Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » POŻYTEK PUBLICZNY » Pożytek publiczny 2015
A A A

POŻYTEK PUBLICZNY: Pożytek publiczny 2015

Wyniki III otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku.pdf

 


Wyniki II otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku.pdf

 


BURMISTRZ ROGOŹNA

 

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokuo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2015

ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert

na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku

przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

(pliki do pobrania)

 

Data ogłoszenia konkursu: 03.04.2015 r.

Ostateczny termin składania ofert: 30.04.2015 r.

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku.pdf

 

Sprostowanie do wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku.pdf

 


 

BURMISTRZ ROGOŹNA

 

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokuo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2015

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert

na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku

przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

(plik do pobrania)

 

Data ogłoszenia konkursu: 25.02.2015 r.

Ostateczny termin składania ofert: 18.03.2015 r.

 


KOMUNIKAT
BURMISTRZA ROGOŹNA

 

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) do zgłaszania  kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w ramach drugiego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rogoźna oraz osoby wskazane przez organizacje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do składu komisji konkursowej mogą zostać wybrane osoby wskazane przez organizacje  pozarządowe oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które nie biorą udziału w konkursie. Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata,
  • dane kontaktowe kandydata: adres, nr tel., adres e-mail,
  • nazwę organizacji dokonującej zgłoszenia,
  • imię i nazwisko, funkcję, dane kontaktowe osoby reprezentującej organizację,
  • aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji, ewentualnie statut organizacji poświadczony za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie kandydata zawierające informację o tym z jakimi organizacjami pozarządowymi jest związany oraz jego zgodę na udział w pracach komisji opatrzone własnoręcznym podpisem.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2 do dnia 18 marca 2015 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia).

 

Burmistrz Rogoźna
 /-/ mgr Roman Szuberski

 

Rogoźno, 25 lutego 2015 r.

 


BURMISTRZ ROGOŹNA

 na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2015


ogłasza otwarty konkurs ofert

na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku

przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

(załączniki do pobrania)

 

Data ogłoszenia konkursu: 28.01.2015 r.

Ostateczny termin składania ofert: 18.02.2015 r.

 


WAŻNE!

Prosimy przedstawicieli organizacji o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY (kliknij)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA (kliknij)


KOMUNIKAT
BURMISTRZA ROGOŹNA

 

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) do zgłaszania  kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w ramach konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rogoźna oraz osoby wskazane przez organizacje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do składu komisji konkursowej mogą zostać wybrane osoby wskazane przez organizacje  pozarządowe oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które nie biorą udziału w konkursie. Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

·         imię i nazwisko kandydata,

·         dane kontaktowe kandydata: adres, nr tel., adres e-mail,

·         nazwę organizacji dokonującej zgłoszenia,

·         imię i nazwisko, funkcję, dane kontaktowe osoby reprezentującej organizację,

·         aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji, ewentualnie statut organizacji poświadczony za zgodność z oryginałem,

·         oświadczenie kandydata zawierające informację o tym z jakimi organizacjami pozarządowymi jest związany oraz jego zgodę na udział w pracach komisji opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2 do dnia 20 lutego 2015 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia).

 

Burmistrz Rogoźna
/-/ mgr Roman Szuberski

 


Konsultacje społeczne
w sprawie

Programu współpracy Gminy Rogoźno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji
zadań pożytku publicznego na rok 2015

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Rogoźno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2015.
Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt „Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2015”. Propozycje na załączonym formularzu prosimy składać nie później niż do dnia 12 listopada 2014r. w Kancelarii (pokój nr 15) Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
kultura@rogozno.pl w tym samym terminie.

Rogoźno, 28 października 2014r.

Załączniki:


drukuj pobierz pdf    

wstecz