Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie LIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 21 marca 2018 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 t.j.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję LIX Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 21 marca 2018 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządekobrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji  i LVIII sesji  VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Stan dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji budowy obwodnicy Rogoźna.
  1. wystąpienia gości oraz dyskusja.
 6. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tego zadania.
 8. Sprawozdanie i stopień zaawansowania prac związanych z przebudową Pl. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie.
 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku,
  2. podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym,
  3. podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  4. udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bp. w Pruścach),
  5. udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie),
  6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła,
  7. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok,
  8. pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego,
  9. zmiany uchwały nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego,
  10. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018,
  11. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Henryk Janus

 

drukuj pobierz pdf