Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » POŻYTEK PUBLICZNY » Pożytek publiczny 2016
A A A

POŻYTEK PUBLICZNY: Pożytek publiczny 2016

WYNIKI

czwartego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Rodzaj zadania

Oferent

Nazwa zadania

Dotacja

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie gminy Rogoźno imprezy biegowej – II Rogoziński Półmaraton Przemysła II wraz z biegami dziecięcymi

1

Rogoziński Klub Biegacza

II Rogoziński Półmaraton Przemysła II

19 000,00 zł

         

 

BURMISTRZ ROGOŹNA

 na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/182/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016

ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert

na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku

przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

(załączniki do pobrania)

Data ogłoszenia konkursu: 01.07.2016 r.

Ostateczny termin składania ofert: 25.07.2016 r.

 


KOMUNIKAT

BURMISTRZA ROGOŹNA

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w ramachczwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rogoźna oraz osoby wskazane przez organizacje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do składu komisji konkursowej mogą zostać wybrane osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy , które nie biorą udziału w konkursie. Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko kandydata,
 • dane kontaktowe kandydata: adres, nr tel., adres e-mail,
 • nazwę organizacji dokonującej zgłoszenia,
 • imię i nazwisko, funkcję, dane kontaktowe osoby reprezentującej organizację,
 • aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji, ewentualnie statut organizacji poświadczony za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie kandydata zawierające informację o tym z jakimi organizacjami pozarządowymi jest związany oraz jego zgodę na udział w pracach komisji opatrzone własnoręcznym podpisem.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2 do 25.07.2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Burmistrz Rogoźna

/-/ mgr Roman Szuberski


Zarządzenie Nr 164/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z powodu nie złożenia żadnej oferty w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie.


 

BURMISTRZ ROGOŹNA

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/182/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016

 ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert

na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku

przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

(załączniki do pobrania)

Data ogłoszenia konkursu: 30.05.2016 r.

Ostateczny termin składania ofert: 21.06.2016 r.


 

KOMUNIKAT

BURMISTRZA ROGOŹNA

 Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w ramachtrzeciego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rogoźna oraz osoby wskazane przez organizacje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do składu komisji konkursowej mogą zostać wybrane osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy , które nie biorą udziału w konkursie. Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko kandydata,
 • dane kontaktowe kandydata: adres, nr tel., adres e-mail,
 • nazwę organizacji dokonującej zgłoszenia,
 • imię i nazwisko, funkcję, dane kontaktowe osoby reprezentującej organizację,
 • aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji, ewentualnie statut organizacji poświadczony za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie kandydata zawierające informację o tym z jakimi organizacjami pozarządowymi jest związany oraz jego zgodę na udział w pracach komisji opatrzone własnoręcznym podpisem.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2 do 21.06.2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Burmistrz Rogoźna

/-/ mgr Roman Szuberski


WYNIKI

drugiego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Rodzaj zadania

Oferent

Nazwa zadania

Dotacja

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Organizowanie zajęć sportowych w piłkę siatkową

1

Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk

Piłka siatkowa na wesoło w Parkowie

6 000,00 zł

         

 


BURMISTRZ ROGOŹNA

 na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/182/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert

na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku

przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

(załączniki do pobrania)

 Data ogłoszenia konkursu: 05.05.2016 r.

Ostateczny termin składania ofert: 30.05.2016 r.


 KOMUNIKAT

BURMISTRZA ROGOŹNA

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w ramach drugiego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rogoźna oraz osoby wskazane przez organizacje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do składu komisji konkursowej mogą zostać wybrane osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy , które nie biorą udziału w konkursie. Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko kandydata,
 • dane kontaktowe kandydata: adres, nr tel., adres e-mail,
 • nazwę organizacji dokonującej zgłoszenia,
 • imię i nazwisko, funkcję, dane kontaktowe osoby reprezentującej organizację,
 • aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji, ewentualnie statut organizacji poświadczony za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie kandydata zawierające informację o tym z jakimi organizacjami pozarządowymi jest związany oraz jego zgodę na udział w pracach komisji opatrzone własnoręcznym podpisem.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2 do 30.05.2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Burmistrz Rogoźna

/-/ mgr Roman Szuberski


Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.pdf (10 marca 2016 roku)


Prosimy przedstawicieli organizacji o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY (kliknij)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA(kliknij)


KOMUNIKAT

BURMISTRZA ROGOŹNA

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w ramach konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rogoźna oraz osoby wskazane przez organizacje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do składu komisji konkursowej mogą zostać wybrane osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy , które nie biorą udziału w konkursie. Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko kandydata,
 • dane kontaktowe kandydata: adres, nr tel., adres e-mail,
 • nazwę organizacji dokonującej zgłoszenia,
 • imię i nazwisko, funkcję, dane kontaktowe osoby reprezentującej organizację,
 • aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji, ewentualnie statut organizacji poświadczony za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie kandydata zawierające informację o tym z jakimi organizacjami pozarządowymi jest związany oraz jego zgodę na udział w pracach komisji opatrzone własnoręcznym podpisem.

 Zgłoszeń należy dokonywać pocztą lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2 do 29 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia).

 Burmistrz Rogoźna

/-/ mgr Roman Szuberski


BURMISTRZ ROGOŹNA

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/182/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku

przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

(załączniki do pobrania)

Data ogłoszenia konkursu: 01.02.2016 r.

Ostateczny termin składania ofert: 29.02.2016 r.

Program współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016

drukuj pobierz pdf    

wstecz