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

W związku z powyższym przedkładam uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf